Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕΠ την ΠΕΜΠΤΗ!


Κατά την Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, δυστυχώς παρατηρήθηκε το αποκαρδιωτικό φαινόμενο της πολύ μικρής προσέλευσης, καθώς και του μειωμένου ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιτίας αυτού δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουμε σε εκλογική διαδικασία.

Μετά από χρόνια αδράνειας η Ένωση ανασυστάθηκε το 2007 για να  αντιπροσωπεύει τους επαγγελματίες του κλάδου και είναι σημαντικό τα μέλη να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά κι όχι κατ΄ όνομα στις δράσεις της Ένωσης. 
Συνάδελφοι, σας καλώ όλους όπως δώσετε το παρόν σας στην επαναπρογραμματισμένη Γενική Εκλογική Συνέλευση, η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνέχειας της ύπαρξης και λειτουργίας της Ένωσης. Καλείστε όπως μελετήσετε τον Απολογισμό Δράσης 2010-2012 ώστε να κατανοήσετε ότι η ΚΕΒΕΠ και υπάρχει και λειτουργεί και δράση έχει, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει, προς το συμφέρον όλων των μελών της.
Η Γενική Εκλογική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ξανά, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, στις 5:00 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων της Τράπεζας Κύπρου στην Αγ. Παρασκευή (πάροδος Κέννεντυ).

Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ.
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Γενική συζήτηση
4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.


Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται μόνο με γραπτή αίτηση (επισυνάπτεται). Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν όλα τα τακτικά μέλη, δεδομένου ότι είχαν πληρωμένη συνδρομή κατά τα δύο προηγούμενα έτη 2010-2011, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης:

3.2 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νοείται ότι τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα νοουμένου ότι είναι τακτικά μέλη με πληρωμένη συνδρομή για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη.

Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται, ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.

Επίσης,  μέλος που δεν είναι παρόν στην Συνέλευση μπορεί να καταθέσει Υποψηφιότητα, εφόσον πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.
Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να  υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του.

Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Εκλογικής Συνέλευσης (29/3/2012), στην πρόεδρο του ΔΣ Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy, μέχρι τις 10.00 π.μ. Οι οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 5.00 μ.μ. της ημέρας της Εκλογικής Συνέλευσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509      chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ  22892082       
despinal@ucy.ac.cy

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Η ΑCΤΑ δεν έπεσε από τον ουρανό

εφημερίδα Σημερινή, 14/3/2012
http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/other/472576 

Η ζωή, η υγεία, η ελευθερία έκφρασης, ο ιδιωτικός βίος, τα προσωπικά δεδομένα, διακηρυγμένες αξίες του ίδιου του κοινωνικοοικονομικού συστήματος, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα

Η κριτική για την ΑCΤΑ δεν πρέπει να περιορίζεται στην ελευθερία έκφρασης. Ο λόγος που δίνεται εκεί η έμφαση πρώτιστα είναι ίσως για να κατανοήσει το κοινό ότι το αφορά άμεσα. Δεν πρέπει, όμως, να μείνουμε εκεί, αλλά να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο.

Η ΑCΤΑ είναι πρώτιστα ένα πολυεργαλείο ελέγχου και επιβολής. Όταν ένα κοινωνικό σύστημα καταρρέει είναι όπως ένα ανθρώπινο κορμί, που καταρρέει μυοσκελετικά αλλά ακόμα εγκεφαλικά λειτουργεί, κάνοντας απέλπιδες προσπάθειες να συντονιστεί και να μετακινηθεί. Η μετακίνηση γι' αυτό το κοινωνικοοικονομικό σύστημα είναι η επανεπένδυση του κέρδους και περαιτέρω αύξησή του. Όταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν υφίστανται πλέον, δεν υπάρχουν νέες αγορές, νέα προϊόντα, νέες ανάγκες, ο νους παρουσιάζει τάσεις αυτοκανιβαλισμού στην ανάγκη του για να τραφεί. Τρώει το κορμί του. Αυτοκαταστρέφεται και ξαναδημιουργεί έτσι νέες ανάγκες.

Η συμφωνία για την ΑCΤΑ είναι συνδυασμός των δυο λύσεων του νου. Ο συνδυασμός ανοίγματος νέων αγορών με προϊόντα υποχρεωτικής χρήσης και κλείσιμο του μη αποδεκτού ανταγωνισμού, ασχέτως των απωλειών σε ζωές και κεκτημένα. It's nothing personal it's just business. Η ζωή, η υγεία, η ελευθερία έκφρασης, ο ιδιωτικός βίος, τα προσωπικά δεδομένα, συστατικά ιδεολογικά μέρη, διακηρυγμένες αξίες του ίδιου του κοινωνικοοικονομικού συστήματος μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ανάγκη του κέρδους, του ιθύνοντος νου δηλαδή.

Η πνευματική ιδιοκτησία και η λεγόμενη προστασία της αποτελεί μόνο ένα μέρος της συμφωνίας. Ας αφήσουμε τη ζωή και την υγεία στη συνέχεια. Υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια και πλατύτητα ερμηνειών, που κάλλιστα θα μπορούσε να ισχύσει το εξής σενάριο:
Αν κάποιος σε ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ανεβάσει μια επίμαχη φάση από ποδοσφαιρικό αγώνα, τότε το κανάλι που κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μπορεί να καταγγείλει την υπόθεση και να αιτηθεί την καταστροφή του προϊόντος. Οι δικαστικές Αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν την καταστροφή περαιτέρω και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή (τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή του παραβάτη), ο οποίος θα πληρώσει με δικά του έξοδα την καταστροφή του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Υπάρχει συνειδητή εξίσωση του χρήστη με τον επαγγελματία απομιμητή και υποκλοπέα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι λόγοι: Για την επίλυση του προβλήματος οι εταιρείες που προμηθεύουν το διαδίκτυο θα πρέπει να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις ενέργειες των χρηστών και υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα sites θα χρησιμοποιούν ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει την αντιγραφή. Αυτό είναι το νέο προϊόν υποχρεωτικής χρήσης που αναφέραμε.

Κάποιος θα σκεφτεί η ζωή, η υγεία; Υπερβολές! Και όμως καθόλου υπερβολές δεν είναι. Η ΑCΤΑ αποτελεί μια συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης /απομίμησης, το εύρος δε που καταλαμβάνει είναι τεράστιο. Στη συνειδητή προσπάθεια των βασικών παικτών του συστήματος να απαλλαγούν από τον ανταγωνισμό και περαιτέρω αύξηση του κέρδους μπαίνει και η υγεία.
Δυστυχώς, και κακώς εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία τα λεγόμενα generic (γενόσημα) φάρμακα, τα οποία είναι φθηνότερα από αυτά που έχουν την πατέντα (πρωτότυπα). Τα πρωτότυπα φάρμακα προστατεύονται για κάποια χρόνια από τους νόμους που εμποδίζουν άλλες εταιρείες να κυκλοφορήσουν όμοια. Όταν λήξει αυτή η περίοδος, η πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες είναι οι εταιρείες να κυκλοφορούν τα δικά τους φάρμακα, που είναι όμοια με τα πρωτότυπα.

Κυρίως σε θεραπείες καρκίνου και του ιού του aids και κυριότερα σε χώρες του τρίτου κόσμου τα συστήματα υγείας τους στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτά τα φάρμακα. Κυρίως χώρες του τρίτου κόσμου, γιατί χρήση αυτών των φαρμάκων γίνεται και από πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η απαγόρευσή τους θα έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια ασθενείς του ίου του aids και καρκινοπαθείς να στερούνται θεραπείας και, τελικά, να πεθαίνουν. Όλα αυτά, γιατί οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, βασικός παίκτης του συστήματος, θέλουν να κρατήσουν ψηλά τις τιμές των φαρμάκων τους και μακριά το ανταγωνισμό.

Ο αδύναμος παίκτης του συστήματος, ο ασθενής, πολύ δε περισσότερο αν προέρχεται από μια χώρα αδύναμο παίκτη, είναι φυσικά αμελητέος. Η υγεία από δημόσιο δωρεάν παγκόσμιο αγαθό νομιμοποιείται να είναι πολυτέλεια όπως τα πολυτελή φάρμακα για εύπορους. Η δε περαιτέρω αποκρατικοποίηση του συστήματος υγείας που παρατηρείται παγκόσμια σε συνδυασμό με τη συμφωνία, ας φανταστούμε όλοι πού θα οδηγήσει!

Η αύξηση της κερδοφορίας διασφαλίζεται έτσι για λίγο καιρό με αυξήσεις τιμών, νέες αγορές, επανεπένδυση και αύξηση του κέρδους.
Μετά, με τον ίδιο πάλι τρόπο, κάποιο άλλο μέχρι τώρα δεδομένο μάς θα γίνει στόχος. Μπροστά σε αυτά, λοιπόν, τα δεδομένα υπάρχει μια συνειδητή απόφαση του κεφαλαίου. Δεν αντιλέγω ποσώς, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της ελευθερίας έκφρασης του ιδιωτικού βίου είναι σαφώς τεράστια αρνητικότατη πρόνοια της ΑCΤΑ, είναι όμως και η ίδια η ζωή και η υγεία που κινδυνεύουν με αυτήν.

Το βασικό ζήτημα, λοιπόν, είναι ότι συμφωνίες σαν την ΑCΤΑ δεν πέφτουν από τον ουρανό. Όταν καταδικάζουμε αυτού του είδους τις συμφωνίες, οφείλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να καταδικάσουμε τις πολιτικές που κρύβονται πίσω απ' αυτές και όλους όσοι τις εξυπηρετούν.

ΠΑΜΠΟΣ ΛΟΪΖΟΥ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

International Conference on Cultural Heritage EuroMed 2012


International Conference EuroMed 2012 dedicated on Cultural Heritage October 29th – November 3rd, 2012 Amathus-Hotel, Limassol, Cyprus www.euromed2012.eu

Invitation:

You are kindly invited to submit a paper to the EuroMed 2012 conference which will provide an opportunity to exchange research results, opinions, experiences and proposals on the best practice and hi-tech tools from Information and Communications Technology to document, preserve, manage and communicate Cultural Heritage (CH). This event will be supported by a scientific committee which consists of almost 100 renowned professionals in the area of CH for a blind peer review of all submitted papers. The 4th EuroMed2012 brings together researchers, policy makers, professionals and practitioners to explore some of the more pressing issues concerning cultural heritage today. In particular, the main goal of the conference is to focus on interdisciplinary and multi-disciplinary research on tangible and intangible Cultural Heritage, the use of cutting edge technologies for the protection, restoration, preservation, massive digitalization, documentation and presentation of the CH content. At the same time, the event is intended to cover topics of research ready for exploitation, demonstrating the acceptability of new sustainable approaches and new technologies by the user community, SME’s, owners, managers and conservators of cultural patrimony. Several organizations have decided to join together in order to create an optimal environment for the discussion, explanation of new technologies, exchange of modern ideas and in general to allow the transfer of knowledge between a maximum number of professionals and participants during one common time period.

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

2ο δημοσίευμα Φιλελευθέρου για Βιβ/νόμο Δήμου Πάφου

**Η ΚΕΒΕΠ καταγγέλλει ότι ο Δήμος Πάφου αγνοεί την επιστολή της!**

76 αιτήσεις για βιβλιοθηκονόμο

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣκαι τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις όταν προκηρυσσόταν η θέση, συνολικά 76 άτομα με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπέβαλαν αίτηση για τη θέση του Βιβλιοθηκονόμου που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την 29η Φεβρουαρίου και ήδη έχει αρχίσει η πρώτη φάση της επιλογής που θα αφορά στην προώθηση όσων αιτητών πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί και οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο τελικό στάδιο που αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων και συνεντεύξεων με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η θέση του Βιβλιοθηκονόμου προκηρύχθηκε μετά την απόφαση του Δήμου να αναβαθμίσει κτιριολογικά και λειτουργικά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου, αλλά και λόγω της αφυπηρέτησης του προηγούμενου λειτουργού που εκτελούσε τα σχετικά καθήκοντα.

Στο μεταξύ, το επαγγελματικό όργανο των βιβλιοθηκονόμων, που όπως αποκάλυψε ο “Φ” είχε παρέμβει στη διαδικασία καταγγέλλοντας ότι η πρόνοια για πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της θέσης, επανήλθε εκφράζοντας απογοήτευση επειδή η σχετική του επιστολή δεν έτυχε απάντησης από πλευράς του Δήμου Πάφου.

«Η ΚΕΒΕΠ εκπροσωπεί πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών στους τομείς Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης ή Αρχειονομίας ή Τεκμηρίωσης, οι οποίοι είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ορθή και πλήρη στελέχωση όλων των ειδών των βιβλιοθηκών», αναφέρει η Ένωση των Βιβλιοθηκονόμων. «Η ΚΕΒΕΠ θεωρεί ότι η δυνατότητα για πλήρωση θέσεως Βιβλιοθηκονόμου από πτυχιούχους Ιστορίας-Αρχαιολογίας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου πτυχίου πέραν της Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης είναι λανθασμένη και άστοχη επειδή παραβλέπει την εξειδίκευση που πρέπει να έχει ο υπηρετών σε θέση Βιβλιοθηκονόμου, ενώ δίνοντας το δικαίωμα σε πτυχιούχους άλλων κλάδων να διεκδικούν θέση Βιβλιοθηκονόμου, καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα εξειδικευμένων επαγγελματιών, ενώ δίνεται ώθηση στην αύξηση της ανεργίας των πτυχιούχων των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη στελέχωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου είναι ένας πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος/Επιστήμονας Πληροφόρησης». Το επίσημο όργανο των κυπρίων Βιβλιοθηκονόμων ζητούσε από τον Δήμο Πάφου όπως εξετάσει την επαναπροκήρυξη της θέσης αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του κλάδου, ή όπως μοριοδοτήσει με κάποιον τρόπο τους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους.

ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
http://www.philenews.com/digital/ClipForm.aspx?nid=4463252

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Τι είναι η ACTA, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή και πώς θα αλλάξει την ψηφιακή ζωή μας

Αποκωδικοποιώντας την ACTA. Από τον Βασίλη Σωτηρόπουλο

Τι είναι η ACTA, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή και πώς θα αλλάξει την ψηφιακή ζωή μας.
Το 2005 ήμουν στις Βρυξέλλες και εργαζόμουν σε μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο γραφείο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ήταν η εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοίμαζε την νομοθεσία για την υποχρεωτική αποθήκευση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των χρηστών τηλεφωνίας και Διαδικτύου για σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος. Εμείς ήμασταν στην απέναντι πλευρά, προσπαθώντας να μειώσουμε όσο το δυνατόν την έκταση της αποθήκευσης και επισημαίνοντας τους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών. Κάθε μέρα ακούγαμε και μια εξωφρενική είδηση, όπου διάφοροι ήθελαν να επεκτείνουν την αποθήκευση. Για παράδειγμα, η Πολωνία είχε ζητήσει η διάρκεια της αποθήκευσης να έχει χρονικό ορίζοντα 15ετίας! Μέσα σε όλο τον κυκεώνα καιροσκοπισμού των κυβερνήσεων εκείνης της περιόδου, κάποια στιγμή ακούστηκε και το αίτημα της βιομηχανίας του copyright, να μπει και μια διάταξη ώστε να έχουν κι αυτές την δυνατότητα να χρησιμοποιούν αποθηκευμένα δεδομένα, για σκοπούς καταπολέμησης της πειρατείας. Φυσικά ήταν κάτι που απορρίφθηκε αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήδη από το 2004 είχε θεσπίσει μια Οδηγία για την «επιβολή» των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή την Οδηγία έρχεται να «επαναλάβει» και να ενισχύσει αρκετά, η ACTA, η διεθνής «συμφωνία για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων», όπως λέγεται.

Η ACTA λέγεται ότι ξεκίνησε να ετοιμάζεται το 2006 στην Ιαπωνία, όταν δηλαδή απορρίφθηκε το αίτημα της βιομηχανίας του copyright για πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η πρώτη διαρροή ενός draft της ACTA έγινε το 2008, μέσω του Wikileaks, τότε που δεν ήξερες αν αυτά τα κείμενα που διέρρεαν ήταν αληθινά ή όχι. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα της ACTA ήταν μια αδικαιολόγητη, για τον σύγχρονο κόσμο, μυστικότητα στο στάδιο της προετοιμασίας της. Πώς είναι δυνατόν, ενώ υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, υπερκρατικά κοινοβούλια και - σε τελική ανάλυση - το ίδιο το Internet, κάποιοι να επιμένουν να παρακάμπτουν διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, διαβούλευση και να επιμένουν ακόμη και στον σύγχρονο κόσμο να ετοιμάζουν νομοθετικά κείμενα πίσω από κλειστές πόρτες; Κι όμως γίνεται. Το 2010 έγινε κι άλλη διαρροή κειμένου της ACTA και τότε οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αντέδρασαν, κυρίως όταν μαθεύτηκε ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετείχε και η Κομισιόν. Οι Ευρωβουλευτές, χρησιμοποιώντας τη νομοθεσία για την διαφάνεια και πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, απαίτησαν από την Κομισιόν να δημοσιοποιήσει κάθε σχετικό κείμενο.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ACTA, αρχικά οι ανησυχίες αφορούσαν ότι θα επιχειρούσε να εισάγει ως θεμιτή μέθοδο, σε διεθνές πια επίπεδο, την τεράστια ανοησία του νόμου Σαρκοζύ, κατά τον οποίο κόβονται οι συνδέσεις των χρηστών μετά από τρία «κρούσματα» παράνομου file sharing. O Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, βασιζόμενος σε κείμενο διαρροής της ACTA κι αυτός, εξέδωσε μια πολύ αναλυτική γνωμοδότηση που αποκήρυσσε εντελώς τέτοιες μεθόδους, αναφέροντας ότι ήταν δυσανάλογες ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού κι επομένως αντίθετες στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης διατύπωσε εντονότατες ενστάσεις για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων των χρηστών, στο σύστημα διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων που θα εγκαθίδρυε η ACTA. Ένα άλλο τεράστιο θέμα εκείνη την εποχή ήταν η απαγόρευση από την ACTA των γενόσημων (generic) φαρμάκων, μέσω μιας αυστηρής απαγορευτικής πολιτικής για τις πατέντες. Τα γενόσημα είναι φάρμακα που αντιγράφουν τη σύσταση γνωστών πατενταρισμένων φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα δημόσια συστήματα υγείας ή σε ιατρικές αποστολές σε χώρες με σοβαρά προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Το τελικό κείμενο της ACTA κοινοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2011 και άνοιξε για υπογραφές. Ήδη υπογράφηκε από 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που έκανε τον ειδικό εισηγητή για το θέμα αυτό στην ΕΕ σε παραίτηση, για να στείλει ένα μήνυμα, ότι δεν είναι δυνατόν ενώ συζητάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη - μέλη της ΕΕ να αυτοσχεδιάζουν και να υπογράφουν από μόνα τους την εν λόγω συνθήκη. Όσον αφορά το περιεχόμενο, έχει αφαιρεθει η αναφορά στο three strikes και η αναφορά στις πατέντες έχει περιοριστεί σε μια υποσημείωση, προαιρετικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει επίσης κάποια διάταξη που να επιβάλλει στους παρόχους να «φιλτράρουν» το περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, καθώς έχει προστεθεί μια υποσημείωση που παραπέμπει στην σχετική απαλλαγή τους από προληπτική ευθύνη, κατά το σκεπτικό του Ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ)

Το βασικό είναι ότι η ACTA υποχρεώνει τις χώρες να θεσπίσουν νομοθεσία ώστε οι πάροχοι να αποκαλύπτουν στοιχεία συνδρομητών που φέρονται ότι τέλεσαν παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Δηλαδή, αν τεθεί σε λειτουργία η Συνθήκη, η Ελλάδα θα πρέπει να προσθέσει στον Ν.2225/1994 ως λόγο άρσης του απορρήτου την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι μπορεί οι πάροχοι να μην έχουν υποχρέωση φιλτραρίσματος, αλλα θα έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στις αρχές στοιχεία συνδρομητών. Ένα άλλο πρόβλημα, στα όρια της παράνοιας όμως, είναι ότι βάσει της ACTA θα μπορούν τα δικαστήρια να διατάζουν την κατάσχεση και απαγόρευση κυκλοφορίας στο εμπόριο κάθε υλικού μέσω του οποίου μπορούν να παραβιαστούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή, η γενικότητα της διάταξης θα επέτρεπε, λ.χ., την απαγόρευση του φωτοτυπικού χαρτιού. Και το σημαντικότερο απ’ όλα, αντιγράφοντας μια απαράδεκτη διάταξη του κοινοτικού δικαίου, οι δικαστές μπορούν να υποχρεώσουν παραβάτες ή φερόμενους ως παραβάτες, να αποκαλύψουν ονόματα συνεργατών. Κάτι το οποίο παραβιάζει θεμελιώδεις παραδοχές για το δικαίωμα του κατηγορουμένου στη σιωπή και στην απαγόρευση εξαγωγής πληροφοριών με άσκηση ψυχολογικής βίας.

Την εποπτεία για την εφαρμογή της ACTA δεν θα την έχει κάποιος διεθνής οργανισμός ή κάποιο υπερκρατικό ανεξάρτητο όργανο, αλλά η «επιτροπή ACTA» αποτελούμενη από ειδικούς που θα απευθύνουν συστάσεις και θα εισηγούνται ακόμα και διατάξεις για την τροποποίηση της συνθήκης. Πρόκειται για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες διατάξεις του μηχανισμού της ACTA, μια δομή εντελώς αντιδημοκρατική που ενδεχομένως να δημιουργήσει και το νομικό ασυμβίβαστο προς τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκρατείστε το).

Υπάρχει αρκετή παραφιλολογία για την ACTA, η οποία βασίζεται κυρίως στις διαρροές των προηγούμενων ετών που αφορούν διατάξεις οι οποίες απαλείφθηκαν από το τελικό κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα κείμενο με τίτλο «10 μύθοι για την ACTA» όπου επιχειρείται η διάψευση των ανακριβειών που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο. Η ίδια όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφασίσει αυτό εάν οι διατάξεις της ACTA είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ίσως απόδειξη, ότι η Επιτροπή δεν είναι σίγουρη γι’ αυτό που υπέγραψε.

Το 2005, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την υπογραφή μιας διεθνούς συμφωνίας της Ε.Ε. με τις Η.Π.Α, για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων επιβατών πτήσεων προς/από/δια Η.Π.Α. Ήμουν σ’ εκείνη τη δίκη, στην οποία ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είχε παρέμβει για την ακύρωση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι το επίπεδο προστσίας της αμερικάνικης νομοθεσίας ήταν πολύ κατώτερο απο το αντίστοιχο επίπεδο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όμως, το Δικαστήριο δεν βασίστηκε σε αυτές τις ουσιαστικές παρατηρήσεις. Ακύρωσε την διεθνή συμφωνία, επειδή η Ε.Ε. δεν είχε τηρήσει ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις για την υπογραφή του εν λόγω εγγράφου.

Ο έλεγχος που κάνει το Δικαστήριο αυτό είναι αρκετά τεχνικός και, σε τεχνικό επίπεδο, η ΑCTA ίσως να μην έχει και πολλά προβλήματα που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια απόρριψη (ίσως η «επιτροπή ACTA» να είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα). Αλλωστε το πραγματικό θέμα δεν είναι  - μόνο - νομικό, αλλά και πολιτικό. Και κυρίως αφορά το μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε ως πολιτισμός για να προστατεύσουμε ένα ξεπερασμένο οικονομικό μοντέλο μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας που έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια και αρνείται πεισματικά να κάνει το επόμενο βήμα, προσκολλημένη σε «κεκτημένα» που έχουν αποδομηθεί από την ίδια την τεχνολογία.

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος κρύβεται πίσω από το http://elawyer.blogspot.com/ . Ακούστε την εκπομπή του κάθε Σάββατο στο radiobubble.gr


Από το http://www.lifo.gr/team/gnomes/29161

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

«Αποκωδικοποιώντας» την ACTA

«Αποκωδικοποιώντας» την ACTA

  04/03/2012 | Της Μικαέλλας Λοίζου

http://www.sigmalive.com/simerini/politics/reportaz/469534

Γιατί υπάρχει παγκόσμια κατακραυγή έναντι μιας συμφωνίας που υποτίθεται ότι προστατεύει; Πώς περιστέλλεται η ελευθερία του διαδικτύου μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης, που έχει ως στόχο την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ένα τέτοιο εγχείρημα;
ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, ειδικά όταν βασίζεται σε απλές υπόνοιες, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Το ακρωνύμιο ACTA έχει πρόσφατα «εισβάλει» στη ζωή μας. Όπως ακριβώς αναμένεται να κάνει και η ίδια η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης, εάν τεθεί σε εφαρμογή, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται το συνεχώς διογκούμενο, παγκόσμιο κίνημα, ενάντια στο Anti-Counterfeiting Trade Agreement, όπως είναι η αγγλική ονομασία της νομοθετικής ρύθμισης, στην οποία και παραπέμπει το ακρωνύμιο.
Εκ πρώτης όψως η ACTA έχει αθώα κίνητρα: Να δημιουργήσει διεθνή πρότυπα, που θα προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Πρακτικά, ωστόσο, φαίνεται ότι οι μόνοι που θα χαίρουν προστασίας από την εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι οι εκπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου. «Σε μια εποχή που η κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής εμπορικοποιείται και αποτιμάται σε χρήμα, η ύπαρξη αγαθών που παρέχονται δωρεάν είναι αδιανόητη», εξηγεί στη «Σ» ο νομικός Νικόλας Ιωαννίδης, μέλος της συντακτικής ομάδας του «Εμπροσθοφύλακα» (www.efylakas.com), που διοργάνωσε την Παρασκευή εκδήλωση με τίτλο «ACTA: Οι πολιτικές, νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις στη ζωή των Κυπρίων πολιτών». Κάπου εκεί φαίνεται, λοιπόν, να έχει τις ρίζες της αυτή η «ευγενής» προσπάθεια προστασίας της παραποίησης, η οποία, εκτιμούν οι μεγάλες βιομηχανίες, ότι συμβαίνει με την ελεύθερη κοινοποίηση και ανταλλαγή υλικού στο διαδίκτυο.

Παραπλανητική ακόμα και η ονομασία
Σύμφωνα με τον Νικολα Ιωαννίδη, ακόμη και η ονομασία της ACTA είναι παραπλανητική, εφόσον δεν ρυθμίζει μόνο περιπτώσεις χάλκευσης-αλλοίωσης προϊόντων (counterfeiting), αλλά αναφέρεται και σε περιπτώσεις αντιγραφής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (με αναφορά και στη διακίνηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου). «Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι οι συντάκτες της Συμφωνίας ήθελαν να ρυθμίσουν ζητήματα αφορώντα το αχανές και ευρύ πεδίο του διαδικτύου, όμως προσέθεσαν και διατάξεις που ήδη εμπερικλείονται σε άλλες συμφωνίες, ούτως ώστε η Συμφωνία να μην αναφέρεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο», τονίζει.

Εξηγεί πως στο άρθρο 27 της Συμφωνίας γίνεται αναφορά στην επιβολή μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Η παράγραφος 1 αναφέρει πως οι πρόνοιες της Συμφωνίας για αστικές (άρθρα 7-12) και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 23-26) θα εφαρμόζονται σε περιστατικά που ανακύπτουν και στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως και σε αρκετές άλλες διατάξεις, στην παράγραφο 2 αναφέρεται πως οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη Συμφωνία θα πρέπει να σέβονται βασικές αρχές, όπως η ελευθερία έκφρασης. Ωστόσο, το γενικότερο πνεύμα της Συμφωνίας καταδεικνύει πως η συγκεκριμένη πρόνοια δεν τυγχάνει ιδιαίτερου σεβασμού.

Αποκάλυψη τώρα!
«Από τις πιο σημαντικές διατάξεις είναι εκείνη της παραγράφου 4 του άρθρου 27. Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες Αρχές να διατάξουν ένα διαδικτυακό παροχέα υπηρεσιών να αποκαλύψει στον δικαιούχο συγκεκριμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση κάποιου συνδρομητή για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες (allegedly) -ούτε καν ισχυρές ενδείξεις- ότι μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού του παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα του δικαιούχου», εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης.
Αναντίλεκτα, υπογραμμίζει, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, ειδικά όταν βασίζεται σε απλές υπόνοιες, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Προσκρούει, επίσης, στο άρθρο 4§1(a) της ίδιας της Συμφωνίας, που αναφέρει πως δεν θα αποκαλύπτονται πληροφορίες, όταν τέτοια αποκάλυψη θα παραβιάζει τη νομοθεσία του κράτους περί της ιδιωτικής ζωής, προσθέτει.
Όπως αναφέρει ο νομικός, η διαδικασία αυτή κινείται από τον δικαιούχο, αφού καταχωρήσει καταγγελία από την οποία να προκύπτει ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων του και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία τους. Όμως, τυχόν διαπίστωση παραβίασης των δικαιωμάτων τού καταγγέλοντος δεν συνεπάγεται πάντοτε και την ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων εναντίον του υποτιθέμενου δράστη.

«Αυτό θα πρέπει αποτελέσει μιαν άλλη πτυχή της αστυνομικής έρευνας, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται χωρίς λόγο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών», σημειώνει. Περαιτέρω, η υπό κρίσιν παράγραφος τελειώνει με τη συνεχώς επαναλαμβανόμενη διάταξη, δηλαδή πως δεν πρέπει να εμποδίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και να μην παραβιάζεται το δικαίωμα της έκφρασης, επισημαίνει.

Εποικοδομητικές (;) ασάφειες
Στην παράγραφο 5, προειδοποιεί ο κ. Ιωαννίδης, παρέχεται προστασία στα έργα, παραστάσεις και φωνογραφήματα των δημιουργών, με την απαγόρευση τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των δικαιωμάτων των δημιουργών. Η διάταξη αυτή φαίνεται να φωτογραφίζει τη διάδοση εικόνων και μουσικών αρχείων μέσω διαδικτύου. Επίσης, σε αυτήν την παράγραφο, όπως και στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 27, γίνεται λόγος για «επαρκή νομική προστασία» (adequate legal protection) και «αποτελεσματικές νομικές θεραπείες» (effective legal remedies).
«Οι προαναφερθέντες όροι είναι ευρείς, ασαφείς και αόριστοι και παρέχουν, με αυτόν τον τρόπο, πλατιά διακριτική ευχέρεια στα κράτη να τους προσδίδουν το περιεχόμενο το οποίο εκείνα επιθυμούν», τονίζει ο νομικός. Βεβαίως, κάτι τέτοιο είναι αρκούντως επικίνδυνο και έκνομο, καθώς η σαφήνεια των επιβαλλόμενων μέτρων αποτελεί θεμελιώδη αρχή σε κάθε έννομη τάξη, προσθέτει. «Επίσης, είναι απαράδεκτο να διατάσσεται η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου σε ιδιώτες, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει αποσαφήνιση και εξαντλητική απαρίθμηση των δικαιωμάτων των οποίων τυχόν παραβίαση θα δικαιολογεί τέτοια επέμβαση», αναφέρει ο Νικόλας Ιωαννίδης.

Σαφώς και η πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να προστατεύεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να σημαίνει την ποινικοποίηση κάθε πράξης διακίνησης πληροφοριών, εξηγεί. Επιπλέον, σημειώνει, την ευθύνη για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών την έχει το κράτος και οι αστυνομικές Αρχές του. Με τις σχετικές διατάξεις της ACTA, οι ιδιώτες (WTO και πολυεθνικές) επιβάλλουν στο κράτος μεθόδους αποκάλυψης πληροφοριών και πιθανών παρανομούντων προσώπων!
Υπάρχουν, ακόμη, πρόνοιες για την επιβολή μέτρων, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και τη συνεργασία για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 28), συμπληρώνει. Επίσης, η Συμφωνία προβλέπει διεθνή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή τεχνικής βοήθειας μεταξύ κρατών για την καταπολέμηση των προαναφερθεισών παραβιάσεων (άρθρα 33-35).

«Με το άρθρο 36 ιδρύεται η Επιτροπή για την ACTA, η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή της Συμφωνίας. Η εγκαθίδρυση της Επιτροπής αποτελεί έκδηλη αντινομία, αφού δίδεται η εξουσία σε μια οντότητα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση να ελέγχει την εφαρμογή της Συμφωνίας στο εσωτερικό των κρατών», αναφέρει ο Νικόλας Ιωαννίδης. Υποδεικνύει, δε, ότι το άρθρο 40§1 προνοεί ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόλις την επικυρώσουν έξι από τα υπογράφοντα κράτη.

Ποινικοποίηση της διακίνησης πληροφοριών
«Καθίσταται πρόδηλο, από τις διατάξεις της Συμφωνίας, ότι ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την ελευθερία διακίνησης πληροφοριών μέσω διαδικτύου», τονίζει ο Νικόλας Ιωαννίδης. Σοβαρά ερωτηματικά εγείρει η μυστική διαπραγμάτευση της εν λόγω Συμφωνίας, αλλά και η περιθωριοποίηση των εθνικών νομοθετημάτων σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, που ουσιαστικά καθιστούν την ACTA αχρείαστη. Αναντίλεκτα, λέει, τα πνευματικά δικαιώματα χρήζουν αποτελεσματικής προστασίας, αλλά επ’ ουδενί δεν είναι αποδεκτό να ποινικοποιείται αδιακρίτως κάθε πράξη διακίνησης πληροφοριών.

«Σημαντική πρόνοια της Συμφωνίας είναι και το άρθρο 2, το οποίο προβλέπει πως τα συμβαλλόμενα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν πιο εκτεταμένα μέτρα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ό,τι προβλέπει η Συμφωνία, αρκεί να μη συγκρούονται με τις διατάξεις αυτής. Η ρηθείσα πρόνοια είναι μία ακόμη αμφισημία της Συμφωνίας, που την καθιστά δεκτική διασταλτικών ερμηνειών σε βάρος της ελευθερίας έκφρασης και διακίνησης πληροφοριών, αντίθετα με τα όσα ευαγγελίζεται η ίδια η Συμφωνία», τονίζει.

Το κρίσιμο σημείο είναι η θέση της Συμφωνίας προς επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Οι αντιδράσεις των πολιτών είχαν ως αποτέλεσμα να παραπέμψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση, ενώ στην Πολωνία δεν τέθηκε, εν τέλει, προς επικύρωση από το κοινοβούλιο, σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης. Αυτή, επισημαίνει, είναι ακόμα μια περίπτωση όπου ο λαός αναλαμβάνει δράση για να καθορίσει ο ίδιος τους όρους του παιγνιδιού, εφόσον η ACTA επιδιώκει να προσβάλει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ενώ, όμως, σημειώθηκε παγκόσμια κινητοποίηση εναντίον της συγκεκριμένης Συμφωνίας, η οποία συνομολογήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας επιχειρηματιών, εντούτοις το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο την υιοθέτησε ακροποδητί, χωρίς κανένα ιδεολογικό ή πολιτικό ενδοιασμό», υπογραμμίζει.
Επαφίεται, λοιπόν, στα εθνικά κοινοβούλια να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην επιτρέψουν την επιβολή ενός καθεστώτος πλήρους ανελευθερίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον νομικό. «Ουσιαστικά, θα πρόκειται γι' άλλη μια περίπτωση εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, αφού τυχόν εφαρμογή της Συμφωνίας θα σηματοδοτήσει την υποταγή των κρατών στα κελεύσματα των πολυεθνικών -ούτε καν ενός διεθνούς οργανισμού- κάτι που έρχεται να προστεθεί στον κυκεώνα που δημιούργησε η οικονομική ύφεση», προειδοποιεί. Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για να διατηρήσουμε ελεύθερο το διαδίκτυο, και να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα από την αδηφαγία και τη φαυλότητα των κερδοσκόπων, καταλήγει ο Νικόλας Ιωαννίδης.

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

ACTA: Είμαστε κοντά - Σταματήστε την τώρα! Εκδήλωση στη Λευκωσία Σήμερα!


2.5 εκ. υπογραφές έχουν ήδη σταλεί στο ευρωκοινοβούλιο:  

Εκδήλωση ΣΗΜΕΡΑ «ACTA: Οι προεκτάσεις στη ζωή των Κυπρίων πολιτών» 

http://www.efylakas.com/archives/11635

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΑΜΕΣΑ!  

 http://www.avaaz.org/en/acta_time_to_win_eu//?vl

Dear friends across Europe,


Our outcry has stunned European politicians and nearly buried ACTA, but the European Commission is now trying a last ditch attempt to revive it through a legal endorsement. We can stop it if we rally together again and demand the Court assesses ACTA's full impact on our Internet rights and freedoms. Sign the urgent petition now:

Click here to sign the petition
In days, the European Commission will try a last ditch attempt to revive ACTA. But if we intervene now this global attack on Internet freedom will collapse.

We are so close to winning -- our 2.4 million strong petition has stunned politicians across Europe and halted the censors. Now the European Commission is on the back foot and hoping the Court of Justice will give ACTA the greenlight by presenting a very narrow legal question that is sure to receive a positive answer.

But if we all raise our voices now we can ensure the Court looks at all the legal impacts of ACTA, and releases an opinion that tells the truth about ACTA's attack on our rights. Sign the urgent petition to European Commission President José Manuel Barroso to call on the Court to tell the whole truth:

http://www.avaaz.org/en/acta_time_to_win_eu//?vl

The European Commission spent five years negotiating ACTA in secret with corporations, but in the last five weeks we've blown the ACTA debate into the open. Now the Commission is fighting to keep ACTA alive by getting the blessing of the EU’s highest court. The Commission, well-versed in bureaucratic dodges, may only present the court with a narrow question, preventing it from assessing ACTA's impacts on our freedom of expression, privacy and democracy.

We’ve forced governments in Poland, Germany, Bulgaria and other countries to freeze ratification. And now, if we win this battle in the European Commission, we can stop ACTA for good. If the EU does not ratify, ACTA will never become a global agreement and negotiators will have to go back to the drawing board to produce a treaty that stops genuine abuses but protects our rights.

Let's urgently call on the Commission and Court to give ACTA a full and fair hearing, and make sure the whole truth about this threat to our fundamental freedoms is revealed. Sign now and send this to everyone:

http://www.avaaz.org/en/acta_time_to_win_eu//?vl

Millions of us joined together to fight for Internet freedom and stop the US censorship laws. We won, but now this threat is back on a global scale with ACTA. We've done what no one thought we could and stopped the treaty's march to ratification. Let's finish what we started and beat back ACTA, for good!  

With hope and determination, 

Alex, Pascal, Laura, Alice, Ricken, Dalia, Diego and the whole Avaaz team 

PS. Check out the media coverage of our 2.4 million strong petition delivery to the European Parliament on Tuesday -- we caused quite a stir!

Activists present anti-ACTA petition to EU (Associated Press)
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5goN98YMyvwPqQiW31gBs8U-xnvIg?docId=7afd9eef4f6b44acbb43b1029820bc87

Anti ACTA petition hits European Parliament (The Inquirer)
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2155775/anti-acta-petition-hits-european-parliament

ACTA opponents present 2 million petition to EU (Washington Post)
http://www.washingtonpost.com/business/opponents-of-acta-anti-counterfeiting-treaty-present-petition-with-2-million-names-to-eu/2012/02/28/gIQAmHCsfR_story.html

More Information

ACTA approval stalled by European commission (Guardian):
http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/22/acta-stalled-european-commission?newsfeed=true

EU suspends ACTA ratification (Euractiv):
http://www.euractiv.com/infosociety/eu-suspends-acta-ratification-news-511054

EU To Refer ACTA To Top Court (Wall St Journal):
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120222-715091.html

FAQ on Commission Referral of ACTA to the CJEU (Access Now):
https://www.accessnow.org/policy-activism/press-blog/faq-on-commission-referral-of-acta-to-the-cjeu  

What makes ACTA so controversial (EDRI):
http://www.edri.org/files/acta-bklt-p2s.pdf  

Support the Avaaz Community!
We're entirely funded by donations and receive no money from governments or corporations. Our dedicated team ensures even the smallest contributions go a long way.Avaaz.org is a 13-million-person global campaign network
that works to ensure that the views and values of the world's people shape global decision-making. ("Avaaz" means "voice" or "song" in many languages.) Avaaz members live in every nation of the world; our team is spread across 13 countries on 4 continents and operates in 14 languages. Learn about some of Avaaz's biggest campaigns here, or follow us on Facebook or Twitter.

This message was sent to ktorides@cytanet.com.cy. To change your email address, language, or other information, contact us via this form. To unsubscribe, send an email to unsubscribe@avaaz.org or click here.

To contact Avaaz, please do not reply to this email. Instead, write to us at www.avaaz.org/en/contact or call us at +1-888-922-8229 (US).

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου