Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Θέσεις εκτάκτων Βιβλιοθηκονόμων - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βοηθοί Βιβλιοθηκονόυοι (Κλ. Α2 ή Κλ Α5, 2η βαθιιίδα, ανάλονα με τα προσόντα των προσληφθησομένων)

Απαιτούυενα προσόντα

(1)(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς, τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία
ή β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και τριετής, τουλάχιστον, πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Δίπλωμα μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Τεκμηρίωση ή στην Πληροφορική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο από αυτό της καλής γνώσης, καθώς και γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε καλό, τουλάχιστον, επίπεδο, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(7) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας από έξι μήνες μέχρι δύο έτη, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Νοείται ότι, για τους κατόχους του προσόντος 1(β), η πείρα αυτή θα είναι πέραν των τριών ετών που απαιτούνται στην ίδια παράγραφο.

- Τα καθήκοντα που θα εκτελούνται από αυτούς που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης.

- Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της αντίστοιχης οργανικής θέσης και σ' αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

- Η περίοδος απασχόλησης έκτακτου προσωπικού θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, εκτός αν οι ανάγκες, για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη, παύσουν να υφίστανται, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης, η εργοδότηση του έκτακτου προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

- Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Πληροφορίες στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή από τα Γραφεία και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (κ. Κωνσταντίνα Παλαιολόγου, Γραφείο Αρ 407,4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο) ή να αποσταλούν μέσω του
ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αριθμός τηλεομοιότυπου 22427559), όχι αργότερα από τις 5 Δεκ. 2008.


- Από την Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας -

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Ψηφιοποιημένα αρχεία για την ΕΟΚΑ


Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) παρουσιάζει τα ψηφιοποιημένα αρχεία του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 (ΣΙΜΑΕ).

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένες φωτογραφίες από τον καιρό του αγώνα και τους πρωταγωνιστές του, ηχογραφημένες συνεντεύξεις αγωνιστών και βίντεο αφιερωμένα στον αγώνα καθώς και έντυπες ψηφιοποιημένες εκδόσεις του ΣΙΜΑΕ.

Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του αρχείου του Συμβούλιου Ιστορικής Μνήμης αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ) έγινε στο εργαστήριο ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συλλογή περιλαμβάνει 2.140 φωτογραφίες, 28 έντυπες εκδόσεις, 530 κασέτες ήχου και 75 βιντεοταινίες με κύριο θέμα τον αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), η οποία έδρασε κατά την περίοδο 1955-59 και αποτέλεσε ορόσημο στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. H ΕΟΚΑ, της οποίας τα μέλη ήταν Ελληνοκύπριοι, διεξήγαγε ανταρτοπόλεμο αποσκοπώντας την απαλλαγή του νησιού από τη βρετανική κυριαρχία (1878-1960) και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Το έργο έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση του αρχειακού υλικού, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα αρχεία είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας της ΒΠΚ.

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες…

*Η ψηφιοποίηση έγινε στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Greenstone.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008

Άγιος Ιερώνυμος: ο Άγιος προστάτης των Βιβλιοθηκών, των Βιβλιοθηκονόμων, των Αρχειονόμων και των Μεταφραστών!


Τελικά και οι Βιβλιοθήκες και οι Βιβλιοθηκονόμοι έχουν τον δικό τους άγιο, τον Άγιο Ιερώνυμο (347-410) τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 15 Ιουνίου.
-από Χριστίνα Αγαπίου-

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008

Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης


Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Europeana", τώρα σε απευθείας σύνδεση
Η Europeana, η διαθέσιμη επιγραμμικά και σε πολυμέσα ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη, ανοίγει από σήμερα στο κοινό. Στο δικτυακό τόπο www.europeana.eu, οι ανά τον κόσμο χρήστες του Διαδικτύου μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Η Europeana ανοίγει νέους δρόμους εξερεύνησης του ευρωπαϊκού πολιτιστικού πλούτου: όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις επιστήμες, την πολιτική, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη μουσική ή τον κινηματογράφο θα έχουν δωρεάν και γρήγορη πρόσβαση στις σημαντικότερες συλλογές και τα αριστουργήματα της Ευρώπης, σε μια ενιαία εικονική βιβλιοθήκη μέσω μιας διαδικτυακής πύλης διαθέσιμης σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Το 2010, η Europeana θα παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια έργων, αντιπροσωπευτικών της μεγάλης πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, και θα περιλαμβάνει διαλογικές ζώνες όπως κοινότητες ειδικών ενδιαφερόντων. Στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2011, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα διατεθούν ετησίως περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να προσελκύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μελλοντική επέκταση της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. Τον Σεπτέμβριο του 2007 η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε με ψήφισμά της τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Με την Europeana, συνδυάζουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και δικτύων με την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν πλέον πρόσβαση, γρήγορα και εύκολα, σε έναν μόνο χώρο, στους εκπληκτικούς πόρους των αξιόλογων συλλογών μας. Η Europeana θα είναι όχι απλώς μια βιβλιοθήκη, αλλά μια πραγματική πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους του 21ου αιώνα, η οποία θα τους βοηθήσει να ανταγωνιστούν σε δημιουργικότητα με τους πιο εφευρετικούς προγόνους τους όπως τους αρχιτέκτονες της Αναγέννησης. Φανταστείτε και μόνο τι δυνατότητες προσφέρει στους σπουδαστές, στους λάτρεις των τεχνών ή τους ακαδημαϊκούς να έχουν πρόσβαση, να συνδυάζουν και να εξερευνούν επιγραμμικά τους πολιτιστικούς θησαυρούς των κρατών μελών. Αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.»
«Η Europeana θα προσφέρει ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και πέρα από σύνορα, και θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέας αντίληψης ως προς το τι είναι ο πολιτισμός μας. Επιπλέον, θα διευκολύνει τη σύνδεση των ατόμων με την ιστορία τους και, μέσω διαλογικών σελίδων και εργαλείων, μεταξύ τους», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ. «Καλώ τώρα τα πολιτιστικά ιδρύματα, τους εκδοτικούς οίκους και τις τεχνολογικές εταιρίες να εξακολουθήσουν να τροφοδοτούν την Europeana με πρόσθετο υλικό ψηφιακής μορφής. Οφείλουμε να μετατρέψουμε την Europeana σε έναν χώρο διαλογικής και δημιουργικής συμμετοχής για τα άτομα που επιθυμούν να διαπλάσουν τη δική τους συμβολή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να τη μοιραστούν με άλλους. Στόχος μας είναι το 2010 να περιέχει η Europeana τουλάχιστον 10 εκατομμύρια αντικείμενα.»
Η Elisabeth Niggemann, γενική διευθύντρια της γερμανικής εθνικής βιβλιοθήκης και πρόεδρος του ιδρύματος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης – του οργανισμού πίσω από την Europeana – προσέθεσε: «Με την Europeana οι πολιτιστικοί φορείς αποκτούν νόημα για τη "γενιά του Web 2.0" – μια γενιά με προσδοκίες για τη δυνατότητα να διαβάζει κείμενα, να παρακολουθεί βίντεο, να ακούει ήχους και να κοιτάζει εικόνες στον ίδιο χώρο και χρόνο. Προσφέροντας στους νέους μια πλήρη πολυμεσική εμπειρία, θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό της Ευρώπης.»

Η Europeana καθιστά δυνατή την ενιαία αναζήτηση και πλοήγηση στις ψηφιοποιημένες συλλογές των ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν, χωρίς να κάνουν συγκεκριμένες αναζητήσεις, να εξερευνούν θέματα και να διατρέχουν πολλαπλούς τόπους και πόρους.
Η Europeana δρομολογήθηκε το 2005 από την Επιτροπή και εισήλθε σε ένα στάδιο ωρίμανσης, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές βιβλιοθήκες και άλλους πολιτιστικούς φορείς των κρατών μελών, καθώς και με τη σημαντική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τη διαχείριση της Europeana έχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, το οποίο συγκεντρώνει τις κυριότερες ευρωπαϊκές ενώσεις βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων, οπτικοακουστικών αρχείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η Europeana φιλοξενείται από την ολλανδική εθνική βιβλιοθήκη, την Koninklijke Bibliotheek.
Περισσότεροι από 1.000 πολιτιστικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη προσέφεραν υλικό στην Europeana. Διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία, μεταξύ των οποίων του Λούβρου στο Παρίσι και του Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, έχουν προσφέρει ψηφιοποιημένους πίνακες και αντικείμενα από τις συλλογές τους. Οι εθνικές υπηρεσίες αρχείων διέθεσαν σημαντικά εθνικά έγγραφα, ενώ το εθνικό ίδρυμα οπτικοακουστικών μέσων της Γαλλίας προσέφερε 80.000 εγγραφές εκπομπών του 20ού αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων λήψεων των πεδίων μαχών της Γαλλίας το 1914. Οι εθνικές βιβλιοθήκες από όλη την Ευρώπη συνεισέφεραν έντυπο και χειρόγραφο υλικό, συμπεριλαμβανομένων ψηφιοποιημένων αντιτύπων των αξιόλογων βιβλίων που έφεραν νέες ιδέες στον κόσμο.
Στο διάστημα 2009-2010 θα διατεθούν περί τα 69 εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο τις ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω του προγράμματος-πλαισίου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο του σκέλους "κοινωνία της πληροφορίας" του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, θα διατεθούν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή και επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης.

Ιστορικό:
Ήδη από το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται υπέρ της ψηφιοποίησης και της επιγραμμικής προσβασιμότητας του πολιτισμικού υλικού. Στο διάστημα 2000-2005 συγχρηματοδότησε ερευνητικά έργα και προώθησε τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που επιθυμούσαν να διαθέσουν επιγραμμικά τον πολιτιστικό τους πλούτο.
Τον Ιούνιο του 2005, η Επίτροπος κα Reding ανήγαγε την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη σε εμβληματικό έργο της στρατηγικής «i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (IP/05/643). Τον Σεπτέμβριο του 2005, η Επιτροπή παρουσίασε τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να καταστεί προσιτή σε όλους η ευρωπαϊκή πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά (IP/05/1202). Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις οικείες προσπάθειες συνεισφοράς στην Europeana, ιδίως παρέχοντας περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους υπέρ της ψηφιοποίησης, και να θέσουν σαφείς ποσοτικούς στόχους ψηφιοποίησης υλικού (IP/08/1255, MEMO/08/546).
Το έργο της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη παρακολουθείται από μια ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα : πολιτιστικά ιδρύματα, τον κλάδο των ΤΠΕ και κατόχους δικαιωμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.europeana.eu/ http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm/Press pack Europeana:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2008, με τίτλο "Προς μια ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη" (εισηγήτρια: Marie-Hélène Descamps) διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416Ενημερωτικό βιντεοκλίπ σχετικά με την ψηφιοποίηση:
EN: http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1-από Ζάχο Πολυβίου-

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

ASK A LIBRARIAN

Μερικά χιουμοριστίκά βιντεάκια που έφτιαξαν κάποιες βιβλιοθήκες για να προωθήσουν τις υπηρεσίες του Ask a librarian:

Yavapai College (Arizona, US):


Maricopa University Colleges (Arizona, US):
Και μερικά πιό σοβαρά...:

Tampa Bay Library Consortium:


Monterey Public Library (California, US):
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

4ο Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας: «Η Λεμεσός και η Αθλητική της Ιστορία»

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το πρόγραμμα του Συμποσίου έχει αλλάξει και έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Παρασκευή 19.00 - 21.00 (έναρξη)
Σάββατο 10.00 - 13.30
Κυριακή 10.30 - 13.00
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την επίσημη έναρξη των εργασιών του 4ου Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας, που θα γίνει την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2008 από τις 7 μέχρι τις 9 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Τσιρείου Σταδίου (είσοδος από τα Προπύλαια, στη δυτική πλευρά). Κύριος ομιλητής του φετεινού Συμποσίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Κώστας Παπακώστας. Μετά από την κύρια ομιλία, το Δ.Σ. του ΓΣΟ θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν των συνέδρων.

Το συμπόσιο οργανώνεται από το Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο & Κέντρο Μελετών του Δήμου Λεμεσού, τον Γυμναστικό Σύλλογο ‘Τα Ολύμπια’ (ΓΣΟ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και έχει την επιστημονική στήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΤΕΠΑΚ.

Το θέμα του Συμποσίου είναι: «Η Λεμεσός και η Αθλητική της Ιστορία». Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα γίνουν πρωτότυπες ανακοινώσεις οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αναφέρονται στην εξέλιξη του αθλητισμού στη Λεμεσό από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές της αθλητικής ιστορίας της πόλης μας.

Οι εργασίες του 4ου Επιστημονικού Συμποσίου θα συνεχιστούν ως εξής:
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου (10 π.μ – 7 μ.μ.)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου (10.30 π.μ. – 12.45 μ.μ.).

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου θα λειτουργεί στην αίθουσα του Μουσείου του Τσιρείου Σταδίου, έκθεση αρχειακού υλικού, φωτογραφίας και ενθυμημάτων.

Όλοι Ευπρόσδεκτοι

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ«Διαφυλάσσουμε το Παρελθόν της πόλης για το Μέλλον της…»

Θέση Βιβλιοθηκονόμου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)


Προς: Κάθε πτυχιούχο Βιβλιοθηκονόμο


ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στην Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ

Η βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης ωρομίσθιου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ.

Το άτομο που θα επιλεχθεί θα εργάζεται σε καθημερινή βάση από τις 14:00 έως και την 19:00, καθώς και 2 Σάββατα τον μήνα από τις 09:30 – 15:00.

Καθήκοντα:

1. Εξυπηρέτηση χρηστών βιβλιοθήκης (πάγκο δανεισμού),
2. Καταλογογράφηση νέων προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης
3. Υποστήριξη χρηστών στην χρήση Πληροφοριακών Πηγών της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ
4. Βοήθεια στην υλοποίηση των εργασιών της Μονάδας Διακινήσεις Εκπαιδευτικού Υλικού
5. Διάφορα άλλα γραφειακά κυρίως καθήκοντα.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@ouc.ac.cy ή ταχυδρομικώς με την ένδειξη «Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Ωρομίσθιο Προσωπικό» στην διεύθυνση:
Διγενή Ακρίτα 13-15, 1055, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008

Αναβάθμιση του E-LISΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι η Διεθνής Βάση για τη Βιβλιοθηκονομία και τις Επιστήμες της Πληροφόρησης (E-LIS) - http://eprints.rclis.org/ , τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί στη νέα έκδοση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Eprints Software 3.0.

Για τον λόγο αυτό δεν θα έχετε πρόσβαση στη Βάση από τις 17 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Πληροφοριακά αναφέρω ότι:

- Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Βάσης (URL) θα παραμείνει η ίδια.

- Η Βάση θα μετακομίσει (migrate) σε καινούργιο Server και σε καινούργιο software (τη νέα έκδοση του Eprints, την Eprints Software 3.0).

- Στις 21 Νοεμβρίου θα έχετε πρόσβαση στη βάση αλλά δεν θα λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες (π.χ. τα στατιστικά) οι οποίες θα φτιαχτούν και θα λειτουργούν όπως πριν σύντομα (ειδικά τα στατιστικά των εγγραφών είναι στις άμεσες προτεραιότητες και θα φτιαχτούν πρώτα).

- Οι νέες αλλαγές θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες του E-LIS.

- Η διαδικασία υποβολής άρθρων στο E-LIS θα αλλάξει σε πολύ μικρό βαθμό. Αν κάποιος που θέλει να υποβάλει ένα άρθρο, αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να τον βοηθήσω.

Φιλικά,
Ανδρέας Κ. Ανδρέου
(Υπεύθυνος του E-LIS για την Κύπρο)

http://eprints.rclis.org/


***************************************
Ανδρέας Κ. Ανδρέου
Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου
(Βιβλιοθηκονόμος)
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη
Καλλιπόλεως 75
1678 Λευκωσία
Κύπρος

Email: andlib AT ucy.ac.cy
Τηλ: +357 22892014
Φαξ: +357 22750508
http://www.angelfire.com/ma4/andreou
***************************************

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝΗ Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και η Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής σας προσκαλούν στο συνέδριο με θέμα «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα» που θα γίνει στις 4-5 Δεκεμβρίου 2008 στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Κουντουριώτου 18α & Νεότητος, ΤΚ 141 22, Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2826276).
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Σταύρος Γεωργόπουλος


Η Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ Ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης
Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Χριστίνα Κυριακοπούλου Δημήτριος Τσαπραζλής

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Θέση Βιβλιοθηκονόμου / Αρχειονόμου στο ΡΙΚ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6457
Αριθμός 7640

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για 1 (μία) κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου Ταινιών, Γενική Διεύθυνση (Η Θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α4: €11893,57 - €17496,08 καιΑ7+2: €16838,27 -€26536,29 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Βοηθά στη διεκπεραίωση ή/και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της παραλαβής, της καταγραφής, της ταξινόμησης - αρχειοθέτησης και της ασφαλούς αποθήκευσης αρχειακού υλικού στο Αρχείο Προγραμμάτων του ΡΙΚ.
2. Βοηθά στη συντήρηση ή/και αναλαμβάνει τη συντήρηση αρχειακού υλικού.
3. Βοηθά στη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τον δανεισμό, τη διάθεση, τη διακίνηση αρχειακού υλικού ή/και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση τέτοιων εργασιών.
4. Διεκπεραιώνει τις γραφειακές εργασίες που συνεπάγονται τα καθήκοντα του.
5. Βοηθά τον Λειτουργό Αρχείου Ταινιών στην άσκηση των καθηκόντων του και, αν του ανατεθεί, τον αναπληρώνει στην απουσία του.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.
Σημειώσεις: (α) Ο όρος «Προγράμματα» περιλαμβάνει τηλεοπτικά ή/και ραδιοφωνικά προγράμματα. (β) Ο όρος «αρχειακό υλικό» περιλαμβάνει ταινίες παντός είδους - μαγνητοταινίες ήχου και εικόνας (Video Tapes), κινηματογράφησης / φωτογράφησης (Film Tapes), μαγνητοταινίες ήχου - δισκέτες ήχου, δισκέτες ήχου και εικόνας (Η.Υ.), δίσκους, φωτογραφίες, κείμενα προγραμμάτων, περιλαμβανομένων αντιγράφων Δελτίων Ειδήσεων και γενικά οτιδήποτε αρχειακής σημασίας που έχει σχέση με τα προγράμματα.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Αρχειονομία ή την Βιβλιοθηκονομία ή άλλο συναφές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα.
Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
Π
(β) (i) Δίπλωμα του Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδας (Τ.Ε.Ι) ή άλλο ισότιμο προσόν σε ένα από τα θέματα στο (α) πιο πάνω και τριετής πείρα σε υπηρεσίες Αρχείου.
2. Συνδυασμός του προσόντος στο (α) πιο πάνω και πείρα σε υπηρεσίες Αρχείου αποτελεί πλεονέκτημα.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.

Οι Αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
Η κατάσταση της υγείας του ατόμου που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2006. Η ημερομηνία καθώς και η ύλη των γραπτών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα.
Τα θέματα στα οποία θα εξετασθούν είναι τα ακόλουθα:
> Ελληνικά.
> Αγγλικά.
> Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου / Γενικές Γνώσεις.


Σημ.: Όσοι από τους/τις αιτητές/τριες πληρούν τα τυπικά προσόντα για διορισμό και προτίθενται να παρακαθίσουν, ύστερα από σχετική κλήση του ΡΙΚ, στη γραπτή εξέταση θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος συμμετοχής το οποίο έχει ορισθεί στα €30 για κάλυψη διοικητικών εξόδων. [(!!!!!!)]

«Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι θα κληθούν και σε προφορική εξέταση.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου Ταινιών» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής
υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-497900), όχι αργότερα από τις 28 Νοεμβρίου 2008.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι
αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης τηλ: 22-862347
/ 22-862399.

http://www.cygazette.com/gazette.dll/{F6BD909B-CA1B-485E-B16A-C779321815D7}/WorkPositions

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008

Κόβουν λεφτά από Βιβλιοθήκες!

Νομική Υπηρεσία
Ενίσχυση με νέους
δημόσιους κατήγορους

Μειωμένος ο προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας για το 2009 κατά 3,69 εκ. ευρώ σε σχέση με εκείνον του 2008. Η μείωση επηρεάζει τις δαπάνες για προστασία μαρτύρων, για τα έξοδα δικαστικών αποφάσεων κατά της Δημοκρατίας, και για τη βιβλιοθήκη της Νομικής Υπηρεσίας. Κατά τη χτεσινή παρουσίαση του προϋπολογισμού της Νομικής Υπ. στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας, Πέτρος Κληρίδης διατύπωσε τη διαφωνία του με τη μείωση των δαπανών για τη Βιβλιοθήκη, αναδεικνύοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του περιεχομένου της και τονίζοντας ότι είναι βιβλιοθήκη ολόκληρου του νομικού κόσμου της Κύπρου.
Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της Νομικής Υπ. για το 2009 προβλέπει την πρόσληψη 11 δημόσιων κατηγόρων, με στόχο την κατάργηση της πρακτικής, αστυνομικοί να εκτελούν χρέη Δημόσιου Κατήγορου στα δικαστήρια. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκκρεμεί από το 2004, ήταν για σταδιακό διορισμό 35 Δημόσιων Κατηγόρων. Μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί 24, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν 25 δικαστήρια. Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων ανακριτών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Κωδικός άρθρου: 831938
ΠΟΛΙΤΗΣ - 06/11/2008, Σελίδα: 49

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008

Παρουσίαση Μηχανήματος Ψηφιοποίησης

Το εν λόγω μηχάνημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου VSMM 2008 (Virtual Systems and MultiMedia) 20 - 25 Οκτ. στη Λεμεσό.
Συνάδελφοι από το δικό μας χώρο, καθώς και δημοσιογράφοι, αναλυτές, αρχαιολόγοι, καθηγητές, ερευνητές κ.α είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις διαδικασίες που αφορούν στη ψηφιοποίηση διαφόρων ειδών βιβλιογραφικού υλικού (κείμενα, εικονογράφηση, χάρτες, παπύρους κ.α) μέσα από ένα εξειδικευμένο λογισμικό που επιτρέπει τη μεταφορά του κειμένου από έντυπη σε ψηφιακή μορφή και ακολούθως την περεταίρω επεξεργασία του.

Το παρακάτω video είναι αρκετά κατατοπιστικό:Ζάχος Πολυβίου
Βιβλιοθηκονόμος
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου