Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Βιβλιοθήκες

Quantitative and Qualitative Methods in Libraries - QQML2009

Τόπος και ημ. διεξαγωγής: Χανιά, Κρήτη 26-29 Μαΐου 2009

Πληροφορίες: www.isast.org(μετάφραση από το κείμενο της ιστοσελίδας)

Οι Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (ΠΠΜ) - Quantitative and qualitative methods (QQM) έχουν αποδειχθεί ως τα πιο δημοφιλή εργαλεία για τους Βιβλιοθηκονόμους, λόγω της συνεχούς χρησιμότητάς τους στην καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή. Οι ΠΠΜ στοχεύουν στην σωστή αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών εφαρμόζοντας μεθόδους μέτρησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Ταυτόχρονα, οι ΠΠΜ είναι το απαραίτητο στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη σωστή κατανομή κονδυλίων και άλλων εναλλακτικών χρηματοδοτικών λύσεων που ενδεχομένως απορροφηθούν από Βιβλιοθήκες ή άλλους φορείς που σχετίζονται με παρόμοιας φύσης θέματα. Ως εκ τούτου, οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν τις ΠΠΜ στο να προσδιορίσουν το πότε και γιατί οι υπηρεσίες τους γίνονται αποδεκτές (και κατά συνέπεια αποτελεσματικές) από και προς τους χρήστες. Αυτό αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την άμεση εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που αποσκοπούν στη συνέχιση της άριστης αποδοτικότητας των υπηρεσιών που πραγματεύονται με βιβλιοθηκονομικά θέματα.

Η συστηματική ανάπτυξη της διαχείρισης της ποιότητας στις βιβλιοθήκες απαιτεί ένα λεπτομερές πλαίσιο, που περιλαμβάνει: α) τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας β) τη μέτρηση των δεικτών που αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση γ) την προγραμματισμένη αυτο-αξιολόγηση και δ) τους κανόνες λειτουργίας. Τα εν λόγω πρότυπα θεωρούνται εργαλεία πρακτικής μορφής που εστιάζουν στη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η βασική τους λειτουργία είναι να διατυπώσουν υπεύθυνα τη σχέση μεταξύ του πελάτη (χρήστης βιβλιοθήκης) και του προμηθευτή (υπηρεσίες βιβλιοθήκης) και συνάμα να παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση για τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πορεία προς την αριστεία.

Οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις των Βιβλιοθηκών εξαρτώνται άμεσα από τις επικοινωνιακές και μεθοδικές (όσον αφορά τις συνεργασίες) τους ικανότητες, την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν, τις ευκαιρίες που δύνανται να εκμεταλλευτούν και την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενημέρωση αλλά και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.


Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ASMDA International Society


Ζάχος Πολυβίου

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

Scripta Πτερόεντα: Το νέο ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) έχει βγάλει εδώ και μερικές μέρες online το δικό της βιβλιοθηκονομικό blog με το όνομα «Scripta Πτερόεντα».
Μέσα από αυτό η ΒΠΚ φιλοδοξεί να ενημερώνει τους χρήστες της αλλά και να επικοινωνεί μαζί τους.

Καλωσορίζουμε το «Scripta Πτερόεντα» στην παρέα των βιβλιοθηκονομικών blogs.
Περισσότερα εδώ: http://libblog.ucy.ac.cy/

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009

Η Κύπρος Ψηφιοποιείται


Το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει δράση για τη Europeana

ΠΡΟΤΑΞΗ
Με στόχο να δημιουργήσει ψηφιακά αντίγραφα της κυπριακής ιστορίας και του πολιτισμού, το Ινστιτούτο Κύπρου θα συντονίσει τους φορείς των αρχείων στο θέμα της ψηφιοποίησης.


Με κοινοτικά κονδύλια 1 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια, το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει δράση για την αύξηση της κυπριακής συμμετοχής στη μεγάλη ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη, τη Europeana. Στο διαδικτυακό κόμβο, που βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του έτους, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν 43 έργα που κατατέθηκαν από τη χώρα μας, τα οποία αντιστοιχούν στο 0,1% του συνόλου των ψηφιοποιημένων έργων της Europeana.Τα προβλήματα με τα πνευματικά δικαιώματα, οι ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνογνωσία, αλλά και η απροθυμία ορισμένων από τις αρχές, που διατηρούν μεγάλο ιστορικό αρχείο, να συνεργαστούν, στοίχισαν στην Κύπρο μια ελλιπή συμμετοχή στην ιστοσελίδα που φιλοδοξεί να αναδείξει τον πολιτισμό των χωρών της Ευρώπης.

ΡΙΚ, ΓΤΠ, Εκκλησία κ.ά.

Η κατάσταση όμως έρχεται να αλλάξει, χάρη στο κονδύλι 1 εκατ. ευρώ που χορηγεί η ΕΕ στη χώρα μας για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού και ιστορικού της υλικού. Τη διαχείριση του κονδυλίου έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο στις αρχές του μήνα συγκάλεσε σε σύσκεψη τους φορείς του υλικού. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, του ΡΙΚ, της Εκκλησίας Κύπρου, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Λεβέντειου Μουσείου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου κ.ά., στους οποίους, ο αρμόδιος ερευνητής του Ινστιτούτου, με ειδίκευση σε θέματα ψηφιοποίησης, Μαρίνος Ιωαννίδης εξήγησε τις ανάγκες της κυπριακής συμμετοχής και το υλικό που απαιτείται να ψηφιοποιηθεί, για να λάβει στο τέλος τη συγκατάθεση όλων για συνεργασία.

Ψηφιακή αναπαράσταση

Η ψηφιοποίηση του κυπριακού ιστορικού και πολιτιστικού υλικού θα γίνει μέσα από τρία κοινοτικά προγράμματα, τα οποία ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο. Στα πρώτα δύο, το "Αθήνα" και το "Europeanalocal", θα συλλέγεται το υλικό που υπάρχει σε δυϊκή μορφή, όπως οι φωτογραφίες, οι χάρτες, τα βιβλία ή το οπτικοακουστικό υλικό που διατηρείται ακόμα σε γραμμική μορφή (πχ. οι μαγνητοταινίες του ΡΙΚ) και θα ψηφιοποιούνται με ειδικό εξοπλισμό που θα παράσχει το Ινστιτούτο. Στο τρίτο πρόγραμμα, το "3d-conform", στο οποίο η χώρα μας έχει επιλεγεί ως ένα από τρία κέντρα ψηφιοποίησης, θα γίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κυπριακών μνημείων. Σημαντικά μνημεία, δηλαδή, όπως οι οικισμοί της Χοιροκοιτίας ή της Παλαίπαφου θα αναπαρασταθούν ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις, με τη χρήση του κατάλληλου προγράμματος και του υφιστάμενου δυϊκού υλικού (φωτογραφίες, χάρτες κτλ). Η απεικόνιση των μνημείων θα συνδυαστεί και με το παράπλευρο υλικό (εικόνες, βιβλιογραφία), προκειμένου οι χρήστες της να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα τους.

Τα Κατεχόμενα

Τα τρία χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ αποτελούν παράλληλα μια ευκαιρία να καταγράψουμε τα μνημεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα, και τα οποία κατά καιρούς έχουμε δει να καταστρέφονται ή να πωλούνται στο εξωτερικό. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ερευνητές του Κυπριακού Ινστιτούτου προγραμματίζουν επαφές με Τουρκοκυπρίους φορείς, στοχεύοντας σε συνεργασία, για τη συλλογή και απεικόνιση του πολιτιστικού υλικού από τη βόρεια Κύπρο.
Στην ουσία, το όλο εγχείρημα επιχειρεί να δημιουργήσει τέτοια αντίγραφα της κυπριακής ιστορίας σε ψηφιακή μορφή, που να μείνουν στο χρόνο. "Είναι σημαντικό να διατηρηθεί όλο αυτό το αρχείο, που έχει εκτεθεί με τον χρόνο σε κακές καιρικές συνθήκες, σεισμούς και πολέμους. Να δώσουμε το μήνυμα ότι έχουμε σπουδαίο ρόλο σε θέματα πολιτισμού", σχολιάζει ο κ. Ιωαννίδης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την καλή πορεία της συνεργασίας με τους φορείς.
INFO:
http://www.europeana.eu

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΤΑ ΝΤΖΑΝΗ
Κωδικός άρθρου: 854926
ΠΟΛΙΤΗΣ - 21/02/2009, Σελίδα: 26

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Ψηφιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού


(Απο το περιοδικό "Σύγχρονη Άποψη", τχ. Ιαν. 2009)


Συνέντευξη Αντώνη Μαραθεύτη (Διευθυντής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και Εθνικός Αντιπρόσωπος για την Europeana) στον Δημήτριο Ηλιάδη.


Με την στήριξη της Ευρ. Επιτροπής, εγκαινιάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη «europeana.eu». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ιστότοπο στον οποίο η κάθε χώρα μπορεί να προσθέσει φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα που σχετίζονται με τον πολιτισμικό της πλούτο. Π.χ. για την λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, την μουσική και τον κινηματογράφο, τις επιστήμες, την πολιτική και την ιστορία, την αρχιτεκτονική. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες γύρω από κάποιο θέμα και να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Προς το παρόν η πρόσβαση θα είναι δωρεάν, αλλά μελλοντικά θα γίνει προσπάθεια ένταξης και πρόσφατου υλικού με κάποια πρόνοια για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 80% από την ΕΕ με 6 εκατομμύρια Ευρώ για το διάστημα 2009-2011, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από τα κράτη-μέλη και πολιτισμικά ινστιτούτα. Μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγραφα, πίνακες και ταινίες.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το europeana.eu;

Όλα ξεκίνησαν από ένα ίδρυμα στο οποίο είναι μέλος η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, το Conference of European National Librarians. Αυτό το ίδρυμα έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (The European Library), ένα δίκτυο που παρέχει πρόσβαση στο υλικό των ευρωπαϊκών εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών που μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η απόφαση του Google το 2004 για μαζική ψηφιοποίηση βιβλίων αποτέλεσε την βασική αιτία για αντίδραση εκ μέρους της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας έθεσε αρχικά το θέμα να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο του Google από την ίδια την Ευρώπη, ώστε να υπάρχει ένα ισοζύγιο. Η θέση αυτή στηρίχτηκε από το Γάλλο Πρόεδρο Σιράκ και το θέμα ετέθη στην Ευρ. Επιτροπή, η οποία το είδε θετικά. Το EDLnet αποτελεί πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε σε συνέχεια της σύστασης (recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 24 Αυγούστου 2006 για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική προσβασιμότητα σε θέματα πολιτιστικού περιεχομένου. Είναι ένα Θεματικό Δίκτυο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα eContentplus, στο πλαίσιο της πολιτικής i2010. Το πρόγραμμα, το οποίο άρχισε το περασμένο Φθινόπωρο με την συνεργασία αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του πιλοτικού ιστότοπου, που παρουσιάστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2008 στην Ευρ. Επιτροπή και στους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού, που είχαν συνάντηση εκείνη την ημερομηνία.

Η μεγάλη επιτυχία της Europeana οδήγησε στην προσωρινή αναστολή του δικτύου, αφού στην πρώτη ώρα της λειτουργίας του κατακλύστηκε από 10 εκατομμύρια επισκέπτες. Αναμένεται να επανέλθει αναβαθμισμένο τον Ιανουάριο.

Πώς προέκυψε η ανάθεσή σας ως εθνικού αντιπροσώπου για το πρόγραμμα;

Λόγω του ότι η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης, είχε άμεση σχέση με το θέμα, μου ζήτησαν να αναλάβω τον ρόλο του εθνικού αντιπροσώπου της Κύπρου. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή το δίκτυο μας ζήτησαν να αρχίσουμε να τροφοδοτούμε με υλικό το γραφείο της Europeana, που βρίσκεται στην Χάγη. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Πρώτα απ’ όλα εμείς παίζουμε το ρόλο του aggregator, δηλαδή του συλλέκτη του υλικού, συντονίζουμε την προσπάθεια και, ακολούθως, στέλλουμε το υλικό στο γραφείο της Europeana. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν ήδη οι παροχείς υλικού. Προσεγγίσαμε διάφορους οργανισμούς επειδή υπήρχε αρκετή βιασύνη στο να ετοιμαστεί κάτι γρήγορα, διότι έπρεπε να παρουσιαστεί μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο. Η προτεραιότητα ήταν σε υλικό το οποίο έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Επικοινωνήσαμε με διάφορους οργανισμούς και τελικά πήραμε υλικό από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (20 φωτογραφίες), το Αρχαιολογικό Μουσείο (20 φωτογραφίες) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, που μας έδωσε την άδεια χρήσης για δύο χάρτες και ένα βίντεο για την Ασίνου που ετοίμασε ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Κύπρου. Στο επόμενο στάδιο θα επικοινωνήσουμε με όλους τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν υλικό και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο.

Πόσο εύκολο ήταν το έργο προετοιμασίας του υλικού;

Υπήρξαν αρκετές δυσκολίες διότι έπρεπε να εμπλακεί το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για να ετοιμάσει το υλικό και να το ενσωματώσει στις ιστοσελίδες του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του ΓΤΠ. Το ΤΥΠ ανταποκρίθηκε άμεσα παρα-μερίζοντας τις κανονικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε: Το υλικό παραμένει στους εξυπη-ρετητές (servers) των οργανισμών, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, και δεν αποστέλλεται στη Χάγη. Σε εμάς οι οργανισμοί στέλλουν κάποια δεδομένα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του υλικού, και εμείς περνούμε τα στοιχεία του αντικειμένου, ετοιμάζουμε τα μετα-δεδομένα, τα μορφοποιούμε κατάλληλα και τα στέλλουμε στην τεχνική ομάδα της Europeana.

Στην διαδικασία ένταξης του υλικού προκύπτουν κάποια πρακτικά προβλήματα:

1. Το υλικό πρέπει να είναι ψηφιοποιημένο. Αυτό είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του υλικού και όχι της Βιβλιοθήκης.

2. Το θέμα της διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη.

3. Προϋποθέτει την ύπαρξη τεχνικής υποδομής και υποστήριξης εκ μέρους των οργανισμών που επιθυμούν να προσφέρουν υλικό. Π.χ. λόγω του ότι το υλικό παραμένει στον εξυπηρετητή (server) του οργανισμού προκύπτει θέμα χωρητικότητας. Οι χιλιάδες φωτογραφίες, οπτικοακουστικά αντικείμενα κ.ά. χρειάζονται τεράστια μνήμη για να φιλοξενηθούν.


Το πρόβλημα της υποδομής σε υπολογιστές και τεχνικό προσωπικό δυσκολεύει το έργο σας. Θα μπορούσε να ανατεθεί η διαχείριση σε κάποιο κεντρικό οργανισμό;


Υπάρχει πάρα πολύ υλικό αλλά θα πρέπει να προηγηθεί η προεργασία. Τώρα, οι οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οι ίδιοι την υποδομή. Διαφορετικά θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μία υποδομή κάπου αλλού, με υπολογιστές ικανούς για να εντάξουν αυτό το υλικό. Είτε θα δημιουργήσεις την υποδομή ο ίδιος, είτε θα βασιστείς σε κάποιο ιδιώτη ο οποίος έχει την υποδομή και μπορεί να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι τί απόφαση θέλει το Υπουργείο ή η Κυβέρνηση για να προωθήσει αυτό το θέμα και εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιλογές που υπάρχουν και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Ναι μεν δεσμευόμαστε ως κράτος να κάνουμε κάτι σε αυτό το έργο, αλλά μέχρι τώρα ελάχιστα έχουν γίνει.

Μπορεί κάποιος ιδιώτης να στείλει υλικό στην Europeana; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία;

Για το θέμα της ψηφιοποίησης, η ευθύνη εναπόκειται στον οργανισμό ή ιδιώτη ο οποίος έχει το υλικό, με κριτήρια που μας προκαθορίστηκαν. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αν κάποιος έχει κάτι που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή είναι σε ψηφιακή μορφή και είναι σε κάποιο server που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως εμείς θα το προωθήσουμε για να μπει στην Europeana. Δεν υπάρχει θέμα δημόσιου και ιδιωτικού. Εμείς απλώς θέλουμε υλικό που αφορά την Κύπρο ή γενικά τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και υπάρχει στην Κύπρο, για να μπορέσουμε να αντιπροσωπεύσουμε την χώρα μας σε αυτό το δίκτυο.

Υπάρχουν κάποιες θεματικές ενότητες, για παράδειγμα πόλεις, κοινωνική ζωή, μουσική, αρχαιολογικά μνημεία, μετανάστευση, έγκλημα και τιμωρία, ταξίδια και τουρισμός, κλπ. Εμείς στείλαμε φωτογραφίες από το ΓΤΠ, φωτογραφίες από πριν το 1974 και την εισβολή, αποτελέσματα της εισβολής, σύληση της πολιτισμικής κληρονομιάς, κ.ά. Από το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες με δείγματα από τον αρχαιολογικό πλούτο της χώρας μας.

Τί αποφάσεις έχουν ληφθεί για το θέμα της ψηφιοποίησης από το κράτος;

Πρώτα απ’ όλα, έχει ληφθεί απόφαση για την δημιουργία Εθνικής Αρχής Ψηφιοποίησης, έγιναν κάποιες συναντήσεις και το θέμα έμεινε ως εκεί. Αναμένεται πως σύντομα θα προωθηθεί ξανά για υλοποίηση. Η Αρχή θα είναι αρμόδια για χάραξη της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η Κύπρος αναφορικά με το θέμα της ψηφιοποίησης, καθώς και το θέμα της υποδομής που χρειάζεται. Ακόμη, να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιο υλικό θα προωθήσουμε. Αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Τίθεται ένα σοβαρό πρόβλημα από τεχνικής πλευράς γιατί δυστυχώς η Βιβλιοθήκη δεν έχει μόνιμο υπάλληλο ο οποίος να είναι γνώστης της πληροφορικής, αλλά στηριζόμαστε σε ένα λειτουργό του ΤΥΠ που διαχειρίζεται παράλληλα και το Υπουργείο Παιδείας. Αν υπάρξει πολύ υλικό δεν θα έχουμε αρκετό προσωπικό για διεκπεραίωση της εργασίας.

Έχουν δοθεί κάποια κονδύλια για τις ανάγκες αυτού του έργου;

Επειδή όλα αυτά έγιναν πέρυσι δεν υπήρχε καμία πρόνοια για αυτά τα θέματα στους προϋ-πολογισμούς του 2008, ούτε του 2009. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή με άλλα κονδύλια τα οποία μπορούν να διατεθούν για το σκοπό αυτό. Θα συνεργαστούμε με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την ευθύνη για οπτικο-ακουστικά θέματα στην ΕΕ, για να δούμε πως θα προχωρήσουμε. Σίγουρα θέλουμε στήριξη, πρέπει να έχουμε βοήθεια από το κράτος. Ο Υπουργός ήταν στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου και εκεί τους είπε ότι γίνονται προσπάθειες. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Θησαυροφυλάκιο γνώσεων η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου(Από την Εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ" - 20/02/2009, Σελίδα: 43)

Το καμάρι του Πανεπιστημίου
Με μόλις 15 χρόνια λειτουργίας, η βιβλιοθήκη διαθέτει 270.000 βιβλία και οι χρήστες της έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες άλλους τίτλους.
Στο Τμήμα Πολεοδομίας, τα σχέδια για το νέο κτήριο. Αν τα έργα ξεκινήσουν φέτος, σε τέσσερα χρόνια οι νέες εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθούν.

Με άλματα, αλλά όχι χωρίς προβλήματα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) εξελίσσεται σε έναν ζωντανό οργανισμό προώθησης και αναπαραγωγής γνώσης, με προοπτικές να αναλάβει ρόλο εθνικής ερευνητικής βιβλιοθήκης στον κυπριακό χώρο, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κυπριακές βιβλιοθήκες.

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ (στη Μαίρη Μανώλη), ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Φίλιππος Τσιμπόγλου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ήδη η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 270.000 βιβλία -με ετήσια αύξηση των τίτλων κατά 12.000- και 900 τίτλους περιοδικών. Μόνο η Τουρκολογική Συλλογή αριθμεί 25.000 τουρκολογικά βιβλία διαφόρων γλωσσών και 700 περιοδικά.

Η βιβλιοθήκη εξασφαλίζει επίσης στους χρήστες της την πρόσβαση (με πλήρες κείμενο) σε πάνω από 20.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και σε 20.000 ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks).
Το μαθησιακό μοντέλο που ακολουθείται στο Πανεπιστήμιο είναι συνδυασμός διδασκαλίας και πολλαπλής βιβλιογραφίας, και κατΆ επέκταση χρήση βιβλιοθήκης, γεγονός που απαιτεί μια δυνατή και αποτελεσματική βιβλιοθήκη.

Μέσω κομπιούτερ
Τα βιβλία που διαθέτει η βιβλιοθήκη είναι ήδη καταλογογραφημένα και αναζητήσιμα μέσω του υπολογιστικού συστήματος βιβλιοθήκης (ADVANCE/GEAC) από όλους τους υπολογιστές του πανεπιστημιακού δικτύου, αλλά και εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτυακού καταλόγου ανοιχτής πρόσβασης (WEB-OPAC) της βιβλιοθήκης.
Η ΒΠΚ συμμετείχε στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η τέταρτη έκδοση του οποίου είναι ήδη προσβάσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση www.unioncatalog.gr. Σε αυτόν περιλαμβάνονται πάνω από 3 εκατομμύρια βιβλία των πανεπιστημίων της Ελλάδας, αλλά και των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου. «Ο κατάλογος δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το αν ένα βιβλίο είναι διαθέσιμο σε μια βιβλιοθήκη και αν μπορούμε μέσω διαδανεισμού να το παραγγείλουμε», ανέφερε ο κ. Τσιμπόγλου.

Νέο κτήριο
Σοβαρό όμως είναι το πρόβλημα χώρου που αντιμετωπίζει η βιβλιοθήκη. «Δεν έχουμε χώρους για συνεργασία φοιτητών, για ανάγνωση, για μαθήματα πληροφοριακής παιδείας. Επειδή δεν υπάρχουν χώροι διαθέσιμοι, ακόμα αποφοιτούν φοιτητές μας πληροφοριακά αναλφάβητοι», αναφέρει ο Διευθυντής της ΒΠΚ.
Η βιβλιοθήκη αποτελείται από μια κεντρική βιβλιοθήκη ενώ υπάρχουν διάσπαρτα στη Λευκωσία ακόμη 6 παραρτήματα, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες της βιβλιοθήκης σε προσωπικό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται σχεδιασμός για ανέγερση νέου κτηρίου, που θα πάρει το όνομα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου». Η οικογένεια του κ. Δάκη Ιωάννου παραχώρησε 3 εκατομμύρια λίρες για το κτίσιμο της νέας βιβλιοθήκης. Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Jean Nouvelle έχει ήδη ολοκληρώσει τα σχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στο Τμήμα Πολεοδομίας. Αν τα έργα ξεκινήσουν φέτος, σε 4 χρόνια η νέα βιβλιοθήκη αναμένεται να είναι έτοιμη. Ο κ. Τσιμπόγλου εξηγεί ότι το σχέδιο του Nouvelle χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακό. Είναι προσομοίωση του λόφου του Άρωνα, με ένα θόλο στην κορυφή του τεχνητού οροπεδίου.

Προγραμματισμός
Στα προγράμματα ανάπτυξης της ΒΠΚ περιλαμβάνεται:
-Η αξιοποίηση των αρχείων των πρώην προέδρων Σπύρου Κυπριανού και Γιώργου Βασιλείου.
-Η ψηφιοποίηση του αρχείου της Στέλλας Σουλιώτη (σε εξέλιξη).
-Η καταγραφή της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και η δημιουργία βάσης δεδομένων και κυπριακού αρχείου διδακτορικών διατριβών (σε εξέλιξη).
-Η ψηφιοποίηση της συλλογής Δημητσόπουλου, η οποία έχει σπάνια βιβλία από τον 16ο, 17ο, 18ο αιώνα.


Συνεργασία και με άλλα πανεπιστήμια

Ο Διευθυντής της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχει στενή και επίσημη συνεργασία με τα άλλα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου (ΤΕΠΑΚ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο), με τα οποία δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος των Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας από τις πρυτανικές Αρχές και τις Συγκλήτους των 3 πανεπιστημίων και ήδη ξεκίνησαν οι συμφωνίες με πηγές πληροφόρησης. Με αυτό τον τρόπο καταβάλλουν συνδρομές από κοινού σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Ο Σύνδεσμος έχει συνάψει συμφωνίες με δύο διαφορετικές εταιρείες για 30 και για 12 βάσεις δεδομένων αντίστοιχα, με δικαίωμα πρόσβασης και από άλλα κρατικά ιδρύματα και φορείς. Στο Σύνδεσμο συμμετέχει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και συζητείται και η συμμετοχή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συμμετέχει ήδη στον πιλοτικό Συλλογικό Κατάλογο των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009

Απολογισμός ΔΣ ΚΕΒΕΠ: Νοέ. 2007 - Ιαν. 2009


12-11-2007
Εκλογική Γ.Σ. – Εκλογή νέου Δ.Σ.

11-2007
Λειτουργία ιστοσελίδας – blog (http://kebep.blogspot.com). Ενημέρωση, σχόλια, άρθρα, συζητήσεις. Επισκέψεις από Ελλάδα και Κύπρο.

18/12/2007
Δελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ για την επαναδραστηριοποίηση της ΚΕΒΕΠ και τους στόχους της.

12-2007
Δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΠ για την επεναδραστηριοποίηση της ΚΕΒΕΠ και δημοσίευση του Δελτίου Τύπου της ΚΕΒΕΠ.

16-01-2008
Δημοσίευμα για την ιστοσελίδα μας στον τύπο (Φιλελεύθερος). Η δημοσιογράφος Μαρίνα Σχίζα σε άρθρο της με τίτλο «Για τις Βιβλιοθήκες» σχολιάζει την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση μας (εφημερίδα Φιλελεύθερος, 16 Ιαν. 2008)

28-01-2008
Ανοικτή επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και στα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.

02-2008
Υποβολή υπομνήματος από εκπρόσωπους των Δημοτικών Βιβλιοθηκών προς την Ένωση (για να τεθεί στην αναμενόμενη συνάντηση με τον νέο Υπουργό).

12-05-2008
Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ. Αλλαγή καταστατικού και ονόματος της Ένωσης (από ΚΕΕΒ σε ΚΕΒΕΠ). Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2008 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Intercollege), έγινε από τον πρόεδρο της ΚΕΒΕΠ σύντομος απολογισμός των πρώτων 6 μηνών της θητείας του Δ.Σ.

21-05-2008
Εκστρατεία στήριξης της ΚΕΒΕΠ

04-06-2008
Εκδήλωση με την Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου με θέμα: "Η Σύγχρονη Τεχνολογία στη Βιβλιοθηκονομία" αίθουσα ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Intercollege).

10/06/2008
Συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΕΒΕΠ σε συζήτηση στη Βουλή με θέμα «Το έργο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, οι εκδόσεις του και οι τρόποι διάθεσης και προώθησης τους». Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στον εκπρόσωπο της ΚΕΒΕΠ να θίξει τα προβλήματα των Σχολικών Βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα να προκαλέσει το ενδιαφέρον τον βουλευτών που υποσχέθηκαν να εξετάσουν σε άλλη συνάντηση τους.

12-15 /06/2008
Ταξίδι – επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας , το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και το σπίτι του Κ. Π. Καβάφη.

25/09/2008
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ μελών της ΚΕΒΕΠ και της ΕΕΒΕΠ (η αντίστοιχη Ελλαδική Ένωση). Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό πνεύμα και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεργαστούν.

17/12/2008
Συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΕΒΕΠ στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ1 Συν-Πλην (αφιέρωμα για το βιβλίο, την φιλαναγνωσία και τις βιβλιοθήκες).

16/01/2008
Συνάντηση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ με τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, Φίλιππο Τσιμπόγλου.

20/01/2009
Συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΒΕΠ στη συνάντηση της Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με θέμα «Ανάγκη αναβάθμισης της Κρατικής Βιβλιοθήκης». Στη συνάντηση παραδόθηκε στους βουλευτές, στον υπουργό και τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, υπόμνημα της ΚΕΒΕΠ για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

22/01/2009
Κόψιμο της βασιλόπιττας που πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

06/02/2009
Αποστολή στα ΜΜΕ ανακοίνωσης για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

16/02/2009
Συνάντηση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ με τον Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Αντώνη Μαραεθεύτη και έκδοση ανακοίνωσης.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί γενικά με την καταλογογράφηση μη βιβλιακού υλικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πόρων με βάση το UNIMARC και τους AACR. Θα αναλυθούν τόσο τα πεδία που σχετίζονται με τους ειδικούς τύπους υλικού (π.χ. 135) όσο και οι πιθανές διαφοροποιήσεις -ανάλογα με τον τύπο του υλικού- σε πεδία που υπάρχουν και σε βιβλία (π.χ. 304).
Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς πόρους το σεμινάριο θα εξετάσει χωριστά την καταλογογράφηση για:

 υλικό γεννημένο ψηφιακά
 ψηφιοποιημένο υλικό
 υλικό που είναι on line (π.χ. ένα βιβλίο ή μια φωτογραφία στο διαδίκτυο)
 υλικό που είναι off line (π.χ. ένα CD ή DVD που έχει στην κατοχή της η βιβλιοθήκη)

ΣΚΟΠΟΣ
Ο όγκος του υλικού των βιβλιοθηκών που είναι σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον μεγάλος και αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι δυσκολίες και οι διαφορές στην καταλογογράφηση αυτού του υλικού σε σχέση με το συμβατικό αποτελούν το βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους οι οποίοι ασχολούνται με την καταλογογράφηση σε UNIMARC. Θεωρείται δεδομένο πως οι συμμετέχοντες έχουν βασική εξοικείωση με το UNIMARC.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 09:00 – 14:00
Παρασκευή 7 Απριλίου 2009 09:00 – 14:00ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
HILTON PARK HOTEL ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ
Βιβλιοθηκονόμος με δεκαετή εμπειρία στον
αυτοματισμό βιβλιοθηκώνΔ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ: 590€

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ, ΔΙΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΣΤΑ ΤΗΛ. & FAX:+30- 2105200125 & 210-5248308 (ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΟΧΑΛΗ)
(ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εταιρίας.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων προσφέρονται COFFEE BREAKS & LIGHT LUΝCH

-------------------------------------------
Γραφεία Αθήνας Πειραιώς 4 (3ος ορ.) Τηλ: 210.5284300(30γρ.) Fax: 210.5200122
Γραφεία Θεσ/νίκης Τσιμισκή & Κατούνη 25 Τηλ: 2310.537659 Fax: 2310.537659
Γραφεία Λογιστηρίου Σταδίου 61 (8ος ορ.) Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982 Fax: 210.3218765
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου Πανεπιστημίου 58 Τηλ: 210.3305070 Fax: 210.3305071
Web Site: http:\\www.oikonomotexniki.gr
Email: education@oikonomotexniki.gr

-Από Ζάχο Πολυβίου-

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΚΕΒΕΠ

Σε σχέση με τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν μετά από την τελευταία ανακοίνωση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ σχετικά με την Κυπριακή Βιβλιοθήκη (ΚΒ), το ΔΣ δηλώνει τα ακόλουθα:

Είναι μέσα στους όρους εντολής του ΔΣ, όπως αυτοί εκπηγάζουν από το καταστατικό και τους κανονισμούς, να εκδίδει ανακοινώσεις και να θέτει τα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνεται ως συλλογικό όργανο. Οι ανακοινώσεις δεν υπόκεινται σε «έγκριση» από άλλο σώμα πέραν του ΔΣ. Δε θεωρούμε ότι η εν λόγω ανακοίνωση θίγει ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΚΒ, ούτε ότι λειτουργεί λιβελλογραφικά. Επίσης δε θεωρούμε ότι οι απειλές είναι ωφέλιμος τρόπος επίλυσης διαφορών. Θεωρούμε ότι εάν το ζητούμενο είναι να γίνουν πραγματικές τομές, σίγουρα δε μπορεί να υπάρξει απόλυτη αποδοχή κάποιων θέσεων από όλους τους συναδέλφους.

Στόχος του ΔΣ δεν είναι να έρχεται σε ρήξη με συναδέλφους. Όμως θεωρούμε ότι το να κρύβουμε τυχόν προβλήματα κάτω από το χαλί δε συμβάλλει στη λύση κανενός προβλήματος. Ως ΔΣ θέτουμε κάποια ζητήματα και προσπαθούμε να τα οδηγήσουμε σε λύση, ή τουλάχιστον σε βελτίωση.

Όσον αφορά κάποιες εκφράσεις που πιθανόν να ενόχλησαν, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Τα αξιοκρατικά κριτήρια ήταν, είναι, και θα εξακολουθήσουν να είναι μέσα στις απαιτήσεις της ΚΕΒΕΠ. Ως ΔΣ της ΚΕΒΕΠ δεν ενστερνιστήκαμε τον ρόλο των κριτών των προσλήψεων. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, άλλωστε κάποιες προσφυγές εξετάζονται στο Δικαστήριο. Το ότι η πρόταση «πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια» ερμηνεύτηκε ως αξιολόγηση των μέχρι τώρα προσλήψεων, είναι μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία της πρότασης. Ως ΔΣ προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το κύρος των προσλήψεων με προληπτικές κινήσεις, ακριβώς για να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα αμφισβήτησης των προσλήψεων.

2. «Χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού»: Ως ΔΣ εκφράζουμε τη θλίψη μας για το ότι η φράση αυτή συνδέθηκε με καταχρασμό χρημάτων. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν ήταν αυτή η πρόθεση, και αν δημιουργήθηκε αυτή η εσφαλμένη εντύπωση, δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό να αποσύρουμε τη φράση. Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ ήθελε να τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΒ πρέπει να αυξηθεί, και αυτά τα επιπρόσθετα ποσά να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και ευφάνταστα για την ζητούμενη αναβάθμιση της ΚΒ. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι το σχόλιο αυτό δεν αφορά μόνο την διεύθυνση της ΚΒ αλλά και το Υπουργείο και την Πολιτεία γενικότερα.

Το ΔΣ εκφράζει τη λύπη του για τυχόν παρανοήσεις, και ζητά τη συνεργασία όλων, χωρίς αχρείαστες συγκρούσεις και προσωπικές τοποθετήσεις.

100 χρόνια από τη γέννηση του ΡίτσουΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: 3η Έκθεση Βιβλίου "Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρίτσου"

Πληροφορίες ΕκδήλωσηςΔιοργανωτής:
Ώρα και Μέρος Έναρξη:
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009 στις 8:30 π.μ.
Λήξη: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009 στις 8:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Κεντρικό κτήριο
Οδός: Καλλιπόλεως 75
Πόλη: Nicosia, Cyprus

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 35722892036
Email: library@ucy.ac.cy

Περιγραφή:
Τιμούνται φέτος τα 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Ο Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά το 1909 και πέθανε στην Αθήνα το 1990.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει τα πλείστα από τα έργα του ποιητή στη συλλογή της.
Στην έκθεση που βρίσκεται σε χώρο στο Κεντρικό κτήριο της Βιβλιοθήκης (Καλλιπόλεως 75), μπορείτε να βρείτε 30 από τα έργα του ποιητή που φέρουν ιδιόχειρη, προσωπική αφιέρωση προς το ζεύγος Τατιάνας και Ροζέ Μιλλιέξ, των οποίων τη συλλογή απόκτησε πρόσφατα η ΒΠΚ.

Βραβεία Εκδοτικής Αρτιότητας

Εκδήλωση της Βιβλιογραφικής Εταιρείας Κύπρου:


Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Η ανασκευασμένη ανακοίνωση όπως στάλθηκε από την ΚΕΒΕΠ προς τα ΜΜΕ μετά την συνάντηση στη Βουλή για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Η ανασκευασμένη ανακοίνωση όπως στάλθηκε από την ΚΕΒΕΠ προς τα ΜΜΕ μετά την συνάντηση στη Βουλή για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη:


Από: Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ)
Ημερ: 6 Φεβρουαρίου 2009
Θέμα: Θέσεις της ΚΕΒΕΠ για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και απόψεις μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας γι΄αυτό το θέμα (20/1/09)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη θεσμοθετήθηκε με το νόμο 51/1987, με στόχο να διαδραματίσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι Εθνικές Βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο (βλ. άρθρο 6). Σύμφωνα και με τον ορισμό της UNESCO, «οι Εθνικές Βιβλιοθήκες δίνουν πρωτεύουσα έμφαση σε λειτουργίες που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, και δευτερεύουσα έμφαση σε λειτουργίες που σχετίζονται με υποδομές».

Πιο συγκεκριμένα «οι Εθνικές Βιβλιοθήκες, ανεξάρτητα από την ονομασία που κατέχουν, είναι υπεύθυνες για την απόκτηση και την διαφύλαξη αντιτύπων όλων των αξιόλογων εκδόσεων που εκδόθηκαν στη χώρα, λειτουργώντας ως 'βιβλιοθήκη παρακαταθήκης' μέσω σχετικής νομοθεσίας ή μέσω άλλων διευθετήσεων. Επίσης διεξάγουν, υπό κανονικές συνθήκες και μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες: καταγραφή της εθνικής βιβλιογραφίας, έκδοση της αναδρομικής εθνικής βιβλιογραφίας, απόκτηση, διατήρηση και ενημέρωση μεγάλης και αντιπροσωπευτικής συλλογής ξένης λογοτεχνίας, που περιλαμβάνει και βιβλία που αφορούν τη χώρα, λειτουργία ως εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο πληροφοριών [εθνικό κέντρο καταλογογράφησης], δημιουργία και διαχείριση συλλογικών καταλόγων. Βιβλιοθήκες που ενδέχεται να ονομάζονται 'εθνικές', αλλά οι λειτουργίες τους δεν αντιστοιχούν στους ανωτέρω προσδιορισμούς, δε θα έπρεπε να τοποθετούνται στην κατηγορία των 'εθνικών βιβλιοθηκών'».

Κάθε Εθνική Βιβλιοθήκη, εκτός του ότι αντανακλά την πολιτιστική ταυτότητα (παρελθόν, παρόν και μέλλον) του τόπου, είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, της επιστημονικής έρευνας, των γραμμάτων, των τεχνών, και της ελεύθερης σκέψης των πολιτών, για τη δημιουργία αναγνωστικής κουλτούρας στους νέους, αλλά και την επιμόρφωση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Κύπρου πρέπει να λειτουργήσει ως βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο και να συμμετέχει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για όλες τις άλλες βιβλιοθήκες της χώρας (ακαδημαϊκές, δημοτικές, σχολικές, κυβερνητικές, κλπ). Οφείλει να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις παγκόσμιες τάσεις και τις εξελίξεις στον κλάδο της επιστήμης της πληροφόρησης και της βιβλιοθηκονομίας, να καθιστά τις συλλογές της ισότιμα προσβάσιμες σε όλους, και εν τέλει να εξυπηρετεί την κοινωνία και το εθνικό συμφέρον.

Δυστυχώς η Πολιτεία έχει διαχρονικά επιδείξει εγκληματική αδιαφορία για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, αφήνοντας την χωρίς κονδύλια, χωρίς υποδομές (τεχνικές, κτιριακές, και άλλες), υποστελεχωμένη, να εκτίθεται αενάως, τόσο αυθύπαρκτα όσο και συγκρινόμενη με αντίστοιχες βιβλιοθήκες των άλλων ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) χωρών. Βιβλιοθήκες χωρών μικρότερων από την Κύπρο σε έκταση και πληθυσμό, αλλά και σε ιστορία και πολιτισμό, έχουν πολλαπλάσιο προσωπικό, πολύ ανώτερο τεχνολογικό εξοπλισμό, πολλαπλάσιο υλικό, πολύ καλύτερα διαρθρωμένες δομές, και εν τέλει προσφέρουν μακράν καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες τους και, ως προέκταση, στην ανάπτυξη της χώρας τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την εδώ και δεκαετίες ανυπαρξία κατάλληλου κτιρίου που να αρμόζει στην μακραίωνη πολιτιστική ιστορία της χώρας μας για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, και τον εμπαιγμό της Πολιτείας, η οποία ενώ υποσχόταν, αναιρούσε πάντα με κάποια δικαιολογία τις υποσχέσεις, ακόμα και τις ίδιες τις αποφάσεις της (πχ. χώρος Φιλοξένια, ΣΠΕΛ, Μέγαρο Πολιτισμού…). Είναι φανερό ότι η «λύση» της μεταστέγασης ενός μέρους της βιβλιοθήκης στο χώρο της βιβλιοθήκης Φανερωμένης, εφαρμόζει την προσφιλή τακτική προσωρινής παροχής «πρώτων βοηθειών», η οποία επιπλέον κατακερματίζει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε τρεις, πλέον, χώρους (κεντρικοί χώροι παρά το Ταχυδρομείο, χώρος στον Στρόβολο, χώρος Φανερωμένης).

Η ελλιπέστατη στέγαση, στελέχωση και συνολική λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης δεν της επιτρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο που απορρέει τόσο από τον Νόμο που τη διέπει, όσο και από το ρόλο της ως Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου. Αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία όλων των υπόλοιπων κυπριακών βιβλιοθηκών (τις οποίες η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ως Εθνική Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να συντονίζει και να καθοδηγεί), όσο και στη γενικότερη διαμόρφωση κουλτούρας προσέγγισης της κοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη και τις λειτουργίες της, κουλτούρα η οποία περνά και μέσα από τις ουσιαστικά ανύπαρκτες σχολικές βιβλιοθήκες και τον ρόλο τους ως… τόπου τιμωρίας.
Η αδιαφορία και η απαξίωση της Πολιτείας έναντι της Κυπριακής Βιβλιοθήκης δε μπορεί παρά να εκληφθεί ως αδιαφορία και απαξίωση έναντι της Παιδείας και του Πολιτισμού αυτού του τόπου!
Κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας στις 20/1/2009, παρέστησαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της ΚΕΒΕΠ. Το στίγμα που δόθηκε ήταν ότι κακώς μεν η κατάσταση αφέθηκε να φτάσει στα σημερινά χάλια, αλλά φυσικά κανείς δεν ανάλαβε την ευθύνη γι΄αυτό. Στη συνεδρία διαφάνηκε μεν βούληση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας να προχωρήσει προς τις σωστές κατευθύνσεις, όμως τα ερωτηματικά ως προς τη μέχρι τώρα στάση των διάφορων εμπλεκομένων παραμένουν. Παραμένει επίσης απορίας άξιον πώς εξαφανίστηκε η Βιβλιοθήκη από το αρχικό σχέδιο για το Μέγαρο Πολιτισμού.

Όλες οι ελπίδες έχουν πλέον εναποτεθεί στην επικείμενη μελέτη της ομάδας που έχει συσταθεί με επικεφαλής τον εμπειρογνώμονα κ. Τσιμπόγλου. Είμαστε σίγουροι ότι η μελέτη θα είναι ευφάνταστη, πλήρης και λειτουργική. Αναμένουμε με αγωνία και την εφαρμογή της, όπου και θα διαφανεί εάν πραγματικά η Πολιτεία έχει πρόθεση να επέμβει δραστικά προς επίλυση των προβλημάτων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και την αναβάθμισή της σε μια πραγματική Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ως ΚΕΒΕΠ καλούμε την Πολιτεία, και θεσμικά την Κυβέρνηση και την Βουλή των Αντιπροσώπων, να πάρει άμεσα, απτά και αποτελεσματικά μέτρα, ενισχύοντας την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά, για να μπορέσει να εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει επιτέλους σοβαρότητα και να αναλάβει τις ευθύνες της, πέραν από τις διαχρονικές μεγαλόστομες διακηρύξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο τίποτε.
Με δεδομένο λοιπόν το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, η ΚΕΒΕΠ αξιώνει τα ακόλουθα :

1. Την άμεση αποδέσμευση κονδυλίων για την ανέγερση ή εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου που θα μπορεί να στεγάσει ενιαία, αξιοπρεπώς και επαρκώς, τις ανάγκες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Η προσωρινή λύση που προωθείται, για άμεση τριχοτόμηση της Βιβλιοθήκης στα κεντρικά κτίρια, στη Φανερωμένη, και στο Στρόβολο, δε μπορεί να ικανοποιήσει ποσώς. Αντίθετα, θα προκαλέσει σωρεία άλλων προβλημάτων. Επιβάλλεται η άμεση μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε ένα ενιαίο λειτουργικό χώρο. Προτάσεις υπάρχουν, επιθυμούμε να τύχουν αξιοποίησης.

2. Την πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνονται με επάρκεια οι πολλές και εξειδικευμένες εργασίες που πρέπει να γίνονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

3. Την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ώστε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις λειτουργίες που εκπηγάζουν από το ρόλο της ως Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου, αλλά και από το άρθρο 6 του Νόμου 51/87, καθώς και την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού. Επιβάλλεται επίσης ενεργητική διεκδίκηση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος της Βιβλιοθήκης, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν ικανοποιητικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Τις κατάλληλες θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη να λειτουργεί σύγχρονα και ευέλικτα, χωρίς αγκυλώσεις, όπως όλες οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Όσον αφορά τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η Πολιτεία οφείλει να την αναβαθμίσει σε εκτελεστικό όργανο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, κι όχι να την εγκαταλείψει σε ένα σχεδόν διακοσμητικό συμβουλευτικό ρόλο. Επίσης απαιτούμε η Επιτροπή να στελεχώνεται με εμπειρογνώμονες και άτομα με άμεση εμπλοκή στα βιβλιοθηκονομικά θέματα. Θεωρούμε απαραίτητο να συμμετέχει θεσμικά ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΒΕΠ.

Η ΚΕΒΕΠ αναμένει τα λόγια να γίνουν επιτέλους πράξεις. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι διαθέσιμη για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.


Το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

Κοινωνική δικτύωση: η Επιτροπή μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

17 Μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο υπέγραψαν για πρώτη φορά ευρωπαϊκή συμφωνία για τη βελτίωση της ασφάλειας χρηστών κάτω των 18 ετών ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe, και Zap.lu.
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 41,7 εκατομ. τακτικών χρηστών στην Ευρώπη και έχουν συμβάλει στη μεταβολή του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε μέσω του διαδικτύου. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων αυξήθηκε το προηγούμενο έτος κατά 35% στην Ευρώπη και αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί φθάνοντας τα 107,4 εκατομ. χρήστες μέχρι το 2012. Για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, οι νεαροί χρήστες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, όταν διευρύνουν τα δίκτυά τους ή μοιράζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα στο Λουξεμβούργο κατά την ημέρα ασφαλέστερου διαδικτύου που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει στους εφήβους να αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως είναι η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο ή η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.

"Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρώτη ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με την κοινωνική δικτύωση. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλέστερα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ανά την Ευρώπη," δήλωσε η κα Viviane Reding, ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Μαζικής Πληροφορίας. "Η κοινωνική δικτύωση έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην Ευρώπη, μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας μας και να καταστήσει διαλογικότερη την κοινωνία μας, εφόσον τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι έχουν εμπιστοσύνη και διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία για την προστασία τους, όταν κάνουν '"φίλους" και μοιράζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο. Θα παρακολουθήσω προσεκτικά την εφαρμογή της σημερινής συμφωνίας και η Επιτροπή θα επανεξετάσει το θέμα σε ένα χρόνο."
Σήμερα οι σημαντικότεροι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη συναντήθηκαν για πρώτη φορά φέτος κατά την ημερίδα ασφαλέστερου διαδικτύου και αναγνώρισαν την ευθύνη που φέρουν για τον εντοπισμό των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στους ιστότοπούς τους τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο (παρενόχληση παιδιών σε διαδικτυακούς ισότοπους ή μέσω κινητών μηνυμάτων), η παρενόχληση (από ενήλικες που επιχειρούν να αποκτήσουν φιλικές σχέσεις με παιδιά με την πρόθεση να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά) και η επικίνδυνη συμπεριφορά όπως η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών. Συμβάλλουν στον περιορισμό των κινδύνων αυτών:

• Παρέχοντας ένα εύχρηστο και προσβάσιμο "πλήκτρο αναφοράς καταχρήσεων", που θα επιτρέψει στους χρήστες να καταγγέλλουν τυχόν φαινόμενα ανάρμοστης επαφής ή συμπεριφοράς άλλου χρήστη με ένα κλικ.

• Εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία ταυτότητας στο Διαδίκτυο και οι κατάλογοι επαφών χρηστών ιστότοπων ηλικίας κάτω των 18 ετών θα χαρακτηρίζονται εξ ορισμού "ως ποσωπικού χαρακτήρα". Έτσι, θα είναι δυσκολότερο για κάθε κακοπροαίρετο τρίτο να έρχεται σε επαφή με νεαρά άτομα.

• Εξασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης (εντός των ιστότοπων ή με μηχανές αναζήτησης)

• Εξασφαλίζοντας ότι οι δυνατότητες προστασίας των πρωσωπικών τους στοιχείων είναι εμφανέστατες και προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποφασίζουν εάν μόνο οι φίλοι τους ή ολόκληρη η υφήλιος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητάς τους στο Διαδίκτυο.

• Παρεμποδίζοντας την χρήση των υπηρεσιών τους από ανηλίκους, εξασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι εάν ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης αφορά εφήβους ηλικίας άνω των 13 ετών, θα είναι δύσκολο για νεαρότερα άτομα να εγγραφούν σε αυτόν.

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης θα ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τις επιμέρους πολιτικές ασφαλείας τους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις αντίστοιχες αρχές για το θέμα αυτό μέχρι τον Απρίλιο του 2009.

Ιστορικό:
Η σημερινή συμφωνία είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου στο πλαίσιο της ομάδας ειδικών καθηκόντων για την κοινωνική δικτύωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2008. Η συγκεκριμένη ομάδα έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή διάφοροι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και ερευνητές και αποτελεί καλό παράδειγμα αυτορρύθμισης του κλάδου, δηλαδή της μεθόδου που προτιμά η Επιτροπή, εφόσον αυτή όντως εφαρμόζεται.
Ανάλογες πρωτοβουλίες στον ως άνω τομέα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική δικτύωση του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που χρονολογούνται από τον Απρίλιο του 2008 καθώς και χωριστές συμφωνίες μεταξύ του Myspace και του Facebook με γενικούς εισαγγελείς από 49 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ημερίδα για ασφαλέστερο Διαδίκτυο οργανώνεται κάθε χρόνο από το 2004 και περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε περισσότερες από 50 χώρες στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο.
Η ημερίδα για ασφαλέστερο Διαδίκτυο του 2007, με πρωτοβουλία της επιτρόπου κας Reding, κατέληξε σε συμφωνία για την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων εκ μέρους των νεαρών εφήβων η οποία υπεγράφη από όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (IP/07/139).

Αναλυτικό δελτίο τύπου το οποίο περιέχει την τελική συμφωνία, υπόμνημα και οπτικοακουστικό υλικό για την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο (ηλεκτρονική παρενόχληση) που θα εκπέμψουν διάφοροι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ισλανδία καθώς και στο Διαδίκτυο διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4672

Για περισσότερες πληροφορίες
www.keepcontrol.eu

-Από Ζάχο Πολυβίου-

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ICT – PSP


Information and Communication Technologies – Policy Support Programme. "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT PSP) του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme)

Προσχέδιο Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2009.pdf
Οι δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη θα εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT PSP) του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), μετά την ολοκλήρωση του δημοφιλούς προγράμματος eContentplus στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Συγκεκριμένα, για το 2009, διατίθενται προκηρύξεις στα ακόλουθα

θεματικά πεδία:
Θεματικό Πεδίο Τίτλος Θεματικού πεδίου Ποσό σε ΕΥΡΩ –Μ- (Εκατομμύρια)
1 ΤΠΕ στον τομέα της Υγείας 15 Μ
2 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 25 Μ
3 ΤΠΕ στον τομέα Κυβέρνησης και Διακυβέρνησης 18 Μ
4 ΤΠΕ στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, περιβάλλοντος και «έξυπνης» διακίνησης 8 Μ
5 Πολυγλωσσικό δίκτυο 14 Μ
6 Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα 9.5 Μ
7 Εξέλιξη και Ασφάλεια Διαδικτύου 6 Μ
8 Καινοτομία 4 Μ
Υποβολές προσφορών και υποστήριξη στα πλαίσια εφαρμογής των χρηματοδοτικών πλαισίων 7.979 Μ
Σύνολο 107.479 Μ
(πιν. Προσχέδιο προγράμματος ICT – PSP σ. 52)
Όσον αφορά τον τομέα όπως (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες) 25 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν σε έργα που αφορούν υπηρεσίες, συγκέντρωση ή ψηφιοποίηση περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και αξιοποίηση υλικού πολιτισμικής κληρονομιάς για την εκπαίδευση.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος θα διατεθεί προς όφελος του τομέα των Βιβλιοθηκών και αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα και στις Επιστήμες Πληροφόρησης γενικότερα. Το πρόγραμμα ICT – PSP, ως συνέχεια του γνωστού σε όλους μας, eContentplus αποσκοπεί στην περεταίρω συνεργασία μεταξύ Βιβλιοθηκών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πάντοτε στα πλαίσια του συνεταιρισμού και της αξιοποίησης των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εφαρμογών μέσα από ανταλλαγές απόψεων, ιδεών και συνάμα την υποστήριξη υπηρεσιών μεταξύ συνεργατών (Βιβλιοθηκών) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου όπως να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, απαραίτητη είναι η συμβολή και συνεργασία ΌΛΩΝ των φορέων με σκοπό α) την ικανοποίηση των προκαθορισμένων όρων που προϋποθέτει η υποβολή πρότασης για ένταξη στο εν λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο και β) την όσο το δυνατό καλύτερη προβολή ιδεών και απόψεων από διάφορους φορείς προς όφελος της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του υπό διεκδίκηση κονδυλίου.

Στην πράξη:
Η εφαρμογή των παραπάνω θεματικών πεδίων (στην περίπτωση μας, το Ψηφιακές Βιβλιοθήκες) θα βασιστούν πάνω σε 4 τύπους συνεργασίας (προσχέδιο πρ. κεφ.2.4.3 σ.6) μεταξύ χωρών κρατών μελών όσον αφορά την απορρόφηση αλλά και εκμετάλλευση του οποιουδήποτε κονδυλίου.
1 - Pilot (Type A). Βασισμένο όπως πρωτοβουλίες χωρών κρατών μελών ή άλλων συνεταίρων χωρών
2 - Pilot (Type B) Στοχεύει στο να κεντρίσει τη δυνατότητα ανάληψης καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων στο πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
3 – Thematic Network. Παρέχει ένα χώρο συνεργασίας μεταξύ συνεταίρων στα πλαίσια δημιουργίας κοινής στρατηγικής και ανταλλαγής εμπειριών – ιδεών.
4 – Best Practice Network (BPN). Αφορά αποκλειστικά το θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών εφαρμογών στον τομέα των Βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προγράμματος CIP – PSP (Objectives κεφ. 2.1) ο εν λόγω τύπος συνεργασίας προτίθεται να υποστηρίξει διάφορα δίκτυα συνεργασίας.

Όσον αφορά το Θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, σε αυτό παρουσιάζονται, πάντοτε σύμφωνα με το προσχέδιο CIP – PSP, διάφοροι στόχοι που περιγράφουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα διάφορα σχήματα χρηματοδότησης όπως αυτά σχεδιάστηκαν για να καλύψουν όλους όπως τομείς που εξειδικεύεται το κάθε θεματικό πεδίο.

Παρακάτω αναγράφονται όλες οι υποκατηγορίες, όπως περιγράφονται στο Θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες σε συνδυασμό με τα σχήματα χρηματοδότησης που ακολουθούνται όσον αφορά την διεκδίκηση αλλά και την εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων:
THEME 2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
2.1 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Υπηρεσίες.
Χρηματοδοτικό σχήμα: Best Practice Network

2.2 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Συγκέντρωση Ψηφιακού υλικού στην Europeana
Χρηματοδοτικό σχήμα: Best Practice Network

2.3 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Ψηφιοποίηση υλικού για την Europeana
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

2.4 Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

2.5 Χρήση υλικού που αφορά την πολιτισμική κληρονομιά στον εκπαιδευτικό τομέα
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

Στάδια διαδικασίας απορρόφησης χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα ICP – PSP:
Για το χρηματοδοτικό σχήμα Best Practice Network, που αφορά το θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, απαραίτητη είναι η συνεργασία 7 νομικών οντοτήτων (ομάδων εκπροσωπούμενων από ένα άτομο – συντονιστή) από διάφορες χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που θελήσουμε να επωφεληθούμε από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα (σύμφωνα με το προσχέδιο του προγράμματος) να συσταθεί ομάδα (Consortia), (προσχέδιο πρ. σ. 44 κεφ. 4.1.4.3) που θα αποτελείται από άτομα με κατάρτιση και επάρκεια ικανοτήτων (προσχέδιο πρ. σ. 47 κεφ. 4.3.3.3) όσον αφορά τους τομείς που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα που ενδεχομένως ενταχθούν, που στην προκειμένη περίπτωση αφορά σε θέματα Βιβλιοθηκών και επιστημών πληροφόρησης. Το εν λόγω χρηματοδοτικό σχήμα (BPN) περιορίζεται στο 80% των υπηρεσιακών εξόδων ή αλλιώς εξόδων άμεσης προτεραιότητας (direct costs) τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικό (με σύμβαση ή μίσθωση υπηρεσιών), έξοδα ταξιδιών και έξοδα συντήρησης (προσχέδιο πρ. σ.44 κεφ. 4.1.4.4). Όλα τα προαναφερθέντα θα προκαθοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης ή οποία θα προέλθει κατόπιν μελέτης που θα διεξαχθεί εκ των προτέρων από τα άτομα που θα αναλάβουν τη συγγραφή της πρότασης.

Προετοιμασία και υποβολή πρότασης (Call of Proposals)
Η ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για την πρόταση, θα αναλάβει τη συγγραφή της πάντοτε σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (προσχέδιο πρ. σ. 45 κεφ. 4.2). Ακολούθως, η πρόταση πρέπει υποβληθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας που καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ (στην προκειμένη περίπτωση 29/1/2009 – 2/6/2009) http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm . Με την περάτωση της διαδικασίας υποβολής της πρότασης, θα ακολουθήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης προτάσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ (προσχέδιο πρ. σ.45 κεφ. 4.3). Εάν, κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης, αποφασιστεί όπως ενταχθούμε στα χρηματοδοτικά πλαίσια του προγράμματος, τότε θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων όπως ακριβώς περιγράφονται στην πρόταση που ενδεχομένως υποβληθεί από εμάς. Για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία μιας πρότασης, http://ec.europa.eu/ict_psp (προσχέδιο πρ. σ. 45 κεφ. 4.3.1) καθώς επίσης πλήρης καθοδήγηση από Λειτουργούς Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή μέσω άλλων φορέων που ειδικεύονται σε Ευρωπαϊκά θέματα.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία της ένταξης μας στο εν λόγω πρόγραμμα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν διεκδικήθηκε κανένα κονδύλι και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που καλό θα ήταν να τους αφήσουμε πίσω και με διορατικότητα και αισιοδοξία να αρχίσουμε να κοιτάμε μπροστά. Σε πρώτο στάδιο καλό θα ήταν να συσταθεί η ομάδα που θα αποτελείται από τα άτομα που θα αναλάβουν την προετοιμασία της πρότασης καθώς και την υποβολή της και μέσω του συντονιστή της ομάδας θα παρακολουθούν την όλη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα (κατόπιν εγκρίσεώς της πρότασης) θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες όπως ακριβώς θα περιγράφονται στην πρόταση εάν και εφόσον επωφεληθούμε από κάποιο κονδύλι, είτε στον τομέα της αναβάθμισης υπηρεσιών, είτε στον τομέα ψηφιοποίησης κ.ο.κ.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου