Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2007

Το ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α.


Το ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. (Σύνδεσμος Οργανωμένων Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων) ιδρύθηκε επίσημα το 2003 με έδρα την Αθήνα και στόχο την αξιοποίηση, ανάδειξη, μελέτη και δημοσιοποίηση ενός ήδη υπάρχοντος υλικού που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών τομέων, θεμάτων και ενδιαφερόντων.

Ιδρυτικά μέλη του είναι γνωστοί κοινωνικοί και επιστημονικοί παράγοντες
της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλισθεί η συνεργασία
γνωστών ερευνητών, επιστημόνων, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών στις ποικίλες
δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Το Σ.Ο.Φ.Ι.Α. στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία του, σε τετραόροφο κτίριο στην οδό
Φιλελλήνων 20, στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και σε άλλες χώρες και κυρίως στη Κύπρο, όπου θα διατηρηθεί ένα μέρος των συλλογών του και ειδικότερα τα βιβλία και χειρόγραφα κυπριολογικού ενδιαφέροντος.

Απώτεροι στόχοι

Μέσα από τις προαναφερθείσες - και άλλες ακόμα - δραστηριότητες, το Σ.Ο.Φ.Ι.Α.
φιλοδοξεί να γίνει σύντομα πόλος έλξης των ερευνητών, αλλά και των καλλιτεχνών,
των φοιτητών και κυρίως του ευρέος κοινού.

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος, που θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, υπολογιστές, εκθεσιακή μονάδα και χώρους για παραστάσεις, προβολές και άλλες δραστηριότητες.

Σχεδιάζεται μεταξύ των άλλων και η παραγωγή κινουμένων σχεδίων, που θα βασίζονται σε ήρωες ελληνικών παιδικών αναγνωσμάτων και κόμικς και η διανομή τους σε παγκόσμια κλίμακα.

Περισσότερα..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου