Σάββατο 30 Μαΐου 2020

COVID-19: Ενιαίο πλαίσιο επαναλειτουργίας βιβλιοθηκών (Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών)

Το κείμενο αυτό αφορά συστάσεις στις βιβλιοθήκες της Κύπρου για ομαλή επαναλειτουργία μετά το καθολικό κλείσιμο λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για τις συστάσεις αυτές λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και διεθνείς καλές πρακτικές μέσα από οργανισμούς βιβλιοθηκών όπως IFLA, EBLIDA, CILIP.

Γενικές συστάσεις
1. Δημιουργία δήλωσης πολιτικής- πρωτοκόλλου για κάθε βιβλιοθήκη βασισμένο
a. Στις οδηγίες και τη νομοθεσία του κράτους
b. Στις οδηγίες και τους κανόνες λειτουργίας του οργανισμού στον οποίο η βιβλιοθήκη υπάγεται ή υπό του οποίου την ευθύνη λειτουργεί
c. Στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της
2. Ανάρτηση της πολιτικής τόσο στα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη όσο και στην είσοδό της
3. Ανάρτηση ενημερωτικών αφισών και οδηγιών αναφορικά με μέτρα πρόληψης σε χώρους υγιεινής καθώς και σε χώρους διέλευσης και παραμονής χρηστών
4. Εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως όπου είναι δυνατόν
a. Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών
b. Αξιοποίηση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας και δημιουργία νέων
5. Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου ανάλογα με τις εκάστοτε κρατικές οδηγίες και πρωτόκολλα
6. Τοποθέτηση προστατευτικών παραπετασμάτων στους πάγκους εξυπηρέτησης κοινού
7. Τοποθέτηση σήμανσης αποστάσεων στο σημείο εξυπηρέτησης

Καθαριότητα και υγιεινή των χώρων
1. Χρήση αντισηπτικού στην είσοδο και υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο/έξοδο
2. Χρήση γαντιών και μάσκας όπου χρειάζεται από το προσωπικό κατά την εξυπηρέτηση του κοινού.
3. Καθημερινός συνδυασμός καθαρισμού και απολύμανσης χώρου

A. Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων βιβλιοθήκης και των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, και χερούλια πορτών, καρέκλες και επιφάνειες τραπεζιών / πάγκων / γραφείων, πληκτρολόγια και οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων, φωτοτυπικές, μηχανήματα αυτόματου δανεισμού-επιστροφών, διακόπτες, χειρολαβές, βρύσες, κουμπιά ανελκυστήρα, κ.ά., με καθαριστικό διάλυμα (είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 3% 1/30). Να γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των παραπάνω.

B. Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 3% 1/30).
Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ, Επίσης καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας. Τέλος αποφυγή συγχρωτισμού μέσα στους κλειστούς χώρους της τουαλέτας. Συστήνεται να γίνεται έλεγχος των παιδιών που μπαίνουν στις τουαλέτες ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό ο συγχρωτισμός τους στο χώρο της τουαλέτας.

Γ. Καθημερινός καθαρισμός δαπέδου με καθαριστικά διαλύματα (προτιμητέο αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 3% 1/30).

4. Συνεχής αερισμός των χώρων
5. Τακτική παρακολούθηση και συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού από το αρμόδιο τμήμα
6. Συντήρηση κλιματιστικών που υπάρχουν στους χώρους, καθαρισμός και έλεγχος των φίλτρων από το αρμόδιο τμήμα

Εξυπηρέτηση κοινού
1. Αναπροσαρμογή ωραρίου τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού όσο και για την ασφάλεια του
2. Περιορισμός εισόδου σε καθορισμένο αριθμό ατόμων σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και ανάρτηση της πληροφορίας αυτής στην είσοδο και στα ηλεκτρονικά μέσα ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση των 2 μέτρων.
a. Σε περιπτώσεις επιμέρους χώρων προσδιορισμός μέγιστου αριθμού ατόμων για κάθε χώρο
b. Απομάκρυνση επιπλέον καθισμάτων όπου είναι δυνατόν
3. Καθορισμός συγκεκριμένων χώρων για χρήση από το κοινό, ώστε οι χώροι χρήσης να μπορούν να τυγχάνουν καθημερινής καθαριότητας
4. Καθορισμός προτεραιοτήτων στο κοινό που θα εξυπηρετείται, πχ. μόνο μέλη βιβλιοθήκης. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλύτερα να ορίζονται διαφορετικές ώρες λειτουργίας για τα μέλη και να ανακοινώνονται εκ των προτέρων
5. Αποφυγή ή περιορισμός των ξεναγήσεων
6. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη επιστροφή υλικού που ήταν δανεισμένο την περίοδο που η βιβλιοθήκη παρέμεινε κλειστή ή κατά την οποία ίσχυαν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις στη διακίνηση πολιτών
7. Πληρωμές χωρίς τη χρήση μετρητών όπου είναι δυνατόν
8. Ανάρτηση γραπτών οδηγιών αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού στην είσοδο

Διαχείριση υλικού
1. Δανεισμός και επιστροφή υλικού χωρίς την επαφή του χρήστη με προσωπικό, όπου είναι δυνατόν (χρήση μηχανών αυτόματου δανεισμού-επιστροφών, όπου υπάρχουν). Όπου δεν είναι δυνατόν, ακολουθούνται τα μέτρα προστασίας (υγιεινή των χεριών)
2. Το υλικό που επιστρέφεται (βιβλία, CDs, κλπ) τοποθετείται για 72 ώρες σε χώρο όπου δεν θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες ή το προσωπικό
3. Περιορισμός της πρόσβασης χρηστών στα βιβλιοστάσια και εξυπηρέτηση από μέλος του προσωπικού κατόπιν αιτήματος
4. Σε κάθε επαφή με το υλικό το προσωπικό να χρησιμοποιεί γάντια και μάσκα

Προμηθευτές
1. Προμήθεια υλικών κατόπιν συνεννόησης για τη μέρα και ώρα παράδοσης

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Καταστατική Συνέλευση ΚΕΒΕΠ Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Σας υπενθυμίζουμε τη σημαντική Καταστατική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου 2020, στις 11.00 το πρωί, στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Γ.Ν. Λευκωσίας, που στεγάζεται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (δεν βρίσκεται εντός του Γενικού Νοσοκομείου). Το Σιακόλειο βρίσκεται μεταξύ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, και του Πάρκου Αθαλάσσας. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης είναι μεγάλος και υπάρχει φυσικός εξαερισμός με μεγάλα παράθυρα, ενώ η απολύμανση είναι πολύ αυστηρή

Δέστε εδώ τον Online χάρτη.

Για το περιεχόμενο και τη σημασία της Καταστατικής Συνέλευσης, παρακαλούμε δέστε το πιο κάτω μήνυμα. Το τρέχον Καταστατικό και Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στο παρόν ιστολόγιο, ενώ το προτεινόμενο Καταστατικό έχει σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών.

Η παρουσία των μελών είναι απολύτως σημαντική, ώστε να αποκτήσουν νομική ισχύ οι αλλαγές, και να μην διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών η Ένωσή μας.

Υπενθυμίζουμε ότι για συμμετοχή σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, πρέπει το μέλος να έχει πληρωμένη συνδρομή του έτους. Όσες/οι δεν έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους για το 2020 μπορούν να το πράξουν επιτόπου.

Αγαπητά μέλη της ΚΕΒΕΠ, όπως σας έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν, η Ένωσή μας όφειλε να τροποποιήσει αμέσως το καταστατικό της σε πολλά σημεία λόγω αλλαγών στον Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύ αυστηρότερος και απαιτεί διάφορες αλλαγές στα καταστατικά όλων των Σωματείων, Ενώσεων και Ιδρυμάτων, αλλιώς αυτά θα διαγραφούν εντός του 2020 από τον Έφορο Σωματείων.
Ως ΔΣ έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις: Με τη βοήθεια εγγεγραμμένου Δικηγορικού Γραφείου, το καταστατικό της ΚΕΒΕΠ έχει τροποποιηθεί, αλλά φυσικά οι αλλαγές πρέπει να ψηφιστούν από τα ΜΕΛΗ της Ένωσής μας σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προλάβουμε την παράταση που έχει δοθεί και να μην διαγραφούμε από τον Έφορο. Θυμίζουμε με πόσο κόπο και έξοδα επανασυστήσαμε την Ένωση (ΚΕΕΒ, τότε), με την ψήφιση νέου καταστατικού και ονόματος, τον Μάιο του 2008.

Οι βασικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την υποχρέωση του εκάστοτε ΔΣ για ετήσια πληροφόρηση του Εφόρου για τον αριθμό εγγεγραμμένων (=ανανεωμένων) μελών της Ένωσης καθώς και για τα πλήρη οικονομικά στοιχεία ελεγμένα από επαγγελματία Λογιστή, και την υποχρέωση των μελών για ετήσια ανανέωση της συνδρομής τους αλλιώς διαγράφονται από μέλη της Ένωσης.

Το υπάρχον Καταστατικό και Κανονισμοί έχουν σας αποσταλεί μέσω η-ταχυδρομείου χθες, όπως και η πρόταση νέου Καταστατικου. Παρακαλούμε μελετήστε τα ώστε να συζητηθούν στην Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ, το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, σε τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Η Συνέλευση θα γίνει σε ανοικτό χώρο (π.χ. ανοικτό αμφιθέατρο) ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η απόσταση των ατόμων και ο εξαερισμός του χώρου, ένεκα COVID-19. Δυστυχώς η Online συνάντηση δεν θα καταστήσει νόμιμη τη Συνέλευση (αλλά έχουμε λάβει πρόνοια, με το νέο Καταστατικό να επιτρέπονται πλέον οι Online Συνελεύσεις και συνεδρίες πάσης φύσεως, καθώς και η Online συμμετοχή μελών (με ανανεωμένη ετήσια συνδρομή) σε κανονικές (φυσικές) Συνελεύσεις. Εννοείται ότι αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει αυτές τις πρόνοιες από την επόμενη συνέλευση. (Η οποία, παρεμπιπτόντως, θα είναι η Εκλογική Γενική Συνέλευση, που δεν κατέστη δυνατόν να γίνει νωρίτερα, λόγω της έκρυθμης κατάστασης – COVID 19).

Προσκαλείστε, λοιπόν, στην Καταστατική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, σε χώρο και χρόνο που θα αποφασιστεί. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική, γιατί πρόκειται για σημαντικές αλλαγές που πρέπει να ψηφιστούν ώστε να νομιμοποιηθούν και να σταλούν στον Έφορο την 1η εβδομάδα του Ιούνη του 2020.

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Πένθος στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα - Κ. Ντελόπουλος

Μια ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων, ο Κυριάκος Ντελόπουλος, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. 
Πεζογράφος, βιβλιοθηκονόμος, βιβλιογράφος, μεταφραστής, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του συγγραφικού και ερευνητικού του έργου στη θεωρία της Βιβλιοθηκονομίας και της Βιβλιογραφίας, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία, και ειδικότερα με τη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.
Γεννήθηκε το 1933 στην Κέρκυρα, αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα και σπούδασε αγγλική φιλολογία και Βιβλιοθηκονομία στο Κολλέγιο Αθηνών. Αξιοποίησε τη μεγάλη συλλογή ελληνικών και αγγλόφωνων βιβλίων της βιβλιοθήκης του Κολλεγίου και μελέτησε σε βάθος την αμερικανική λογοτεχνία.

Βραβεύτηκε δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών (το 1995 για το έργο του «Παιδικά και νεανικά βιβλία» του 19ου αιώνα και το 2006 για το έργο του «Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα»), ενώ το 1998 τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του Διεθνούς Rotary, το Paul Harris Fellow.
Ο Κυριάκος Ντελόπουλος διετέλεσε διευθυντής βιβλιοθηκών του Κολλεγίου Αθηνών και από το 1977 ήταν τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας «Καθημερινή». Εργάστηκε, επίσης, ως σύμβουλος και επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής, ενώ δίδαξε βιβλιολογία στο τμήμα ενηλίκων του Κολλεγίου Αθηνών.
Μεταξύ άλλων, μετέφερε στη γλώσσα μας βιβλία των Γουίλιαμ Φώκνερ, Λίλιαν Χέλμαν, Τζορτζ Όργουελ, ενώ υπήρξε και λάτρης της τζαζ αφού μετέφρασε ένα ιστορικό και κλασικό βιβλίο για τον χώρο, το «ΤΖΑΖ», του Μάρσαλ Γ. Στερνς (εκδόσεις Ε.Λ.Ι.Α. το 1981), αρθρογραφώντας σχετικά και στο παλαιό περιοδικό ΤΖΑΖ, στο διάστημα 1978-1980.
Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, όπως επίσης μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και άλλων επιστημονικών σωματείων και εταιρειών.
Η κηδεία του Κυριάκου Ντελόπουλου τελέστηκε την Τρίτη από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Καταστατική Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕΠ Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Αγαπητά μέλη της ΚΕΒΕΠ, όπως σας έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν, η Ένωσή μας όφειλε να τροποποιήσει αμέσως το καταστατικό της σε πολλά σημεία λόγω αλλαγών στον Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύ αυστηρότερος και απαιτεί διάφορες αλλαγές στα καταστατικά όλων των Σωματείων, Ενώσεων και Ιδρυμάτων, αλλιώς αυτά θα διαγραφούν εντός του 2020 από τον Έφορο Σωματείων.
Ως ΔΣ έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις: Με τη βοήθεια εγγεγραμμένου Δικηγορικού Γραφείου, το καταστατικό της ΚΕΒΕΠ έχει τροποποιηθεί, αλλά φυσικά οι αλλαγές πρέπει να ψηφιστούν από τα ΜΕΛΗ της Ένωσής μας σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προλάβουμε την παράταση που έχει δοθεί και να μην διαγραφούμε από τον Έφορο. Θυμίζουμε με πόσο κόπο και έξοδα επανασυστήσαμε την Ένωση (ΚΕΕΒ, τότε), με την ψήφιση νέου καταστατικού και ονόματος, τον Μάιο του 2008.

Οι βασικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την υποχρέωση του εκάστοτε ΔΣ για ετήσια πληροφόρηση του Εφόρου για τον αριθμό εγγεγραμμένων (=ανανεωμένων) μελών της Ένωσης καθώς και για τα πλήρη οικονομικά στοιχεία ελεγμένα από επαγγελματία Λογιστή, και την υποχρέωση των μελών για ετήσια ανανέωση της συνδρομής τους αλλιώς διαγράφονται από μέλη της Ένωσης.

Το υπάρχον Καταστατικό και Κανονισμοί έχουν σας αποσταλεί μέσω η-ταχυδρομείου χθες, όπως και η πρόταση νέου Καταστατικου. Παρακαλούμε μελετήστε τα ώστε να συζητηθούν στην Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ, το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, σε τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Η Συνέλευση θα γίνει σε ανοικτό χώρο (π.χ. ανοικτό αμφιθέατρο) ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η απόσταση των ατόμων και ο εξαερισμός του χώρου, ένεκα COVID-19. Δυστυχώς η Online συνάντηση δεν θα καταστήσει νόμιμη τη Συνέλευση (αλλά έχουμε λάβει πρόνοια, με το νέο Καταστατικό να επιτρέπονται πλέον οι Online Συνελεύσεις και συνεδρίες πάσης φύσεως, καθώς και η Online συμμετοχή μελών (με ανανεωμένη ετήσια συνδρομή) σε κανονικές (φυσικές) Συνελεύσεις. Εννοείται ότι αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει αυτές τις πρόνοιες από την επόμενη συνέλευση. (Η οποία, παρεμπιπτόντως, θα είναι η Εκλογική Γενική Συνέλευση, που δεν κατέστη δυνατόν να γίνει νωρίτερα, λόγω της έκρυθμης κατάστασης – COVID 19).

Προσκαλείστε, λοιπόν, στην Καταστατική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, σε χώρο και χρόνο που θα αποφασιστεί. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική, γιατί πρόκειται για σημαντικές αλλαγές που πρέπει να ψηφιστούν ώστε να νομιμοποιηθούν και να σταλούν στον Έφορο την 1η εβδομάδα του Ιούνη του 2020.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

ΑΥΡΙΟ 9 Μαΐου: Διαδικτυακό σεμινάριο για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 14:00 CET (15:00 ώρα Κύπρου), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώνει με το Heritage Malta, την Eθνική Yπηρεσία της Μάλτας αρμόδια για τα μουσεία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. To σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και θα επικεντρωθεί στα δύο από τα μικρότερα νησιωτικά έθνη της ΕΕ - τη Μάλτα και την Κύπρο.
Το σεμινάριο θα χαιρετίσει ο Δρ José Herrera, Υπουργός Εθνικής Κληρονομιάς, Τεχνών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Μάλτας.
Η Μάλτα και η Κύπρος είναι τα μόνα μέλη της ΕΕ που χωρίζονται φυσικά από την κύρια ήπειρο. Ωστόσο, τα δύο νησιά απολαμβάνουν χιλιάδες χρόνια πλούσιας ιστορίας και μοναδικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.  Και τα δύο νησιά της Μεσογείου έχουν πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής τους να διατηρήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Σε αυτήν την εκδήλωση, θα παρουσιάσουν εξαιρετικές και μοναδικές περιπτωσιολογικές μελέτες από τα εθνικά τους προγράμματα ψηφιοποίησης και όχι μόνο.
Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται στο διαδικτυακό σεμινάριο θα περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με τη συμβολή της ψηφιοποίησης στη διατήρηση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώ επισημαίνονται τα επιτεύγματα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καθένα από αυτά τα δύο έθνη, θα εξεταστούν επίσης οι τρέχουσες προκλήσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά ενόψει της τρέχουσας πανδημίας COVID-19. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα εξηγήσουν πως η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ωθήσει την αναγέννηση του τουριστικού τομέα, ενώ άλλες θα αναπτύξουν εισηγήσεις για το μέλλον σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης του ψηφιακού δυναμικού της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.
Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST), το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου, το Υπουργείο Εθνικής Κληρονομιάς, Τεχνών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Μάλτας, Heritage Malta, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Πανεπιστημίου  της Μάλτας θα συμμετάσχουν ενεργά στο σεμινάριο.
Το σεμινάριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δρος. Μαρίνου Ιωαννίδη, Διευθυντή Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ και Συντονιστή Έδρας του Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Οι ενδιαφερομενοι παρακαλούνται να εγγραφούν δωρεάν στη διεύθυνση https://lnkd.in/gEkFMyG  για να λάβουν έναν σύνδεσμο στο ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο.

Κυπριακές βιβλιοθήκες και COVID-19: ΚΕΒΕΠ @EBLIDA

Checklist Point 1: During the Covid-19 crisis, the Cyprus Library Association has been releasing e-mails to inform libraries about Covid-19 developments.

Checklist Point 3: The Cyprus Library Association provides official Covid-19 information, which is copied from health institutions and authorities and released for public information.


Checklist Point 5: The Covid-19 crisis is affecting the financial position of the Cyprus library association: a couple of events, educational courses and conferences had to be postponed.
 
Checklist Point 7: The Cyprus Library association notified our governmental authorities a general announcement for the role and support to users which was included in the IFLA Newsletter.
 
Checklist Point 8: Our association is releasing regular information about the digital offer and library services to the public, by forwarding specific newsletters to all academic libraries and the Cyprus State Library, in order to feed their webpages. It also forwarded the same information to its users through mail lists.
 
Checklist Point 9: Digital services are freely accessible to every user. Additionally, all academic libraries and especially, libraries that are members of the Cyprus Libraries Consortium made available their content and partially licensed content via their functional platforms. Furthermore, they added announcements concerning the offers related to COVID-19 content which is being promoted by publishers and arranged remote access for it. This has resulted in an increase of the usage of e-resources by 15% in the period 24th March to 20th April 2020.  
 
Checklist Point 10: Cyprus libraries offered remote support about e-resources and via e-helpdesk.
  
Checklist Point 15: Interlibrary loan has expanded among Cyprus Libraries.
 
Checklist Point 16: Exchange of library staff practices was done through general guidelines.
 
Checklist Point 17: There are only general guidelines for online learning and training possibilities for library staff.

Δέστε κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ!

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Κυπριακή Βιβλιοθήκη: "Παρακαλώ ησυχία"

Η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο η εικόνα μιας χώρας αλλά και η ουσία της. Κατανοητό από τις πλείστες αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα τελευταία χρόνια, στην παγκόσμια αναμπουμπούλα του επαναπροσδιορισμού αξιών, στόχων και ιδεών, σύγχρονες βιβλιοθήκες φυτρώνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Φαντάζομαι θα έχετε υπόψη το βιβλίο The Library του ακαδημαϊκού Dr James Campbell, ο οποίος επισκέφτηκε περισσότερες από 80 βιβλιοθήκες σε είκοσι χώρες και δημιούργησε μια μοναδική έκδοση με πληροφορίες και φωτογραφίες από τις ομορφότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Το βιβλίο περιλαμβάνει μοντέρνες βιβλιοθήκες αλλά και κάποιες που χρονολογούνται στον 15ο αιώνα όπως για παράδειγμα την αρχαιότερη που βρίσκεται στην Ιταλία και χρονολογείται στο 1452. Επίσης, υπάρχουν φωτογραφίες από τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου στην Ουάσινγκτον και τη μικρότερη που βρίσκεται στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας.
Αν ο James Campbell ερχόταν στην Κύπρο σίγουρα θα εντυπωσιαζόταν από τη νέα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σχεδιασμένη από τον Γάλλο Ζαν Νουβέλ. Την ίδια στιγμή θα διερωτάτο πώς μπορεί μια χώρα να λειτουργεί τόσο σχιζοφρενικά. Πέραν της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τι άλλο υπάρχει που θα κέντριζε το ενδιαφέρον του βιβλιόφιλου καθηγητή; Σίγουρα θα ενδιαφερόταν να δει την Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη, Κυπριακή Βιβλιοθήκη ή όπως θέλετε να την ονομάσετε…
Καθώς θα περιδιάβαζε την παλιά πόλη θα προχωρούσε προς την οδό Κ. Παλαιολόγου εκεί στην παλιά πόλη και θα έβλεπε μια πινακίδα (πανάρχαια) που θα έγραφε Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Το μεγάλο σοκ θα το πάθαινε όταν έβλεπε το εσωτερικό. Βεβαίως κάποιοι θα εξηγούσαν στον κ. Campbell ότι το κεφάλαιο Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα πολιτικής τακτικής μηδενισμού του πολιτισμού μιας χώρας. Θα μπορούσε να πει κάποιος στον ακαδημαϊκό από το Κέιμπριτζ ότι οι ρίζες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πηγαίνουν πίσω στο 1927 με τη δημιουργία της Δημόσιας Κυπριακής Βιβλιοθήκης που έγινε με πρωτοβουλία του συντοπίτη του, κυβερνήτη Σερ Ρόναλντ Στορς. Με τη διαφορά ότι δεν προωθήθηκε σε αντίθεση με το Κυπριακό Μουσείο που φρόντισαν οι Άγγλοι να κτίσουν για ευνόητους λόγους. Θα εξηγούσε στη συνέχεια στον κ. Campbell ότι με την ψήφιση του νόμου περί της Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης το 1968, όταν πια είχε δημιουργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η βιβλιοθήκη εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και από το 1974 στεγάζεται, προσωρινά, στο κτήριο στην Παλιά Λευκωσία πάνω από την Τάφρο όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Στο ενδιάμεσο μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλές συζητήσεις που έγιναν για μια νέα σύγχρονη κυπριακή βιβλιοθήκη… Τα χρόνια πέρασαν και το 1987 ψηφίστηκε επιτέλους ο νόμος με τον οποίο δημιουργήθηκε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε. Το πρόβλημα παραμένει, και χρόνο με τον χρόνο γίνεται οξύτερο. Διάφορα σχέδια και ιδέες για νέα κτήρια ή διαμορφώσεις υπαρχόντων εγκαταλείφθηκαν στην πορεία και λόγω κόστους, αλλά και νέων, καλύτερων, υποτίθεται, λύσεων. Η οικονομική κρίση ήρθε, δυστυχώς, και πλάκωσε όποια σκέψη γινόταν που να αφορά το έργο αυτό.
Επειδή ο δήμαρχος Λευκωσίας και κάθε δήμαρχος της πρωτεύουσας καλείται να επιλύει τα πολλά μαζεμένα προβλήματα της πρωτεύουσας, θα πρέπει να βάλει στις προτεραιότητές του μια καθωσπρέπει βιβλιοθήκη. Γιατί είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς βιβλιοθήκη. Όπως δεν μπορεί να περηφανεύεται μια κυβέρνηση ότι υλοποιεί προεκλογικές δεσμεύσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το κεφάλαιο «Βιβλιοθήκη».
Αν θυμάμαι καλά το Δημοτικό Θέατρο είχε μπει και αυτό στο τραπέζι ως ιδέα για μετατροπή του σε βιβλιοθήκη, όταν για πολλά χρόνια έχασκε στο κέντρο της πόλης με ανοικτή την οροφή και τους περαστικούς να θυμούνται κάθε φορά που περνούσαν από εκεί την 11η Ιουνίου 2008 όταν κατέρρευσε η στέγη και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Πιστεύω ότι η πρόταση είχε γίνει για αντιπερισπασμό στην πρόταση της Βουλής που ήθελε το Δημοτικό Θέατρο για να καλύψει δικές της ανάγκες. Τελικά το Δημοτικό Θέατρο επιτέλους μετά από μια δεκαετία θα ξαναζωντανέψει ως χώρος εκδηλώσεων και παρουσίασης υψηλού επιπέδου παραγωγών. Τα όνειρα για μια καθωσπρέπει Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχουν κάνει φτερά για άλλη μία φορά.
Άρθρο της Μαρίνας Σχίζα από την εφημ. Πολίτης, 18/3/2019 (δηλαδή πριν από πάνω από 1 χρόνο, αλλά... λες και γράφτηκε χθες...)

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου