Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ: Η Βιβλιοθήκη "Κ. Θ. Δημαράς" να παραμείνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών!

Ενώστε τη φωνή σας για να μη χαθεί άλλη μία ελληνική βιβλιοθήκη!

Παραλήπτης: Χρίστος Δήμας – Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας

Η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” αποτελεί συστατικό μέρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) από την ίδρυσή του το 1958. Είναι βιβλιοθήκη αναφοράς για όλη την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που με το περιεχόμενο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις των ερευνητών του ΕΙΕ και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες χρηστών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία κ.ά. Παράλληλα, αποτελεί μία μοναδική επιστημονική βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας, που απαρτίζεται αποκλειστικά από ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.
Η πρόσφατη απόσπαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT), το οποίο ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στεγάζεται σε αυτό εδώ και 40 χρόνια, έχει οδηγήσει σε μεθοδεύσεις που έχουν σαν στόχο η Βιβλιοθήκη 'Κ. Θ. Δημαράς' και οι υπηρεσίες της να μεταφερθούν στο ΕΚΤ.

Είναι αυτονόητο ότι οι προαναφερθείσες λειτουργίες της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ποσώς σχετίζονται με τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αντίθετα, η τυχόν αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από το φυσικό της περιβάλλον, δυσχεραίνοντας τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ρόλο του ΕΙΕ. Πουθενά στον κόσμο, άλλωστε, δεν υπάρχει Ερευνητικό Κέντρο χωρίς Βιβλιοθήκη!

Ομόφωνο αίτημα των εργαζομένων του ΕΙΕ καθώς και της Διοίκησης του ΕΙΕ, είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαράς", το προσωπικό, οι υπηρεσίες και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι αφενός η εν λόγω υποδομή δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφετέρου η μεταφορά της σε άλλο φορέα θίγει ουσιωδώς την ιστορία του ΕΙΕ και της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ζητείται βιβλιοθηκονόμος στο Global College στη Λευκωσία


Θέση: Υπεύθυνος βιβλιοθήκης - βιβλιοθηκονόμος

Αντικείμενο θέσης:

  • Οργάνωση της Βιβλιοθήκης.
  • Επεξεργασία – διαχείριση συμβατικού υλικού (καταλογογράφηση, ταξινόμηση βιβλίων).
  • Επεξεργασία – διαχείριση ψηφιακού υλικού.
  • Εκπαίδευση χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω σεμιναρίων

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας ή άλλο αντίστοιχο
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού MS Office
  • Εμπειρία και γνώση βιβλιοθηκονομικών συστημάτων

Πρόκειται για θέση part - time με ωράριο προς συζήτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@globalcollege.com.cy μέχρι τις 29.6.2020.

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

9 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων

Άρθρο του Δρ. Χρίστου Κυριακίδη, Αναπληρωτή Εφόρου Κρατικού Αρχείου 
Στις 9 Ιουνίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Στόχος της καθιέρωσης της ημέρας αυτής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας των αρχείων για την κοινωνία και για τη χρηστή διακυβέρνηση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία τους.

Οι πρώτες σκέψεις για την ανάγκη καθιέρωσης μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στα αρχεία έγιναν μόλις στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, σχετικά αργά, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν οργανωμένα αρχεία εδώ και αρκετούς αιώνες. Είχαν βέβαια καθιερωθεί, σε εθνικό επίπεδο, από ορισμένες χώρες, μέρες αφιερωμένες στα αρχεία, που στόχο είχαν, κυρίως, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, αλλά και των φορέων λήψης αποφάσεων για τη σπουδαιότητα των αρχείων. Ήταν μόλις, όμως, το 2004, κατά τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχείων (International Council on Archives) στη Βιέννη, όταν υιοθετήθηκε η απόφαση από τους 2000 συμμετέχοντες, για την κατάθεση αιτήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση μιας Διεθνούς Ημέρας Αρχείων. 
Τρία χρόνια αργότερα, το 2007, και αφού ενδιάμεσα είχε καθιερωθεί η 27η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Μέρα για την Οπτικοακουστική Κληρονομιά, το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων αποφάσισε την καθιέρωση της 9ης Ιουνίου ως Διεθνούς Ημέρας Αρχείων. Στις 9 Ιουνίου 1948, είχε, εξάλλου, ιδρυθεί το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων, υπό την αιγίδα της UNESCO.

Αρχείο, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, είναι «το σύνολο των τεκμηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το υπόστρωμά τους, τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, μια οικογένεια ή ένα νομικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους». Ταυτόχρονα όμως, αρχείο είναι και ο φυσικός χώρος, στον οποίο είναι τοποθετημένες και φυλάσσονται οι αρχειακές συλλογές.

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο σε υλικό αρχείο είναι το Κρατικό Αρχείο. Άρχισε τη λειτουργία του το 1978, σύμφωνα με τον περί Δημοσίου Αρχείου Νόμο του 1972, για να διασφαλίσει τη διατήρηση των δημόσιων αρχείων. Το 1991, ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο 208/91, με βάση τον οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως φέρει την ευθύνη για την εποπτεία και τη λειτουργία του.

Κύρια αποστολή του Κρατικού Αρχείου, ως τόπου φύλαξης των δημόσιων αρχείων, είναι να παραλαμβάνει από κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο τα αρχεία εκείνα που πρέπει να διαφυλαχτούν μόνιμα και να τα κρατεί για επίσημη χρήση. Παρέχει έτσι κοινή εξυπηρέτηση σε όλα τα τμήματα. Μέχρι σήμερα, φυλάσσονται πέραν των 15 χιλιομέτρων μήκους ραφιών από αρχεία, στην πλειοψηφία τους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Φυλάσσονται βέβαια και μεμονωμένες ιδιωτικές συλλογές, οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να τύχουν της απαιτούμενης συντήρησης και να διατεθούν στο ευρύ κοινό για ερευνητικούς σκοπούς.
 
Αυτός εξάλλου είναι και ο άλλος σημαντικός ρόλος του Κρατικού Αρχείου: να φυλάσσει, να συντηρεί και να διαθέτει τα αρχεία προς επιθεώρηση από το κοινό, σε ειδικά διαμορφωμένο Αναγνωστήριο. Οι συλλογές που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο αποτέλεσαν σημαντικό έρεισμα για την εκπόνηση αρκετών πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, βιβλίων ιστορίας και λαογραφίας κ.ο.κ. Ακολουθώντας, επίσης, τις επιταγές της τεχνολογίας, το Κρατικό Αρχείο προβαίνει και σε ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, με στόχο τη μελλοντική τους διάθεση στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια του εκδοτικού του προγράμματος, έχει επιμεληθεί και εκδώσει 12 βιβλία με πρωτογενές υλικό, από τις διάφορες συλλογές του Κρατικού Αρχείου. Συμμετέχει, τέλος, στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συμβούλια Αρχείων, ενώ φιλοξένησε το 2012 τις εργασίες των European Board of National Archivists και European Archives Group.
 
Επιστολή για βελτιωτικά έργα στο λιμάνι της Κερύνειας, με σχετική φωτογραφία, του 1911. Πηγή: Κρατικό Αρχείο: SA1:627/1907/1.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κρατικό Αρχείο μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του στον σύνδεσμο http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/statearchive.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

Από Εφημερίδα "Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ", 10/6/2020

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚΕΒΕΠ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Κατά την Καταστατική Συνέλευση της Ένωσής μας στις 30 Μαΐου υπερψηφίστηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της ΚΕΒΕΠ! Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στην επείγουσα αυτή συνέλευση, που συγκλήθηκε εν μέσω των γνωστών δυσκολιών και μερικών περιορισμών.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις νέες πρόνοιες από το νέο Καταστατικό [ενσωματώνονται πλέον οι Κανόνες] (δέστε στα δεξιά της οθόνης το Link Καταστατικό ΚΕΒΕΠ, κάτω από την επικεφαλίδα ΘΕΜΑΤΑ), διότι πέραν των πολλών νέων σοβαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, προκύπτουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την ιδιότητα του μέλους για καθεμία/καθέναν από εσάς. Τα σημεία : Άρθρο 5, παρ. Γ.i και Άρθρο 12, παρ. ii προνοούν, εν συντομία, ότι μέλη που δεν ανανεώνουν τη συνδρομή του έτους, καθώς και των προηγούμενων τυχόν απλήρωτων συνδρομών, εντός 2 ετών από τη λήξη του κάθε έτους, διαγράφονται από μέλη της ΚΕΒΕΠ (αναδρομική καταβολή χρεωστουμένων επιτρέπεται, αλλά το μέλος δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο για ΔΣ, εάν δεν πληρώνει κάθε χρόνο τη συνδρομή του έτους). Οι πρόνοιες αυτές εννοείται ότι ξεκινούν να έχουν ισχύ από την 31/5/2020 (δηλαδή δεν διαγράφεται όποιος δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του 2019 ή παλαιότερων ετών).

Το ΔΣ θα επεξεργαστεί τρόπους ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη για πάγια καταβολή συνδρομής μέσω τραπεζικής εντολής, ή άλλες δυνατότητες, ώστε τα μέλη να διευκολυνθούν από φέτος και στο εξής να μην ξεχνούν την καταβολή της συνδρομής τους.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 20 μέλη με ανανεωμένη συνδρομή έτους, η Ένωσή μας θα διαλυθεί αυτόματα (Άρθρο 21, παρ. ii).

Παρακαλούμε εκ νέου τα μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, να προβούν το συντομότερο σε τακτοποίηση της συνδρομής τους για το έτος 2020 (από το 2021 αποστέλλεται ειδοποίηση με μέηλ κάθε αρχή του χρόνου).

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούμε να έρθουν σε επαφή με άτομο του ΔΣ που γνωρίζουν, ή να επικοινωνούν στο mail kebepcy@gmail.com .

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Μεταπτυχιακό «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»


Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, και προκηρύσσει το πρόγραμμα για το 2020-2021. 

Ειδικότερα:

  -       Η προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://alis.uniwa.gr/pms-diacheirisi-pliroforion-se-vivliothikes-archeia-moyseia-2020-2021

 -       Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία προς συμπλήρωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης: https://alis.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/prokiriksi_2020_2021.pdf

 -       Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2019 (3:00 μ.μ.) μέσα από την ιστοσελίδα: https://alis.uniwa.gr/ilektroniki-aitisi-pms-2020-2021

 -    Για τυχόν απορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ αποκλειστικά με την αποστολή email στη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr 

 Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008

Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
Email: alis_master@uniwa.gr

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου