Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

8ο Διεθνές Συνέδριο: Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5-6 Οκτωβρίου 2012
Οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, όπως είναι αναπόφευκτο, έχουν υποστεί τις συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αφενός, η φθίνουσα πορεία των κρατικών επιχορηγήσεων στα δημόσια ιδρύματα σημαίνει ότι πολλές βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν ουσιαστικές μειώσεις τόσο στις λειτουργικές δαπάνες όσο και στους προϋπολογισμούς προμήθειας υλικού. Επιπλέον των περικοπών που ήδη έχουν γίνει, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι οι βιβλιοθήκες προετοιμάζονται για περαιτέρω περικοπές προϋπολογισμών στο επόμενο έτος.

Αφετέρου, οι ελληνικές βιβλιοθήκες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε πορεία μεγάλων αλλαγών κυρίως σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν....

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου