Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Ερωτηματολόγιο

Με το παρόν ερωτηματολόγιο σας ζητείται να συμμετάσχετε σε έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο Ιόνιο Παν/μιο, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το GEOTEC (Geospatial Technologies Research Group) του Universite Jaume I της Ισπανίας καθώς και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αφορά στις υπηρεσίες γεωγραφικών πληροφοριών που προσφέρονται από βιβλιοθήκες χωρών της Μεσογείου και συγκεκριμένα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ισπανίας. Σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο οι βιβλιοθηκονόμοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες γνωρίζουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της γεωγραφικής πληροφορίας, των GIS υπηρεσιών και τεχνολογιών και της χρήσης τους στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών.  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν:
1)  Στο βαθμό κατανόησης της εισόδου των τεχνολογιών και υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
2) Στη διαμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών για Γεω- Βιβλιοθηκονόμους (GIS Librarians).
3) Στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των βιβλιοθηκονόμων για την είσοδο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις βιβλιοθήκες τους.
Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε 3 τμήματα:
α) Δημογραφικά και εργασιακή εμπειρία.
β) Καθήκοντα βιβλιοθηκονόμου και γεωγραφικά δεδομένα και τεχνολογίες.
γ) Προσφερόμενες υπηρεσίες  Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 
και για τη συμπλήρωσή του δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από 10’-15’ λεπτά.

Αν είστε βιβλιοθηκονόμος σε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Ελλάδας και της Κύπρου σας παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε τη γνώμη σας απαντώντας με προσοχή στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μέχρι τις 30/6/2015, στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας χωρίς την οποία η έρευνα αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επιθυμείτε.
Ιφιγένεια Βαρδακώστα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου