Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕΠ την ΠΕΜΠΤΗ!


Κατά την Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, δυστυχώς παρατηρήθηκε το αποκαρδιωτικό φαινόμενο της πολύ μικρής προσέλευσης, καθώς και του μειωμένου ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιτίας αυτού δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουμε σε εκλογική διαδικασία.

Μετά από χρόνια αδράνειας η Ένωση ανασυστάθηκε το 2007 για να  αντιπροσωπεύει τους επαγγελματίες του κλάδου και είναι σημαντικό τα μέλη να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά κι όχι κατ΄ όνομα στις δράσεις της Ένωσης. 
Συνάδελφοι, σας καλώ όλους όπως δώσετε το παρόν σας στην επαναπρογραμματισμένη Γενική Εκλογική Συνέλευση, η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνέχειας της ύπαρξης και λειτουργίας της Ένωσης. Καλείστε όπως μελετήσετε τον Απολογισμό Δράσης 2010-2012 ώστε να κατανοήσετε ότι η ΚΕΒΕΠ και υπάρχει και λειτουργεί και δράση έχει, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει, προς το συμφέρον όλων των μελών της.
Η Γενική Εκλογική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ξανά, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, στις 5:00 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων της Τράπεζας Κύπρου στην Αγ. Παρασκευή (πάροδος Κέννεντυ).

Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ.
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Γενική συζήτηση
4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.


Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται μόνο με γραπτή αίτηση (επισυνάπτεται). Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν όλα τα τακτικά μέλη, δεδομένου ότι είχαν πληρωμένη συνδρομή κατά τα δύο προηγούμενα έτη 2010-2011, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης:

3.2 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νοείται ότι τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα νοουμένου ότι είναι τακτικά μέλη με πληρωμένη συνδρομή για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη.

Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται, ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.

Επίσης,  μέλος που δεν είναι παρόν στην Συνέλευση μπορεί να καταθέσει Υποψηφιότητα, εφόσον πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.
Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να  υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του.

Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Εκλογικής Συνέλευσης (29/3/2012), στην πρόεδρο του ΔΣ Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy, μέχρι τις 10.00 π.μ. Οι οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 5.00 μ.μ. της ημέρας της Εκλογικής Συνέλευσης.

Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509      chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ  22892082       
despinal@ucy.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου