Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

Κενή θέση βιβλιοθηκονόμου στο Κολέγιο C.D.A - Λευκωσία

 Το Κολέγιο CDA δέχεται αιτήσεις για τη θέση βιβλιοθηκονόμου.  

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Βιβλιοθηκονομία  

2. Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών  

3. Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

4. Χρήση του προγράμματος OpenAbekt και εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

- Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.  

Καθήκοντα:

1. Ταξινόμηση βιβλίων, καταλογογράφηση βιβλίων και αρχειοθέτηση.  

2. Οργάνωση και συντήρηση του υλικού της Βιβλιοθήκης.  

3. Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση φοιτητών και προσωπικού σχετικά με την επιλογή του υλικού για δανεισμό, ανανέωση και επιστροφή  

4. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των φοιτητών και του προσωπικού με τη χρήση διάφορων βάσεων δεδομένων καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EBSCO και Emerald.  

5. Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών.  

6. Εκτέλεση οποιοδήποτε άλλων καθηκόντων που θα του/της ανατεθεί από την Διεύθυνση.  

Η θέση είναι για πενθήμερη εργασία (Δευτέρα–Παρασκευή). 

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο  cdacoll@spidernet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22661104. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου