Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Έργο συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας για τη ψηφιοποίηση των αρχείων δημοσίων βιβλιοθηκών.
Περισσότερα: 

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Σχέδιο... στα χαρτιά


Απο Εφημερίδα Πολίτης / 27 Μαρτίου 2014

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Νεο Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΒΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Γενική και εκλογική συνέλευση της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης.
Στη συνέλευση έγινε ανάγνωση του ετήσιου απολογισμού εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν μελλοντικές δράσεις της Ένωσης, καθώς και σύντομη εκδήλωση προς τιμήν του Δρα Τσιμπόγλου, εν όψει της αποχώρησης του από την Κύπρο και ανάληψης των νέων καθηκόντων του ως Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο συστάθηκε κάτω από το άρθρο 7.2 των κανονισμών της ένωσης, όπου «Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με (ή μικρότερος) από τον αριθμό των μελών του Δ.Σ., τότε οι υποψήφιοι θεωρούνται εκλελεγμένοι), πραγματοποίησε συνάντηση στις 19 Μαρτίου 2014, όπου ομόφωνα αποφάσισε τη σύσταση του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Θεμιστοκλέους (Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Αντιπρόεδρος: Σύλβια Κουκουνίδου (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου)
Οργανωτικός Γραμματέας: Σταυρούλα Πίττα (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου)
Ταμίας: Ελένη Καμπέρη (Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Σταμάτιος Γιαννουλάκης (Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)
Μέλη: Αφροδίτη Ιωσήφ (Κυπριακή Βιβλιοθήκη)
            Ελένη Σακκά (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου)
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εύχεται στο νέο ΔΣ, κάθε επιτυχία!

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Γενική και Εκλογική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Υπενθύμιση και έκτακτη προσθήκη

Αγαπητά μέλη της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης,

Το ΔΣ συγκαλεί Γενική και Εκλογική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων (Σόλωνας Τριανταφυλλίδης) της Τράπεζας Κύπρου στην Αγ. Παρασκευή (πάροδος Κέννεντυ).

Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός έτους από το Δ.Σ. - ενημέρωση για την δράση και την μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης / Έκθεση ταμειακής κατάστασης
2. Γενική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις μελλοντικές δράσεις της Ένωσης.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί σύντομη εκδήλωση προς τιμήν του Δρα Φίλιππου Τσιμπόγλου, εν όψει της αποχώρησης του από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και ανάληψης της θέσης του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΚΕΒΕΠ, η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Σώμα της Ένωσης και η παρουσία των μελών της Ένωσης κρίνεται απαραίτητη.

Υποψηφιότητες* για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:15 μ.μ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ενυπόγραφη αίτηση (επισυνάπτεται δείγμα), στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης. Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει επίσης και μέλος που δεν θα είναι παρόν στην Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης. Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να  υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν/ούσα, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του/της.

Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6.15 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και για κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε μέσω:
-          Email: kebepcy@gmail.com
-          Τηλεφωνικώς:
v  Σύλβια Κουκουνίδου: 22892168
v  Ελένη Καμπέρη: 25002073
v  Ευγενία Κωνσταντίνου: 22411797
* 3.2 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νοείται ότι τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα νοουμένου ότι είναι τακτικά μέλη με πληρωμένη συνδρομή για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη.
Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται, ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΒΕΠ

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου