Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση με εκπροσώπους της Europeana στο πλαίσιο διεξαγωγής του συνεδρίου EuroMediterranean Conference 2012 (Euromed 2012) www.euromed2012.eu

Πρόσκληση για συνάντηση με τους εκπροσώπους της Europeana την ερχόμενη Τρίτη στις 30/10/2012 και ώρα 9:30 πμ – 4:00 μμ στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό.

Θέματα:
·         Δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώνεται από τη Europeana στο πλαίσιο του συνεδρίου Euromed 2012 www.euromed2012.eu/  με θέμα την ενημέρωση για το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Europeana 1914-1918 www.europeana1914-1918.eu   και τη διημερίδα ψηφιοποίησης αντικειμένων και ιστοριών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.
·         Εργαστήριο Europeana, Παρουσίαση λογισμικού ανοικτού κώδικα REPOX v.2.0.15. Εθνικός Συσσωρευτής Μεταδεδομένων.
Europeana 1914-1918 www.europeana1914-1918.eu. Πρόγραμμα με το οποίο η Europeana συμμετέχει στην Κύπρο στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: Εργαστήριο Europeana, Παρουσίαση λογισμικού ανοικτού κώδικα REPOX v.2.0.15. Εθνικός Συσσωρευτής Μεταδεδομένων.
1.       Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ του Εθνικού Συσσωρευτή Μεταδεδομένων (ΕΣΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  (Ζάχος Πολυβίου)
2.       Λειτουργίες και υποδομή του ΕΣΜ. Τρόποι και διαδικασία συγκομιδής μεταδεδομένων (Ζάχος Πολυβίου, Παντελής Παπακωνσταντίνου)
3.       Τρόποι διαμόρφωσης ψηφιακών αποθετηρίων ώστε να επιτυγχάνεται συμβατότητα μεταδεδομένων με τα πρότυπα της Europeana. (Annette Friberg)  
4.       Εισαγωγή στο σχήμα μεταδεδομένων Europeana Data Model (EDM). (Annette Friberg)
5.       Τρόποι καταχώρησης εργαλείων διαμόρφωσης μεταδεδομένων στο λογισμικό REPOX για μετατροπή OAI/DC – Europeana Semantic Elements ή EDM. (Ζάχος Πολυβίου, Παντελής Παπακωνσταντίνου)
6.       Προτεραιότητες και σχέδια δράσης της Europeana. (David Smith & Annette Friberg)
7.       Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης – Περαιτέρω καθοδήγηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις.
Europeana 1914-1918. Πρόγραμμα με το οποίο η Europeana συμμετέχει στην Κύπρο στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.      Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα δραστηριότητες όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος Europeana 1914 – 1918 στην Κύπρο (Ζάχος Πολυβίου)
2.      Περιγραφή προγράμματος. (Ad Polle)  
3.      Έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης για το Europeana 1914-1918 στην Κύπρο. Τρόποι ενημέρωσης, προσέλκυσης και συμμετοχής του κοινού. (Ad, Polle)
4.      Διημερίδα 1η και 2 Δεκεμβρίου 2012 – Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Περιγραφή δραστηριοτήτων και τρόποι υλοποίησης. (Frank Drauschke, Ζάχος Πολυβίου) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου