Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγωνισμός για τη «Μίσθωση Υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών» - Διαγωνισμός Αρ. 8/2015

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών έχει προβεί σε διαγωνισμό για τη μίσθωση υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού:

-       Γραμματεία Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Παναγίας Ευαγγελιστρίας 128, 4156 Κάτω Πολεμίδια / τηλ. 25-821382 ext. 106)

-        Ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.polemidiamunicipal.com.cy/el/page/diagonismoi-prosfores ) στο σύνδεσμο «Διαγωνισμοί / Προσφορές»

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 18/09/2015 ώρα 12:00 μεσημέρι

Προϋπολογισμός:  μέχρι  €4.000,00

Διάρκεια σύμβασης:  12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο από το Δήμο με τις ίδιες ακριβώς τιμές νοουμένου ότι οι υπηρεσίες έχουν κριθεί ικανοποιητικές

Σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου:  Αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο.  Ο Ανάδοχος της Σύμβασης δεν θα υπάγεται σε οποιουσδήποτε όρους υπηρεσίας του Δήμου.

Ωράριο:

-        Χειμερινό ωράριο:      Δευτέρα – Παρασκευή 3:00 μμ – 6:00 μμ
                                                 Σάββατο:  10:00 πμ – 12:00 μεσημέρι

-        Καλοκαιρινό ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 4:00 μμ – 19:00 μμ
                                             Σάββατο:  10:00 πμ – 12:00 μεσημέρι

Κριτήριο ανάθεσης:  χαμηλότερη τιμή
Απαιτούμενα προσόντα: Για να δικαιούται κάποιος να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
-     Να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος στη Βιβλιοθηκονομία ή στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
-     Γνώμη και ενημερότητα πάνω στην πνευματική/εκδοτική δημιουργία του κυπριακού και ελληνικού χώρου
-       Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
-       Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-  Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου