Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Η ανασκευασμένη ανακοίνωση όπως στάλθηκε από την ΚΕΒΕΠ προς τα ΜΜΕ μετά την συνάντηση στη Βουλή για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Η ανασκευασμένη ανακοίνωση όπως στάλθηκε από την ΚΕΒΕΠ προς τα ΜΜΕ μετά την συνάντηση στη Βουλή για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη:


Από: Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ)
Ημερ: 6 Φεβρουαρίου 2009
Θέμα: Θέσεις της ΚΕΒΕΠ για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και απόψεις μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας γι΄αυτό το θέμα (20/1/09)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη θεσμοθετήθηκε με το νόμο 51/1987, με στόχο να διαδραματίσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι Εθνικές Βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο (βλ. άρθρο 6). Σύμφωνα και με τον ορισμό της UNESCO, «οι Εθνικές Βιβλιοθήκες δίνουν πρωτεύουσα έμφαση σε λειτουργίες που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, και δευτερεύουσα έμφαση σε λειτουργίες που σχετίζονται με υποδομές».

Πιο συγκεκριμένα «οι Εθνικές Βιβλιοθήκες, ανεξάρτητα από την ονομασία που κατέχουν, είναι υπεύθυνες για την απόκτηση και την διαφύλαξη αντιτύπων όλων των αξιόλογων εκδόσεων που εκδόθηκαν στη χώρα, λειτουργώντας ως 'βιβλιοθήκη παρακαταθήκης' μέσω σχετικής νομοθεσίας ή μέσω άλλων διευθετήσεων. Επίσης διεξάγουν, υπό κανονικές συνθήκες και μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες: καταγραφή της εθνικής βιβλιογραφίας, έκδοση της αναδρομικής εθνικής βιβλιογραφίας, απόκτηση, διατήρηση και ενημέρωση μεγάλης και αντιπροσωπευτικής συλλογής ξένης λογοτεχνίας, που περιλαμβάνει και βιβλία που αφορούν τη χώρα, λειτουργία ως εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο πληροφοριών [εθνικό κέντρο καταλογογράφησης], δημιουργία και διαχείριση συλλογικών καταλόγων. Βιβλιοθήκες που ενδέχεται να ονομάζονται 'εθνικές', αλλά οι λειτουργίες τους δεν αντιστοιχούν στους ανωτέρω προσδιορισμούς, δε θα έπρεπε να τοποθετούνται στην κατηγορία των 'εθνικών βιβλιοθηκών'».

Κάθε Εθνική Βιβλιοθήκη, εκτός του ότι αντανακλά την πολιτιστική ταυτότητα (παρελθόν, παρόν και μέλλον) του τόπου, είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, της επιστημονικής έρευνας, των γραμμάτων, των τεχνών, και της ελεύθερης σκέψης των πολιτών, για τη δημιουργία αναγνωστικής κουλτούρας στους νέους, αλλά και την επιμόρφωση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Κύπρου πρέπει να λειτουργήσει ως βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο και να συμμετέχει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για όλες τις άλλες βιβλιοθήκες της χώρας (ακαδημαϊκές, δημοτικές, σχολικές, κυβερνητικές, κλπ). Οφείλει να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις παγκόσμιες τάσεις και τις εξελίξεις στον κλάδο της επιστήμης της πληροφόρησης και της βιβλιοθηκονομίας, να καθιστά τις συλλογές της ισότιμα προσβάσιμες σε όλους, και εν τέλει να εξυπηρετεί την κοινωνία και το εθνικό συμφέρον.

Δυστυχώς η Πολιτεία έχει διαχρονικά επιδείξει εγκληματική αδιαφορία για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, αφήνοντας την χωρίς κονδύλια, χωρίς υποδομές (τεχνικές, κτιριακές, και άλλες), υποστελεχωμένη, να εκτίθεται αενάως, τόσο αυθύπαρκτα όσο και συγκρινόμενη με αντίστοιχες βιβλιοθήκες των άλλων ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) χωρών. Βιβλιοθήκες χωρών μικρότερων από την Κύπρο σε έκταση και πληθυσμό, αλλά και σε ιστορία και πολιτισμό, έχουν πολλαπλάσιο προσωπικό, πολύ ανώτερο τεχνολογικό εξοπλισμό, πολλαπλάσιο υλικό, πολύ καλύτερα διαρθρωμένες δομές, και εν τέλει προσφέρουν μακράν καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες τους και, ως προέκταση, στην ανάπτυξη της χώρας τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την εδώ και δεκαετίες ανυπαρξία κατάλληλου κτιρίου που να αρμόζει στην μακραίωνη πολιτιστική ιστορία της χώρας μας για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, και τον εμπαιγμό της Πολιτείας, η οποία ενώ υποσχόταν, αναιρούσε πάντα με κάποια δικαιολογία τις υποσχέσεις, ακόμα και τις ίδιες τις αποφάσεις της (πχ. χώρος Φιλοξένια, ΣΠΕΛ, Μέγαρο Πολιτισμού…). Είναι φανερό ότι η «λύση» της μεταστέγασης ενός μέρους της βιβλιοθήκης στο χώρο της βιβλιοθήκης Φανερωμένης, εφαρμόζει την προσφιλή τακτική προσωρινής παροχής «πρώτων βοηθειών», η οποία επιπλέον κατακερματίζει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε τρεις, πλέον, χώρους (κεντρικοί χώροι παρά το Ταχυδρομείο, χώρος στον Στρόβολο, χώρος Φανερωμένης).

Η ελλιπέστατη στέγαση, στελέχωση και συνολική λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης δεν της επιτρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο που απορρέει τόσο από τον Νόμο που τη διέπει, όσο και από το ρόλο της ως Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου. Αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία όλων των υπόλοιπων κυπριακών βιβλιοθηκών (τις οποίες η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ως Εθνική Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να συντονίζει και να καθοδηγεί), όσο και στη γενικότερη διαμόρφωση κουλτούρας προσέγγισης της κοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη και τις λειτουργίες της, κουλτούρα η οποία περνά και μέσα από τις ουσιαστικά ανύπαρκτες σχολικές βιβλιοθήκες και τον ρόλο τους ως… τόπου τιμωρίας.
Η αδιαφορία και η απαξίωση της Πολιτείας έναντι της Κυπριακής Βιβλιοθήκης δε μπορεί παρά να εκληφθεί ως αδιαφορία και απαξίωση έναντι της Παιδείας και του Πολιτισμού αυτού του τόπου!
Κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας στις 20/1/2009, παρέστησαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της ΚΕΒΕΠ. Το στίγμα που δόθηκε ήταν ότι κακώς μεν η κατάσταση αφέθηκε να φτάσει στα σημερινά χάλια, αλλά φυσικά κανείς δεν ανάλαβε την ευθύνη γι΄αυτό. Στη συνεδρία διαφάνηκε μεν βούληση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας να προχωρήσει προς τις σωστές κατευθύνσεις, όμως τα ερωτηματικά ως προς τη μέχρι τώρα στάση των διάφορων εμπλεκομένων παραμένουν. Παραμένει επίσης απορίας άξιον πώς εξαφανίστηκε η Βιβλιοθήκη από το αρχικό σχέδιο για το Μέγαρο Πολιτισμού.

Όλες οι ελπίδες έχουν πλέον εναποτεθεί στην επικείμενη μελέτη της ομάδας που έχει συσταθεί με επικεφαλής τον εμπειρογνώμονα κ. Τσιμπόγλου. Είμαστε σίγουροι ότι η μελέτη θα είναι ευφάνταστη, πλήρης και λειτουργική. Αναμένουμε με αγωνία και την εφαρμογή της, όπου και θα διαφανεί εάν πραγματικά η Πολιτεία έχει πρόθεση να επέμβει δραστικά προς επίλυση των προβλημάτων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και την αναβάθμισή της σε μια πραγματική Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ως ΚΕΒΕΠ καλούμε την Πολιτεία, και θεσμικά την Κυβέρνηση και την Βουλή των Αντιπροσώπων, να πάρει άμεσα, απτά και αποτελεσματικά μέτρα, ενισχύοντας την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά, για να μπορέσει να εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει επιτέλους σοβαρότητα και να αναλάβει τις ευθύνες της, πέραν από τις διαχρονικές μεγαλόστομες διακηρύξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο τίποτε.
Με δεδομένο λοιπόν το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, η ΚΕΒΕΠ αξιώνει τα ακόλουθα :

1. Την άμεση αποδέσμευση κονδυλίων για την ανέγερση ή εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου που θα μπορεί να στεγάσει ενιαία, αξιοπρεπώς και επαρκώς, τις ανάγκες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Η προσωρινή λύση που προωθείται, για άμεση τριχοτόμηση της Βιβλιοθήκης στα κεντρικά κτίρια, στη Φανερωμένη, και στο Στρόβολο, δε μπορεί να ικανοποιήσει ποσώς. Αντίθετα, θα προκαλέσει σωρεία άλλων προβλημάτων. Επιβάλλεται η άμεση μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε ένα ενιαίο λειτουργικό χώρο. Προτάσεις υπάρχουν, επιθυμούμε να τύχουν αξιοποίησης.

2. Την πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνονται με επάρκεια οι πολλές και εξειδικευμένες εργασίες που πρέπει να γίνονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

3. Την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ώστε η Κυπριακή Βιβλιοθήκη να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις λειτουργίες που εκπηγάζουν από το ρόλο της ως Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου, αλλά και από το άρθρο 6 του Νόμου 51/87, καθώς και την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού. Επιβάλλεται επίσης ενεργητική διεκδίκηση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος της Βιβλιοθήκης, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν ικανοποιητικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Τις κατάλληλες θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη να λειτουργεί σύγχρονα και ευέλικτα, χωρίς αγκυλώσεις, όπως όλες οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Όσον αφορά τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η Πολιτεία οφείλει να την αναβαθμίσει σε εκτελεστικό όργανο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, κι όχι να την εγκαταλείψει σε ένα σχεδόν διακοσμητικό συμβουλευτικό ρόλο. Επίσης απαιτούμε η Επιτροπή να στελεχώνεται με εμπειρογνώμονες και άτομα με άμεση εμπλοκή στα βιβλιοθηκονομικά θέματα. Θεωρούμε απαραίτητο να συμμετέχει θεσμικά ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΒΕΠ.

Η ΚΕΒΕΠ αναμένει τα λόγια να γίνουν επιτέλους πράξεις. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι διαθέσιμη για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.


Το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ

43 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αντρέα εξήγησε μου σε παρακαλώ τι εννοείς με το: ''Την πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια''. Όλοι εμείς δηλαδή δεν είμαστε προσοντούχοι ή δεν προσληφθήκαμε με αξιοκρατικά κριτήρια; Και αν εννοείς τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο, τις ενστάσεις ε τότε τι να πω αφού αποφανθήκατε και βγάλατε πόρισμα για το ποιος έχει δίκαιο και ποιός όχι. Δεν θα κάτσω τωρά να σου πω αν δικαίως ή αδίκως έγινε αυτό γιατί δεν σε αφορά και είναι κάτι που οι δικηγόροι ανέλαβαν. Επίσης να σε ενημερώσω πληροφοριακά ότι οι δικηγόροι του Παναγιωτάκη ζήτησαν από το δικαστήριο να αποσυρθούν και ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον να τον αντιπροσωπεύουν. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν προσληφθήκαμε με αξιοκρατικά κριτίρια επειδή κάποιος αποφάσισε να κάμει προσφυγή και να σε ενημερώσω επίσης ότι η προσφυγή είναι για 5 άτομα εκ των οποίων μόνο ένα εργάζεται εδώ. Οι φάκελοι και οι βαθμοί θα κρίνουν και όχι εσείς, αλλά και πάλι αυτό ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ... Εσείς σαν ΚΕΒΕΠ δεν έπρεπε να προστατεύετε τα μέλη σας; Για πιο λόγο δηλαδή είμαστε μέλη σας; Στην προσπάθεια σας να πείσετε τον κόσμο, την πολιτεία κλπ μας εκθέσατε και δεν έχω δει πουθενά στο υπόμνημα σας ένα ''καλό λόγο'' για το προσωπικό που προσπαθεί με κάθε μέσο που του δίνεται να κάνει το καλύτερο δυνατό. Σαν ΚΕΒΕΠ δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό; Να προστατεύσετε τα μέλη σας;; Δεν έπρεπε πριν δημοσιεύσετε το υπόμνημα να το κοινοποιήσετε στο προσωπικό της ΚΥΒΙ για να μπορέσει και αυτό να πει την γνώμη του; Δηλαδή ο καθένας κάμνει ότι θέλει και ''ποιός σ' ερωτά'' για τους άμεσα ενδιαφερόμενους;;; Τι έν τούτα τα μασκαραλίκια; Δεν λέω, η επιστολή ήταν καλή και στα πιο πολλά σημεία είχε δίκαιο και περιέγραφε ακρίβώς αυτό που συμβαίνει... Αλλά χαθήκατε κάπου στην ''μετάφραση'' μου φαίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Mana mou i epitropi kanei oti dinaton gia to simferon OLWN mas ke gia to kalo tou kladou mas, min pareksigite lipon asimantes leptomeries pou isos dimiourgoun
a8ela pareksigisois. To DS den psifistike gia na prosvalei kanenan, to DS psifistike gia na "palepsei" gia emas. Ke exei ke ena soro doulies o ka8enas apo aftous

Ανώνυμος είπε...

Χριστίνα
Μην κρίνεις από το τι είναι για σένα σημαντικό και τι όχι και μην το γενικεύεις... Ίσως για κάποιους άλλους αυτά που εσύ θεωρείς ''ασημαντες λεπτομέρειες'' να είναι σημαντικά.

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

@ Λουΐζα, είναι πάγια θέση της ΚΕΒΕΠ να ζητά πρόσληψη προσοντούχου προσωπικού για όλες τις Βιβλιοθήκες. Το σημείο που τονίζουμε περισσότερο εδώ είναι το «επαρκές»! Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε τις ικανότητες του προσωπικού της ΚΒ αντίθετα θεωρούμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά αλλά χρειάζονται (ποσοτική) ενίσχυση.

Στο θέμα με την αξιοκρατία. Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ δεν αποφάνθηκε τίποτα ούτε κατέληξε σε πόρισμα ή ετυμηγορία! Δεν συνάγεται αυτό από την ανακοίνωση μας!Δεν είναι δουλειά μας εμάς να κρίνουμε αν οι συγκεκριμένες προσλήψεις ήταν νόμιμες /αξιοκρατικές ή όχι! Δεν παίρνουμε θέση σε αυτό! Λέμε ότι γενικά πρέπει να γίνονται αξιοκρατικές προσλήψεις (δεν πιστεύω να διαφωνείς εσύ ή κάποιος άλλος με αυτό).

Για την συγκεκριμένη περίπτωση που ΕΣΥ αναφέρεις, θα σου πω το εξής: Καταλαβαίνω ότι κάποια μέλη μας αισθάνονται αδικία όταν τους αμφισβητούν για μια θέση που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πήραν δίκαια. Καταλαβαίνω επίσης και την πικρία αυτών που δεν πήραν τις θέσεις και πιστεύουν ότι αδικήθηκαν! Είναι άδικο και για τους μεν και για τους δε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ζητούμε να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι όσοι προσλήφθηκαν, προσλήφθηκαν δίκαια και ΚΑΝΕΝΑΣ να μην μπορεί να τους αμφισβητήσει! Είτε καλώς είτε κακώς, υπήρξε μεγάλη αμφισβήτηση για κάποιες προσλήψεις, και από τη στιγμή που η ΚΕΒΕΠ αντιπροσωπεύει όλους και έγινε δέκτης παραπόνων, δε μπορεί παρά να θέτει κάποια θέματα και να ζητά αξιοκρατία. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ! Αυτό δε σημαίνει ότι έβγαλε και πόρισμα.

Συνοψίζοντας λέω ότι η ανακοίνωση δεν ήταν μομφή προς ΚΑΝΕΝΑ! Ζητούμε, γενικώς (και πάντα) διαφάνεια για να διασφαλίσουμε τους θεσμούς και να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον τα οποία δεν είναι ευχάριστα για κανένα μας!

Τα καλά λόγια για το προσωπικό και την εργατικότητα του τα είπαμε και ενώπιον της Βουλής όταν χρειάστηκε. Το θέμα και το πνεύμα τις συγκεκριμένης επιστολής ήταν η στήριξη της προσπάθειας για επίλυση των προβλημάτων της ΚΒ και όχι η κριτική της δουλειάς του προσωπικού της.

Ανώνυμος είπε...

Εάν τα πράγματα έχουν όπως λες τότε συμφωνώ απόλυτα. Και πάλι όμως δεν έπρεπε να μας κοινοποιηθεί η επιστολή πρωτού σταλεί για δημοσιοποίηση;
Και για το θέμα του ότι δεχτήκατε παράπονα, δηλαδή όποιος κάνει προσωπικό παράπονο για κάποιον ή για κάτι είναι σωστό να το θέτετε στο υπόμνημα για την ΚΥΒΙ; Προσωπικά δέκτηκα αρκετά τηλεφωνήματα ή και μηνύματα από τρίτους οι οποίοι συμφωνούν ότι το νόημα που βγήκε από εκείνες τις 2-3 γραμμές ήταν ακριβώς αυτό που είπα και πιο πάνω στην προηγούμενη επιστολή μου.. Και επαναλαμβάνω: το θέμα της επαναξιολόγησης ή/και ελέγχου όσον αφορά τις θέσεις είναι αρμοδιότητα της ΠΑΣΥΔΥ και άλλων δημόσιων οργάνων και ΟΧΙ της ΚΕΒΕΠ

Ανώνυμος είπε...

Εγώ πραγματικά δεν βλέπω τίποτα το κακό στην ανακοίνωση και δεν καταλαβαίνω τι πείραξε την Λουίζα και γιατί αντέδρασε αφού δεν αναφέρθηκε κανένας σε αυτήν.
Πολύ καλά τα είπε η ΚΕΒΕΠ και ο πρόεδρος της. Και αν λέγονται και μερικές πικρές αλήθειες δεν είναι κακό, είναι καλό.
Μερικοί μάλλον προτιμούν να επικρατεί πλήρης σιωπή!

Ανώνυμος είπε...

Εσυ Ε μπορεί να μην βλέπεις αλλά εμείς βλέπουμε.. Δηλαδή για να αντιδράσει κανείς για κάτι πρέπει να αναφερθείς προσωπικά στο όνομα; Εμείς δεν προτιμούμε να επικρατήσει σιωπή αλλά ζητoύμε διευκρύνιση για συγκεκριμένα σημεία... Τώρα εαν αυτό ενοχλεί συγκεκριμένα άτομα, δεν μπορώ να βοηθήσω! Εμείς πρώτοι θέλουμε την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης μας!!!

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Zachos είπε...

Πρώτα από όλα θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι η «ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ Ανακοίνωση» γράφτηκε και διοχετεύτηκε προς τα ΜΜΕ χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση προς το προσωπικό της ΚΒ, χωρίς καμία συγκατάθεση, χωρίς καμία καθοδήγηση, χωρίς καμία διαβούλευση (γεγονός που θα μας έδινε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ως Άμεσα Επηρεαζόμενοι, όπως άλλωστε χαρακτηριστήκαμε στο παρελθόν) και τέλος χωρίς καμία απολύτως έγκριση, αν θέλετε, από μέρους της Διοίκησης του προσωπικού.

Αγαπητοί συνάδελφοι ας σοβαρευτούμε και καλό θα ήταν να σκεφτόμαστε διπλά και τρίδιπλα όταν γράφουμε ή λέμε οτιδήποτε ειδικά αν αυτό πρόκειται να προωθηθεί προς τα ΜΜΕ και κατ’ επέκταση τα αρμόδια όργανα..

Ειλικρινά πιστεύω ότι η ΚΕΒΕΠ πάντοτε ενεργεί καλόπιστα και πάντοτε προς το συμφέρον ΌΛΩΝ των συναδέλφων και του καλώς νοούμενου συμφέροντος του κλάδου μας.

Παρόλα αυτά, έγιναν κάποιες λανθασμένες κινήσεις απο πλευράς ΚΕΒΕΠ και καλό θα ήταν να μπούν στο μικροσκόπιο και με σωστά και πάνω απ’ όλα καλόπιστα επιχειρήματα να εξαχθούν τα όποιαδήποτε συμπεράσματα.

Α) Το γεγονός ότι κανείς απο το προσωπικό δεν ενημερώθηκε για το Υπόμνημα και αργότερα την Ανακοίνωση αυτό μας επιτρέπει να πιστεύουμε πως η απόψεις του προσωπικού της ΚΒ δεν έχουν καμια απολύτως υπόσταση για την ΚΕΒΕΠ που στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να ενεργήσει ώς εντολοδόχος της ΚΒ στη συνάντηση της 20/1, αντί για αυτεξούσιος συντονιστής. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αναφερθήκατε με εγκωμιαστικά σχόλια για το προσωπικό της ΚΒ όμως στην αίθουσα υπήρχαν μερικές δεκάδες άτομα αντί για τις χιλιάδες των αναγνωστών ή/και ακροατών που ενημερώνονται καθημερινά μέσω των ΜΜΕ. Για εμάς, το ιδανικό είναι να γνωρίζουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το εν λόγω θέμα, ότι το προσωπικό και η διοίκηση της ΚΒ ουδέποτε παρέδωσε τα όπλα αλλά αντίθετα εκμεταλλέυτηκε τους λιγοστούς πόρους που τους παρείχετο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις όποιεσδήποτε πληροφοριακές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες ανάγκες της ΚΒ στους τομείς που υπηρετεί.
Το ότι εργαζόμαστε κάτω απο συνθήκες που μας επιτρέπουν να κινούμαστε σε πολύ περιορισμένα πλαίσια και παρόλα αυτά στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να συντρέχουμε με όλους τους τομείς που αφορούν στην ΚΒ και τη Βιβλιοθηκονομία γενικότερα, αποτελεί απτή απόδειξη τού ότι υπάρχει και θέληση και αφωσίωση απο μέρους μας.

Δυστυχώς ΤΙΠΟΤΑ απο τα πάραπάνω δεν δημοσιέυτηκε ποτέ και το όλο νόημα της πάραπάνω παραγράφου παραμένει αντικείμενο συζήτησης των Άμεσα Επηρεαζόμενων που λόγω της δημοσιουπαλληλικής τους ιδιότητας δεν μπορούν να κοινοποιήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και ισχυρισμούς προς τα έξω μέσω των ΜΜΕ κατόπιν σχετικής νομοθεσίας.

Β) Τα επίμαχα σημεία που αναφέρονται α)στα 'αξιοκρατικά κριτήρια' πρόσληψης και β) στο θέμα του 'προσοντούχου προσωπικού'. Αφήνω έξω το 'επαρκούς' γιατί νομίζω ξεκαθαρίστηκε το τοπίο αναφορικά με την ποσοτική ανάπτυξη του προσωπικού που και εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο.

Και αφού παίζουμε με τις λέξεις λέω το εξής:
Ο Αριστοτέλης τον 4ο αι. πχ, στο έργο του Το Όργανον αναφέρεται στους Συλλογισμούς και πως αυτοι αποτέλεσαν τη βάση της ορθής σκέψης και της λογικής, όπως αυτή διαφένεται απο την αλληλουχία προτάσεων και λέξεων κατα τη διατύπωση τους έιτε γραπτώς έιτε προφορικώς. Οι συλλογισμοί αποτελούνται απο τρείς προτάσεις, δύο προκείμενες και ένα συμπέρασμα. Οι δύο προκείμενες καλύπτουν το νόημα του υπο επεξεργασία θέματος και η τριτη το συμπέρασμα το οποίο άλλωτε είναι σωστό και άλλωτε σόφισμα (δηλαδή ενώ φαίνεται σωστό καταλήγει σε εξωπραγματικά συμπεράσματα) π.χ Το νερό ξεδιψά (1η προκείμενη) Η θάλασσα είναι νερό (2η προκείμενη) άρα το νερό της θάλασσας μας ξεδιψά (Λανθασμένο Συμπέρασμα ή σόφισμα) Οι νεότεροι του Αριστοτέλη ανεπτυξαν τους συλλογισμούς σε διάφορα επίπεδα για να φτάσουμε στο σημείο που βρίσκονται σήμερα δηλαδή στο μυαλό του απλού και ανυποψίαστου πολίτη που κάθεται στο σπιτάκι του και παθητικά δέχεται την όποιαδήποτε πληροφόρηση του παρέχουν τα ΜΜΕ που στην προκειμένη περίπτωση ασκούν το ρόλο του μεταφορέα των πληροφοριών και όχι του κατασκευαστή, αφού κάτω απο την περίφημη Ανακοίνωση αναγράφεται «Απο το Δ.Σ της ΚΕΒΕΠ».

Και διαβάζοντας ο απλός πολίτης συλλογίζεται:
Την πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνονται με επάρκεια οι πολλές και εξειδικευμένες εργασίες που πρέπει να γίνονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Τό πάραπάνω κείμενο (στο μυαλό - συλλογισμό του αναγνώστη) μπορεί κάλλιστα να έρθει σε συνειδητή αντιδιαστολή με το πάρακάτω:

Η ΚΒ διαθέτει ελάχιστο προσωπικό που εργοδοτήθηκε με αναξιοκρατικά κριτήρια και αυτό το λίγο προσωπικό που διαθέτει δεν έχει τα ανάλογα προσόντα (αφού εργόδοτήθηκε με αναξιοκρατικές μέθόδους «συνειρμικά στο μυαλό του αναγνώστη») για να αναλάβει τις εξειδικευμένες εργασίες που πρέπει να διεκπαιρεώνονται (με τον όρο 'πρέπει' αφήνουμε να νοηθεί οτι πιθανόν να μήν διεκπαιρεώνονται) στην ΚΒ.

Πόσα απο τα παραπάνω είναι σοφίσματα και πόσα αληθινα συμπεράσματα??? Το αφήνω στην κρίση σας...!!

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ και ΞΑΝΑΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι είμαστε στη θέση και το μυαλό του απλού αναγνώστη και ΟΧΙ στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΒΕΠ ή της κοινοβουλευτικής επιτροπής κοκ. Σε γενικές γραμμές εμείς μπορεί να ξέρουμε τι θέλετε να πείτε αλλά ο υπόλοιπος κόσμος οχι...

Γ. Προσωππικά πιστεύω ότι το Υπόμνημα αλλά και η Ανακοίνωση στερούνται διπλωματίας και επίκαιρης επιχειρηματολογικής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε κάλλιστα στις εισηγήσεις να υπήρχε μια αναφορά της ενδεχόμενης δραστήριας εμπλοκής της ΚΒ στον τομέα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αφού διανύουμε το έτος Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και πως η ΚΒ μπορεί με σωστή στρατηγική και προγραμματισμό να προσφέρει στον τομέα αυτο (να επισυναπτόταν το σχετικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να είχε προετοιμαστεί απο το προσωπικό της ΚΒ σε συνεργασία με την ΚΕΒΕΠ).

Επίσης, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει γραπτή ανφορά στο προσωπικό της ΚΒ και πώς αυτό μπορεί με θέληση, αφοσίωση και τεχνογνωσία να υλοποιήσει τις όποιεσδήποτε αποφάσεις παρθούν απο τα αρμόδια όργανα. Όλα τα πάραπάνω με προγραμματισμό που θα προυποθέτει την πρόσληψη περισσότερων βιβλιοθηκονόμων (ιδού και η διπλωματική προσέγγιση).

Αντί αυτού έγινε λόγος για αξιοκρατικές προσλήψεις αφήνοντας να νοηθεί ότι οι μέχρι σήμερα προσλήψεις γίνονταν με άλλες μεθόδους. Το δυσάρεστο αυτής της υπόθεσης είναι οτι (απ’ ότι ενημερώθηκα κιόλας) η εν λόγω αναφορά έγινε επείδή υπάρχουν ακόμη στα Δικαστήρια εκκρεμούσες υποθέσεις απο άτομα που ενδεχομένως πιστεύουν ότι αδικήθηκαν (λες και σε κάθε περίπτωση δεν θα έμεναν κάποιοι παραπονούμενοι) Επισης να σας θυμίσω ότι ένα απο τα άτομα που προέβησαν σε καταγγελία είναι αυτός που ασύστολα κατηγορούσε την ΚΕΒΕΠ μέσα απο δικό του blog παρασύροντας κι άλλους συναδέλφους να εκσφεντωνίζουν κατηγορίες εναντίων όλων συμπεριλαμβανομένου και της ΚΕΒΕΠ. Το τραγικό της όλης ιστορίας είναι ότι σε συζητήσεις που είχα με άλλους συναδέλφους για το συγκεκριμένο θέμα (αλλά και άτομο) άκουσα την εξής αχαρακτήριστη δικαιολογία: «ΕΕΕ Καλαν ρε εν για αστείον που το εκαμεν...» ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ!!! Τι να σας πω.... εγελάσαμεν πολλα... αλλά μαζί μας να ξέρετε γελάσαν και άλλοι αφότου εκτεθήκαμε και εκτός Κύπρου...

Καταλήγοντας, αν αγαπητοί συνάδελφοι μας ενημερώνατε για τις συγκεκριμένες κινήσεις, τότε βεβαίως και θα είχαμε και άποψεις αλλά και εισηγήσεις για το εν λόγω θέμα. Τώρα σαν να μην έφτανε αυτό έρχεστε με καινούριες ανακοινώσεις περι έμμεσης εφαρμογής αξιοκρατικών προσλήψεων και έμμεσης ανυπαρξίας προσοντουχου προσωπικού που στην ουσία δίνουν το έναυσμα στα ΜΜΕ να υποσκάψουν ακόμη περισσότερο το κύρος της ΚΒ. Δηλαδή το επόμενο βήμα ποιό είναι; Να έρθουμε ένα πρωί στην δουλειά μας και να βρούμε κάμερες να μας περιμένουν απ’ έξω;
Ώς προσωπικό σας καλούμε να μην δώσετε προς τα έξω τέτοιου είδους πληροφορίες που οδηγούν σε ανακριβή υπονοούμενα και να επανεξετάσουμε ΌΛΟΙ μαζί το θέμα (προσωπικό και ΚΕΒΕΠ) και ακολούθως να προχωρήσουμε με σωστές κινήσεις που θα μας βρίσκουν ΟΛΟΥΣ σύμφωνους.

Συμμερίζομαι τις ανησυχίες της συναδέλφου Λουίζας και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα ελέχθησαν απο μέρους της ιδιαίτερα στα θέματα επαναξιολόγησης των προσλήψεων και των αρμοδιοτήτων..

Ζ.

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

Για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα (σε συντομία):

1. Η ΚΕΒΕΠ είναι μια αυτόνομη Ένωση με εκλεγμένο ΔΣ το οποίο αποτελείται από επιστήμονες και άτομα με κρίση, τα οποία δικαιούται να έχουν απόψεις και μέσα από τα συλλογικά όργανα να βγάζουν ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν τις βιβλιοθήκες και τη βιβλιοθηκονομία. Ότι έκανε μέχρι σήμερα το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ το έκανε καλοπροαίρετα. Χωρίς να υπερβάλλω, η ΚΕΒΕΠ είναι ίσως ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και λυπάμαι αν κάποιοι που βρίσκονται μέσα σε αυτήν δεν το καταλαβαίνουν.

2. Παρόλο που στο 7μελές ΔΣ της ΚΕΒΕΠ εκπροσωπούνται 2 άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον της ΚΒ, και παρόλο που η ΚΕΒΕΠ δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει, έδωσε το δικαίωμα σε όλους (και ειδικά στους υπαλλήλους της ΚΒ) μέσω δημοσίου διαλόγου (από το blog της) να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα. Λυπάμαι να πω ότι αυτό όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε αλλά η συζήτηση εκτροχιάστηκε από το θέμα «Κυπριακή Βιβλιοθήκη» στο θέμα «Δημόσιος Υπάλληλος»… Παρολαυτά, αφουγκραστήκαμε κάποιες θέσεις των υπαλλήλων της ΚΒ (όπως αυτόνομη ΚΒ, όχι μαζί με την Πανεπιστημιακή, περισσότερη στήριξη από την πολιτεία, κτλ) και τις υιοθετήσαμε.

3. Το υπόμνημα που δόθηκε στη βουλή το οποίο κατά την άποψη μου ήταν πληρέστατο και πολύ ενημερωτικό αλλά και υποστηρικτικό για την ΚΒ αναρτήθηκε στο blog και στάλθηκε με email σε πάνω από 200 ηλεκτρονικές διευθύνσεις συναδέλφων στις 20 Ιανουαρίου. Κανένας δεν μπήκε στον κόπο να σχολιάσει τότε, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά… Αντίθετα, στην 2η ανακοίνωση (η οποία βασίστηκε κατά 95% πάνω στο υπόμνημα), 22 μέρες μετά, προκάλεσε αντιδράσεις αφού κάποιοι εντόπισαν και απομόνωσαν συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις…

4. Αγαπητέ Ζάχο είσαι πολύ αισιόδοξος αν πιστεύεις ότι ο «απλός και ανυποψίαστος πολίτη που κάθεται στο σπιτάκι του» ανυπομονεί να μπει στο Sigmalive για να διαβάσει τι έχει γράψει η ΚΕΒΕΠ για την ΚΒ… Μην υποτιμάς καθόλου αυτά που λέχθηκαν στη Βουλή ενώπιων βουλευτών, του υπουργού, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων επειδή εκτός του ότι αυτοί είναι τα κέντρα λήψεως αποφάσεων μάλλον είναι και αριθμητικά πιο πολλοί από τους αναγνώστες του Sigmalive και όσων απλών πολιτών ενδιαφέρονται για την ΚΒ...

Ανώνυμος είπε...

Agapiti Louiza,
Kalimera apo tin Skotia,
Grafeis oti :"Επίσης να σε ενημερώσω πληροφοριακά ότι οι δικηγόροι του Παναγιωτάκη ζήτησαν από το δικαστήριο να αποσυρθούν και ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον να τον αντιπροσωπεύουν".
Na se enimerwsw pliforiaka kai esena (alla kai osous exoun logo na agwnioun) oti oi dikigoroi mou synexizoun tin prosfygi, endiaferontai na me antiprosopeusoun, kai dilwnoun aisiodoksoi...
Giannos Panayiotakis

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Προφανώς όταν κάποιοι δεν βρίσκονται σε μιαν υπηρεσία, δεν μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τα προβλήματα της και επομένως τις προσπάθειες που γίνονται από το προσωπικό για να μπορούν να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Με τα μέσα που διαθέτουμε προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο. Και στην τελική μόνον εμείς που δουλεύουμε εδώ ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και τις προσπάθειες μας, και θέλω να πιστεύω ότι αναγνωρίζεται αυτό από τους περισσότερους.
Με το λογοπαίγνιο αυτό των τελευταίων ημερών προφανώς το μόνο που γίνεται είναι να μοιραζόμαστε στη μέση και αυτό ειναι το τελευταίο που χρειάζεται τόσο η ΚΕΒΕΠ όσο και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Χριστιάνα

Ανώνυμος είπε...

kata ti gnomi mou pistevo oti gia na iparxi mia lisi prepi na gini sinantisi tou ds me tin kypriaki vivliothiki kai ta provlimata tou kathenos den prepi na vgenoun pros ta ekso.Ofilo omos na simfoniso me tin louiza k to zacho sto gegonos oti eprepe prin koinopoiithi otidipote na enimerothoun oi amesa endiaferomenoi{edo anaferome stin kipriaki vivliothiki}.Den itan sosto na min iparksi kamia enimerosi ton melon tis k.v. Den leo oi vivliothikonomoi exoun epileksi tin kevep alla kai ton proedro o laos ton psifizi...gi afto prepi na ipostirizoun to lao tous ... Oso afora to ypomnima oloi mas prepei na simfonisoume sta perissotera simia.Ine krima omos dioti den ipirksan kapies simantikes diefkrinisis me sinepakoloutho na ektethi to prosopiko tis kypr. vivl.Thelo na diefkriniso oti den antilego sto gegonos oti to DS ipostirizi ta meli tou apla thelo na toniso oti prin gini opiadipote energia prepi prota na iparksi mia sinomilia metaksi ton amesa endiaferomenon outos oste na apofevgonte oi peretero pareksigisis...

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Lipon sinaderfoi ego tha simfoniso me tin xristiana...
Distixos i entiposi oti stin dimosia ipiresia ta xinoun iparxi apo tote pou idrithike i dimosia ipiresia(kai ok se kapies ipiresies mpori kai na ta xinoun)..
Oson afora tin KIVI kalo tha itan autoi pou ipostirizoun oti ta xinoume na erthoun na rixoun mia matia giati mono i mesi mas to xeri poso kathomaste kai ta xinoume...as erthoun lipon na doun kai ti kouvalima rixnoume kai ti kasies anigoume...
tora gia klimakes kai istories ti na sas po?ego pantos san A5 anigo tis idiees kasies kai me tous sinaderfous A8...Kalo tha itan lipon na mas enimerone i organosi gia to ipomnima oxi gia na to egkrinoume alla na poume kai emis apo proto xeri poia ine ta provlimata pou iparxoun kai distixos tha iparxoun...o noon noito
Katerina

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

Έλαβα email από τον Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Αντώνη Μαραθεύτη στο οποίο με παρακαλεί να προσθέσω στα σχόλια το πιο κάτω κείμενο επειδή λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος δεν μπορούσε να το κάνει από μόνος του:


Για τις απόψεις ατόμων που δεν έχουν το θάρρος να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, δεν αξίζει τον κόπο να σπαταλώ τον πολύτιμό μου χρόνο. Για τα επιπρόσθετα σχόλια που μπήκαν στο αρχικό κείμενο, το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ πρέπει να παραδεχτεί ότι έγιναν κάποια λάθη και στο μέλλον θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για τις συνέπειες των δηλώσεων που γίνονται στα ΜΜΕ. Είναι αδιανόητο η ηγεσία κάποιου οργανισμού να κάνει δηλώσεις ερήμην των συναδέλφων που έχουν άμεση σχέση με το θέμα.

Ένα θέμα όμως που κανένας δεν έχει θίξει ακόμη είναι η αναφορά στη "χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού". Απαιτώ άμεσες εξηγήσεις και επίσημη γραπτή απολογία από το Δ.Σ. διότι εδώ υπάρχει υπόνοια ότι στη Βιβλιοθήκη υπάρχει κατάχρηση. Και για να υπάρχει κατάχρηση υπεύθυνος θα πρέπει να είμαι εγώ.

Στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει, πιστεύω ότι δεν έχω κανένα λόγο να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτής της οργάνωσης. Όχι μόνο αυτό αλλά ίσως χρειαστεί να μιλήσω και με το δικηγόρο μου.

ΑντώνηςΜαραθεύτης

Ανώνυμος είπε...

isos na thela isos k oxi...den exi simasia.mpori omos esi nase enas apo aftous pou kseris esi...k sigoura o kathenas se kathe doulia arxizi apo ta xamila k meta pai sta psila...vgeni ena ena ta sklopatia den ta pida ola mazi..anyway den katalava giati m epitithese den vrisko to logo..isa isa simfono sto gegonos oti kanoun ta panta oi vivliothikonomoi...k kati allo k o vathmos ptixiou metra alla k o vathmos ton exam..

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Zachos είπε...

Ούτε κάν θα μπώ στον κόπο να ασχοληθώ με τους ανωνυμάκιδες ή αλλιώς κότες συναδέλφους που κυριολεκτικά ό,τι θέλουν καταλάβουν και ακόμη χειρότερα ό,τι τους καπνίσει γράφουν. Πολύ θα ήθελα να ρθείτε μια μέρα απο την ΚΒ να τα ξύσετε και φευγόντας να βάζετε πάγο στη μέση σας απο το κουβάλημα και το στασίδι. Όταν και εφόσον αποκτήσετε κότσια (για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαρύ χαρακτηρισμο) να τοποθετηθήτε ΕΠΩΝΥΜΩΣ τότε ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ.

Στα δικά μας τώρα,
Ό λόγος που κανένα σχόλιο δεν έγινε στο προηγούμενο Υπόμνημα, είναι απλούστατα γιατί:

α)μάθαμε για το Υπόμνημα κατόπιν εορτής (μιλώ για μέλη του προσωπικού που δεν σχετίζονται θεσμικά με την ΚΕΒΕΠ). Σίγουρα δεν ευθύνεται η ΚΕΒΕΠ για αυτό...

β) στο Υπόμνημα της 20/1 ΔΕΝ γίνεται αναφορά σε αξιοκρατικά κριτήρια ενω για κάποιους λόγους 20 μέρες μετά γίνεται...

γ) το Υπόμνημα δεν είχε δοθεί σε κανένα ΜΜΕ (έστω και το sigmalive)

δ)το θέμα της χρηστής Διοίκησης που και εμένα με βρίσκει ΑΠΟΛΥΤΩΣ συμφωνο. Μόνο εμείς που εργαζόμαστε στην ΚΒ διαπιστώνουμε ιδιοις όμμασι είτε ώς αυτόπτες, είτε ώς αυτήκοοι μάρτυρες τους αγώνες που γίνονται απο πλευράς Διοίκησης για το καλό της ΚΒ.

ε) να μου επιτρέψεις, αγαπητέ Ανδρέα να διαφωνήσω με το οτι το 95% της Ανακοίνωσης βασίστηκε στο Υπόμνημα. Στην Ανακοίνωση γίνονται αναφορές
1)στα κοινοτικά κονδύλια (τομέας στον οποίο έχουμε σωρρία απόψεων και εισηγήσεων να παραθέσουμε πρός την ΚΕΒΕΠ.
2) στη Συμβουλευτική επιτροπή όσον αφορά τη στελέχωση της, την αναβάθμιση της, το ρόλο της και τη συμμετοχή μέλους του Δ.Σ της ΚΕΒΕΠ στην Συμβ. Επιτροπή (νομίζω ότι πέφτει ένας λόγος του προσωπικού αλλά και της Διοίκησης για το εν λόγω θέμα)
3) γίνονται ονομαστικές αναφορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις που εμείς σαν προσωπικό έχουμε και εισηγήσεις αλλά και απόψεις για την διεκπαιρέωση διαφόρων διαδικασιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία της ΚΒ.
4) Γίνεται αναφορά σε ομάδα με επικεφαλής εμπειρογνώμονα που ανέλαβε την μελέτη. Απο ποιούς αποτελείται η εν λόγω ομάδα, ποιά στάδια θα ακολουθηθούν και για τι είδους μελέτη μιλάμε; (Τεχνολογική Υποδομή, εγκαταστάσεις, λειτουργικότητα, προσωπικό, διάρθρωση;;) ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ... ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.
5)Και τέλος (όπως προανέφερα) το επίμαχο σημείο με τις αξιοκρατικές προσλήψεις...

Οφείλω σε αυτό το σημείο να απολογηθώ για το ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στην θετική πλευρά του Υπομνήματος, αλλά και της Ανακοίνωσης. ΒΕΒΑΙΩΣ και υπάρχουν πολλά θετικά σημεία και βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος τους λειτουργεί προς όφελος της ΚΒ. Όταν έλεγα ότι στερείται διπλωματίας και επίκαιρης επιχειρηματολογικής προσέγγισης εννοούσα, πάντοτε καλοπροαίρετα, ότι θα μπορούσε και με τη δική μας συμβολή να γίνει ακόμη πιο πλούσιο, πειστικό ή κατατοπιστικό αν θέλετε.

Αγαπητέ Ανδρέα γνωρίζοντας τις γνώσεις σου, την αφωσίωση σου αλλά και την συμβολή σου στο χώρο της Βιβλιοθηκονομίας, δυσκολεύομαι να πιστέψω πως συμφωνείς στην ιδέα ότι κακώς αντιδρούμε σε ορισμένα (και ΟΧΙ ΟΛΑ) σημεία και ότι κακώς ζητούμε και τις δικές μας παρεμβάσεις στα όσα διαδραματίζονται και αφορούν την ΚΒ. Σίγουρα υπάρχουν άτομα της ΚΒ στο Δ.Σ, όμως οι αποφάσεις, εισηγήσεις, απόψεις και επιχειρήματα θα θέλαμε να απορρέουν απο συλλογικές διαδικασίες (μεταξύ ΟΛΟΥ του προσωπικού) και όχι μεμονωμένα αφου ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΒ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΒ. Δηλαδή άλλοι θα αποφασίζουν και άλλοι θα εκτελούν;;

Μα είναι ΔΥΝΑΤΟΝ να υπάρχει έστω και ένας νοήμων συνάδελφος που να πιστεύει ότι εμείς πρέπει να κάτσουμε να περιμένουμε να έρθουν να μας βρούν οι όποιεσδήποτε αποφάσεις χωρίς καν να υπάρχει ή δική μας παρέμβαση ή/και συμβολή;;

Τέλος, όσον αφορά το sigmalive πρόσφατα ενημερώθηκα απο πολυ αξιόπιστες πηγές, ότι η εν λόγω δημοσιογραφική υπηρεσία διαδίδει ή αποκτά πληροφοριακό προς και απο άλλες εφημερίδες (ας μην λέμε ονόματα) όπως άλλωστε γίνεται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις άλλων εφημεριδών, γεγονός που μου επιτρέπει να πιστεύω πως η Ανακοίνωση πιθανόν να διοχετευθεί και στον ευρύτερο Κυπριακό τύπο, αντί να παραμείνει στα συρτάρια του sigmalive.

Η ΚΕΒΕΠ ΠΑΝΤΟΤΕ ενεργούσε, ενεργεί και θα ενεργεί καλοπροέραιτα...όμως σε αυτή την περίπτωση και εμείς, ώς προσωπικό, ζητούμε το διάλογο και τη δική μας (συλλογική πινελιά) στα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν.

Ζ.

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

Επειδή το πράγμα άρχισε να «ξεφεύγει» και να θίγονται προσωπικά κάποια άτομα αλλά και να βγαίνουν απωθημένα, ανακοινώνω ότι μέχρι το βράδυ θα σβηστούν όλα τα σχόλια ανωνύμων που κρίνονται ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
Επώνυμα, μπορεί κάποιος να γράψει ότι θέλει, ακόμα και να βρίσει αφού όμως αφήσει το ονοματεπώνυμο του για να μπορεί και αυτός με την σειρά του να κριθεί.
Το blog έχει αποδείξει ότι είναι τόσο δημοκρατικό ώστε να αφήνει να φαίνονται ακόμα και τα κακεντρεχή ανώνυμα σχόλια για τον διαχειριστή και το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ.
Τώρα που τα σχόλια στοχεύουν άλλους, ο διαχείριστης του Blog κρίνει ότι πρέπει να επέμβει.

(Επώνυμα θεωρούνται τα σχόλια από χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο Blogger και μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι, ή από αυτούς που γράφουν το ονοματεπώνυμο τους)!

Όσοι έχουν γράψει ανώνυμα σχόλια και θέλουν να φαίνονται παρακαλώ να τα ξαναγράψουν επώνυμα αυτή τη φορά!

Panagiotis Themistocleous είπε...

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρ' ότι παρακολουθώ την "συζήτηση" που γίνεται στο blog μας θεώρησα πως η όποια παρέμβαση μου δεν έχει κάτι να προσθέσει, αλλά αντίθετα η όποια τοποθέτηση μου θα ήγειρε νέες αντιδράσεις.
Επισημαίνω την προσπάθεια του Προέδρου μας να απαντήσει και να επεξηγήσει το πνεύμα της επιστολής μας, καθώς και τις τοποθετήσεις του σε θέμα πέραν από αυτά που είναι υποχρεωμένος να απαντά. Δυστυχώς Ανδρέα υπάρχει προδιαθέσει από επικριτές της Ένωσης (Ανώνυμους) να αντιδράσουν και ότι «βγει».


Δυστυχώς θα απαντήσω επώνυμα, κατηγορηματικά και αναφερόμενος σε πρόσωπα.(Απολογούμαι σ' αυτούς που χρισημοποιώ ονομαστικώς)

Έτσι:

Τονίζω πως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταφέρεται κατηγορηματικά για τον οποιονδήποτε χωρίς πρώτα ο ίδιος να έχει κάνει το παραμικρό!

Ποιους κτυπάνε οι Ανώνυμοι? Το Δ.Σ.? τον κ. Μαραθεύτη? Τι προσπαθούν να κερδίσουν?


ΑΝΟΙΧΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πως το νερό έχει «μπει» στο αυλάκι. Αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν και όσοι «βρεθούν στην πορεία του νερού» είτε θα πρέπει να ξεπλυθούν, είτε να τους πάρει το ποτάμι. Διευκρινίζω τι εννοώ: Δουλειά μας σαν ΚΕΒΕΠ δεν είναι το πώς, το γιατί και ποιοι εργάζονται στην ΚΒ (εγώ προσωπικά έχω αρκετά καλές σχέσεις με μεγάλο μέρος των εργαζομένων), ΑΛΛΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΚΕΒΕΠ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ για το μέλλον της ΚΒ και θα το πετύχουμε γιατί πλέον έχουμε φωνή και αυτοί που διαχειρίζονται την «φωνή» της ΚΕΒΕΠ, έχουν και κότσια και τεχνογνωσία!

ΟΛΟΙ μας διαπιστώνουμε προβλήματα στην ΚΒ! Με το να κρίνουμε διευθυντή και προσωπικό της τίποτα δεν κερδίζουμε.

ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤEI την Ζημιά που κάνετε κάθε φορά που επικρίνετε τον κ. Μαραθεύτη, τον Ανδρέα και το υπόλοιπο Δ.Σ της ΚΕΒΕΠ?

ΠΛΕΟΝ θα πρέπει ΟΛΟΙ μας να καταλάβουμε πως είναι δική μας υπόθεση το μέλλον της ΚΒ. Ο κ. Μαραθεύτης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο στόχος μας, αλλά ο σύμμαχος μας (αναφέρομαι στους ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ), δεν έχουμε να «μοιράσουμε» τίποτα, αντίθετα έχουμε να του προσφέρουμε.

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ και στο υπόμνημα που στην ουσία ήτανε και η ποιο σημαντική μας «κίνηση» προς την πολιτεία, προτρέποντας την «δει» επιτέλους με σοβαρότητα και χωρίς στρουθοκαμηλισμούς την ΚΒ.

Το υπόμνημα είχε αναρτηθεί στις 20/1/2009 στο blog μας και έδινε έτσι την δυνατότητα στα μέλη μας να ενημερωθούν και όπου έκριναν καλό να επέμβουν. Δεν είχαμε κάποια σχόλια για να τα λάβουμε υπόψη και έτσι «δόθηκε» το υπόμνημα στους βουλευτές της επιτροπής παιδείας της βουλής. Το ανασκευασμένο κείμενο δεν έχει σε κανένα σημείο κάτι που να θίγει προσωπικά κάποιο, οι τοποθετήσεις μας σαν Δ.Σ. ήταν σαφείς και έχουν ΣΚΟΠΟ και ΚΙΝΗΤΡΟ την πολιτεία και σε καμιά περίπτωση τον κ. Μαραθεύτη ή το προσωπικό της ΚΒ.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ (ανώνυμοι) και άλλοι που τυχόν πρεσβεύεται αυτήν την μηδενιστική στάση πως τα έργα μας ξεκίνησαν να γίνονται και θα γίνουν πολλά ακόμη! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (η Βιβλιοθηκονομική) για να έχουμε στρατόπεδα!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗ!
Υπόψη μας λαμβάνουν όταν έχουμε ΘΕΣΕΙΣ και ΑΠΟΨΕΙΣ και ΟΧΙ όταν «σφυρίζουμε αδιάφοροι». ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΒΕΠ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΑΡΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (τουλάχιστον όχι λιγότερη από τους επικριτές μας).

Έτσι, λοιπόν ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πως το Στρατόπεδο μας στο παρόν ζήτημα είναι Η ΚΕΒΕΠ και η Έδρα του Στρατοπέδου μας η Κυπριακή Βιβλιοθήκη!

(για να χαλαρώσω και λίγο το ύφος: Φίλε Ζάχο είπα να μην σε μιμηθώ στην έκταση της τοποθέτησης μου, αλλά δεν τα κατάφερα)! Τούντο κουσούρι μας δεν το «κόφκουμεν» ποττέ μας! :):)

Παναγιώτης
Μέλος του Δ.Σ. - (για τους φίλους μου που δεν ήξεραν ότι είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και μου κατηγορούσαν τον Πρόεδρο.
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΔ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ανδρέας Λουκά είπε...

Είμαι Διευθυντής του Κέντρου Ψηφιοποίησης Βιβλίων eSelis το οποίο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Κύπρου για την ψηφιοποίηση των σημαντικότερων συλλογών του τόπου μας. Ο σκοπός μας είναι να διαφυλλάξουμε και να προβάλουμε την μνήμη της νήσου μας.

Μπορεί να μην είμαι βιβλιοθηκονόμος αλλά τα τελευταία 2 χρόνια το βιβλίο έχει γίνει η καθημερινότητα μου. Η Κύπρος έχει αδιαφορίσει εδώ και πολλά χρόνια για το θέμα βιβλιοθήκη και βιβλίο και το αποτέλεσμα μοιάζει τριτοκοσμικό.

Η παρέμβαση μου απευθύνεται σε όποιον λέγεται βιβλιοθηκονόμος. Έχετε ένα πολύ μεγάλο έργο να επιτελέσετε μέσα σε αυτό το χάος. Ο καθένας έχετε μερίδιο ευθύνης για το μέλλον του βιβλίου στο τόπο μας. Η δουλειά σας είναι εξαιρετικά δύσκολη και σας εύχομαι καλό κουράγιο, επιμονή και υπομονή.

Καταλαμβαίνω την παρεξήγηση που έγινε όσο αφορά την αποστολή του ΚΕΒΕΠ στη Βουλή αλλά πρέπει να τα βρείτε γρήγορα γιατί απ'ότι έχω καταλάβει είναι απλά μια παρεξήγηση. Μην ασχολείστε με αυτά, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπόρει να προσφέρει η εναλλαγή κατηγοριών.

Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι η Κυβέρνηση ασχολείται τώρα με το θέμα βιβλιοθήκη πολύ σοβαρά. Εκμεταλλευτείτε αυτό το ενδιαφέρον ΣΗΜΕΡΑ γιατί το ενδιαφέρον έχει σύντομο σημείο κορεσμού. Ας μην μας φάει η διχόνοια αυτή την κρίσημη χρονική περίοδο.

Έχω γνωρίσει σπουδαίους βιβλιοθηκονόμους στην Κύπρο και είμαι σίγουρος ότι η σημερινή τριτοκοσμική εικόνα στο θέμα βιβλιοθηκών στην Κύπρο θα ανήκει στο παρελθόν.

Ευχαριστώ.

Φιλικά,
Ανδρέας

Zachos είπε...

Επειδή άρχισαν ήδη να φαίνονται στο ορίζοντα δηλώσεις τύπου: Η ΚΕΒΕΠ εργάζεται σκληρά για την ΚΒ και το προσωπικό της ΚΒ δεν το εκτιμα ή το προσωπικό της ΚΒ στέκεται εμπόδιο στο έργο της ΚΕΒΕΠ ή ακόμη χειρότερα το προσωπικό της ΚΒ ενδιαφέρεται μόνο για το δημοσιουπαλληλίκκι και εξ’ αιτίας προσωπικών συμφερόντων αντιτάσσεται στο έργο της ΚΕΒΕΠ και ένα σωρό ασχετες και ανυπόστατες δηλώσεις θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι:

Το προσωπικό της ΚΒ Ο-Υ-Δ-Ε-Π-Ο-Τ-Ε αμφισβήτησε το πολύτιμο έργο που επιτελεί η ΚΕΒΕΠ. Σχεδόν όλα τα μέλη του προσωπικού είναι μέλη της Ένωσης απο Ιδρύσεως της και αυτό αποτελεί απτή απόδειξη οτι και συμμερίζονται αλλά και στηρίζουν το έργο της, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει πανέτοιμο να υπερασπιστεί την Ένωση απέναντι στις όποιεσδήποτε δυσκολίες τυχόν αντιπετωπίσει. Η όλη συζήτηση ΔΕΝ ξεκίνησε για να έρθουμε σε αντιπαράθεση με την Ενωση και ειλικρινά λυπάμαι αν δόθηκε η εντύπωση ότι δημιουργήσαμε αντίπαλο στρατόπεδο γιατι κάτι τέτοιο ΔΕΝ ισχύει (φίλε Παναγιώτη δεν αναφέρομαι σε σένα αλλά γενικά).

Απλά ζητάμε τη δραστήρια συμμετοχή του προσωπικού και την κοντυνότερη συνεργασία του, ως σύνολο, με την ΚΕΒΕΠ σε θέματα που αφορούν την ΚΒ. Η διαφωνία μεταξύ προσωπικού ΚΒ και ΚΕΒΕΠ δεν πρέπει σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να μεταφραστεί σε διαμάχη ή ακόμη χειρότερα σε αποστασιοποίηση της όποιασδήποτε πλευράς. Αντίθετα θελήσαμε να θίξουμε κάποια σημαντικά, για εμάς, σημεία τα οποία αποσκοπούν στην κοντυνότερη, όπως προανέφερα, ή αν θέλετε επικοδομητικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των άμεσα εμπλεκόμενων.

Και για να μιμηθώ με τη σειρά μου το φίλο Παναγιώτη θα χρησιμοποιήσω και εγώ τους ακόλουθους συμβολισμούς!
Είναι σαν να κτίζεται ένα σπίτι (ΚΒ) και ο εργολάβος (ΚΕΒΕΠ) αποφασίζει, έστω και άθελα του, το πώς θα κτιστεί, χωρίς να συμβουλευτεί τους κατοίκους του σπιτιού (προσωπικό) που στην ουσία είναι αυτοί που θα ζούν (εργάζονται) μέσα...

Προσωπικά, χαιρετίζω και υποστηρίζω την πρωτοβουλία του διαχειριστή του blog μας να διαγράψει τα ανώνυμα σχόλια που το περιεχόμενο τους όχι μόνο αγγίζει τα όρια της βλακείας αλλά τα ξεπερνά και μάλιστα κατα πολύ.

Ζ.

Ανώνυμος είπε...

Geia sas kai pali, onomazoume Giannos Panayiotakis kai eimai vivliothikonomos sto Panepistimiou tous Stirling sti Skotia.
Me megali ekpliksi kai megali apogoiteusi, blepw oti i Louiza den exei anakalesei tin dilwsi tis "Επίσης να σε ενημερώσω πληροφοριακά ότι οι δικηγόροι του Παναγιωτάκη ζήτησαν από το δικαστήριο να αποσυρθούν και ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον να τον αντιπροσωπεύουν".
Tha ithela na parakalesw apo ton diaxeiristi tou blog na afairethei ayto to sxolio.
Thliveri entypwsi mou ekane to gegonos oti kanenas den sxoliase tin dilwsi tis Louizas oti taxa o dikigoros mou den thelei na me ekproswpisi.
Alla antilamvanoume oti o kathenas exei ta dika tou provlimata.
Kyrie Maratheuti,
Eimai sigouros oti kanenas den amfisvitei tin akeraiotita tou xaraktira sas.Katharos ouranos,astrapes den fobatai.Den nomizw oti einai boithoun oi diafores ermineies kai parermineies tis anakoinwsis tis KEBEP.
Parakalw apo ton diaxeiristi tou blog tin apokatastasi tis alitheias anaforika me tin dilwsi tis Louizas.
Na anaferw episis oti xarika idiaitera pou diavasa ta sxolia tou Panagioti tou Zaxou,kai fysika tis Louizas.Me ekanan na sigoureytw gia tin apofasi mou na metanasteusw kai eilikrina tous euxaristw.
Kalo Savatokyriako

Zachos είπε...

Αγαπητέ Παναγιωτάκη,

Προσωπικά, αν έστω και με αυτό τον τρόπο συνέβαλα στο να σφραγίσεις την απόφαση σου να μεταναστεύσεις τότε, πίστεψε με, η ευχαρίστηση είναι ΟΛΗ δική μου...

Σου εύχομαι ότι καλύτερο και καλή σταδιοδρομία!

Ζ.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.. Κάτι τελευταίο για να τελειώνουμε γιατί το θέμα για αλλού πήγαινε και αλλού κατέληξε. Το υπόμνημα για τη βουλή που ήταν στο site είναι το ίδιο με την ανασκευασμένη ανακοίνωση που πήγε στα ΜΜΕ;
Όσο για τον Γιάννο Παναγιωτάκη: Το ότι αποφάσισες να φύγεις από την Κύπρο είναι δικό σου προσωπικό θέμα και οι λόγοι που το έκανες αυτό δεν με/ας αφορούν. Για το άλλο θέμα με τους δικηγόρους τώρα. Σου είχα στίλει από το Σαββατοκυρίακο απάντηση αλλά για κάποιο λόγο δεν μπήκε στο blog. Εγώ αυτή την πληροφορία είχα, αυτό μου είπαν άτομα από το δικαστήριο αυτό είπα. Σωστό ή λάθος εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι και να ισχύει.

Ανώνυμος είπε...

Zaxo, poso kero ergazese stin Kipriaki Biblio8iki????

Ανώνυμος είπε...

ekamete ta bilyes. en kani pou em milate kaholou turkokyprius, mallonnete esis. eyo nomizo i Cyprus Library prepi na eni bi-communal ke na geni konda Ledra Palace. kamete ibomoni ke ennata evroun Talat ke Gristofkyas mesa sto 2009. ite areski sas ite essas areski o Talat ke o Gristofkyas eni Mister Yes ke polla kali athropi. i kypros theli Cyprus Library gia oullous kypreus.

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

@Ανδρέα Λουκά. Έχεις δίκαιο σε όσα γράφεις. Σε ευχαριστούμε που ασχολείσαι μαζί μας.

@Gianno Panayiotaki. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με το θέμα που έθιξε η Λουΐζα για τον δικηγόρο σου επειδή απλούστατα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα. Χαίρομαι που μπήκες και αποκατέστησες εσύ το όλο θέμα. (Σημ. το σχόλιο της Λουΐζας παρόλο που αναφέρεται ονομαστικά σε εσένα δεν σβήστηκε επειδή το έγραψε επώνυμα).

@Ζάχο, πολύ ατυχές το σχόλιο σου με το οποίο χαρακτηρίζεις την ΚΕΒΕΠ εργολάβο του κτισίματος της ΚΒ! Η ΚΕΒΕΠ δεν είναι ούτε εργολάβος, ούτε υπεργολάβος ούτε καν κτίστης αφού δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο να διαδραματίσει για το θέμα αυτό (και ούτε καν την ρώτησε κανένας). Η ΚΕΒΕΠ απλά λέει την άποψη της, από μόνη της και προσπαθεί να ταράξει τα λιμνάζοντα βιβλιοθηκονομικά νερά της Κύπρου. Αν εισακουστούν έστω και σε ένα βαθμό οι προτάσεις μας, τότε θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

@Λουΐζα. Έχω εξηγήσει τι έγινε με τις ανακοινώσεις. Το λέω ακόμα μια φορά. Αυτή που βλέπεις δημοσιευμένη στο blog με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου δόθηκε σε όλους τους βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στον Υπουργό, στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ΚΒ και σε κάποιους δημοσιογράφους που κάλυπταν της συζήτηση. Η ανακοίνωση με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου στάλθηκε στα ΜΜΕ και είναι επίσης δημοσιευμένη στο blog. Η 2η ανακοίνωση είναι βασισμένη στην 1η.

- Ενημερωτικά: έχει διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ ΔΣ ΚΕΒΕΠ και Διευθυντή ΚΒ προς άρση των παρεξηγήσεων που δημιουργήθηκαν.

Zachos είπε...

Αγαπητέ Ανδρέα,

Πρώτα απ’ όλα δεν ήταν σχόλιο (για να χαρακτηριστεί ατυχές) αλλά συμβολισμός όπως διευκρίνισα. Νομίζω όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Και για να το διευκρινίσω ακόμη περισσότερο… με τον ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ εργολάβος εννοώ απλούστατα τον, έστω και μη θεσμικά, αυτεξούσιο συντονισμό που ανέλαβε η ΚΕΒΕΠ όσον αφορά διάφορα θέματα που αφορούν την ΚΒ.

Και ΥΠΕΡΤΟΝΙΖΩ για ακόμη μια φορά ότι ΔΕΝ είμαστε αντίθετοι με όλο το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης αλλά μόνο με ορισμένα σημεία που κρίνουμε ότι εμμέσως αφήνουν αρνητικά υπονοούμενα για το προσωπικό αλλά και τη Διοίκηση της ΚΒ ενώ ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι έχουμε προτάσεις, εισηγήσεις και επιχειρήματα να παραθέσουμε στην Ανακοίνωση, στοιχεία που ΔΕΝ έρχονται σε αντιπαράθεση με τα όσα ήδη γράφτηκαν αλλά αντίθετα τα ενισχύουν ακόμη περισσότερο με ακόμη πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση με απώτερο σκοπό να εισακουστούν οι προτάσεις όχι απλά σε ένα βαθμό αλλά σε μεγάλο βαθμό (όπως προανέφερες).

Ειλικρινά σκέφτομαι να χαράξω το παραπάνω κείμενο σε πλάκα προκειμένου να γίνει από όλους κατανοητό…

Αλλά ας πούμε ότι έχω άδικο για το θέμα του συμβολισμού... θα μπορέσει κανείς να απαντήσει στα υπόλοιπα επιχειρήματα μου; Νομίζω, κατά τον συνάδελφο Παναγιώτη που παρεμπιπτόντως έχει δίκαιο, οι τοποθετήσεις μου είναι μεγάλης έκτασης :)


Ζ.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

Αγαπητέ Ζάχο, αν και δεν έχω πρόθεση να ανοίξω προσωπικό διάλογο με κανένα από εδώ, αν έχεις συγκεκριμένα ερωτήματα και θέλεις να σου απαντήσω σε κάτι συγκεκριμένο, θέσε μου σε παρακαλώ τα ερωτήματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ επειδή από τα γραφόμενα σου στα σχόλια δεν βλέπω να προκύπτει κάποιο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ή για το οποίο είμαι αρμόδιος εγώ (ή η ΚΕΒΕΠ) για να απαντήσει… Αν θέλεις πάρε με και τηλέφωνο.
Ο συμβολισμός που έγραψες ήταν γραμμένος στα σχόλια, αλλά ας μην παίζουμε με τις λέξεις… Κατάλαβες τι ήθελα να πω…

Φιλικά,
Ανδρέας Κ. Ανδρέου

Zachos είπε...

Φίλε Αντρέα άσε καλύτερα να τα πούμε από κοντά με την πρώτη ευκαιρία χωρίς ανώνυμα παράσιτα.

Πάντως η άποψη μου και οι προθέσεις μου, τόσο εμένα όσο και του προσωπικού, για το άτομο σου και την ΚΕΒΕΠ γενικότερα ήταν και είναι θετικές. Το μεγαλύτερο μέρος των γραφόμενων μου αποτελούσαν εισηγήσεις αντί για ερωτήματα.

Είχα την εντύπωση πως τα ανώνυμα σχόλια που στοχεύουν άλλους με αρνητικούς, για να μην πω ηλίθιους, χαρακτηρισμούς (βλ. SLOURP) θα διαγράφονταν.

Z.

Ανώνυμος είπε...

Agapite Zaxo vlepw toses meres ton "dialogo" pou ginete mesa se afto to site ke.....8elw na se rwtisw....poso kero ergazese stin Kipriaki Biblio8iki?????????

Zachos είπε...

σχεδόν 3 μήνες. Παίζει κάποιο ρόλο;

Ανώνυμος είπε...

Me olo to 8aros ke ton sevasmo......Apla dierwtame....
3 mines ergasias stin KB ke afto sou dinei to dikewma na prokaleis tosi anastatosi gia to tipota????

Zachos είπε...

Έχεις την εντύπωση ότι τα όσα έγραψα αφορούν εμένα προσωπικά ή είναι μόνο δικές μου θέσεις; Δεν ξέρω αν πρόσεξες αλλά σε κάθε μου σχόλιο χρησιμοποιούσα πληθυντικό ΕΜΕΙΣ αναφερόμενος στο προσωπικό της ΚΒ ώς ομάδα ατόμων… Όσο για το «τίποτα» αυτό είναι δική σου άποψη και δεν νομίζω να παίζει κάποιο ρόλο η χρονική διάρκεια που εργάζομαι εδώ.

Ανώνυμος είπε...

OK Zaxo...apla den e8esa swsta to erwtima mou, 3 mines ergazese stinsigkekrimeni vivlio8iki ke me ta legwmena sou eine sa na ke ergazese 10 xronia as poume ke egines empiognomonas sta p"provlimata" twn ergazwmenwn ekei, ke sta "provlimata tis sigkekrimenis vivlio8ikis.....ala
8elw na se rwtisw ke kati alo....gia ta opia sas parapona, kouvalima kasoniwn opos eipate, kouvalima vivliwn,oti sas ponaei i mesi sas ke vazete pago, ke ola osa anafer8ikan, perimenate to ipomnima tis KIBEP gia na ekfrasete ke na ta peite????

Ανώνυμος είπε...

sinaderfe Xristina gia na xekatharisoume ta pragmata. ego anaferthika gia to kouvalima kai to anigma kasion...kai giauto den paraponethika apla ego to ipa gia na antikrouso kapious anonimous pou ipostirizan oti oi vivliothikonomoi sto dimosio ta xinoun(kai sto leo opos graftike).
auto pou ithela na toniso ine oti doulevoume kai emis stin kratiki vivliothiki kai den aplonoume zampa (kata ta legomena kapion)!!!
Kai gia na xekathariso kai tin thesi mou oute me tin kevep ta vazo oute tetia diathesi exw..
P.S. Ego ergazome ena xrono stin KIVI pezi kanena rolo?Ama niazese gia tin doulia sou den exi simasia poso xrono doulevis...

Katerina Papamichael

Ανδρέας Καπανδρέου είπε...

Μετά από την σημερινή συνάντηση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ με τον Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης η ΚΕΒΕΠ δημοσίευσε (και σαν κανονικό άρθρο) την ακόλουθη ανακοίνωση, και μετά από αυτό θεωρεί το θέμα λήξαν!


Σε σχέση με τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν μετά από την τελευταία ανακοίνωση του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ σχετικά με την Κυπριακή Βιβλιοθήκη (ΚΒ), το ΔΣ δηλώνει τα ακόλουθα:

Είναι μέσα στους όρους εντολής του ΔΣ, όπως αυτοί εκπηγάζουν από το καταστατικό και τους κανονισμούς, να εκδίδει ανακοινώσεις και να θέτει τα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνεται ως συλλογικό όργανο. Οι ανακοινώσεις δεν υπόκεινται σε «έγκριση» από άλλο σώμα πέραν του ΔΣ. Δε θεωρούμε ότι η εν λόγω ανακοίνωση θίγει ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΚΒ, ούτε ότι λειτουργεί λιβελλογραφικά. Επίσης δε θεωρούμε ότι οι απειλές είναι ωφέλιμος τρόπος επίλυσης διαφορών. Θεωρούμε ότι εάν το ζητούμενο είναι να γίνουν πραγματικές τομές, σίγουρα δε μπορεί να υπάρξει απόλυτη αποδοχή κάποιων θέσεων από όλους τους συναδέλφους.

Στόχος του ΔΣ δεν είναι να έρχεται σε ρήξη με συναδέλφους. Όμως θεωρούμε ότι το να κρύβουμε τυχόν προβλήματα κάτω από το χαλί δε συμβάλλει στη λύση κανενός προβλήματος. Ως ΔΣ θέτουμε κάποια ζητήματα και προσπαθούμε να τα οδηγήσουμε σε λύση, ή τουλάχιστον σε βελτίωση.

Όσον αφορά κάποιες εκφράσεις που πιθανόν να ενόχλησαν, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Τα αξιοκρατικά κριτήρια ήταν, είναι, και θα εξακολουθήσουν να είναι μέσα στις απαιτήσεις της ΚΕΒΕΠ. Ως ΔΣ της ΚΕΒΕΠ δεν ενστερνιστήκαμε τον ρόλο των κριτών των προσλήψεων. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, άλλωστε κάποιες προσφυγές εξετάζονται στο Δικαστήριο. Το ότι η πρόταση «πρόσληψη επαρκούς και προσοντούχου προσωπικού, με αξιοκρατικά κριτήρια» ερμηνεύτηκε ως αξιολόγηση των μέχρι τώρα προσλήψεων, είναι μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία της πρότασης. Ως ΔΣ προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το κύρος των προσλήψεων με προληπτικές κινήσεις, ακριβώς για να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα αμφισβήτησης των προσλήψεων.

2. «Χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού»: Ως ΔΣ εκφράζουμε τη θλίψη μας για το ότι η φράση αυτή συνδέθηκε με καταχρασμό χρημάτων. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν ήταν αυτή η πρόθεση, και αν δημιουργήθηκε αυτή η εσφαλμένη εντύπωση, δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό να αποσύρουμε τη φράση. Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ ήθελε να τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΒ πρέπει να αυξηθεί, και αυτά τα επιπρόσθετα ποσά να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και ευφάνταστα για την ζητούμενη αναβάθμιση της ΚΒ. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι το σχόλιο αυτό δεν αφορά μόνο την διεύθυνση της ΚΒ αλλά και το Υπουργείο και την Πολιτεία γενικότερα.

Το ΔΣ εκφράζει τη λύπη του για τυχόν παρανοήσεις, και ζητά τη συνεργασία όλων, χωρίς αχρείαστες συγκρούσεις και προσωπικές τοποθετήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Sinadelfe Katerina se efxaristw pou mou apantises gia logariasmo tou sinadelfou Zaxou....Den prokite na peksw kanena logopegnio, na rotisw ti akrivos kanete ke ti den kanete, aloste eine kati pou den mou peftei logos..epidi ton agapito sinadelfo Zaxo tixanei na ton gnwrizw prosopika giafto pira to 8aros na tu kanw kapies erotiseis, apo kei ke pera an aplonete zampa i oxi prosopika emena den me afora, den 8elw na ma8w ke den mou peftei logos....oi erwtisois mou itan gia ton agapito zaxo ke oxi gia sena, eksalou den se gnwrizw kiolas :)

Alwste oloi osoi ergazwmaste se afton ton klado kseroume oti peftei para poli kouvalima ke para ma para poloi doulia.....ala omows epidi tixanoi ke TO DS Atoma na eine poloi kaloi mou filoi ke sinadelfoi ke epidi taxani me orismenous apo aftous na exw ergastei arketo kero mazi tous, kserw oti ola osa ekanan ke de tekanan kakovoula giati anti8etos niazwnte gia ton klado mas

Kali mera na exeis Katerinio ke xeretismata ston agapito filo Zaxo

Ανώνυμος είπε...

Gianno Panagiotaki, apologoumai an se peirakse auto pou eipa. Otan to anefera to 8ewrousa oti itan ali8eia alla telika epsaksa k ema8a oti exeis dikaio, den einai. Anakalw auta pou eipa.. Mesa sta plaisia tis iperbolis girw apo auth thn ipo8esi ipo8ikan pragmata baria kai asxima... H oli auth antipara8esi itan peritti giati sto katw katw oloi sinaderfoi eimaste...

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου