Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ενέργειες ΚΕΒΕΠ για βιβλιοθηκονόμο Δήμου Πάφου και δημοσιεύματα

Δημοσιεύτηκε στον χτεσινό Φιλελεύθερο άρθρο, που αφορά την προκήρυξη θέσης Βιβλιοθηκονόμου στον Δήμο Πάφου, και την αντίδραση της ΚΕΒΕΠ για το θέμα.
Το ΔΣ κοινοποιεί την επιστολή του που αποστάληκε στις 13 Φεβρουαρίου στον Δήμο Πάφου, και ενημερώνει την βιβλιοθηκονομική κοινότητα ότι δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση από τον Δήμο Πάφου!

new logo.jpgΠρος:     Δήμαρχο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάφου
Ημερ:     13 Φεβρουαρίου 2012 - ΕΠΕΙΓΟΝ
Από:  Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης
Θέμα:           Προκήρυξη θέσης λειτουργού Βιβλιοθηκονόμου
 


 
 
Η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) επιθυμεί να συγχαρεί τον Δήμο Πάφου για την απόφασή του να τερματίσει επιτέλους το χρόνιο τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου, αναβαθμίζοντας την ουσιαστικά. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελεί κόσμημα και θησαυρό της Πόλεως Πάφου, αφού το πανέμορφο αυτό κτήριο περιέχει σημαντικότατες συλλογές. Εκ μέρους της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας της Κύπρου, που απαριθμεί πάνω από 200 επαγγελματίες του χώρου, χαιρετίζουμε την σημαντική απόφαση πρόσληψης Λειτουργού Βιβλιοθηκονόμου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου/Επιστήμονα της Πληροφόρησης είναι άκρως σημαντικός για την οργάνωση και διοίκηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και για την αξιοποίηση και ανάδειξη του τεράστιου πλούτου που αυτή διαθέτει. Ο πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει πώς να διαμορφώνει και να αξιοποιεί τις καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις, να δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και πολιτικές συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες, αλλά και να προσελκύει πλήθος χρηστών του χώρου και των συλλογών, εφόσον αυτός είναι και ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της ύπαρξης κάθε Βιβλιοθήκης.

Ως το όργανο διασφάλισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου, αλλά και ως φορέας της προσπάθειας ανόδου του ποιοτικού επιπέδου των προσφερομένων από τις κυπριακές βιβλιοθήκες υπηρεσιών, η ΚΕΒΕΠ θα ήθελε να παρατηρήσει ότι η συμπερίληψη ως αποδεκτού προσόντος στην προκήρυξη της θέσης λειτουργού - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ του πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας, δεν συνάδει με την τιτάνια προσπάθεια της ανάδειξης και αξιοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπως αναλύεται πιο πάνω. Η ΚΕΒΕΠ εκπροσωπεί πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών στους τομείς Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης ή Αρχειονομίας ή Τεκμηρίωσης, οι οποίοι είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ορθή και πλήρη στελέχωση όλων των ειδών των βιβλιοθηκών.

Η ΚΕΒΕΠ θεωρεί ότι η δυνατότητα για πλήρωση θέσεως Βιβλιοθηκονόμου από πτυχιούχους Ιστορίας-Αρχαιολογίας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου πτυχίου πέραν της Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης είναι λανθασμένη και άστοχη επειδή:
 
1. Παραβλέπει την εξειδίκευση που πρέπει να έχει ο υπηρετών σε θέση Βιβλιοθηκονόμου, αφ’ ης στιγμής οι πτυχιούχοι Βιβλιοθηκονομίας, μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους, διαθέτουν την εξειδίκευση σε ότι αφορά τα βιβλία και άλλο συναφές υλικό, αλλά και σε ότι αφορά τη διοίκηση και οργάνωση ενός οργανισμού/ιδρύματος που αντικείμενό του είναι τα βιβλία.
2. Δίνοντας το δικαίωμα σε πτυχιούχους άλλων κλάδων να διεκδικούν θέση Βιβλιοθηκονόμου, καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα εξειδικευμένων επαγγελματιών, ενώ δίνεται ώθηση στην αύξηση της ανεργίας των πτυχιούχων των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε πως ο ιδανικός υποψήφιος για τη στελέχωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου είναι ένας πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος/Επιστήμονας Πληροφόρησης. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την επαναπροκήρυξη της θέσης αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του κλάδου, ή όπως μοριοδοτήσετε με κάποιον τρόπο τους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους.
Παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ,

Δέσποινα Λάμπρου (22 – 892082)
         
 
Πιο κάτω παρατίθεται το άρθρο της δημοσιογράφου Ντόρας Χριστοδούλου στον Φιλελεύθερο, την οποία και ευχαριστούμε για την δημοσιοποίηση του θέματος:
 Χαμός για μια θέση βιβλιοθηκονόμου

ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Η ΘΕΣΗ βιβλιοθηκονόμου που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του, έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες ένα πόλεμο παρασκηνίου με τη συμμετοχή και του επίσημου εκφραστικού οργάνου της συγκεκριμένης ειδικότητας, του Συνδέσμου Βιβλιοθηκονόμων Κύπρου.Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Πάφου για τις πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης οι οποίες θεωρούνται από τον Σύνδεσμο ως ακατανόητες και εξυπηρετούσες σκοπιμότητες.

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες έχουν κάνει και δεκάδες ενδιαφερόμενοι για τη θέση μέσω γραπτών ή τηλεφωνικών παραστάσεών τους προς τη δημοτική Αρχή.

Το πρόβλημα έγκειται στην πρόβλεψη του σχεδίου υπηρεσίας για την προκηρυχθείσα θέση που προνοεί την ύπαρξη «πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας». Ο Σύνδεσμος Βιβλιοθηκονόμων και ενδιαφερόμενοι για τη θέση υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες ουδεμία σχέση έχουν με τη βιβλιοθηκονομία και εκφράζουν υπόνοιες για «φωτογραφικές» διατάξεις.
Στο μεταξύ και ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 29 τρέχοντος, δεκάδες είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Δημοτικό Μέγαρο για τη θέση του υπεύθυνου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου.

Αιτήσεις, όπως αποκάλυψε στον «Φ» αρμόδια πηγή, έχουν υποβληθεί ακόμη και από την Ελλάδα.
Η θέση αυτή, βάσει των σχεδίων υπηρεσίας, θα είναι συνδυασμένης κλίμακας Α8-10-11.
Επισημαίνεται επίσης ότι ο βιβλιοθηκονόμος θα αναλαμβάνει πρόσθετα με τα άλλα καθήκοντά του, εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με το έργο και την αποστολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος και για τυχόν νέες βιβλιοθήκες που θα ιδρύσει ή θα διαχειρίζεται η δημοτική Αρχή Πάφου στο μέλλον.

Ο νέος βιβλιοθηκονόμος του Δήμου Πάφου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε σχετική με τα καθήκοντα αυτά θέση. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση, με την ευθύνη της γραπτής εξέτασης να την έχει ειδική τριμελής επιτροπή από άτομα που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προφορική εξέταση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

http://www.philenews.com/digital/ClipForm.aspx?nid=4435184

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

ΑCTA: «Λογοκρισία στο πληκτρολόγιο σας;»

  • Παρακολούθηση των βημάτων μας στο διαδίκτυο
  • Περιορισμός της ελευθερίας του λόγου
  • Ποινές από τους παροχείς όπως η διακοπή της σύνδεσης μας στο διαδίκτυο
  • Εμπορική συμφωνία σύμφωνα με τους εμπνευστές της
  • Ανησυχούν και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές
  • Αυξάνονται οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο
  • Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το θέμα
  • Χατζηγεωργίου: "Στο ίδιο κατηγορητήριο με τις εγκληματικές οργανώσεις, τα άτομα που αποκτούν συνειδητά ή μη προϊόντα παραποίησης"
Κορυφώνονται καθημερινά οι αντιδράσεις σχετικά με τη νέα συμφωνία η οποία αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Μαρτίου. Η συμφωνία ακούει στο όνομα ACTA. Στόχος της, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, είναι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Oι πολέμιοι της από την άλλη, υποστηρίζουν ότι αποτελεί το τέλος εποχής για την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα Κύπριοι Ευρωβουλευτές, εξέφρασαν την ανησυχία τους για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ας δούμε όμως περί τίνος πρόκειται.

ACTA=Εμπορική Συμφωνία κατά της Παραποίησης
Η ΑCTA, είναι μια διεθνής συμφωνία, που στοχεύει στη δημιουργία διεθνών προτύπων και στην επιβολή του νόμου που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας από τους κυριότερους στόχους είναι η καταπολέμηση των πλαστών, ή προϊοντων «μαϊμού».
Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα αρχίζει όταν η συμφωνία στοχεύει στους τρόπους διανομής περιεχομένου μέσω διαδικτύου.
Η ΑCTA ήταν αποτέλεσμα μυστικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε διάφορες χώρες και την ΕΕ, κάτι το οποίο προκαλεί μεγάλο προβληματισμό, τόσο στους χρήστες του διαδικτύου, όσο και σε Ευρωβουλευτές όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Πώς λειτουργεί;
Η συμφωνία επί της ουσίας, καθιστά τους παροχείς (ISP) αποκλειστικά υπεύθυνους για τις όποιες παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται στο δίκτυό τους.
Οι παροχείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν συστήματα παρακολούθησης κάθε ιντερνετικού βήματος των χρηστών τους.
Οι παροχείς μάλιστα θα έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν προειδοποιήσεις στους χρήστες που επιδεικνύουν “παραβατική” συμπεριφορά και αν δεν συμμορφώνονται να τους “πετούν” έξω από το δίκτυό τους.

Ποιοι υπέγραψαν τη συμφωνία
Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Μαρίκο, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ είναι οι χώρες που έχουν υπογράψει την ACTA. Η συμφωνία αναμένεται να βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον ερχόμενο Μάρτιο.
Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του για το περιεχόμενο. Τη θέση αυτή υιοθετεί και ο ΔΗΣΥ.

Είναι όντος εμπορική συμφωνία;
Αν και οι υποστηρικτές της ACTA, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία συμφωνία που στόχο έχει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright), οι επικριτές της από την άλλη διερωτούνται πώς γίνεται μια εμπορική συμφωνία να εμπεριέχει κακουργηματικές κυρώσεις.
Από την άλλη, παρόλο που οι εμπορικές συμφωνίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού ψηφιστούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν έγινε. Συγκεκριμένα το άρθρο 23 το οποίο αποτελεί και το πιο αμφιλεγόμενο μέρος της συμφωνίας, και αφορά τις ποινικές κυρώσεις για ζητήματα πειρατείας, ή ακόμα και υπόθαλψη του νόμου παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνήθηκε πίσω από «κλειστές πόρτες».

Φυλάκιση και τεράστια χρηματικά πρόστιμα
Αν και χρειάζεται η επικύρωση των υπογραφόντων όσο αφορά τις ποινές, η ACTA προνοεί ποινές φυλάκισης και μεγάλα χρηματικά ποσά για τις εταιρείες που κατηγορούνται για πειρατεία περιεχομένου.
Δηλαδή, αν κάποια ιστοσελίδα φιλοξενεί πειρατικό περιεχόμενο και έχει μεγάλο κοινό, ή σε περιπτώσεις που εταιρείες κρίνονται ότι βοηθούν την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορούν να κατηγορηθούν.

Ποιοι στηρίζουν την ACTA;
Η συμφωνία υποστηρίζεται από τις μεγάλες εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών εταιρειών, κινηματογραφικών στούντιο και δισκογραφικών εταιρειών. Εταιρικά λόμπυ όπως η Glaxo Smith Kline, Pfizer, Sanofi-Aventis, Mosanto, η Time Warner, η Sony Verizon, The Walt Disney Company, η Motion Picture Association of America, η News Corporation και η Viacom.

Τα επιχειρήματα υπέρ της ACTA
Οι υποστηρικτές της ACTA, οι οποίες είναι ουσιαστικά τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία σηματοδοτεί την αναγνώριση της αξίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην οικονομία της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Η συμφωνία θα περιορίσει τα προϊόντα μαϊμού, και θα επιτρέψει στις εταιρείες αυτές να ανακτήσουν τα λεφτά που έχασαν λόγω του εμπορίου πλαστών προϊόντων.

Ποιοι εναντιώνονται;
Eναντίον της συμφωνίας τάσσονται εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ομάδες ψηφιακών δικαιωμάτων, το Εlectronic Frontier Foundation, οι Anonymous, το Pirate Party και οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Εναντίον της συμφωνίας φαίνεται ότι τάσσεται και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών.

Αυξάνονται οι αντιδράσεις κατά της συμφωνίας
Ήδη στο εξωτερικό έχουν γίνει πολλές διαδηλώσεις κατά της συμφωνίας. Στην Κύπρο έκαναν την εμφάνιση τους και τα πρώτα Facebook Groups εναντίον της συμφωνίας.Οι λόγοι των αντιδράσεων

Αντιδημοκρατικό - Άφαντα τα πρακτικά
Η συμφωνία έτυχε διαπραγμάτευσης πίσω από «κλειστές πόρτες» με τους περισσότερους συμμετέχοντες να έχουν αναγκαστεί να υπογράψουν προτού δουν τα έγγραφα του ACTA. Μέχρι σήμερα παραμένει ανέφικτο να εντοπιστούν τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων.

Θολώνει τα όρια μεταξύ πειρατείας και πλαστογραφίας
Η ACTA αναφέρεται στην πειρατεία και την πλαστογραφία σαν να πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η πλαστογραφία, όμως, προϋποθέτει ότι το άτομο που λαμβάνει το αγαθό εξαπατάται ώστε να πιστέψει ότι είναι αληθινό, κάτι που, φυσικά, δεν ισχύει στην περίπτωση του διαμοιρασμού ψηφιακού υλικού.

Ποινικές κυρώσεις ακόμη και εκεί που ήδη ισχύουν αστικές
Σύμφωνα με το αμφιλεγόμενο Άρθρο 23 της συνθήκης, οι ποινικές κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν ή βοηθούν στην παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε «μαζική κλίμακα», ασχέτως του αν αποσκοπούν ή όχι σε χρηματικό όφελος από το πειρατικό περιεχόμενο. Αυτό θα σήμαινε ότι οι ISP θα μπορούσαν δυνητικά να θεωρηθούν κι αυτοί υπόλογοι, ως συνεργοί, σε περίπτωση που δεν εμποδίζουν τους πελάτες τους να κατεβάζουν ή να διακινούν πειρατικό υλικό.

Βάζει φραγμούς στην αλλαγή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο
Η ACTA αφαιρεί από τις κυβερνήσεις το δικαίωμα να ορίζουν τη δική τους πολιτική σε θέματα πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν, για παράδειγμα, το Κόμμα των Πειρατών καταφέρει να επηρεάσει την κυβέρνηση της χώρας του στο να αλλάξουν οι ισχύοντες όροι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα μπορέσει να το πετύχει τίποτα χωρίς προηγουμένως να παραβιάσει μια διεθνή συμφωνία.

Το παράδειγμα του «κοτόπουλου στο φούρνο»
Οι ακτιβιστές που αντιδρούν στη συμφωνία παρομοιάζουν τα αποτελέσματα της ως εξής:
«Είναι σαν να λαμβάνεις μαθήματα μαγειρικής. Μαθαίνεις πώς να κάνεις το τέλειο κοτόπουλο στο φούρνο. Πηγαίνεις σπίτι αλλά απαγορεύεται να δείξεις σε οποιοδήποτε άλλο πώς γίνεται το κοτόπουλο, επειδή αυτός δεν πλήρωσε για το μάθημα.»
Συγχαρητήρια. Σύμφωνα με την ΑΚΤΑ εσείς και ο αδελφός σας είστε εγκληματίες.

Σκεπτικοί οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές
Ο Ευροβουλευτής Γιαννάκης Κασουλίδης σε δηλώσεις του στο Sigmalive, εξέφρασε την επιφύλαξη τόσο του ιδίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και του ΔΗΣΥ.
Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής είπε ότι η συμφωνία για να έχει ισχύη πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Εμείς αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι ότι τα αναγκαία μέτρα που χρειάζεται να παρθούν ενάντια στην πειρατεία, δεν παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Γιαννάκης Κασουλίδης.

Η Ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξέφρασε επίσης την επιφύλαξη της για τη συμφωνία, λέγοντας ότι δικαιολογημένα υπάρχουν αντιδράσεις, αφού δεν ζητήθηκε η άποψη της κοινωνίας.
«Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου, εκφράζω την επιφύλαξη μου αφού δυστυχώς δεν υπάρχει διαφάνεια για το πώς καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία.»
Η Αντιγόνη Παπαδοπούλου είπε ότι στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την απόρριψη της συμφωνίας αλλά η τελική απόφαση θα φανεί όταν το θέμα βρεθεί ενώπιον των πολιτικών ομάδων.

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου δήλωσε στο Sigmalive ότι το Ευρωκοινωβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη συμφωνία, αλλά μπορεί να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει. Για αυτό και δεν πέρασε από καμία επιτροπή για συζήτηση.
«Ως κόμμα αλλά και ως πολιτική ομάδα GUE/NGL, όταν στο παρελθόν υπήρξε συζητηση για το εν λόγω θέμα με αφορμή μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, εκφράσαμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας», είπε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής.
Ο Τάκης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι οι αντιδράσεις είναι κυρίως γιατί η ACTA καταργεί την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα προκρίνει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή και θέτει σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
«Κατα τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της εν λόγω συμφωνίας είχαμε και εμείς, ως ΑΚΕΛ αλλά και ως GUE/NGL είχαμε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο της συμφωνίας καθώς και για τον αντίκτυπο στις πολιτικές ελευθερίες. Η συμφωνία ACTA, εμπεριέχει ανησυχητικές αναφορές. Μεταξύ άλλων θέτει στο ίδιο κατηγορητήριο τις εγκληματικές οργανώσεις, τα άτομα που αποκτούν συνειδητά ή μη προϊόντα παραποίησης/ απομίμησης και τους εφήβους που ανταλλάσσουν μουσικά κομμάτια μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά προωθεί την ποινικοποίηση σωρευτικά για όλους!»
Τέλος ο Ιωάννης Κασουλίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για παραπομπή της συμφωνίας αυτής στο δικαστήριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το θέμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βεβαιωθεί ότι η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης (ACTA) δεν παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα.
"Σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης για να μάθουμε αν η ACTA είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασύμβατη με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ελευθερία της έκφρασης, της πληροφόρησης ή της προστασίας των δεδομένων", δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Κάρελ ντε Γκαχτ.

zannettos@sigmalive.com

http://www.sigmalive.com/news/scitech/467023
 

Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Προσκαλείστε στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβροαυρίου 2012, στις 6:30 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία (εντός των τειχών).


Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. - ενημέρωση για την δράση και μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Γενική συζήτησης
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.


Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Γ.Ε.Σ. (23/2/2012), στα μέλη του ΔΣ Χρυσάνθη Σταύρου, Έλενα Θεμιστοκλέους και Ευσταθία Νικοδήμου μέχρι και τις 6.00 μ.μ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ιδιόχειρη αίτηση, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης. Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει επίσης και μέλος που δεν είναι παρόν στην Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.
Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του.

Νοείται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6.30 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.


Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509 chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy
Έλενα Θεμιστοκλέους, τηλ. 22818410 elenathe@yahoo.com
Ευσταθία Νικοδήμου, τηλ. 22411790 efstathia.nicodemou2@ouc.ac.cy

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ 22892082 despinal@ucy.ac.cy

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Oscar Best Animated Short FIlm 2012! The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (2011)
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Ψήφισε κατά του ACTA τώρα. Προστάτευσε την ελευθερία σου!

Τι είναι το ACTA;


ACTA: Ο επόμενος νόμος για τον τερματισμό του ελεύθερου διαδικτύου!!!


ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Avaaz-ACTΑ.:
Η διαδικασία είναι πολύ απλή!
Απλώς όνομα, email & χώρα.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries 2012

Call for papers 2nd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries 2012
(Pafos, Cyprus - 23-27 September 2012)


Over the last years, Digital Libraries have taken over a central role in our society. As the volume of digital material grows, and its use becomes more ubiquitous, the challenge of combining our digital futures and digital past becomes more important. Innovative methods, collaborative working and new forms of content challenge established digital library methods. Similarly, the need for increasingly sophisticated means for supporting the analysis of digital content by humanists and scientists, practitioners and academics, leads to new difficulties for the infrastructure and interface of information repositories.

The International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries is the successor of the European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL). TPDL/ECDL has been the leading European scientific forum on digital libraries for 15 years. The conference continues to bring together researchers, developers, content providers and users in the field of digital libraries. TPDL 2012 is organised by the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology (CUT) in collaboration with the University of Cyprus and the City University London. It will take place in Pafos, Cyprus on 23-27 September 2012

General Chair: Panayiotis Zaphiris (Cyprus University of Technology) Program Chair: George Buchanan (City University London)

Submission Categories:
- Full Research Papers
- Work in Progress (WIP): Short papers and posters
- Panels
- Demonstrations
- Doctoral Consortium
- Workshops
- Tutorials

Topics of Interest:
Authors are invited to submit research papers describing original, unpublished research that is not (and will not be) simultaneously under consideration for publication elsewhere. General areas of interests include, but are not limited to, the following topics, organized in four areas:

Applications and User Experience
- User issues in large information spaces
- Exploring Semantic Web and Linked Data
- User studies for and evaluation of digital library systems and applications
- Personal information management and personal digital libraries
- Enterprise-scale knowledge and information management
- User behaviour and modelling
- User mobility and context awareness in information access
- User interfaces for digital libraries
- Innovative interfaces and technologies for digital libraries

Foundations: Supporting Discovery
- Digital libraries: architectures and infrastructures
- Representing documents: metadata standards, ontologies and protocols
- Interoperability in digital libraries, data and information integration
- Systems, algorithms, and models for digital preservation
- Information access: retrieval and browsing
- Information organisation: automatic and manual
- Multimedia information management and retrieval
- Multilinguality in digital libraries

Digital Humanities
- Digital libraries in cultural heritage
- Understanding and supporting the work of digital humanists
- Novel research tools and methods in digital humanities
- Computational linguistics: text mining and retrieval
- Organizational aspects of digital preservation
- Information policy and legal aspects (e.g., copyright laws)
- Social networks and networked information
- Scholarly primitives

Research Data
- Architectures for large-scale data management (e.g., Grids, Clouds)
- Cyberinfrastructures: architectures, operation and evolution
- Distributed and collaborative information environments
- Data mining and extraction of structure from networked information
- Scientific data curation
- Metadata for scientific data, data provenance
- Services and workflows for scientific data
- Data and knowledge management in virtual organizations
- Information visualization

Important Dates:

Research paper submission: 30th March 2012 at 11.59pm (EET).
Work in Progress (WIP) submission: 6th April 2012 at 11.59pm (EET).
Demo submission: 30th March 2012 at 11.59pm (EET).
Notification of acceptance for full and WIP papers: May 21st 2012.
Workshop proposal submission: 30th March 2012 at 11.59pm (EET).
Tutorial proposal submission: 30th March 2012 at 11.59pm (EET).
Panel proposal submission: 30th March 2012 at 11.59pm (EET).

Contact Details:
Twitter: #tpdl2012
Contact email: info@tpdl2012.org

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Kids Corner: τα παιδιά μαθαίνουν για την ΕΕ με διασκεδαστικό τρόπο


Τώρα τα παιδιά μαθαίνουν για την ΕΕ με διασκεδαστικό τρόπο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε έναν νέο ιστότοπο για παιδιά και εφήβους: τη «Γωνιά του Παιδιού».

Σήμερα ακούμε να λέγονται πολλά για την Ευρώπη στα ΜΜΕ. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο να καταλάβουμε πώς και γιατί λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι μόνον οι ενήλικες που πρέπει να έχουν γνώσεις και να ενημερώνονται γύρω από την ΕΕ. Είναι εξίσου σημαντικό να μαθαίνουν και οι νέοι για την ΕΕ από μικρή ηλικία, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι είναι η ΕΕ και πώς λειτουργεί.

Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε έναν νέο ιστότοπο για την ΕΕ, ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά: τη «Γωνιά του Παιδιού». Τώρα τα παιδιά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και αλλού, έχουν πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε παιχνίδια, κουίζ και πληροφορίες για την ΕΕ και τις χώρες-μέλη της. Τα παιδιά μαθαίνουν για την ΕΕ και τα δικαιώματά τους με τρόπο διασκεδαστικό και εύκολα κατανοητό.

Η «Γωνιά του Παιδιού» περιέχει τρεις ενότητες:

·    Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει παιχνίδια και κουίζ για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Στην ενότητα αυτή τα παιδιά μπορούν να παίξουν διασκεδαστικά, αλλά και εκπαιδευτικά, παιχνίδια που δημιούργησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης.
·    Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο «Η ΕΕ: Τι ακριβώς είναι;» και περιλαμβάνει χάρτη της Ευρώπης όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν κλικ στις διάφορες χώρες και να μαθαίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την ΕΕ και κάθε χώρα-μέλος.
·    Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Μάθε τα δικαιώματά σου» και περιλαμβάνει παιχνίδια, βίντεο και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα.

Σε όλες αυτές τις ενότητες τα παιδιά μπορούν να παίξουν παιχνίδια στη γλώσσα τους  και, μάλιστα, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες της ΕΕ.

Η «Γωνιά του Παιδιού» επιτρέπει επίσης την πρόσβαση στον ιστότοπο «Η Γωνιά των Εκπαιδευτικών», ο οποίος περιλαμβάνει υλικό που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να εξηγούν γιατί δημιουργήθηκε η ΕΕ και πώς λειτουργεί. Πρόκειται για επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο διαμορφώθηκε με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης από διάφορα κράτη μέλη.


Για περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Στολίδι για την Κύπρο η Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"


Στολίδι για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο  ολόκληρη το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"

 

  Λαμπρή ήταν η τελετή της τοποθέτησης του Θεμέλιου Λίθου του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012. Τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και περιεχομένου θα αποτελέσει ένα σημαντικό και ταυτόχρονα ένα πνευματικό στολίδι της χώρας μας.
Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014. Έχει σχεδιαστεί από τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. Όπως έχει σχεδιαστεί, θα εντάξει τη χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ιδιαίτερα μοντέρνο και λειτουργικό κτήριο, που επεκτείνεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου 15,700τ.μ., με τη συλλογή της ξεπερνά τις εξακόσιες χιλιάδες βιβλία, θα περιλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω από σαράντα χιλιάδες τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και πέραν των δέκα χιλιάδων τίτλων οπτικοακουστικού υλικού. Θα διαθέτει, επίσης, περί τις εννιακόσιες θέσεις μελέτης, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Ανεγείρεται στα βορειοανατολικά της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά, στη λεγόμενη πρώτη ζώνη που περιλαμβάνει τα κτήρια της Κεντρικής Διοίκησης, των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και του Αθλητικού Κέντρου. Οι εργασίες ανατέθηκαν στην Κοινοπραξία J & P και J & P Avax Joint Ventures-Stelios Ioannou Library έναντι του ποσού των 27,7 εκ. ευρώ. 

«Αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου»
Το μεγαλεπήβολο έργο δεν θα ήταν εφικτό να γίνει πραγματικότητα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό των 8 εκ. ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Οι δωρητές ανέλαβαν επίσης και τη δαπάνη της αμοιβής του αρχιτέκτονα, η οποία ανέρχεται στα 1.6 εκ. ευρώ. Φανερά συγκινημένος ο κ. Δάκης Ιωάννου, γιός των αείμνηστων Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ζωή και η μάθηση αποτέλεσαν πρωταρχικό μέλημα για τους γονείς του. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η ζωή και η μάθηση πρυτανεύουν σήμερα στην δωρεάν για την ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου", σημειώνοντας ότι "πρόκειται για την υλοποίηση ενός οράματος στο
οποίο πίστεψαν οι γονείς μας, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, της μάθησης, της συνεργασίας, της παιδείας και εντέλει, της ίδιας της ζωής". "Η ζωή, πρόσθεσε ο κ Ιωάννου, είναι ένα πέρασμα και αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου". 

«Πυρήνας ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι αυτή την κατατάσσει στον κατάλογο των εθνικών ευεργετών της χώρας μας, ευχόμενος η πράξη της να βρει μιμητές. Η πολιτεία επενδύει πολλά στην μόρφωση των νέων μας και στην παιδεία του τόπου γενικότερα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, υποδεικνύοντας πως παρά την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, το όραμα, οι στόχοι, οι σκοποί και οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής δεν αναστέλλονται. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε παράλληλα το σημαντικό ρόλο που θα επιτελέσει το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" για την παιδεία και την κοινωνία ευρύτερα, τονίζοντας ότι το εν λόγω έργο θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με την αποπεράτωσή του, αλλά και πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης στην πατρίδα μας. 

«Παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές»
Στη μεγάλη σημασία που έχει το Κέντρο Πληροφόρησης αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Είναι η πρώτη βιβλιοθήκη τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία του νησιού, τόσο ως σύλληψη, κτήριο και περιεχόμενο, όσο και ως λειτουργία και μέγεθος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρειαζόμασταν σήμερα μιας τέτοιας εμβέλειας βιβλιοθήκη διότι παρά τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και των τεχνολογιών, η βιβλιοθήκη παραμένει το ισχυρό σύμβολο της μόρφωσης και της γνώσης. Αναμένουμε να αναδειχθεί ως η εθνική μας βιβλιοθήκη, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία, πρόσθεσε. Πρόκειται, κατέληξε ο Πρύτανης, για μια παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές και ένα έργο που εξασφαλίζει τους στόχους του Πανεπιστημίου και διασφαλίζει την οντότητά του. Ο Πρύτανης κλείνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε εκ μέρους της Πανεπιστημιακής κοινότητας τόσο την οικογένεια Ιωάννου για την ευγενή δωρεά και την πολύτιμή τους αρωγή, όσο και την Πολιτεία για την ουσιαστική και συνεχή υποστήριξή της προς το Πανεπιστήμιο από το 1992 μέχρι σήμερα.
 
«Σημείο αναφοράς πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής»
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το κτήριο της υπό ανέγερση πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης ως ενιαία οντότητα διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και το Κέντρο Γλωσσών. Δικαιολογημένη είναι η ευφορία που επικρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους, γιατί το έργο αυτό θεωρείται από όλους ως η πιο σημαντική προτεραιότητα, παρά τις επιμέρους μεγάλες κτηριακές και άλλες ανάγκες που έχουν οι Σχολές και τα Τμήματα και σημείο αναφοράς πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της φιάλης που τοποθετήθηκε κάτω από το θεμέλιο λίθο του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου", αποτέλεσαν η κτητορική πράξη που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκόμματα από τις ημερήσιες εφημερίδες, μερικά κέρματα καθώς και η σχετική έκδοση που αφορά στη θεμελίωση του Κτηρίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέλη και φίλοι της οικογένειας Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, Υπουργοί, Βουλευτές, Δήμαρχοι, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου