Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

Παζαράκι βιβλίου


Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για αγορά υπηρεσιών για ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση υλικού της Βιβλιοθήκης από πτυχιούχους έμπειρους Βιβλιοθηκονόμους.

Απαιτούμενα προσόντα

· Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας

· Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μίας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

· Άριστη γνώση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5 ή 5.6 και του ταξινομικού συστήματος Dewey απαραίτητη

· Ευρύτητα γενικών γνώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα από προηγούμενη ανάλογη εργασία και να υποβάλουν

· Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

· Φωτοαντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων σπουδών και άλλων τυχόν πιστοποιητικών

· Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας

· Βεβαίωση από προηγούμενη εργασία απαραίτητη

Σημειώνεται ότι η εργασία ενδέχεται να ξεκινήσει άμεσα και ότι θα διεξάγεται πρωινές ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2010 είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικώς σε κλειστό φάκελο με τη σημείωση «Για παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου» στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ΄,

Βιβλιοθήκη,

Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία

Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την ίδια θέση μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ξανά.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Η Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) διοργανώνουν διάλεξη με θέμα

«Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα».

Τρίτη 29 Ιουνίου, 11- 13:00, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), αίθουσα UNESCO

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Kαθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Ιωαννίδης. Εισαγωγή στο θέμα των ψηφιακών βιβλιοθηκών θα κάνει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου. Τη διάλεξη θα προλογίσει η Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αθηνά Στασοπούλου.

Πρόγραμμα

11:00 – 11:10 Χαιρετισμός
Καθηγήτρια Αθηνά Στασοπούλου
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

11:10-11:25 Εισαγωγή
Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου
Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

11:25 – 12:25 Ομιλία
Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερωτήσεις - Συζήτηση


Π.Α. μέχρι 28/06/2010

Τηλ. 22 444772

Κική Ζένιου zeniou.k@unic.ac.cy

‘Ερση Νεοφύτου neofytou.e@unic.ac.cy


Περίληψη εισήγησης:
Έχοντας περάσει από τις μεθοδολογίες της εμπειρίας/παρατήρησης, της θεωρίας/πειράματος και του υπολογισμού, η επιστημονική έρευνα προάγεται πλέον κυρίως μέσω της εξερεύνησης δεδομένων. Διάφορες επιστημονικές διαδικασίες παράγουν τεράστιες ποσότητες πολύπλοκων δεδομένων, τα οποία κατόπιν αναλύονται με αυτόματους ή ημιαυτόματους τρόπους. Η ανάλυση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση κοινών τάσεων ή σπάνιων φαινομένων στα δεδομένα, τα οποία συχνά οδηγούν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Για τη διευκόλυνση αυτής της επιστημονικής μεθοδολογίας, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται νέα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα και προσφέρουν υπηρεσίες πάνω σ' αυτά. Ανεξάρτητα από το πώς ονομάζονται και αυτοπροσδιορίζονται, π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια ή υποδομές δεδομένων, τα συστήματα αυτά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η ομιλία αυτή δίνει παραδείγματα επιστημονικών προσπαθειών που χρειάζονται υποστήριξη από τέτοια συστήματα και αναλύει τα σημαντικά τους στοιχεία. Κατόπιν εστιάζει σε συγκεκριμένα συστήματα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιγράφει διεξοδικά την μέχρι τώρα πορεία τους. Τέλος, καθορίζει κάποιες κατευθύνσεις μελλοντικής δουλειάς στο χώρο αυτό.


Γιάννης Ιωαννίδης - βιογραφικό σημείωμα
O Γιάννης Ιωαννίδης είναι τακτικός Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1982), μεταπτυχιακό δίπλωμα Master σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Harvard (1983) και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley (1986). Ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Wisconsin στο Madison, όπου και ανελίχθηκε στη βαθμίδα του τακτικού Καθηγητή το 1999. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή Ιωαννίδη συμπεριλαμβάνουν συστήματα βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εξατομίκευση, επιστημονικά συστήματα, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει πέραν των 100 άρθρων σε πρωτοπόρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι Fellow της ACM και IEEE. Του έχει απονεμηθεί αριθμός βραβείων για επιτεύγματα στην έρευνα και τη διδασκαλία. Ήταν κύριος ερευνητής σε πάνω από 30 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διάφορα κρατικά ιδρύματα σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Καθηγητής Ιωαννίδης είναι πρόεδρος της ACM SIGMOD και έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια επαγγελματικών οργανισμών. Είναι μέλος του Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Max Planck για την πληροφορική και έχει συμμετάσχει σε αριθμό επιστημονικών συμβουλίων της Ελλάδος.

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Βιβλία ίσον μόρφωση


Τα παιδιά που ζουν σε σπίτια όπου οι γονείς διαθέτουν πολλά βιβλία, έχουν συνήθως στη συνέχεια αυξημένο μορφωτικό επίπεδο, ενώ, αντίθετα, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον χωρίς βιβλία γύρω τους, εμφανίζουν αργότερα χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (αν και πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις), σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα.


Η μελέτη, που διήρκεσε 20 χρόνια, υπό την καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Μαράια Έβανς, του πανεπιστημίου της Νεβάδα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είτε οι γονείς είναι πλούσιοι ή φτωχοί, είτε περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένοι οι ίδιοι, αν διαθέτουν μια βιβλιοθήκη στο σπίτι τους, ακόμα και αν δεν είναι μεγάλη, συμβάλλουν καθοριστικά στο να αποκτήσουν τα παιδιά τους ένα καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Η επίδραση της οικογενειακής βιβλιοθήκης στο μορφωτικό επίπεδο των παιδιών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Κίνα, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι 500 ή περισσότερα βιβλία σε ένα σπίτι «προσθέτουν» κατά μέσο όρο 6,6 περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, στις ΗΠΑ 2,4 χρόνια, ενώ ο μέσος παγκόσμιος όρος (με βάση στοιχεία της έρευνας σε 27 χώρες) είναι 3,2 χρόνια περισσότερης μόρφωσης.

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο σημαντικότερος παράγων για το μορφωτικό επίπεδο ενός παιδιού στη ζωή του (δηλαδή πόσα χρόνια συνολικά θα σπουδάσει) είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονιών του. Όμως η νέα έρευνα δείχνει ότι η ωφέλεια που προέρχεται από την ανατροφή ενός παιδιού σε ένα σπίτι με εκατοντάδες βιβλία (σε σχέση με την ανατροφή ενός παιδιού σε ένα περιβάλλον με ολοσχερή ή σχεδόν πλήρη έλλειψη βιβλιοθήκης), είναι ουσιαστικά ίδια με την ωφέλεια που έχει ένα παιδί, το οποίο ανατρέφεται από γονείς με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (σε σχέση με ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια με αμόρφωτους γονείς).

Η μελέτη εκτιμά ότι και οι δύο παράγοντες (τόσο η ύπαρξη μιας βιβλιοθήκης με τουλάχιστον 500 βιβλία, όσο και η ύπαρξη γονέων με ανώτατη εκπαίδευση) προσδίδουν στο παιδί, κατά μέσο όρο, 3,2 χρόνια πρόσθετης εκπαίδευσης στη ζωή του, γεγονός που έχει συνήθως ευεργετικά αποτελέσματα αργότερα (περισσότερες κοινωνικές επιλογές και δυνατότητες εύρεσης εργασίας, υψηλότερες αμοιβές κ.ά.). Σύμφωνα με την Έβανς, τα παιδιά εκείνα που αναλογικά ωφελούνται περισσότερο από τα βιβλία, είναι όσα προέρχονται από γονείς με χαμηλότερη μόρφωση, οι οποίοι όμως φροντίζουν να έχουν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους.

Η αγορά βιβλίων, σύμφωνα με τη μελέτη, αποτελεί μια καλή και όχι ακριβή επένδυση, που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των παιδιών και γενικότερα της κοινότητας όπου ζουν. Όπως διαπίστωσε, ακόμα και μόνο 20 βιβλία σε ένα σπίτι μπορούν να «σπρώξουν» ένα παιδί να αποκτήσει αργότερα καλύτερη μόρφωση, ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των βιβλίων, τόσο μεγαλώνει και το όφελος για τα παιδιά.

Αν και η αγορά εργασίας γίνεται διεθνώς όλο και πιο ανταγωνιστική, δυσκολεύοντας την εύρεση εργασίας και συμπιέζοντας τους μισθούς, οι στατιστικές δείχνουν ότι γενικά οι πιο μορφωμένοι παίρνουν πάντα περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους, σε σχέση με τους λιγότερο μορφωμένους, συνεπώς η μόρφωση δεν παύει να είναι μια «επένδυση που αποδίδει».

http://www.sigmalive.com/simerini/world/epikairotita/277847

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

Συνέδριο για τη Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

EuroMed2010 - Call for Papers - New Deadlines and Best Paper Awards

Dedicated to Digital Cultural Heritage and Digital Libraries

November 8 - 13th, 2010
Limassol, Cyprus
http://www.euromed2010.eu

Invitation:
You are kindly invited to submit a paper to the EUROMED2010 joint
conference which will provide an opportunity to exchange research
results, opinions, experiences and proposals on the best practice and
hi-tech tools from Information and Communications Technology to
document, archive, preserve, manage and communicate Cultural Heritage (CH).
The main goal of the event is not only to illustrate the programs underway
but also excellent work wherever it is located and however it is
supported, in order to promote a common approach to the tasks of e-
documentation of World Cultural Heritage. Furthermore, regional
capacities in the area of Cultural Heritage and IT will be facilitated
in advancing their know-how through the exchange of information and
generation of new ideas and cooperation's, where the world meets the
finger prints of several ancient civilizations on earth.

To reach this ambitious goal the topics covered will include
experiences in the use of innovative recording technologies & methods
and how to take best advantage to integrate the results obtained to
build up new tools and/or experiences as well as improved
methodologies for documenting, managing and communicating CH.

The EuroMed2010 joint event will focus on interdisciplinary and multi-
disciplinary research concerning both cutting edge Cultural Heritage
Informatics and use of technology for the representation,
documentation, preservation, archiving and communication of CH
knowledge. The scope includes standards, metadata and every phase of CH
information technology: initial data capture/digitization, information/data
processing, reconstruction, visualization and documentation as well as
dissemination of results to the scientific and cultural heritage
communities and to the general public (Multilingua, Multimedia Digital
Library). We are also interested in aspects of the wider legal,
IPR and ethical responsibilities of Cultural Heritage Informatics. Research
subjects parallel the interests of CIPA, ISPRS and EuroMed
including culturally significant monuments, artefacts and sites as
well as the activities of museums, libraries, archives, and
organizations involved with their care.

Topics:
Those researchers who wish to participate in this event are invited to
submit papers on original and unpublished work addressing the
following subjects:

-Digital Data Acquisition Technologies in CH
-2D and 3D Data Capture Methodologies and Data Processing in CH
-On-site and remotely sensed data collection
-2D and 3D GIS in Cultural Heritage
-Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management &
Monitoring
-CAD and FEM based Digital Reconstructions and 3D Modeling
-Reproduction Techniques and Rapid Prototyping in CH
-Visualisation Techniques (desktop, Virtual and Augmented Reality)
-Virtual Reality in Archaeology and Historical Research
-Multimedia, Multilingua, Data Management and Archiving
-Construction and indexing of large scale Multimedia/Multilingual
-Encyclopedias in Cultural Heritage
-Computer Animation for CH Applications and Virtual Heritage
-Game Technologies in Cultural Heritage
-Non-Photorealistic Rendering of CH Data
-Virtual Museum Applications (e-Museums and e-Exhibitions)
-Digital/Virtual Documentation of Archaeological Excavations
-Novel Internet-based Cultural Heritage Applications
-Portals and Digital Libraries of Culture
-Usability, Effectiveness and Interface Design for CH Applications
-Innovative Graphics Applications and Techniques
-Interactive Environments and Applications
-Digital Libraries and e-Archives in Cultural Heritage
-National Digital Libraries and Aggregators as cross-domain systems
-Long term availability of content and its long term accessibility
-Effective IC-Technologies for the creation, management and reuse of content
and knowledge
-Storytelling and authoring tools
- e-Learning in Cultural Heritage
-Tools for Education, Documentation and Training in CH
-Archaeological Analysis and Interpretive Design
-Standards, Metadata, Ontologies and Semantic Processing in Cultural
Heritage
-Authentication, Accreditation and Digital Rights Management
-Legal issues: Water-Marking, Orphan Works, Copyrights and IPR
-Professional and Ethical Guidelines
-The Economics of Cultural Informatics and Tourism
-Natural and Man initiated deconstruction of Cultural Heritage and
prevention techniques.
-ICT assistance in monitoring and restoration

Submission of Papers:
Submissions for the joint event are completely electronic, and both the
paper and all supplementary material must be submitted through the on-line
submission website.

The conference accepts only original, unpublished work
written in English. The 10 best papers will be published in the Elsevier journal:

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620738/description#

We are soliciting three types of contributions:


- FULL research papers presenting new innovative results. These papers will
have a full-length oral presentation and will be published in a high-quality
proceedings volume. Each submitted paper must not exceed 8 pages in total.

http://fullpapers.euromed2010.eu/openconf.php


- PROJECT papers focusing on the description of project organization, use of
technology, and lesson learned. These papers will have a short oral
presentation and will be included in a "Projects Papers" proceedings volume.
Each submitted paper must not exceed 8 pages in total.

http://projectpapers.euromed2010.eu/openconf.php


- SHORT papers presenting preliminary ideas and works-in-progress. These
papers will have a short oral presentation and will be available as posters
in conference breaks. They will be published in the "Short Papers"
proceedings volume. Each submitted paper must not exceed 6 pages in total.
http://shortpapers.euromed2010.eu/openconf.php


For information concerning style and format of all submissions, please
refer to:
http://www.euromed2010.eu/paper-submission/

Important Dates:

. Paper submission FULL papers: June 14th, 2010 (24:00 UK Time)
. Paper submission PROJECT/SHORT papers: June 14th, 2010 (24:00 UK Time)
. Notification of Refereeing results: July 15th, 2010
. Camera ready FULL papers to printer: August 9th, 2010
. Camera ready PROJECT/SHORT papers to printer: August 23rd, 2010
. Proposals for showcases/ demo's: June 28th, 2010

For more information about the joint conference please visit the webpage:
http://www.euromed2010.eu or directly contact the chair of the event at:
chairman@euromed2010.eu.

The event is in cooperation with a number of European Commission Projects in
the area of Digital Libraries / e-preservation in CH and the EU Member
States' Expert Group on Digitization and Digital Preservation.

Regards,
Marinos Ioannides (CY), Dieter Fellner (DE)

Diofantos Hadjimitsis (CY) and Andreas Georgopoulos (GR)
www.euromed2010.eu
Email: chairman@euromed2010.eu

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση Εγκαίνια Κυπριακής Βιβλιοθήκης εγκαταστάσεις Φανερωμένης


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, και το Προσωπικό της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σας προσκαλούν στα εγκαίνια των εγκαταστάσεων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης

την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010
ώρα 8.00 μ.μ.

Διεύθυνση:
Φανερωμένης 46
1011 Λευκωσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγιασμός
θα τελεστεί από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
κ.κ Χρυσόστομο Β΄

Καλωσόρισμα
από τον Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
κ. Αντώνη Μαραθεύτη

Προσφώνηση
του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Καθ. Αντώνη Τσακμάκη

Εγκαίνια των εγκαταστάσεων και χαιρετισμός
από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Ανδρέα Δημητρίου

Οι λογοτέχνες κ. Στέφανος Σταυρίδης και κα. Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου διαβάζουν τα κείμενά τους

Έργα Κυπρίων συνθετών για κουαρτέτο εγχόρδων από μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου

Δεξίωση

Διάρκεια εκδήλωσης 40΄

Π.Α. 22410171
έως τις 11.06.2010

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

Θέση Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου στην Αθήνα

United Nations Environment Programme - UNEP/MAP | Library Assistant, G-6

ORGANIZATIONAL LOCATION: UNEP/DEPI
DUTY STATION: Athens
POST NUMBER: MEL-2322-2891-2664-1317
DURATION: 1 year
CLOSING DATE: 15 June 2010

Click here for the Terms of Reference

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Πρακτικά ημερίδας: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιβλιοθήκες


Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία σε πλατύ βιβλιοθηκονομικό, κυρίως, κοινό (πάνω από 140 άτομα) η ημερίδα που διοργάνωσε η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) την Δευτέρα 10 Μαΐου 2010, με θέμα «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες». Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης νομικοί, εκδότες, συγγραφείς, επιχειρηματίες αναδημοσίευσης αρχείων και άλλοι έχοντες εξειδικευμένο ενδιαφέρον για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το θέμα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επηρεάζει όλες τις βιβλιοθήκες και αρχεία και τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και συγγραφείς, εκδότες, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, την Αστυνομία και πολλούς άλλους φορείς. Τα τελευταία χρόνια δε, με το αλματώδες πέρασμα από το έντυπο στο ψηφιακό υλικό, η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στο υλικό από τους χρήστες, έχει μετατραπεί σε μείζον ακανθώδες ζήτημα για τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Μετά τον χαιρετισμό από την Πρόεδρο του ΔΣ της Ένωσης, Χρυσάνθη Σταύρου, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των 6 ομιλητών, οι οποίες ήταν περιεκτικές και πολύ διαφωτιστικές για ένα φλέγον θέμα της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που έκανε μια δυναμική εισαγωγή στην έννοια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αναπτύσσοντας το θέμα «Τα συγγραφικά έργα και το κυπριακό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας». Η κυπριακή δικαιοσύνη δεν αντιμετώπισε ακόμα μεγάλο αριθμό δικαστικών διεκδικήσεων για πνευματικά δικαιώματα, κι έτσι απομένει ακόμα πολύς δρόμος για ανάπτυξη νομολογίας επί του θέματος.

Ακολούθησε η ομιλία του Μάριου Αριστείδου, εκπροσώπου του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αστυνομίας Κύπρου. Ο κ. Αριστείδου έδωσε πρακτικά παραδείγματα του ρόλου της Αστυνομίας στην καταπολέμηση των αδικημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και των δυσκολιών που απαντώνται λόγω της δυνατότητας για πολύπλευρη ερμηνεία των νόμων.

Η Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος στο Νομικό Σπουδαστήριο της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, ανάπτυξε το θέμα «Βιβλιοθήκες και δικαίωμα δημόσιου δανεισμού». Το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού είναι ένα θέμα που χρήζει διευθέτησης τόσο στον ελλαδικό όσο και στον κυπριακό χώρο, εφόσον επί του παρόντος στις δύο χώρες δεν υπάρχει κανένας φορέας που να εισπράττει δικαιώματα εκ μέρους των συγγραφέων για τη δημόσια χρήση των έργων τους (πχ όταν αυτά αγοράζονται από βιβλιοθήκες αλλά δανείζονται δωρεάν σε χρήστες).

Ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων με σημαντική συμμετοχή από τους συνέδρους. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν πολλά και επιδέχονταν πολλαπλών απαντήσεων.

Μετά το διάλειμμα, ακολούθησε το δεύτερο μέρος της ημερίδας, με θέματα που περιστρέφονταν κυρίως γύρω από το ψηφιακό υλικό.

Η Σύλβια Β. Κουκουνίδου, ΑρχειονόμοςΒιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, μίλησε για τα πρακτικά προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στη διαδικασία ψηφιοποίησης υλικού σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που αναφύονται λόγω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πολλοί, και σε πολλές περιπτώσεις δε μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της χρήσης και των δικαιωμάτων.

Από το βήμα του συνεδρίου ανακοινώθηκε και η συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenAire, μέσω της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής πολιτικής ανοικτής πρόσβασης στην Ευρώπη. Η ανοικτή πρόσβαση επηρεάζεται άμεσα από τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ακολούθησε η παρουσίαση του θέματος «Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης εκπαιδευτικών πηγών με χρήση των αδειών Creative Commons» από τον Μαρίνο Παπαδόπουλο, Δικηγόρο, Legal Lead των αδειών Creative Commons στην Ελλάδα. Η ρηξικέλευθη ιδέα πίσω από το Creative Commons είναι ότι κάποιοι δημιουργοί μπορεί να μη θέλουν να εξασκήσουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τους επιφυλάσσει ο νόμος, έχοντας υπόψιν ότι η επιδίωξη ολοκληρωτικής προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εμποδίζει τη διάδοση του έργου τους στο ευρύτερο δυνατό κοινό και δεν τους βοηθά να αποκτήσουν την αναγνώριση που επιθυμούν. Οι άδειες CC βοηθούν στη διατήρηση και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με πιο ευέλικτο και ανοικτό τρόπο, από τους ίδιους τους κατόχους τους.

Τελευταία ομιλήτρια ήταν η ΕλένηΤατιανή Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ανέπτυξε το θέμα της δημιουργίας και προστασίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία στα θέματα αυτά δεν είναι εύκολη ως προς την ερμηνεία της, και συχνά παρουσιάζονται διττές ερμηνείες που ακολουθούνται από δικαστικές διεκδικήσεις.

Μετά από ένα δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, παρεμβάσεων και τοποθετήσεων, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με όλους τους ομιλητές.

Το ζητούμενο που παραμένει είναι η ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης στα δεδομένα και του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Κείμενα και παρουσιάσεις της ημερίδας:

Ο ρόλος της Αστυνομίας στην καταπολέμηση των αδικημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας
[παρουσίαση]
Μάριος Αριστείδου
Εκπρόσωπος του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αστυνομία Κύπρου

Βιβλιοθήκες και δικαίωμα δημόσιου δανεισμού
[παρουσίαση, πλήρες κείμενο]
Βασιλική Στρακαντούνα
Βιβλιοθηκονόμος, Νομικό Σπουδαστήριο Νομικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ψηφιοποίηση υλικού σε βιβλιοθήκες και αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί
Σύλβια Β. Κουκουνίδου
Αρχειονόμος‐Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης εκπαιδευτικών πηγών με χρήση των αδειών Creative Commons
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Δικηγόρος, Legal Lead των αδειών Creative Commons στην Ελλάδα

Η δημιουργία και η προστασία της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας
[παρουσίαση]

Ελένη‐Τατιανή Συνοδινού
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Lady Gaga αλά Βιβλιοθηκονομικά!

Φοιτητές και προσωπικό του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον τραγουδούν το Poker Face με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως μόνο βιβλιοθηκονόμοι θα το έκαναν:Απο το http://troktiko.blogspot.com

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου