Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Κενή θέση με 6μηνη σύμβαση στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι 2 θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης τουΠανεπιστημίου Κύπρου.

 Η/Οι θέση(εις) θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση της/των θέσης/ων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου καθορίζονται ως εξής: 

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 

2. Πτυχίο στη Βιβλιοθηκονομία ή Αρχειονομία ή Επιστήμη της Πληροφόρησης. 

3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

4. Εμπειρία στη λειτουργία βιβλιοθηκών. 

5. Εμπειρία στη χρήση λογισμικού βιβλιοθήκης. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

• Στελέχωση Γραφείου Εξυπηρέτησης κατά τις ώρες που η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό 

• Εξυπηρέτηση μελών της Βιβλιοθήκης (μέλη κοινότητας Πανεπιστημίου Κύπρου και εξωτερικά μέλη) σε θέματα δανεισμού και επιστροφών βιβλίων και άλλου υλικού, εντοπισμού υλικού και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, χρήσης εγκαταστάσεων και κοινόχρηστου εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, διαχείρισης οικονομικών εισπράξεων, κ.ά. 

• Εξυπηρέτηση επισκεπτών Βιβλιοθήκης 

• Εποπτεία αναγνωστηρίων για τήρηση της τάξης 

• Εποπτεία βιβλιοστασίων και ταξιθέτηση βιβλίων

 • Εποπτεία και καθοδήγηση ωρομίσθιων φοιτητών που απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη 

• Τήρηση αρχείων που αφορούν λειτουργίες τουΤομέα 

• Άλλα καθήκοντα που αφορούν λειτουργίες του Τομέα 

• Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Οι ωριαίες ακαθάριστες απολαβές καθορίζονται σε €9 (συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού) . Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/PROKIRIKSIS_VOITHITIKO_AKADHMAIKO/vivliothiki.pdf

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου