Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

Δελτίο Τύπου

Η Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκονόμων (ΚΕΕΒ) ανακοινώνει την επαναδραστηριοποίηση της. Σε Γενική Εκλογική Συνέλευση των μελών της που έγινε την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2007, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, εκλέγηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους ακόλουθους:


1. Πρόεδρος: Ανδρέας Κ. Ανδρέου (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου)
2. Αντιπρόεδρος: Χρυσάνθη Σταύρου (Βιβλιοθήκη ΤΠΚ)
3. Γραμματέας: Μίνα Χαραλάμπους (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας)
4. B. Γραμματέας: Έλενα Θεμιστοκλέους (Κυπριακή Βιβλιοθήκη)
5. Ταμίας: Δέσποινα Λάμπρου (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου)
6. Β. Ταμίας: Δημήτρης Νικολάου (Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού)
7. Μέλος: Παναγιώτης Θεμιστοκλέους (Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου)

*Στην πρώτη του συνεδρία το νέο ΔΣ ομόφωνα ανακήρυξε τον πρώτο πρόεδρο της ΚΕΕΒ, Σάββα Πετρίδη, ως επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης.

Το νέο ΔΣ της ΚΕΕΒ καλεί όλους τους Βιβλιοθηκονόμους, Αρχειονόμους και Λειτουργούς Πληροφόρησης, που δεν είναι μέλη και θέλουν να γίνουν, να επικοινωνήσουν με τον Ανδρέα Κ. Ανδρέου στο τηλ. 22892014 ή στο email andlib@ucy.ac.cy . Επίσης μπορούν να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://kebep.blogspot.com/ και να την παραδώσουν σε ένα απο τα μέλη του ΔΣ.Οι σκοποί της KEEB είναι :

1. η ανάπτυξη και προαγωγή σε ψηλά επίπεδα της Βιβλιοθηκονομίας, της Αρχειονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης στην Κύπρο,

2. η διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου,

3. η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου και την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των προφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες,

4. η προώθηση των συμφερόντων των μελών αυτής της επαγγελματικής τάξης,

5. η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη ως άτομα και ως σύνολο υψηλών επιπέδων επαγγελματικής συμπεριφοράς,

6. την προώθηση της συναδερφικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την μεσολάβηση για λύση τυχόν διαφορών μεταξύ τους,

7. την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, καθώς και μεταξύ της Ένωσης και των εργοδοτών και του κοινού γενικότερα,


8. την παρακολούθηση της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τις βιβλιοθήκες και την προσπάθεια για την προώθηση νέων κατάλληλων νομοθετικών μέτρων,

9.την παρακολούθηση και τον συντονισµό του συνόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το βιβλίο, και τη γνωµοδότηση σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των κυπριακών βιβλιοθηκών.

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά τους Μαρία Ευθυμίου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας), Λουΐζα Πίττα (Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου), Χριστίνα Αγαπίου (InterNapa College) και Σάββα Πετρίδη (πρώην Διευθυντή Κυπριακής Βιβλιοθήκης) για την συμμετοχή τους στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για την επανασύσταση της Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου