Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Ημερίδα 2 Δεκεμβρίου: Πνευματική ιδιοκτησία και τέχνη

Το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ),
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα:

Πνευματική ιδιοκτησία και τέχνη:
Εμπειρίες, προκλήσεις, προοπτικές στην κυπριακή έννομη τάξη


Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 15.00 στην Πύλη Αμμοχώστου.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

15.00-15.20: Χαιρετισμοί
15.20-15.40: Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Η συλλογική διαχείριση στον τομέα των εικαστικών έργων
15.40-16.00: Tania Spriggens, Director of Communications Design and Artists Copyright Society
Δικαίωμα παρακολούθησης: το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του στην πράξη
16.00-16.15: Ερωτήσεις – Συζήτηση
16.15-16.30: Διάλειμμα
16.30-16.50: Τατιάνα Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η προστασία της εικαστικής δημιουργίας
16.50-17.10: Μαρίνος Κλεάνθους, Δικηγόρος – Πανεπιστημιακός
Πρακτικά ζητήματα της χρήσης και προσβολής των εικαστικών έργων

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Σημείωση: Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο.

The Cyprus Chamber of Fine Arts (EKATE),
The Cultural Services of the Ministry of Education and Culture
and the Law Department of the University of Cyprus invite you to a discussion on the subject of:

The Artistic copyright in Cyprus:
Experiences, challenges and perspectives

Friday 2 December 2011, at Famagusta Gate, at 15:00

Programme

15.00-15.20: Welcoming addresses
15.20-15.40: Dionysia Kallinikou, Professor Law Department University of Athens
Collective management of artistic copyright
15.40 -16.00: Tania Spriggens, Director of Communications Design and Artists Copyright Society
Resale right: legal regime and its application
16.00-16.15: Discussion
16.15-16.30: Coffee Break
16.30-16.50: Tatiana Synodinou, Assistant Professor Law Department University of Cyprus
Protection of artistic copyright
16.50-17.10: Marinos Kleanthous, Lawyer – Lecturer University of Nicosia
Use and infringement of artistic works
Discussion will follow

Note: there will be simultaneous interpretation from English to Greek and vice versa.

http://webapps.leventis.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F804089943/Pnevmatiki%20idioktisia-02-12-2011.pdf

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ
Η ανθρώπινη φύση θέλει χρόνο για να υιοθετήσει καθετί νέο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Α ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φωτογραφία
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν ο Vannevar Βush το 1945 δημοσίευε την ιδέα μιας μηχανής διαχείρι σης της γνώσης, την οποία ονόμασε «Μemex», δεν πί στευε ότι ξεκινούσε μια συζήτηση γύρω από την ηλεκτρονική δημοσίευση η οποία θα συνεχιζόταν ως τις μέρες μας. Στο «Μemex» θα μπορούσε κάποιος να αποθηκεύσει βιβλία (σε ηλεκτρονική μορφή), μουσική, εικόνες, περιοδικά και εφημερίδες, να αναζητήσει πληροφορί ες, να περιδιαβεί τεκμήρια που θα συν δέονταν μεταξύ τους δίνοντας στον χρή στη δυνατότητες που δεν μπορούσε τό τε να τις χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Ημαστε ούτως ή άλλως στην προ ηλε κτρονικού υπολογιστή εποχή. Εξήντα πέντε χρόνια μετά, ο προβληματισμός δεν είναι αν θα έχουμε βιβλία σε ηλε κτρονική μορφή, αλλά αν θα έχουμε έντυπα βιβλία.
Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο εμφανί στηκε για πρώτη φορά το 1987 με τη δημοσίευση της νουβέλας του Μichael Joyce «Αfternoon, a story». Από τότε η «ηλεκτρονική λογοτεχνία» έκανε την επανεμφάνισή της δυναμικά στις 15 Μαρτίου του 2000, όταν ο Stephen Κing διέθεσε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο του «Riding the Βullet» αντί 2,50 δολαρίων. Τις πρώτες 24 ώρες το βιβλίο πούλησε πάνω από 400.000
αντίτυπα, προκαλώντας την κατάρρευ ση του συστήματος προμήθειας του βι βλίου και δίνοντας το έναυσμα στους εκδότες που παρακολουθούσαν το εγ χείρημα να προβληματιστούν για το μέλλον του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Αξίζει να σταθούμε σε ένα παράδειγμα στον χώρο του βιβλίου, στο πρόγραμ μα Gutenberg (http://www.gutenberg.org) που τα τελευταία 20 χρόνια προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα βιβλία. Το Gutenberg δίνει πρόσβαση σήμερα σε πάνω από 30.000 βιβλία τα οποία δεν υπόκεινται στον νόμο περί πνευματι κών δικαιωμάτων.
Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται ψηφιακές βιβλιοθήκες ως μια προσπά θεια να δοθεί εύκολη και γρήγορη πρό σβαση στην πληροφορία, στα ηλε κτρονικά βιβλία, αλλά και να διατηρη θεί το σπάνιο υλικό που κατέχουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί. Αυτά όλα συ νέβαιναν πολύ πριν από το εγχείρημα της Google Βooks. Ακολούθησαν αξι όλογες προσπάθειες, όπως αυτή της Ευρώπης να δημιουργήσει τη δική της ψηφιακή βιβλιοθήκη με πολιτιστικό περιεχόμενο, τη Εuropeana, η οποία
στο τέλος του 2011 υπολογίζεται ότι θα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια τεκμήρια (βιβλία, εικόνες, video, ηχητικά τεκμήρια, παρτιτούρες κ.ά.).
Η ηλεκτρονική έκρηξη των πληροφο ριών (και εδώ ο παγκόσμιος ιστός έχει παίξει καταλυτικό ρόλο) και η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχουν κάνει τους χρήστες, κυρίως τους νέ ους, να είναι πιο δεκτικοί στις νέες τε χνολογικές εφαρμογές και η προσαρ μογή τους στο ηλεκτρονικό έντυπο να μην ακολουθείται από ιδιαίτερες αντι στάσεις. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι η τεχνολογία, όποια ανάπτυξη κι αν έχει και ό,τι καινοτόμες εφαρμογές κι αν προσφέρει, είναι το μέσο με το οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας κα θορίζει τις αλλαγές και τις προσαρμο γές στα νέα δεδομένα.
Το ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ακόμη σε νηπιακή ηλικία. Είναι όμως θετικό το γεγονός να βλέπει κάποιος, έστω και με κάποια καθυστέρηση, εκ δότες να εκδίδουν ηλεκτρονικά βιβλία και να σχεδιάζουν το ψηφιακό τους μέλλον, φορείς όπως το υπουργείο Παι δείας, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρι σης Εργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) να προβληματίζονται
και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συγγραφείς να επανα προσδιορίζουν τον ρόλο τους σε αυτό το νέο πεδίο δράσης, βιβλιοπώλες να διεκδικούν κομμάτι του ψηφιακού γί γνεσθαι, βιβλιοθήκες να προσαρμόζο νται στα νέα δεδομένα και βιβλιοθηκο νόμους να λειτουργούν ως διαχειριστές μετάδοσης της ηλεκτρονικής γνώσης προς το κοινό τους.
Σε αυτό το νέο τοπίο εκδοτικής παρα γωγής που εμπλέκει περισσότερους φορείς, επαγγέλματα και επιστήμονες απ’ όσους φανταζόμασταν, το ηλε κτρονικό βιβλίο ήρθε για να μείνει, ήρ θε για να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον χώρο του βιβλίου. Καλό είναι λοι πόν όλοι μας να αποδαιμονοποιήσου με κάποια πράγματα γύρω από το ηλε κτρονικό βιβλίο. Παρακάτω παρουσι άζω δέκα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ;
Σε αυτό το ερώτημα δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει σε έναν κοινά αποδε κτό ορισμό. Το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό βιβλίο είναι η μεταφορά ή η έκδοση του έντυπου βιβλίου σε ηλεκτρονική μορ φή
, που δίνεται πρόσβαση σε αυτό μέ
σω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ή άλλων εφαρμογών. Αυτός είναι ένας ορισμός που νομίζω ότι είναι πιο κοντά στους έλληνες εκδότες.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει τέσσε ρις διαστάσεις: το μέσο, το περιεχόμε νο και τη μορφή του αρχείου, τη συ σκευή ανάγνωσης και τον τρόπο πα ράδοσης του αρχείου. Κατά συνέπεια, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να είναι μεν, κατά μια έννοια, η μεταφορά του έντυπου σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά ένα τέτοιο βιβλίο γεννήθηκε ηλεκτρο νικά αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να είναι απλό ψηφιακό κείμενο, πολυμεσικό, δι αδραστικό· με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, δημιουργίας σημειώσεων από τον αναγνώστη, δημιουργίας σχέσεων αλληλεπίδρασης με τον αναγνώστη, εύ κολα προσβάσιμο από πληθώρα μέσων και εφαρμογών (κινητά τρίτης γενιάς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Διαδίκτυο, ειδικές συσκευές ανάγνωσης κτλ.), κα θώς και με δυνατότητα αποθήκευσης, εκτύπωσης και επεξεργασίας του κειμέ νου. Ας δούμε μαζί δύο παραδείγματα:
Ενα βιβλίο μαγειρικής
το οποίο ο χρή στης το «διαβάζει» από τον φορητό του υπολογιστή με σκοπό να μαγειρέ ψει μια μακαρονάδα. Ο πρωταγωνι στής μας μπορεί να ψάξει, να εντοπίσει και να τυπώσει τη συνταγή που τον εν διαφέρει. Εχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσω ενός βίντεο τον αγαπημένο του σεφ να παρουσιά ζει τη συνταγή, να γράψει σχόλια δίπλα στη συνταγή ή να προσθέσει υλικά στη συνταγή που ο ίδιος θα ήθελε, να ανα νεώσει τον θερμιδομετρητή της συ νταγής, να στείλει e-mail στον συγγραφέα, να ανανεώσει το βιβλίο με νέες συνταγές κ.ά. Αυτό είναι ένα ζωντανό ηλεκτρονικό βιβλίο που το μόνο που δεν μπορεί ακόμη να μας δώσει είναι τη μυρωδιά της μακαρονάδας.
Ενα βιβλίο Ιστορίας για τα παιδιά του Δημοτικού
που θα έδινε τη δυνατότη τα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα και στα παι διά να απολαμβάνουν και να αφομοιώ νουν πιο εύκολα την ύλη του μαθήμα τος, να κατανοούν πιο εύκολα τα γεγο νότα. Για οικονομία χώρου αναφέρω μόνο τη δυνατότητα πολυμεσικών εφαρμογών (εικόνες, βίντεο με γεγο νότα, σύντομα ντοκυμαντέρ με σχετι κό υλικό, ηχητικές μαρτυρίες, συνε ντεύξεις ή αποσπάσματα από εκπο μπές της τηλεόρασης), δυνατότητα να κρατούν οι μαθητές σημειώσεις σαν ένα ηλεκτρονικό τετράδιο, online ασκήσεις προσαρμοσμένες στην τάξη ή κουίζ, διαδραστικές ασκήσεις κ.ά.
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Φωτογραφία
Οι εκδότες είναι το Α, αλλά όχι το Ω στο ψηφιακό βιβλίο. Εχουν στη φαρέτρα τους πλούσιο εκδοτικό έργο, πλειάδα συγγραφέων, τεχνογνωσία, εξειδικευ μένο προσωπικό, αλλά και έναν ανταγω νισμό που δεν μπορούν να ελέγξουν, κα θώς δεν προέρχεται μόνο από τον χώρο των εκδοτών. Για παράδειγμα, κάθε «συγγραφέας» μπορεί να είναι και ένας εν δυνάμει εκδότης στο Διαδίκτυο και κάθε οργανισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα νέο «μοντέλο ψηφιακού εκδότη». Από την άλλη πλευρά, οι εκδότες χρειά ζονται εργαλεία υποστήριξης αυτού του νέου εγχειρήματος: εργαλεία δημιουργί ας των ψηφιακών βιβλίων, πλατφόρμες ή εφαρμογές διάθεσης των βιβλίων, ερ γαλεία υποστήριξης και συσκευές ανά γνωσης. Κατά την άποψή μου δεν έχει σημασία αν ο κάθε εκδότης, ή φορέας, ή όλοι μαζί δημιουργήσουν μία ή δέκα πλατφόρμες διάθεσης των ψηφιακών βιβλίων. Σε ελεύθερη αγορά είμαστε, πε ριορισμούς δεν μπορεί κανένας να θέ σει. Το σημαντικότερο είναι να μπορούν αυτά τα διαφορετικά σχήματα να διαλει τουργούν, να επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό να ανταλλάσσουν δεδομένα.
Το ίδιο ισχύει και για τις συσκευές ανά γνωσης. Οσο πιο μεγάλη είναι η γκάμα των μέσων ανάγνωσης ενός ψηφιακού βιβλίου τόσο πιο εύκολα προσβάσιμο εί ναι το βιβλίο στο ευρύ κοινό.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τόσο τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφαρμο γές που δίνουν πρόσβαση σε αυτά, όσο και οι συσκευές ανάγνωσης θα πρέπει να είναι χρηστικά και προσβάσιμα στο ανα γνωστικό κοινό, στους συγγραφείς και στους επαγγελματίες του χώρου. Στις συ σκευές ανάγνωσης λίγες είναι οι δυνατό τητες παρέμβασης. Στα συστήματα όμως διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων είναι υπόθεση των εκδοτών, του ΕΚΕΒΙ, ή ενός υπουργείου, των φορέων δηλαδή που δη μιουργούν τις «πύλες πρόσβασης», να μην ξεχνούν τον παράγοντα χρήστη. Χωρίς σωστή διαχείριση του ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος το όλο εγχείρημα μπορεί να μην έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εύκολη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό σημαίνει αυξημένη χρήση ή πωλήσεις για τους εκδότες· χρηστικότητα του ψηφια κού περιβάλλοντος εργασίας για τον χρή στη σημαίνει ικανοποιημένος αναγνώ στης ή αγοραστής.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
«Ο φόβος του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι».
-0.033 Αβεβαιότητα για κά ποιους, αδιαφορία ότι δεν τους αγγίζει το θέμα για άλλους, ευκαιρία για αυτούς που γράφουν στα ηλεκτρονικά μέσα, προβληματισμός για τη μεγαλύτερη με ρίδα των συγγραφέων. Θέματα όπως τα πνευματικά δικαιώματα (και εδώ ο ΟΣ ΔΕΛ έχει κυρίαρχο ρόλο), η διαφάνεια των πωλήσεων από τους εκδότες, η δι ευθέτηση του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό βιβλίο (η πολιτεία έχει τις ευθύνες της), η διασφάλιση της ποιότητας του έντυ που βιβλίου στην ηλεκτρονική του μορ φή, είναι αρκετά για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ανασφάλειας γύρω από το νέο μέσο. Κατανοητά και αναμενόμενα όλα αυτά. Είναι όμως μια ευκαιρία για το ΕΚΕΒΙ να σταθεί δίπλα στους συγγρα φείς και με τακτικές ενημερώσεις να δη μιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς το ηλεκτρονικό βιβλίο.
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε για τα μεταδεδομένα δίνοντας την προ σοχή που τους αξίζει. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι τα μεταδεδομέ να είναι οι αναλυτικές περιγραφές των ηλεκτρονικών τεκμηρίων, και άρα των ηλεκτρονικών βιβλίων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορούν τα βιβλία να λειτουργούν σε ένα οργανωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τα μεταδεδο μένα ακολουθούν διεθνή πρότυπα πε ριγραφής όπου επιστήμονες της πλη ροφόρησης και ειδικοί της πληροφορί ας πραγματοποιούν τις περιγραφές.
Ενα ηλεκτρονικό βιβλίο αποθηκευμένο σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα χωρίς μεταδεδομένα είναι ένα χαμένο βιβλίο που κανείς δεν θα το εντοπίσει, ακόμη κι αν ξέρει ότι βρίσκεται εκεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι περιγραφές αυτές, σε κά ποιες χώρες, υπόκεινται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
ΤΙΜΗ VS ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Ενα από τα πλεονεκτήματα των ψηφι ακών
βιβλίων είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης. Θα ήταν λά θος, κατά την άποψή μου, να ακολου θηθεί το κακό παράδειγμα των CD μουσικής, με όλες τις γνωστές συνέ πειες. Η παράνομη διακίνηση του ψη φιακού υλικού μπορεί να αναχαιτιστεί μόνο με τη χαμηλή τιμή των προϊόντων. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα ηλε κτρονικό βιβλίο κάτω από ένα ευρώ. Η τιμή και ο ΦΠΑ είναι πεδία ανοικτά προς διαβούλευση, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στην πειρατεία και στο παράνομο «κατέβασμα» από το Διαδί κτυο η καλύτερη απάντηση είναι οι προσιτές τιμές των προϊόντων.
ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Οι βιβλιοθήκες προσφέρουν ένα οργα νωμένο και μεγάλο δίκτυο παροχής πληροφόρησης που ωφελεί το βιβλίο, προάγει αυτό το πολιτιστικό αγαθό στην κοινωνία και ενισχύει τη βιβλιο παραγωγή, όσο κι αν αυτό ακούγεται παράξενο στ’ αφτιά των εκδοτών. Ενα πετυχημένο ηλεκτρονικό βιβλίο στις βιβλιοθήκες είναι σίγουρα ένα βιβλίο best seller για τον εκδότη. Ας μην υπο τιμάμε τη δύναμη της συλλογικότητας και της διάχυσης της πληροφορίας μέ σα από αυτόν τον θεσμό.
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Τα ηλεκτρονικά βιβλία θέλουν δυνατά βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία θέ λουν να εισχωρήσουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι το εισιτήριό τους. Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να αφήσουμε τα βιβλιοπω λεία έξω από αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι ο ρόλος των εκδοτών να γίνουν «εκδό τες λιανικής πώλησης», παρ’ ότι αυτό είναι θεμιτό να γίνει ως ένα σημείο και είναι αναπόφευκτη εξέλιξη στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι τα ηλεκτρονικά ή συμβατικά βιβλιοπωλεία θα είναι πάντα εκεί, με την τεχνογνωσία που έχουν, με τις επαφές με το αγοραστικό κοινό, με τη διείσδυ ση που έχουν στην αγορά, στα αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία.
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Είναι τα βιβλία που κυριαρχούν στη δι εθνή βιβλιοπαραγωγή. Η εύκολη πρό σβαση στην επιστημονική πληροφό ρηση είναι ένα ατού αυτών των βιβλίων που τα κάνει προσιτά και διεισδυτικά
στο κοινό τους. Ούτως ή άλλως, τα επι στημονικά ηλεκτρονικά βιβλία και εν γένει το ψηφιακό υλικό αυτού του εί δους έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική ψηφιακή επανά σταση. Και στην Ελλάδα οι ακαδημαϊ κές βιβλιοθήκες πρωτοστατούν ανα φορικά με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Για παράδειγμα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δίνει πρό σβαση μέσω της κοινοπραξίας του σε περισσότερα από 12.000 επιστημονι κά ηλεκτρονικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα. Το επιστημονικό βιβλίο είναι ψηλά στην ατζέντα των ψηφιοποιήσε ων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι ακα δημαϊκές βιβλιοθήκες, και στην Ελλά δα, έχουν έτοιμες «πλατφόρμες και συστήματα» για να τα υποδεχθούν. Εί ναι κατά συνέπεια ένα «γόνιμο» πεδίο για τους έλληνες εκδότες, το υπουρ γείο Παιδείας και άλλους οργανισμούς, μιας και οι βιβλιοθήκες μας έχουν εδώ και χρόνια «προετοιμάσει» το κοινό τους για τέτοιου είδους υλικό.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΛΩΝ
Στον τομέα της ενημέρωσης και της εκ παίδευσης δεν περισσεύει κανένας. Από τους εκδότες και τους βιβλιοπώλες ως τους συγγραφείς και τους επιστήμονες της πληροφόρησης, ο καθένας με τις ιδι αιτερότητές του και τις διαφορετικές του ανάγκες, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να αρματωθούν με τη γνώση των νέ ων εξελίξεων. Η άγνοια προκαλεί φόβο και ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβου λος σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οταν ο Lancaster, το 1978, ανέφερε ότι το έτος 2000 το χαρτί θα αντικαθί στατο από την ηλεκτρονική πληροφο ρία και ότι η κοινωνία μας θα ήταν μια κοινωνία χωρίς χαρτί (the paperless society), η Ιστορία δεν τον επιβεβαίω σε. Πόσο σύντομα θα αντικατασταθεί το έντυπο βιβλίο από το ηλεκτρονικό; Θα έχουμε βιβλία στην έντυπή τους μορφή σε λίγα χρόνια; Η απάντηση εί ναι «Ναι»! Για πολλά χρόνια ακόμα. Οχι φυσικά μόνο διότι μας αρέσει η μυρω διά του χαρτιού ή γιατί είμαστε ρομα ντικοί. Οχι διότι η τεχνολογία δεν θα αναπτυχθεί αρκετά ούτως ώστε το ηλεκτρονικό βιβλίο να είναι ακόμα πιο φτηνό και προσβάσιμο σε όλους. Είναι κυρίως γιατί, πιστεύω, η ανθρώπινη φύση θέλει δεκαετίες για να ενσωμα τώσει κάθε τι νέο, να το κάνει κτήμα της, να το υιοθετήσει ως προέκταση του Είναι Της
-0.016 , όπως έχει συμβεί για αιώνες με το έντυπο υλικό. Το μέλλον είναι εδώ! Ας μην το παραβλέψουμε. Πρέπει απλώς να βρούμε τον βηματι σμό μας για να το περπατήσουμε, με τις κεραίες μας σηκωμένες. Το ηλε κτρονικό βιβλίο είναι μέρος αυτού που ζούμε, όχι αυτό που ζούμε!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α Βush, Vannevar (1945):
Αs we may think. Αtlantic Μonthly
, 176(1), pp.
101-108. http: //www. theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/aswe-may-think/3881/ Lancaster, F.W. (1978):
Τoward paperless information systems
.
Νew Υork: Αcademic Ρress. 
Πηγή: http://www.vimaideon.gr//Article.aspx?d=20100702&nid=16267488&sn=%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3&spid=1478 

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

εγκαίνια του ''Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου - Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού'

Λεμεσός: Τα εγκαίνια του ''Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου - Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού'', τέλεσαν το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών, η Διευθύντρια του ΓΤΠ και ο Δήμαρχος Λεμεσού, παραδίδοντας στο κοινό το πρώτο πρότυπο ερευνητικό κέντρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, με ψηφιακό υλικό ιστορικής αξίας.

Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης ανέφερε ότι ''τα σημερινά εγκαίνια είναι πολύ ξεχωριστά, όχι μόνο γιατί αποτελούν μια απόδειξη ότι εξελισσόμαστε και προοδεύουμε, αλλά γιατί με το έργο αυτό σφραγίζουμε τη δημιουργία και τη δημιουργικότητα της γενιάς μας με προοπτική το μέλλον και τις επερχόμενες γενιές''.

'' Το Ιδρυμα δημιουργείται για να καλύψει ένα υπαρκτό κενό, της ανάγκης να δεθεί το νήμα της ιστορικής μας συνέχειας μέσα από τη συγκέντρωση του ιστορικού υλικού και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό για μελέτη'', είπε ο κ. Συλικιώτης, προσθέτοντας ότι ''η ευαισθησία που διακρίνει την Κυβέρνησή μας ευρύτερα στα θέματα πολιτισμού και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πολύ γνωστή''.

''Ως μια μορφή έμπρακτης απόδειξης αυτής μας της ευαισθησίας'', συνέχισε, ''αποτελεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης, που σκοπός της είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση της, κατά γενική ομολογία, πολύ πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς''. Πρόσθεσε ακόμη ότι την ίδια πολιτική σημασία αποδίδει η Κυβέρνηση και στην πολιτιστική αποκέντρωση.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού θα αποτελέσει πολιτιστικό πνεύμονα της πόλης με παγκύπρια εμβέλεια και όχι μόνο, με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως εκθέσεων, προβολών και διαλέξεων. Εξίσου σημαντικό, συμπλήρωσε, είναι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της μελέτης αρχειακού υλικού και στην ιστορική έρευνα με τη λειτουργία του πρώτου Ερευνητικού Κέντρου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

''Στο Ερευνητικό αυτό Κέντρο μελετητές, δημοσιογράφοι, φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, αλλά και απλοί πολίτες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες από το ψηφιακό αρχείο των εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο αρχίζει από το 1878, οπότε εκδόθηκε και η πρώτη εφημερίδα στο νησί, καθώς και από το Αρχείο Ανακοινωθέντων από το 1962'', σημείωσε ο κ. Συλικιώτης.

Ανέφερε ακόμη ότι της λειτουργίας του Κέντρου στη Λεμεσό θα ακολουθήσει η λειτουργία και δεύτερου Ερευνητικού Κέντρου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, ενώ τόνισε ότι διανοίγονται νέες προοπτικές στη συνεργασία του κράτους με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τόνισε, τέλος, τη σημασία της συνεργασίας αλλά και της εμπλοκής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην εν γένει προσπάθεια της Κυβέρνησης για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΤΕΠΑΚ θα δώσει έντονα το παρών του στην προσπάθεια αυτή, αλλά και πιο ειδικά στο ''Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού''.

Εξάλλου, σε χαιρετισμό του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, που ανέγνωσε η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Ελεονώρα Γαβριηλίδη, ο κ. Στεφάνου εξέφρασε την ''πεποίθηση ότι το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο- Ιστορικό Αρχείο - Κέντρο Μελετών Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο θα επιτύχουν στο έργο τους''.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Ερευνητικό Κέντρο, ως πολιτικός προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι ''το ΓΤΠ έχει τέσσερα αρχεία: το αρχείο εφημερίδων από το 1878, το αρχείο ανακοινωθέντων από το 1962, το αρχείο φωτογραφιών και το αρχείο κινηματογραφικών ταινιών''.

''Τα αρχεία αυτά δεν ανήκουν αποκλειστικά στο ΓΤΠ'', συνέχισε ο κ. Στεφάνου. ''Ανήκουν στον κυπριακό λαό'', σημείωσε, προσθέτοντας ότι ''για αυτό πρέπει να ανοίξουν και να γίνουν προσιτά και προσβάσιμα όχι μόνον στους ερευνητές, ιστορικούς αναλυτές, φοιτητές και δημοσιογράφους, αλλά και στον απλό πολίτη''.

Επίσης, όπως ανέφερε, ''πρέπει να διατηρηθούν και να φυλαχθούν, γιατί αποτελούν μέρος της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και σημαντική πηγή πληροφοριών για τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας'' και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ''τα ερευνητικά κέντρα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της έρευνας και στη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας του νησιού μας και θα συμβάλουν στον τομέα της εκπαίδευσης, δημιουργώντας έναν τόπο πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές''.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου εξέφρασε τη χαρά και ικανοποίηση που σήμερα παραδίδεται στους δημότες της Λεμεσού, τους μελετητές, τους φοιτητές, τους φιλίστορες το ''Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών'', το οποίο στεγάζεται στην πρώην οικία Επάρχου.

Η αποκατάσταση του κτιρίου, συνέχισε, κόστισε 1,25 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία οι 500 χιλιάδες εξασφαλίστηκαν με συνεισφορά του ιδρύματος Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, οι 300 χιλιάδες ευρώ από χορηγία του Τομέα Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και οι υπόλοιπες 450 χιλιάδες ευρώ καλύφθηκαν από το Δήμο Λεμεσού.

Ο Ανδρέας Χρίστου υπενθύμισε ότι η ιδέα για μετατροπή του κτιρίου σε Μουσείο Ιστορίας της Λεμεσού κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο το 2001 από τον Τίτο Κολώτα και την Κίνηση ''Η πόλη μας'' και αργότερα, επί υπουργίας Αβέρωφ Νεοφύτου και δημαρχίας Δημήτρη Κοντίδη, το κτίριο πέρασε στην κυριότητα του Δήμου Λεμεσού.

Ο κ. Χρίστου ευχαρίστησε τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου Μίμη Σοφοκλέους, καθώς και την ομάδα εθελοντών Αρχείου, οι οποίοι τα τελευταία 7 χρόνια ασχολούνταν με τη συλλογή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πολύτιμου υλικού, ενώ σημείωσε ότι ''συμπαραστάτης στην όλη προσπάθεια αποδείχθηκε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, που πρότεινε παράλληλα και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο αρχείο εφημερίδων του ΓΤΠ, στα ανακοινωθέντα, το φωτογραφικό υλικό και το αρχείο κινηματογραφικών ταινιών, από της ιδρύσεως του Γραφείου''.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι το Μουσείο και Αρχείο της πόλης της Λεμεσού θα αγαπηθεί από όλους τους πολίτες , οι οποίοι θα το στηρίξουν και θα το εμπλουτίσουν αφού, όπως σημείωσε, δεν έχει ακόμη επαρκώς καταγραφεί, αρχειοθετηθεί και μελετηθεί η ιστορία της Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης

Η ραδιοφωνική εκπομπή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων
Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής κάθε
Κυριακή κοντά σας, 10 - 12 το πρωϊ, μέσα από τη συχνότητα του
Επικοινωνία 94 FM Ραδιόφωνο Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Eπιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Γλωσσιώτης, Φρόσω Παυλίδου, Δημήτρης Πολίτης.

Η εκπομπή της Κυριακής 30ης Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη στην Ανοικτή
Πρόσβαση  με την ευκαιρία της πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο
της  Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (24 - 30 Οκτωβρίου 2011)
η οποία
αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που διοργανώνεται για 4η συνεχή χρονιά
και συνιστά μια ευκαιρία για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα
να ενημερωθεί για τα οφέλη της, να μοιραστεί σχετικές εμπειρίες και
γνώσεις και να βοηθήσει στην ευρύτερη προβολή και προώθηση της ιδέας
της Ανοικτής Πρόσβασης ως ένα νέο τρόπο επιστημονικής επικοινωνίας.

Είχαμε τη πολύ μεγάλη τιμή και χαρά  να συνομιλήσουμε με τον Καθηγητή
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου <<Αθηνά>> κ. Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος εκπροσωπεί, όπως και πολλοί
άλλοι, το επιστημονικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας, που παρά τις
ποικίλες δυσκολίες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, διαθέτει πάθος,
οραματισμό και σπουδαία επιτεύγματα να επιδείξει.

Στην  ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε μίλησε για την ανάγκη
της Ανοικτής Πρόσβασης που οδηγεί στον εκδημοκρατισμό της γνώσης,
παρέχοντας την άμεση κι ελεύθερη πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και
δεδομένα του επιστημονικού τομέα
, καθώς επίσης και στα δεδομένα του
δημόσιου τομέα.
Ενώ το τρέχον κόστος των συνδρομών των ερευνητικών βιβλιοθηκών σε
παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται στα 8-9 δις δολάρια, η ΑΠ παρέχει, με ένα
υποπολλαπλάσιο κόστος, άμεσα μετρήσιμα οφέλη όπως: τη μεγαλύτερη
προβολή της ερευνητικής δουλειάς ενός επιστήμονα, την επέκταση της
επιστημονικής γνώσης και μεθοδολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
τις ευκαιρίες για καινοτομία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο χώρο
της τεχνολογίας, την ανάμιξη και ανάδειξη του πολίτη-επιστήμονα στα
επιστημονικά τεκταινόμενα, και τη συμμετοχή επιστημόνων από φτωχότερες
χώρες στην παγκόσμια έρευνα.
Η ΑΠ δε σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα δημοσιεύσεων, ούτε λιγότερες
αναφορές, όπως πολύ συχνά ακούγεται. Η ποιότητα της δημοσίευσης
παραμένει σταθερή, άπαξ και οι διαδικασίες κρίσης παραμείνουν ίδιες.
Οι αναφορές ήταν και είναι πάντα θέμα εκπαίδευσης της ακαδημαϊκής
κοινότητας και αποτελούν ορθόγωνο θέμα με την ελεύθερη πρόσβαση.
Σημαντικός παράγοντας στην πραγμάτωση της ΑΠ αποτελούν οι τεχνολογικές
υποδομές των αποθετηρίων, που σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική
επικοινωνία και το διαδίκτυο παρέχουν άμεση πρόσβαση σε επιστημονικά
τεκμήρια. Τα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια διαθέτουν αποθετήρια,
τα οποία αποτελούν πλέον βασικό μέρος του επιχειρησιακού τους
μοντέλου, προβάλλοντας αποκλειστικά το επιστημονικό έργο του
ιδρύματος.

Το τμήμα της Πληροφορικής και Τηλ/νιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
ηγείται και συντονίζει τα τελευταία έξι χρόνια τα ευρωπαϊκά
προγράμματα DRIVER (2005-2009) και OpenAIRE/OpenAIREplus  (2009-2013).

Το DRIVER έχτισε και οργάνωσε, σε τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο, την
ευρωπαϊκή υποδομή των ιδρυματικών αποθετηρίων δημιουργώντας μια πύλη
αναζήτησης που συγχρονισμένα συσσωρεύει πηγές από 315 αποθετήρια και
διαθέτει περίπου 6 εκατομμύρια επιστημονικά τεκμήρια. Το OpenAIRE, με
42 εταίρους που αντιπροσωπεύουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
χρησιμοποιείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή για τη συσσώρευση
επιστημονικών δημοσιεύσεων που ανήκουν στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.
Το OpenAIREplus προχωράει ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τις
δημοσιεύσεις ΑΠ με τα αντίστοιχα δεδομένα που τις παρήγαγαν.
Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τις
δράσεις, υπηρεσίες, προϊόντα που προσφέρει  αλλά και ως εκπρόσωπος της
επιστημονικής κοινότητας της Ελλάδας σε διεθνή προγράμματα που αφορούν
την Ανοικτή Πρόσβαση (π.χ. OpenAIRE).

O κος Ιωαννίδης, σαν μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής
Βιβλιοθήκης, τόνισε ότι με τις προσπάθειες ψηφιοποίησης του τεράστιου
όγκου του υλικού της και τη μεταστέγασή του στο νέο χώρο, το ίδρυμα
ξαναβρίσκει σταδιακά τη χαμένη του αίγλη. Ο σκοπός είναι να αποτελέσει
την κορωνίδα του πνευματικού κόσμου της χώρας, όντας πρωτοπόρα στο
χώρο των εξελίξεων, ένας από αυτούς η πολιτική κι εφαρμογή της ΑΠ.

Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Φίλιππος
Τσιμπόγλου σε τηλεφωνική του παρέμβαση  αναφέρθηκε στις δράσεις των
Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ειδικότερα της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου για την προώθηση της Ανοικτή Πρόσβασης, οι οποίες
συνοψίζονται σε πέντε σημεία:
*    Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου για υποστήριξη της
Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των
Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
*    Η συμμετοχή στα πανευρωπαϊκά προγράμματα Open AIRE και OpenAIRE plus
για τη διάδοση και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο της ανοικτής πρόσβασης
στα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης έρευνας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
*    Ανάπτυξη ιδρυματικού καταθετηρίου  ανοικτής πρόσβασης για τις
παραγόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεων από το ακαδημαϊκό προσωπικό του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
*    Συμμετοχή σε κινήσεις και κοινοπραξίες προώθησης οικονομικών
μοντέλων δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στη Φυσική υψηλών
ενεργειών (SCOAP3) και βιο-ιατρική (Biomed Central), υποστήριξη του
ευρετηρίου των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης (DOAJ).
*    Ανάπτυξη θεματικού καταθετηρίου ανοικτής πρόσβασης Ε-ΒιΒα, της
ελληνικής βιβλιοθηκονομικής βάσης με την δημοσιεύσεις στο χώρο της
βιβλιοθηκονομίας / επιστήμης πληροφόρησης  σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αναφορά έγινε επίσης στις ανάλογες δράσεις της Βιβλιοθήκης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και στην ειδική εκδήλωση που
οργανώνει στις 3 Νοεμβρίου και είναι αφιερωμένη στην ανοικτή πρόσβαση.

Ο Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου τόνισε τη σημασία που έχουν για την σημερινή
οικονομική συγκυρία οι συνεχείς επιτυχίες του Τμήματος Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναδειχθεί από τους εταίρους και από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ο αναγνωρισμένος συντονιστής τέτοιων έργων
πανευρωπαϊκής εμβέλειας για σειρά ετών.


Στη συνέχεια συνδεθήκαμε τηλεφωνικά με την Πάτρα όπου συνομιλήσαμε
τηλεφωνικά με τον Παναγιώτη Γεωργίου συντονιστή των ψηφιακών δράσεων
της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι  από τα πρώτα Ιδρύματα και Φορείς στην
Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική
πληροφορία,
από το 2004 με τη ψηφιακή συλλογή <<Κοσμόπολις>> που
αφορούσε περιεχόμενο από παλιά ελληνικά περιοδικά του 19ου και του
20ου αιώνα.  Οι δράσεις της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου των
Πατρών εστιάζονται σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας είναι αυτός των
πολιτικών, ο δεύτερος άξονας είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται και ο
τρίτος άξονας είναι οι κοινωφελείς ενέργειες, δηλαδή ενέργειες προς
την κοινότητα της Ανοικτής Πρόσβασης.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών εδώ και αρκετά χρόνια έχει υιοθετήσει μία
πολιτική υποχρεωτικής κατάθεσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών
διατριβών στο ιδρυματικό καταθετήριο του Ιδρύματος. 
Επίσης από πέρυσι
έχει βγάλει απόφαση η Σύγκλητος που συνιστά, δεν υποχρεώνει αλλά
συνιστά στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου να καταθέτουν, να αρχειοθετούν
τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις στο ιδρυματικό καταθετήριο και
επίσης πολλά άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ήδη, υποχρεώνουν τους
φοιτητές να καταθέτουν ακόμα και τις διπλωματικές εργασίες τους στο
ιδρυματικό καταθετήριο ώστε να διατηρούνται αυτά τα ψηφιακά τεκμήρια.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο εδώ και τρία χρόνια έχει υπογράψει και τη
διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση, μια διεθνή
πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές πλέον επίπεδο για την προώθηση
της Ανοικτής Πρόσβασης.
Σε επίπεδο υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
Ανοικτής Πρόσβασης με τις συλλογές ψηφιακού υλικού <<Κοσμόπολις>>,
<<Πλειάς>>, <<Δανϊηλίδα>>, που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο
ιστορικής αξίας, παλιά ελληνικά περιοδικά κ.λπ.  Παράλληλα στο
ιδρυματικό καταθετήριο, <<Νημερτή>> καταχωρούνται, αρχειοθετούνται όλες
οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και γενικά το επιστημονικό υλικό που
παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διπλωματικές διατριβές,
αναφορές, μελέτες και ό,τι άλλο μπορεί να είναι και ιστορικό αρχείο
προβλέπεται σε λίγο καιρό.  Το ιδρυματικό καταθετήριο του
Πανεπιστημίου Πατρών την προηγούμενη χρονιά έλαβε και μια μεγάλη
διάκριση, ουσιαστικά βγήκε το πρώτο από τα ελληνικά καταθετήρια στην
παγκόσμια κατάταξη των ιδρυματικών αποθετηρίων.
Μια άλλη μεγάλη δράση υπηρεσίας είναι η <<Πασιθέη>>, που συνιστά
πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης, που λειτουργεί με
την υποστήριξη της βιβλιοθήκης μας.  Αυτή τη στιγμή εκδίδονται τρία
επιστημονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης ελληνικά, και βρίσκονται
μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, να εκδοθούν άλλα τρία
με τέσσερα περιοδικά. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται τόσο εντός, στα μέλη
του Πανεπιστημίου, όσο και σε επιστημονικό προσωπικό και ερευνητικό
δυναμικό εκτός Πανεπιστημίου για περιοδικά που εκδίδονται από άλλους
φορείς.
Επίσης, λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια η <<Δεξαμενή>> που ουσιαστικά
αφορά ένα ψηφιακό αρχείο ελληνικών περιοδικών που συνεχίζουν να
εκδίδονται σε έντυπη μορφή, αλλά εμείς αναλαμβάνουμε την ψηφιοποίησή
του, την ευρετηρίασή του και τη διάθεσή του σε καθεστώς Ανοικτής
Πρόσβασης στο web.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της συνεργασίας του κ. Π.
Γεωργίου και της κας Φιόρης Παπαδάτου, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο
ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και μάλιστα το 2009
συνέταξαν την αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση της Ανοικτής
Πρόσβασης στην Ελλάδα, η όποια εκδόθηκε σε ένα βιβλίο από το Ισπανικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Επίσης υπάρχει συνεργασία στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και με το DOAJ, το Directory of Open Access
Journals. 
Σε εθνικό επίπεδο σαν Ίδρυμα όπως υπογράμμισε ο κ. Π.
Γεωργίου έχουμε αναλάβει τον προέλεγχο των ελληνικών περιοδικών που
αιτούνται την ευρετηρίασή τους μέσα από το ευρετήριο και φυσικά την
προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε και διαθέσαμε και στο κοινό το
ελληνικό interface του DOAJ, της υπηρεσίας αυτής Ανοικτής Πρόσβασης.
Τέλος, για όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τα
ηλεκτρονικά περιοδικά και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις χρησιμοποιούμε,
συνεισφέρουμε στο Public Knowledge Project που έχει ετοιμάσει και το
Open Journal Systems, είναι μία εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται για
έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών.  Εμείς συνεισφέρουμε στην προσπάθεια
αυτή μεταφράζοντας καινούργιες εκδόσεις στα ελληνικά και τις
διαθέτουμε, φυσικά, στην παγκόσμια κοινότητα.


Ανάμεσα στα νέα/ειδήσεις για τις δραστηριότητες των ελληνικών και
κυπριακών βιβλιοθηκών και όχι μόνο που ανακοινώθηκαν ξεχώρισαν:

*    Η δημιουργία Λέσχης Ανάγνωσης στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής στο πλαίσιο της αντίστοιχης πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και του Εθνικού Κέντρου
Βιβλίου για δημιουργία Λεσχών Ανάγνωσης σε βιβλιοθήκες.

*    Η πραγματοποίηση ημερίδας για την Ανοικτή Πρόσβαση από τη Βιβλιοθήκη
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου  στο
πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης 24ώρες Βιβλιοθήκη (2 - 4
Νοεμβρίου).

*    Οι εκδηλώσεις  που θα πραγματοποιηθούν στις βιβλιοθήκες του Δήμου
Θεσσαλονίκης από τις 31 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου  στο πλαίσιο του
προγράμματος <<Ημέρες Βιβλιοθηκών>> που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και
θα ολοκληρωθεί στις 25 Νοεμβρίου 2011.

*    Η σημαντική ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της
Φρανκφούρτης (12 - 16 Οκτωβρίου 2011) με τη συμμετοχή 15 εκδοτικών
οίκων στο εθνικό περίπτερο που οργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και το
ΕΚΕΒΙ με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών
Βιβλιοπωλών.                                    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ FM
                  http://www.facebook.com/group.php?gid=173190431830

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Θέση βιβλιοθηκονόμου στην Φλωρεντία!


The European University Institute is an international research institution for economics, history and civilization, law and the political and social sciences.The academic and administrative staff play a key role in maintaining our reputation for excellence at all levels of research and institutional backup.
As an academic employer the EUI selects faculty from universities across Europe and beyond.
As an institutional employer the EUI values flexibility and the ability to work in a multi-lingual environment and as part of a team.1) One temporary post - AST3 - Archivist / Records Manager Duration of contract: four years, renewable initially for a fixed period of up to two years.
11/IUE-6-2011.pdf.

2) One temporary post - AD6/AD8 - Director of Communication Duration of contract: four years, renewable initially for a fixed period of four years.
Deadline for applications:  15 May 2011
11/IUE-3-2011.pdf.

Cheers
Antonella De Robbio

--
Antonella De Robbio
CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
Università degli Studi di Padova
Via Anghinoni, 3
35121 PADOVA (ITALY)
++ 39 049 8273654
++ 334 6960555

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Έκθεση αφίσας στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη


H Kυπριακή Βιβλιοθήκη και η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βαρσοβίας
σας προσκαλούν
στα εγκαίνια έκθεσης αφίσας με θέμα
«Πτυχές της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Πολωνίας»

που θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.
στους χώρους του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης
Φανερωμένης 46, 1011 Λευκωσία.


Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011
Δευτέρα – Πέμπτη 7.30 – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή 7.30 – 2.00 μ.μ.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου