Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

CRIS2016: Προβάλλοντας και μετρώντας υπεύθυνα την έρευνα: προφίλ, μετρήσεις, αντίκτυπος/απήχηση, διαλειτουργικότητα, 8 - 11 Ιουνίου 2016

Το συνέδριο CRIS 2016 θα ασχοληθεί με τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τη διαχείριση, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη χρήση των σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (CRIS), φέρνοντας σε επαφή ερευνητές, υπευθύνους που διεξάγουν έρευνα ή που ασχολούνται με τη χρηματοδότησή της, βιβλιοθηκονόμους, διαχειριστές έρευνας, ειδικούς στις ΤΠΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. Το συνέδριο φέτος θα εστιάσει στον ρόλο της μέτρησης και της προβολής της έρευνας, μέσω μιας αποτελεσματικής προσέγγισης της διαλειτουργικότητας και του αντίκτυπου (απήχησης) των υποκείμενων Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας.
Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου