Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Κενή θέση Λειτουργού στο Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού

To Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Λειτουργού Μουσείου – Αρχείου – Κέντρου Μελετών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές η/και προφορικές  εξετάσεις.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι τις 31/1/2019 και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος στην οδό Βύρωνος 5 (πρώην οικία Επάρχου)
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται  και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Απαιτούμενα  προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή Δίπλωμα στις Πολιτιστικές Σπουδές (π.χ Ιστορία της Τέχνης, Ιστορικές Επιστήμες, Ιστορία του Πολιτισμού) ή στις Επιστήμες  της Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία, Μουσειολογία)
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  συναφές με τα  πιο πάνω θα  θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Τουλάχιστον 3-ετής εμπειρία στη λειτουργία  και διαχείριση Μουσείων ή Αρχείων ή Μουσειακών Συλλογών.
  4. Ενασχόληση με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Λεμεσού, μέσα από με δημοσιεύσεις, μελέτες, παρουσιάσεις, συμμετοχή σε συμπόσια, αρθογραφία κλπ.
  5. Πολύ καλή  γνώση  της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  6. Πολύ καλή γνώση μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της Αγγλικής  θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
  7. Καλή γνώση διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως και τα  καθήκοντα της θέσης από τα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα – Παρασκευή (9.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.).
Η κατοχή των απαιτούμενων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω  εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25763755.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου