Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο
Το ΕΚ υιοθετεί κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο ©AP Images/European Union-EP

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πλέον υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες

Συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακού υλικού, όπως τα «memes» και τα αρχεία GIF, εξαιρούνται από την οδηγία


Οι σύνδεσμοι προς ειδησεογραφικά άρθρα, οι οποίοι συνοδεύονται από «μεμονωμένες λέξεις ή πολύ σύντομα αποσπάσματα» μπορούν να διαμοιράζονται ελεύθερα

Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις

Οι δημιουργοί και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν με τους γίγαντες του διαδικτύου χάρη στη συμφωνία, η οποία διασφαλίζει και την ελευθερία της έκφρασης.

Τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν την οδηγία σε ψηφοφορία στην ολομέλεια με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36 αποχές. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η νομοθετική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ξεκίνησε το 2016. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν την απόφαση του ΕΚ τις προσεχείς εβδομάδες. Αν τα κράτη μέλη εγκρίνουν το κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενώ θα μεσολαβήσει διάστημα 2 χρόνων για την εφαρμογή τους.
Η οδηγία, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και του Συμβουλίου, έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο. Το YouTube, το Facebook και το Google News είναι μεταξύ των πιο γνωστών υπηρεσιών που θα επηρεαστούν άμεσα από τη νέα νομοθεσία.
Η οδηγία επίσης κάνει βήματα για να εξασφαλίσει ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ανοιχτός στην ελευθερία της έκφρασης.
Οι τεχνολογικοί γίγαντες θα μοιράζονται τα έσοδά τους με τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους
Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, κυρίως των δημιουργών όπως οι μουσικοί, οι ερμηνευτές και οι σεναριογράφοι, καθώς και των εκδοτών ειδήσεων και των δημοσιογράφων, να διαπραγματευτούν καλύτερες συμβάσεις για τη χρήση των έργων τους που εμφανίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό επιτυγχάνεται καθιστώντας τις διαδικτυακές πλατφόρμες απευθείας υπόλογες για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές και παρέχοντας αυτόματα το δικαίωμα στους εκδότες ειδήσεων να διαπραγματευθούν συμφωνίες εκ μέρους των δημοσιογράφων τους για τα άρθρα που χρησιμοποιούν οι κόμβοι αναμετάδοσης ειδήσεων.
Εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης
Σημαντικός αριθμός των μέτρων είναι σχεδιασμένος ειδικά για να διασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ανοιχτός στην ελευθερία της έκφρασης.

Καθώς η διαμοίραση αποκομμάτων ειδησεογραφικών άρθρων εξαιρείται ρητώς από την εφαρμογή της οδηγίας, αυτή η πρακτική μπορεί να συνεχιστεί ακριβώς όπως στο παρελθόν. Ωστόσο, η οδηγία περιέχει επίσης μέτρα εναντίον των κόμβων αναμετάδοσης ειδήσεων που κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Τα αποκόμματα θα μπορούν λοιπόν να συνεχίσουν να εμφανίζονται στις σελίδες του Google News, για παράδειγμα, ή όταν ένα άρθρο μοιράζεται στο Facebook, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι «πολύ σύντομα».
Η ανάρτηση προστατευόμενων έργων για λόγους παράθεσης, κριτικής, εξέτασης, διακωμώδησης, παρωδίας ή σάτιρας προστατεύεται, διασφαλίζοντας ότι τα «memes» και τα αρχεία GIF θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και διαμοιράσιμα σε διαδικτυακές πλατφόρμες.
Πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες δε θα επηρεαστούν
Το κείμενο διευκρινίζει επίσης ότι η ανάρτηση έργων σε διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες με μη εμπορικό τρόπο, όπως για παράδειγμα στη Wikipedia, ή πλατφόρμες ανοιχτού («open source») λογισμικού, όπως το GitHub, θα εξαιρούνται αυτόματα. Οι καινοφυείς πλατφόρμες θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις από αυτές που θα έχουν οι πιο γνωστές.
Ισχυρότερα διαπραγματευτικά δικαιώματα για δημιουργούς και ερμηνευτές
Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές θα μπορούν να διεκδικήσουν πρόσθετες αμοιβές από τους διανομείς που εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους όταν η ανταμοιβή που συμφωνήθηκε αρχικά είναι δυσανάλογα χαμηλότερη από τα κέρδη που αποκομίζει ο διανομέας.
Στήριξη της έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής και προστασία της παράδοσης
Η συμφωνία στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ερευνητική χρήση μέσω εξόρυξης κειμένου και δεδομένων, καταργώντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ερευνητές. Τονίζεται δε ότι οι περιορισμοί χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα εφαρμόζονται όσον αφορά υλικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τέλος, η οδηγία επιτρέπει επίσης τη δωρεάν χρήση προστατευόμενου περιεχομένου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έργα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο εμπόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος οργανισμός για τη συλλογική διαχείρισή τους για να εκδοθεί σχετική άδεια.
Πώς αυτή η συμφωνία αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση
Προς το παρόν, οι εταιρείες του διαδικτύου έχουν ελάχιστα κίνητρα να υπογράψουν δίκαιες συμβάσεις με τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν θεωρούνται υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους. Η μόνη τους υποχρέωση είναι να αφαιρούν περιεχόμενο που καταπατά πνευματικά δικαιώματα όταν ο κάτοχός τους το ζητήσει. Αυτή η πρακτική ωστόσο είναι επίπονη για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και δεν τους εγγυάται δίκαιη ανταμοιβή. Καθιστώντας τις εταιρείες του διαδικτύου υπεύθυνες, θα ενισχυθεί η δυνατότητα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων (κυρίως μουσικών, ερμηνευτών και σεναριογράφων, καθώς και εκδοτών ειδήσεων και δημοσιογράφων) να διεκδικήσουν δίκαιες συμβάσεις και κατά συνέπεια δίκαιες αμοιβές για την ψηφιακή εκμετάλλευση του υλικού τους.
Δήλωση του εισηγητή Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία)
«Αυτή η οδηγία είναι ένα σημαντικό βήμα για την επανόρθωση μιας κατάστασης που έχει επιτρέψει σε ένα μικρό αριθμό εταιρειών να αποκομίσουν τεράστια ποσά χωρίς να ανταμείψουν όπως πρέπει τους χιλιάδες δημιουργούς και δημοσιογράφους στη δουλειά των οποίων στηρίζονται.
Ταυτόχρονα, το κείμενο που υιοθετήθηκε περιέχει μεγάλο αριθμό διατάξεων που εγγυώνται ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ελεύθερης έκφρασης. Αυτές οι διατάξεις δεν ήταν από μόνες τους αναγκαίες γιατί η οδηγία δε θα δημιουργήσει καινούρια δικαιώματα για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Αφουγκραστήκαμε ωστόσο τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και επιλέξαμε να εγγυηθούμε εκ νέου την ελευθερία της έκφρασης. Tα ‘memes’, τα ‘GIFs’, τα ‘αποκόμματα’ προστατεύονται τώρα περισσότερο από ποτέ.
Είμαι επίσης χαρούμενος που το σημερινό κείμενο της συμφωνίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των καινοφυών επιχειρήσεων. Οι κορυφαίες εταιρείες του αύριο είναι οι καινοφυείς επιχειρήσεις του σήμερα και η ποικιλομορφία που χρειαζόμαστε για αυτό στηρίζεται σε μια μεγάλη δεξαμενή καινοτόμων, δυναμικών, νεανικών επιχειρήσεων.
Έχουμε μια οδηγία που προστατεύει το βιοπορισμό των ανθρώπων, διασφαλίζει τη δημοκρατία υπερασπιζόμενη ένα ποικίλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, εδραιώνει την ελευθερία της έκφρασης και ενθαρρύνει τις καινοφυείς επιχειρήσεις και την τεχνολογική ανάπτυξη. Βοηθά έτσι να ετοιμάσουμε το διαδίκτυο του μέλλοντος, ένα χώρο που ωφελεί όλους, όχι μόνο λίγους ισχυρούς.»

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Η νέα εντυπωσιακή βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (Αθήνα)

Το «ανοιχτό βιβλίο» της Φιλοσοφικής Αθηνών
άρθρο του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ από την ελληνική Καθημερινή 

O επισκέπτης της Νέας Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλό θα ήταν να ανέβει πρώτα σε κάποιον από τους «επάνω» ορόφους του διπλανού, εννεαώροφου κτιρίου της Φιλοσοφικής. Η θέα προς το νέο κτίριο είναι εντυπωσιακή, αφού η οροφή του είναι ένα «ανοιχτό βιβλίο» που αγκαλιάζει αρμονικά το τριώροφο οικοδόμημα. Βεβαίως, η πρώτη εικόνα μετρά, αλλά η ουσία είναι στο εσωτερικό. Εκεί βρίσκεται ένας θησαυρός συνολικά 500.000 βιβλίων· αριθμός που καθιστά τη Νέα Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής τη δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας, μετά την Εθνική.

Φωτογραφίες

Ειδικότερα, με τη δέουσα λαμπρότητα προγραμματίζονται για την προσεχή Τετάρτη (12 το μεσημέρι) τα εγκαίνια της Νέας Βιβλιοθήκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Η κεντρική αυτή Βιβλιοθήκη συστάθηκε από τα 16 ξεχωριστά Σπουδαστήρια και Βιβλιοθήκες που λειτουργούσαν έως τώρα στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η κατασκευή της ξεκίνησε πριν από περίπου δεκατρία χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Το τριώροφο νέο κτίριο, που έχει εμβαδόν 7.500 τ.μ., δημιουργεί νέα δεδομένα για τη λειτουργία της Σχολής, η οποία αποκτά πλέον έναν ενιαίο χώρο μελέτης, έρευνας και εκπαίδευσης. Εχει περίπου 500.000 βιβλία, παπύρους και χειρόγραφα, περίπου 20.000 σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, 3.800 τίτλους περιοδικών, 4.000 τεκμήρια συλλογής οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού, με εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 400 θέσεις αναγνωστών –θα είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές αλλά και το κοινό–καθώς και αμφιθέατρο όπου θα φιλοξενούνται συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Αργυρώ Φραντζή και τον κ. Γεράσιμο Τουρκογιάννη, βιβλιοθηκονόμους υπεύθυνους λειτουργίας της, που ξενάγησαν την «Κ» στους χώρους της, η Βιβλιοθήκη διαθέτει νέο σύστημα ασφαλείας που αναγνωρίζει όλα τα βιβλία. Επίσης, υπάρχουν ειδικές συσκευές, που λειτουργούν όπως ένα ATM, για τον δανεισμό και την επιστροφή ενός βιβλίου.

«Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ένα όνειρο πολλών ετών που επιτέλους πραγματοποιείται. Ενας τεράστιος πλούτος γνώσης συγκεντρώνεται σε ένα σύγχρονο κτίριο με άρτια οργάνωση, κόσμημα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και για τα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας. Φιλοδοξούμε να γίνει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική, την ερευνητική και την ευρύτερη πνευματική ζωή του τόπου μας», δήλωσε στην «Κ» η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου.

«Αναμφίβολα θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αποτελώντας σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους φοιτητές της Σχολής αλλά και για όλη τη φοιτητική κοινότητα και το Λεκανοπέδιο», ανέφερε από την πλευρά του στην «Κ» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνος Δημόπουλος, τονίζοντας: «Η λειτουργία μιας νέας, μεγάλης, κεντρικής Βιβλιοθήκης έχει ευρύτερη σημασία για την Παιδεία και τον πολιτισμό της χώρας. Είναι δε ένα απτό δείγμα του πανεπιστημίου που θέλουμε».

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

A Library Manifesto for Europe


IFLA in partnership with EBLIDA, LIBER, Public Libraries 2030 and SPARC 

Libraries matter for Europe – they are key venues for learning and civic engagement, windows for all to culture and heritage, and drivers of research and innovation.
And in turn, Europe matters for libraries.
To be able to build stronger, smarter and fairer societies, our institutions depend on the decisions taken in Brussels, Strasbourg and Luxembourg. We are looking for a Europe that helps us achieve our mission.
That is why we, organisations representing libraries across Europe, encourage you to read and support this manifesto.

WE WANT A EUROPE THAT

Guarantees that everyone, at any time in their lives, is able to learn, read, and develop through libraries

Europe should deliver an information promise – everyone should be able to access the information they need to improve their lives. Equity across Europe is key. To achieve this, it should help realise the potential of libraries to ensure that everyone has access to initiatives and projects that promote reading, literacy and learning for all, and develop appropriate metrics.
Legislative frameworks, funding programmes and associated regulations should be designed in a way that facilitates the participation of libraries, notably in developing digital skills and media and information literacy. Europe should strengthen libraries’ impact through education and training programmes that build capacity.

Places access at the heart of its action on culture, science and innovation

Europe should be a world leader in promoting open science. It should deliver on the promise to make all publicly funded research publications open access by 2020, and use its resources to promote the necessary systemic change to make openness the default for science and innovation, allowing libraries to fulfil their missions.
Europe should ensure that its programmes deliver access for all, in particular to literary works, notably through supporting libraries, as the guardians of Europe’s documentary heritage, to digitalise and share their collections. It should ensure implementation of relevant legislation – in particular the Directive on Copyright in the Digital Single Market, as well as the Orphan Works Directive and provisions implementing the Marrakesh Treaty – in a way which supports these goals.

Commits fully to delivering the UN Sustainable Development Goals and promotes access to information in its accession and development initiatives

Europe should deliver a comprehensive plan for inclusive sustainable development at the regional level, recognising the importance of access to information, including through libraries, as a social investment and an essential factor for success. It should engage strongly at the United Nations in support of the SDGs, and urge others to commit meaningfully.
EU accession and development funding should promote access to information and skills through enabling libraries to deliver on their potential. In order to support the conditions for growth and access to information beyond its own members, the EU should take a more constructive position in discussions at the World Intellectual Property Organisation on global limitations and exceptions to copyright.

IFLA in partnership with EBLIDA, LIBER, Public Libraries 2030 and SPARC 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κυπριακή (Εθνική) Βιβλιοθήκη: "Παρακαλώ ησυχία"

Γράφει η Μαρίνα Σχίζα

Η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο η εικόνα μιας χώρας αλλά και η ουσία της. Κατανοητό από τις πλείστες αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα τελευταία χρόνια, στην παγκόσμια αναμπουμπούλα του επαναπροσδιορισμού αξιών, στόχων και ιδεών, σύγχρονες βιβλιοθήκες φυτρώνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Φαντάζομαι θα έχετε υπόψη το βιβλίο The Library του ακαδημαϊκού Dr James Campbell, ο οποίος επισκέφτηκε περισσότερες από 80 βιβλιοθήκες σε είκοσι χώρες και δημιούργησε μια μοναδική έκδοση με πληροφορίες και φωτογραφίες από τις ομορφότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Το βιβλίο περιλαμβάνει μοντέρνες βιβλιοθήκες αλλά και κάποιες που χρονολογούνται στον 15ο αιώνα όπως για παράδειγμα την αρχαιότερη που βρίσκεται στην Ιταλία και χρονολογείται στο 1452. Επίσης, υπάρχουν φωτογραφίες από τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου στην Ουάσινγκτον και τη μικρότερη που βρίσκεται στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας.

Αν ο James Campbell ερχόταν στην Κύπρο σίγουρα θα εντυπωσιαζόταν από τη νέα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σχεδιασμένη από τον Γάλλο Ζαν Νουβέλ. Την ίδια στιγμή θα διερωτάτο πώς μπορεί μια χώρα να λειτουργεί τόσο σχιζοφρενικά. Πέραν της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τι άλλο υπάρχει που θα κέντριζε το ενδιαφέρον του βιβλιόφιλου καθηγητή; Σίγουρα θα ενδιαφερόταν να δει την Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη, Κυπριακή Βιβλιοθήκη ή όπως θέλετε να την ονομάσετε…

Καθώς θα περιδιάβαζε την παλιά πόλη θα προχωρούσε προς την οδό Κ. Παλαιολόγου εκεί στην παλιά πόλη και θα έβλεπε μια πινακίδα (πανάρχαια) που θα έγραφε Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Το μεγάλο σοκ θα το πάθαινε όταν έβλεπε το εσωτερικό. Βεβαίως κάποιοι θα εξηγούσαν στον κ. Campbell ότι το κεφάλαιο Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα πολιτικής τακτικής μηδενισμού του πολιτισμού μιας χώρας. Θα μπορούσε να πει κάποιος στον ακαδημαϊκό από το Κέιμπριτζ ότι οι ρίζες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πηγαίνουν πίσω στο 1927 με τη δημιουργία της Δημόσιας Κυπριακής Βιβλιοθήκης που έγινε με πρωτοβουλία του συντοπίτη του, κυβερνήτη Σερ Ρόναλντ Στορς. Με τη διαφορά ότι δεν προωθήθηκε σε αντίθεση με το Κυπριακό Μουσείο που φρόντισαν οι Άγγλοι να κτίσουν για ευνόητους λόγους. Θα εξηγούσε στη συνέχεια στον κ. Campbell ότι με την ψήφιση του νόμου περί της Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης το 1968, όταν πια είχε δημιουργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η βιβλιοθήκη εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και από το 1974 στεγάζεται, προσωρινά, στο κτήριο στην Παλιά Λευκωσία πάνω από την Τάφρο όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Στο ενδιάμεσο μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλές συζητήσεις που έγιναν για μια νέα σύγχρονη κυπριακή βιβλιοθήκη… Τα χρόνια πέρασαν και το 1987 ψηφίστηκε επιτέλους ο νόμος με τον οποίο δημιουργήθηκε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε. Το πρόβλημα παραμένει, και χρόνο με τον χρόνο γίνεται οξύτερο. Διάφορα σχέδια και ιδέες για νέα κτήρια ή διαμορφώσεις υπαρχόντων εγκαταλείφθηκαν στην πορεία και λόγω κόστους, αλλά και νέων, καλύτερων, υποτίθεται, λύσεων.
Η οικονομική κρίση ήρθε, δυστυχώς, και πλάκωσε όποια σκέψη γινόταν που να αφορά το έργο αυτό.
Επειδή ο δήμαρχος Λευκωσίας και κάθε δήμαρχος της πρωτεύουσας καλείται να επιλύει τα πολλά μαζεμένα προβλήματα της πρωτεύουσας, θα πρέπει να βάλει στις προτεραιότητές του μια καθωσπρέπει βιβλιοθήκη. Γιατί είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς βιβλιοθήκη. Όπως δεν μπορεί να περηφανεύεται μια κυβέρνηση ότι υλοποιεί προεκλογικές δεσμεύσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το κεφάλαιο «Βιβλιοθήκη».

Αν θυμάμαι καλά το Δημοτικό Θέατρο είχε μπει και αυτό στο τραπέζι ως ιδέα για μετατροπή του σε βιβλιοθήκη, όταν για πολλά χρόνια έχασκε στο κέντρο της πόλης με ανοικτή την οροφή και τους περαστικούς να θυμούνται κάθε φορά που περνούσαν από εκεί την 11η Ιουνίου 2008 όταν κατέρρευσε η στέγη και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Πιστεύω ότι η πρόταση είχε γίνει για αντιπερισπασμό στην πρόταση της Βουλής που ήθελε το Δημοτικό Θέατρο για να καλύψει δικές της ανάγκες. Τελικά το Δημοτικό Θέατρο επιτέλους μετά από μια δεκαετία θα ξαναζωντανέψει ως χώρος εκδηλώσεων και παρουσίασης υψηλού επιπέδου παραγωγών. Τα όνειρα για μια καθωσπρέπει Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχουν κάνει φτερά για άλλη μία φορά.


Άρθρο στο "Παράθυρο" της εφημ. Πολίτης, Μάρτης 2019

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Συνεχίζεται εντατικά η ψηφιοποίηση των κυπριακών εφημερίδων στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πιστό στον στόχο που το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έθεσε για πλήρη ψηφιοποίηση των 140 χρόνων Ιστορίας και πολιτισμού του τόπου και των ανθρώπων μας μέσω της ψηφιοποίησης του Αρχείου Εφημερίδων ΓΤΠ, η Διευθύντρια του Γραφείου κ. Σόφη Μιχαηλίδου υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο για ψηφιοποίηση ακόμη 500.000 σελίδων του Αρχείου Εφημερίδων, με την ανάδοχο εταιρεία S. Kaniklides (Cyprus) Ltd.
Μέσω των ενεργειών του ΓΤΠ για την ψηφιοποίηση του Αρχείου Εφημερίδων, το ιστορικό περιεχόμενό του όχι μόνο διασώζεται για τις μετέπειτα γενεές, αλλά ταυτοχρόνως, φοιτητές, ερευνητές και το κοινό αποκτούν άμεση πρόσβαση, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη συλλογή του ψηφιοποιημένου Αρχείου. Ένα Αρχείο Εφημερίδων, σημαντική πηγή αναφοράς και πληροφόρησης, το οποίο χρονολογείται από το 1878 και που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχεία ελληνόφωνων, αγγλόφωνων και τουρκόφωνων εφημερίδων που εκδίδονται στην Κύπρο από το 1878.

Το Έργο της ψηφιοποίσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου κατά 15%, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 και ειδικότερα του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ», το οποίο αφορά στην ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα και διάχυση πολιτισμικού προϊόντος (οπτικοακουστικού, έντυπου, μουσικού). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €302.617 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα μηνών.
Η διαδικασία ψηφιοποίησης του Αρχείου Εφημερίδων θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του κτηρίου του ΓΤΠ. Με την ολοκλήρωσή της θα έχει ψηφιοποιηθεί το 50% περίπου του συνόλου του υλικού που διαθέτει το Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ, το οποίο, μαζί με το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό του Αρχείου,  θα τεθεί στη διάθεση του κοινού μέσω νέου ψηφιακού συστήματος αναζήτησης.
Τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» θα παρουσιαστούν σε συνέδριο που θα διοργανώσει τον Ιανουάριο 2020 στη Λευκωσία το ΓΤΠ, με τη συμμετοχή  και των τριών εταίρων του έργου: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου.


Πηγή: philenews 

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Το Παιδικό Τμήμα της νέας Βιβλιοθήκης του Παν. Κύπρου και η προώθηση της Φιλαναγνωσίας των Παιδιών

Το Παιδικό Τμήμα της νέας Βιβλιοθήκης του Παν. Κύπρου και η προώθηση της Φιλαναγνωσίας των Παιδιών

Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», ένα όνειρο πολλών ετών για το ανώτατο ίδρυμα του τόπου αλλά και για την Κύπρο γενικότερα, είναι πλέον πραγματικότητα. Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» δεν αποτελεί μόνο ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη χώρα μας αλλά, κυρίως, έναν σημαντικό πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους λάτρεις του βιβλίου κάθε ηλικίας αλλά και της διά βίου μάθησης.
Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη αλλά και μια ευχάριστη εξαίρεση στους όρους αποστολής μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού τα παιδιά έχουν πλέον το δικό τους χώρο σε αυτό το εντυπωσιακό και εμβληματικό κτήριο. Η προεργασία και προετοιμασία αυτού του χώρου αποδεικνύει ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου επενδύει στους μελλοντικούς του φοιτητές ξεκινώντας από την τρυφερή παιδική ηλικία με τα εκατοντάδες παραμύθια και τα παιδικά βιβλία να ταξιδεύουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, αλλιώτικους, γεμάτους παράξενους ήρωες, φανταστικές περιπέτειες και ιστορίες με εναλλαγές ρόλων, χαρακτηριστικά προνομιακά στοιχεία που μόνο η παιδική λογοτεχνία προσφέρει, για τη δική τους σταδιακή διανοητική και πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη.

Η προσφορά του παιδικού βιβλίου και η μεγάλη του συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην αγωγή, στην κοινωνική συμπεριφορά και στη συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού είναι πολλαπλή και ανεκτίμητη, αφού ακόμη και από την περίοδο της εγκυμοσύνης, η μεγαλόφωνη ανάγνωση παραμυθιών και βιβλίων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου. Μέσα από το άκουσμα της  ανάγνωσης ενός παραμυθιού αναπτύσσεται και ενισχύεται  ο συναισθηματικός δεσμός μεταξύ μητέρας-βρέφουςενδυναμώνεται το δίκτυο γνώσης του παιδιούκαι καλλιεργούνται στη συνέχεια οι γλωσσικές ικανότητες του, απαραίτητες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με την πάροδο του χρόνου, το βιβλίο αποτελεί τη βασική πηγή απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, βοηθώντας το παιδί να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Σχετικές έρευνες καταλήγουν ότι παιδιά των οποίων οι γονείς τους διάβαζαν καθημερινά βιβλία, επισκέπτονταν βιβλιοθήκες και δανείζονταν βιβλία από αυτές, απέκτησαν αβίαστα πολλές αναγνωστικές εμπειρίες, σημαντικές για τη μετέπειτα σχολική τους ζωή. Επίσης, πολλά από αυτά τα παιδιά καταφέρνουν συνήθως να μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν πριν την είσοδό τους στο σχολείο, χωρίς να υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των γονέων να τα διδάξουν ανάγνωση και γραφή.

Χρονικά, μια παιδική ιστορία μπορεί να αναφέρεται στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον, σε έναν κόσμο εντελώς φανταστικό και να ασχολείται με σχέσεις και προβληματισμούς των παιδιών μέσα από ποικίλες θεματικές ενότητες. Το παιδί ζητά να ακούει πολλές φορές την ίδια ιστορία γιατί οι ιστορίες, και ιδιαίτερα τα παραμύθια, έχουν μια μαγική διάσταση, είναι έργα τέχνης που διαθέτουν πανέμορφο, πολυδιάστατο πλούτο και σαγηνεύουν, μαγεύουν τα παιδιά. Κατά τον Φρόιντ, το επαναλαμβανόμενο παραμύθι φέρνει στην επιφάνεια ξεχασμένα κομμάτια του ψυχισμού του παιδιού και το βοηθά να τα αναλύσει και να τα διαχειριστεί ανάλογα με τα δικά του βιώματα.

Η επίσκεψη των παιδιών σε μια βιβλιοθήκη με τους γονείς αποτελεί επίσης μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μάθησης για όλα τα μέλη της οικογένειας, αφού τους προσφέρεται η δυνατότητα για ανακάλυψη της γνώσης αλλά και διαχείριση των προκλήσεων της καθημερινότητας. Μέσω της ανάγνωσης βιβλίων και παραμυθιών αναφύεται η αισιοδοξία, δίνονται λύσεις σε κοινωνικούς προβληματισμούς ενώ οι εμπειρίες μέσα από τις ιστορίες που αναφέρονται εμπλουτίζουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ακόμα και σε περιπτώσεις διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να προκύπτουν από δύσκολες  καταστάσεις όπως, για παράδειγμα, την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου, μια πιθανή οικογενειακή σύγκρουση, ή τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους μιας οικογένειας, μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν μέσω ενός παραμυθιού ή ιστορίας, αναπτύσσοντας στάσεις ανθεκτικότητας στα παιδιά. Παρομοίως, η διαχείριση συναισθημάτων όπως η ζήλια, ο θυμός, η ενοχή, που συνήθως ταλαιπωρούν τα παιδιά, δοκιμάζονται και αυτορυθμίζονται μέσω της έκθεσης του παιδιού στο περιεχόμενο ενός κατάλληλου βιβλίου.  
Η παιδική βιβλιοθήκη συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών με το διάβασμα και τη μάθηση και ικανοποιεί τις ανάγκες τους για γνωριμία με τον κόσμο. Ειδικότερα, παρέχει το δικαίωμα «της ίσης και αυτόνομης πρόσβασης των παιδιών στην πληροφορία και στη γνώση, στοχεύοντας στην πολιτιστική τους ανάπτυξη και τη συμμετοχή τους σε δημιουργικά προγράμματα» (IFLA, 2003).
To Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον ειδικά διαμορφωμένο του χώρο, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία εντοπισμού, χρήσης και δανεισμού ενός βιβλίου αλλά και να εκπαιδευτούν για κατάλληλη συμπεριφορά  εντός μιας Βιβλιοθήκης. Τα παιδιά εκτός από ενεργοί αναγνώστες αποκτούν επίσης ορθές συνήθειες και στάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης και συντήρησης των βιβλίων, αναπτύσσοντας το αίσθημα της υπευθυνότητας που αφορά στο δανεισμό και στο σεβασμό των αντικειμένων που δανείζονται. Τα παιδιά απολαμβάνοντας την αφήγηση ή μελέτη  ενός βιβλίου μπορούν ταυτόχρονα να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη της γλώσσας και της φαντασίας, καθώς και της δημιουργικής σκέψης και εφευρετικότητας, διευρύνοντας τον πνευματικό τους ορίζοντα. Η συμμετοχή σε παιδαγωγικά κατάλληλες δραστηριότητες μετά την αφήγηση ενός παραμυθιού ή μίας ιστορίας (όπως για παράδειγμα: θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές ή άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες) προσφέρει πολλαπλές γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά, ενδυναμώνοντας  όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης του.

Μπαίνοντας στο Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και σε κάθε άλλη Παιδική Βιβλιοθήκη, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν το χώρο με ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:
-  Να διηγηθούν χαμηλόφωνα παραμύθια στα παιδιά παίρνοντας ρόλους και αλλάζοντας τη φωνή τους.
-  Να αξιοποιούν χάρτες και βιβλία με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών (π.χ., γεωγραφικών ή άλλων εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών), βοηθώντας το παιδί να αποκτήσει δεξιότητες έρευνας και αναζήτησης.
-  Να ζητήσουν από το παιδί να διαβάσει ένα παραμύθι. Ακόμη και αν δεν ξέρει να διαβάζει, η αφήγηση του μπορεί να βασίζεται στις εικόνες μιας ιστορίας και να είναι το ίδιο  ευεργετική για το ίδιο.
-  Να αξιοποιούν τα μεγάλα βιβλία με περιγραφή εικόνων για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, της παρατηρητικότητας και της προσοχής τους.
-  Να τολμήσουν την αφήγηση γνωστού παραμυθιού με διαφορετικό σενάριο και εξέλιξη συζητώντας με το παιδί τις εντυπώσεις του. Η αξιολόγηση ενός σεναρίου και των ενεργειών των βασικών ηρώων κατά την εξέλιξη μιας ιστορίας, συναρπάζει τα παιδιά.
-  Να δραματοποιήσουν ένα παραμύθι ή μια ιστορία με συμβολικούς τρόπους, είτε κατά την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη είτε και αργότερα. Όταν τα παιδιά υποδύονται κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, συμμετέχουν ενεργά στο παραμύθι και αναπτύσσουν μεταξύ άλλων, τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.
-  Να ενθαρρύνουν το παιδί να ζωγραφίσει τον αγαπημένο του ήρωα, τη σκηνή που ξεχώρισε ή κάποιο συναίσθημα το οποίο του προκάλεσε η ιστορία. Η συζήτηση τέτοιων διαστάσεων στο παραμύθι δίνει αξία στο ίδιο έργο αλλά και στη δυαδική σχέση  παιδιού-ενήλικα.
-  Να ενθαρρύνουν τα μεγαλύτερα παιδιά να διαβάσουν ένα παραμύθι στα μικρότερα. Ο ρόλος του μοντέλου αυτού ενδυναμώνει την αγάπη για το βιβλίο και γίνεται ισχυρότερος όταν στηρίζεται από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Εν κατακλείδι, η επίσκεψη σε μία βιβλιοθήκη, όπως στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» ενισχύει τη φιλαναγνωσία, η οποία μπορεί να αποτελέσει δίοδο επικοινωνίας με την κοινωνία και με βιωματικό τρόπο να συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών-επισκεπτών. Ο χρόνος που επενδύεται σε μία βιβλιοθήκη, είναι χρόνος ανακάλυψης και επαφής με τον εαυτό μας, τους συγγραφείς, τους φίλους, και τον κόσμο γενικότερα.

Πέραν από τα αμέτρητα οφέλη που το βιβλίο και το Παιδικό Τμήμα του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» προσφέρει στους νεαρούς μας φίλους επιδιώκεται μέσω αυτού η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ  νηπιαγωγών και δασκάλων με τους βιβλιοθηκονόμους οι οποίοι από πολύ νωρίς αναλαμβάνουν τον όμορφο αλλά και μεγάλης ευθύνης ρόλο πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών. Η ένταξη της Βιβλιοθήκης στη διαδικασία της μάθησης αποτελεί στις μέρες μας, με την πληθώρα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τεχνολογικής παρέμβασης, μια βασική δεξιότητα που θα πρέπει τα παιδιά να αναπτύξουν από νωρίς, στοχευμένα, μεθοδικά και συνεργατικά μεταξύ γονέων, νηπιαγωγών, δασκάλων και βιβλιοθηκονόμων. Αυτός ο στόχος υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό  με την επιδιωκόμενη  συνεργασία εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου, αλλά και ευρύτερα με το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον δασκάλων για επίσκεψη μαθητών τους στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

TΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ* ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ **
*Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
**Διευθύνουσα Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου

Από το Παιδεία-Νιους

Ζητείται βιβλιοθηκονόμος στη Λευκωσία

Type: Full time
Το Κολλέγιο Τουρισμού και Διεύθυνσης Ξενοδοχείων δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:
Διευθυντή Γραφείου Ερευνας
Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με πείρα στον τομέα της έρευνας σε Ξενοδοχεία / Τουριστικά Θέματα και να έχουν δημοσιεύσει σχετικές έρευνες.
Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικά /Ξενοδοχειακά
Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματοι με κατεύθυνση Ξενοδοχειακών / Τουριστικών και με πείρα στη διδασκαλία.
Επίκουρος Καθηγητής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οι υπαφήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με πείρα στη διδασκαλία.
Βιβλιοθηκονόμο
Απόφοιτο/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση στον Τουριστικό ή Ξενοδοχειακό τομέα, ή στη Βιβλιοθηκονομία. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα προς το διευθυντή του Κολλεγίου μέχρι τις 25 Μαρτίου στην Ηλεκτρονική διεύθυνση info@cothm.ac.cy 
Ονασαγόρου 29, 1011 Λευκωσία
Τ.Θ. 21115, 1502 Λευκωσία
Τηλ.: 22462846, Φαξ: 22462859

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου