Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Θέση εργασίας στη Βιβλ. Πανεπ. ΛευκωσίαςΠανεπιστήμιο Λευκωσίας - Βιβλιοθήκη
Κενή Θέση :  Cataloguer/Metadata Librarian
A.    Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την καταλογογράφηση και τα μεταδεδομένα της βιβλιοθήκης, περιλαμβανομένων των ακολούθων:
-     Καταλογογράφηση ηλεκτρονικού και συμβατικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, πολυμέσα).
-     Γνώση και χρήση αρχείου καθιερωμένων όρων (
authorities file).
-     Χρήση όλων των σύγχρονων πλαισίων καταλογογράφησης, όπως γνώση των
Library of Congress subject headings, AACR2, MARC21, Dewey classification.
-     Γνώση σχετική με τα νέα περιβάλλοντα καταλογογράφησης  
Resource description and access (RDA), Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), και ευχέρεια στρατηγικού σχεδιασμού για μελλοντική μετάβαση του καταλόγου του ΠΛ σε αυτά.
-      Δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού για χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της ΒΠΛ.
-      Δυνατότητα  χρήσης και αξιοποίησης των εργαλείων διαχείρισης  του ηλεκτρονικού υλικού της ΒΠΛ.
-     Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων.

Β.          Απαιτούμενα Προσόντα:
-          -Κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας ή/και Μεταπτυχιακού, με τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα στα πιο πάνω.
-           -Άριστη  γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-           -Γνώση του προγράμματος Aleph/Metalib/SFX (ExLibris) θα αποτελεί πλεονέκτημα.
-          --Απαραίτητο να έχει πολύ καλή  γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
-         -- Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

-           Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30πμ.-5.30
-          Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Ιουλίου 2013.
-           Μισθός αναλόγως προσόντων.
-          Πιστοποιητικά σπουδών να επισυνάπτονται στο βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις καταχωρίζονται στο http://vacancies.unic.ac.cy/ 
-     Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με τη κ. Ντίνα Χασάπη στο τηλ. 22841538   ή hassabi.d@unic.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου