Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Αύριο 18/2! webinar - παρουσίαση της πανευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υποδομής για την Ανοικτή Επιστήμη OpenAIRE και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης - (European Open Science Cloud)

 Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο συνεχίζουν για τρίτη χρονιά την ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη οργανώνοντας επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια.

Το παρόν webinar αφορά στην παρουσίαση της πανευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υποδομής για την Ανοικτή Επιστήμη OpenAIRE και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης - (European Open Science Cloud). Το webinar πραγματοποιείται σε συνεργασία με το NI4OS-Europe.

 OpenAIRE Webinar:  «OpenAIRE και EOSC: σημεία αλληλεπίδρασης και συμβολή στην Ανοικτή Επιστήμη»

 Πότε; Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Ώρα; 11.00π.μ - 12.00μ.μ

 Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά

Κοινό: Ερευνητές, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Βιβλιοθηκονόμοι, Ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες έρευνας, Φορείς χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων

 Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar έχει αναλάβει η κα Ναταλία Μανωλά, διευθύνουσα σύμβουλος του OpenAIRE και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του EOSC.

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ραγδαία μεταβολή του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση του μοντέλου της Ανοικτής Επιστήμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οδηγήσει στη διοχέτευση ανοικτών προδιαγραφών σε εθνικά κανάλια έρευνας. Συμπληρωματικά με νέες πολιτικές που δημιουργούνται, αναπτύσσεται το EOSC, με σκοπό να αποτελέσει τον ενιαίο ερευνητικό ιστό της Ευρώπης, που εξ’ ορισμού ενσωματώνει καλές πρακτικές και διασυνδέεται με εθνικά οικοσυστήματα Ε&Κ. Οι υποδομές έρευνας καλούνται να υποστηρίξουν την δεδομενοκεντρική έρευνα και να προσαρμοστούν στα νέα γεγονότα προσδίδοντας αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 Η παρουσίαση ενημερώνει για το OpenAIRE, την πολυετή δράση του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και την εξέλιξή του σε νομική οντότητα με έδρα την Ελλάδα (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - ΑΜΚΕ). Ακόμη, βοηθά στην κατανόηση του EOSC και της λειτουργίας του, καθώς και επικοινωνεί τη θέσης του OpenAIRE στην υλοποίησή του και στο NI4OS-Europe. Επιπλέον, υπογραμμίζει τις αλλαγές που φέρει το EOSC σε διάφορους τομείς της Ε&Κ και εξηγεί πως θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των ερευνητών, αλλά και ποια μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να υποστηρίξουν πλήρως την ερευνητική διαδικασία σε όλες της τις διαστάσεις.

 Σκοπός του webinar είναι να παρουσιαστεί:

  • Η συμβολή του OpenAIRE στο EOSC
  • Το υπό ανάπτυξη EOSC
  • Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο EOSC

 Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “OpenAIRE και EOSC: σημεία αλληλεπίδρασης και συμβολή στην Ανοικτή Επιστήμη”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).

 Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

 Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.

 Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

      - Ελλάδα openaire@athenarc.gr

      - Κύπρος openaire-cy@ucy.ac.cy

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Κενή θέση βιβλιοθηκονόμου στο Κολέγιο C.D.A - Λευκωσία

 Το Κολέγιο CDA δέχεται αιτήσεις για τη θέση βιβλιοθηκονόμου.  

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Βιβλιοθηκονομία  

2. Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών  

3. Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

4. Χρήση του προγράμματος OpenAbekt και εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

- Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.  

Καθήκοντα:

1. Ταξινόμηση βιβλίων, καταλογογράφηση βιβλίων και αρχειοθέτηση.  

2. Οργάνωση και συντήρηση του υλικού της Βιβλιοθήκης.  

3. Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση φοιτητών και προσωπικού σχετικά με την επιλογή του υλικού για δανεισμό, ανανέωση και επιστροφή  

4. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των φοιτητών και του προσωπικού με τη χρήση διάφορων βάσεων δεδομένων καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EBSCO και Emerald.  

5. Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών.  

6. Εκτέλεση οποιοδήποτε άλλων καθηκόντων που θα του/της ανατεθεί από την Διεύθυνση.  

Η θέση είναι για πενθήμερη εργασία (Δευτέρα–Παρασκευή). 

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο  cdacoll@spidernet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22661104. 

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου