Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Google can't compete with a skilled librarian steeped in information technologyΕπειδή οι Βιβλιοθηκονόμοι θα είναι πάντα εκεί για να οργανώνουν, αναλύουν και διαχέουν τη γνώση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέση εργασίας στο Κέντρο ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργάτη με ένα (1) φυσικό πρόσωπο με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» του έργου «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες για ΠΜΣ».
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή από την Πέμπτη 24 Ιουλίου έως Παρασκευή 1 Αυγούστου και από Δευτέρα 18 Αυγούστου έως Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6ος Όροφος Πρωτόκολλο
Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου (B.299.002) με αρ. πρωτ: 201407788.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Διβόλη Βασιλική, e-mai: bdivoli@unipi.gr, τηλ. 210 4142611 ώρες 9-15:30.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα:

Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Τα πανεπιστήμια «διώχνουν» τις συλλογές επιστημονικών βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θεωρείται η πιο σημαντική στο κέντρο της Αθήνας. Ομως, λόγω έλλειψης προσωπικού, μείωσε το ωράριο λειτουργίας της έως το μεσημέρι.

Ένα ενδιαφέρον άρθρο για την αποψίλωση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα από βιβλιοθηκονόμους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Φίλιππος Τσιμπόγλου: Τι αλλάζει στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Ο νέος διευθυντής μιλάει για την πρόκληση που τον έφερε στην Ελλάδα, για τις νέες υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες, για τις υποσχέσεις του κράτους και τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την ανάγκη νέου θεσμικού πλαισίου και την εξεύρεση πόρων, για τον χαμένο χρόνο και τον αγώνα δρόμου μέχρι τη μετακόμιση στο νέο κτίριο του Φαλήρου

Περισσότερα εδώ.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου