Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Πλήρωση Δύο (2) Κενών θέσεων Βιβλιοθηκονόμου στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκύπριου Γυμνασίου

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΕΒΕΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση δυο κενών θέσεων Βιβλιοθηκονόμου στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.
  3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  4. Δεξιότητα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την βδομάδα, Ετήσιες απολαβές €15.000 (που αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α5). 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Ιστοσελίδα της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για την πιο πάνω θέση. 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Παλουριώτισσα, τηλ. 22459704/22459709, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17/12/2021 και ώρα 2:00μ.μ. 

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου