Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΚΕΒΕΠ

Σε σχέση με τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν μετά από την τελευταία ανακοίνωση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ σχετικά με την Κυπριακή Βιβλιοθήκη (ΚΒ), το ΔΣ δηλώνει τα ακόλουθα:

Είναι μέσα στους όρους εντολής του ΔΣ, όπως αυτοί εκπηγάζουν από το καταστατικό και τους κανονισμούς, να εκδίδει ανακοινώσεις και να θέτει τα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνεται ως συλλογικό όργανο. Οι ανακοινώσεις δεν υπόκεινται σε «έγκριση» από άλλο σώμα πέραν του ΔΣ. Δε θεωρούμε ότι η εν λόγω ανακοίνωση θίγει ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΚΒ, ούτε ότι λειτουργεί λιβελλογραφικά. Επίσης δε θεωρούμε ότι οι απειλές είναι ωφέλιμος τρόπος επίλυσης διαφορών. Θεωρούμε ότι εάν το ζητούμενο είναι να γίνουν πραγματικές τομές, σίγουρα δε μπορεί να υπάρξει απόλυτη αποδοχή κάποιων θέσεων από όλους τους συναδέλφους.

Στόχος του ΔΣ δεν είναι να έρχεται σε ρήξη με συναδέλφους. Όμως θεωρούμε ότι το να κρύβουμε τυχόν προβλήματα κάτω από το χαλί δε συμβάλλει στη λύση κανενός προβλήματος. Ως ΔΣ θέτουμε κάποια ζητήματα και προσπαθούμε να τα οδηγήσουμε σε λύση, ή τουλάχιστον σε βελτίωση.

Όσον αφορά κάποιες εκφράσεις που πιθανόν να ενόχλησαν, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Τα αξιοκρατικά κριτήρια ήταν, είναι, και θα εξακολουθήσουν να είναι μέσα στις απαιτήσεις της ΚΕΒΕΠ. Ως ΔΣ της ΚΕΒΕΠ δεν ενστερνιστήκαμε τον ρόλο των κριτών των προσλήψεων. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, άλλωστε κάποιες προσφυγές εξετάζονται στο Δικαστήριο. Το ότι η πρόταση «πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια» ερμηνεύτηκε ως αξιολόγηση των μέχρι τώρα προσλήψεων, είναι μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία της πρότασης. Ως ΔΣ προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το κύρος των προσλήψεων με προληπτικές κινήσεις, ακριβώς για να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα αμφισβήτησης των προσλήψεων.

2. «Χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού»: Ως ΔΣ εκφράζουμε τη θλίψη μας για το ότι η φράση αυτή συνδέθηκε με καταχρασμό χρημάτων. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν ήταν αυτή η πρόθεση, και αν δημιουργήθηκε αυτή η εσφαλμένη εντύπωση, δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό να αποσύρουμε τη φράση. Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ ήθελε να τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΒ πρέπει να αυξηθεί, και αυτά τα επιπρόσθετα ποσά να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και ευφάνταστα για την ζητούμενη αναβάθμιση της ΚΒ. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι το σχόλιο αυτό δεν αφορά μόνο την διεύθυνση της ΚΒ αλλά και το Υπουργείο και την Πολιτεία γενικότερα.

Το ΔΣ εκφράζει τη λύπη του για τυχόν παρανοήσεις, και ζητά τη συνεργασία όλων, χωρίς αχρείαστες συγκρούσεις και προσωπικές τοποθετήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου