Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Τα προβλήματα των βιβλιοθηκονόμων στη Βουλή

Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ασχολήθηκε με τα προβλήματα των βιβλιοθηκονόμων σε χθεσινή της συνεδρία (25/9/2019), στην παρουσία μελών του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ και άλλων βιβλιοθηκονόμων. Το θέμα ήταν "Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι, τρόποι αντιμετώπισής τους και η ανάγκη διασφάλισης και θεσμικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος". 
Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι στην Κύπρο, ότι δυστυχώς «οι βιβλιοθήκες στην Κύπρο λειτουργούν με τρόπο ανορθόδοξο και όχι σε επαγγελματική βάση». "Έχουμε στελέχωση των βιβλιοθηκών από άτομα τα οποία πολλές φορές δεν πληρούν εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται οι βιβλιοθήκες για την σωστή λειτουργία τους". "Σύγχρονες βιβλιοθήκες σημαίνει έμπειρα, σπουδασμένα κατάλληλα επιμορφωμένα άτομα», είπε.
Ο κ. Χατζηγιάννης αναφέρθηκε επίσης και σε προβλήματα που υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών τοπικών αρχών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ανέφερε ότι ζητήθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες να διαβουλευθούν με τους εμπλεκόμενους και να επανέλθουν με εισηγήσεις εντός δύο μηνών. Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ θα αναμένει τη σύγκληση της συνάντησης εκ μέρους των Πολ. Υπηρεσιών το συντομότερο, για κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων. 

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Κενή θέση Βιβλιοθηκονόμου στον Δήμο Στροβόλου (Λειτουργός)

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο πάνω κενής θέσης πρώτου διορισμού.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8:    €17946, €18823, €19700, €20577, €21454, €22331, €23208, €24085, €24962, €25839, €26716, €27593.
Α10 :  €25112, €26313, €27514, €28715, €29916, €31117, €32318, €33519, €34720.
Α11:   €29684, €30885, €32086, €33287, €34488, €35689, €36890, €38091, €39292.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία ή στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
  • Γνώση και ενημερότητα πάνω στην πνευματική/εκδοτική δημιουργία του κυπριακού και του ελληνικού χώρου.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και λοιπές λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα  της Δημοκρατίας.
Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, στο Δημαρχείο Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, Στρόβολος, ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ εδώ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
6 Σεπτεμβρίου 2019

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου