Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Δημιουργία Επιτροπών ΚΕΒΕΠ


Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η ΚΕΒΕΠ για καλύτερη οργάνωση αλλά και για περαιτέρω εμπλοκή με τα μέλη της και τα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν, αποφάσισε τη σύσταση των πιο κάτω Επιτροπών – Ομάδων Εργασίας (ακολουθούν τα ονόματα μελών του ΔΣ που θα ενεργούν συντονιστικά στις Επιτροπές, μέχρι αυτές να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Για συμμετοχή σε οποιαδήποτε Επιτροπή στείλτε email στο οποίο να γνωστοποιείται το ενδιαφέρον σας και τα στοιχεία σας στον συντονιστή):

Επιτροπές:

1. Δημοτικών Βιβλιοθηκών (Θα ασχοληθεί με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες και θα εξετάσει τρόπους προβολής τους στην κυπριακή κοινωνία) – Συντονιστής: Δημήτρης Νικολάου demnicolaou@cytanet.com.cy

2. Σχολικών Βιβλιοθηκών (Θα ασχοληθεί με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες και θα προσπαθήσει να πείσει τόσο την κοινωνία όσο και την Πολιτεία για την αναγκαιότητα πρόσληψης πτυχιούχων Βιβλιοθηκονόμων σε αυτές) – Συντονιστής: – Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy

3. Αναβάθμισης του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου (Θα ασχοληθεί με την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου στην Κύπρο, τόσο την ηθική, όσο και την πρακτική – σχέδια υπηρεσίας, μισθοί, κτλ -) – Συντονιστής: – Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy

4. Τεχνολογικών εξελίξεων (Θα ασχοληθεί με την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την εφαρμογή τους στις Βιβλιοθήκες) – Συντονιστές: Μίνα Χαραλάμπους, Ελένη Θεμιστοκλέους charalambous.m@unic.ac.cy

5. Καταλογογράφησης (Θα ασχοληθεί με τους κανόνες καταλογογράφησης και της προσπάθειας για σύγκλιση των κανόνων και των καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιούν όλες οι κυπριακές βιβλιοθήκες) - Συντονιστής: Δέσποινα Λάμπρου despinal@ucy.ac.cy

6. Εκδηλώσεων και εκδόσεων - (Θα ασχοληθεί με την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων και εκδόσεων από την ΚΕΒΕΠ) – Συντονιστές: Παναγιώτης Θεμιστοκλέους, Μίνα Χαραλάμπους, Χρυσάνθη Σταύρου themistocleous@ouc.ac.cy

7. Συνεδρίου (Θα ασχοληθεί με την οργάνωση και διεξαγωγή Παγκύπριου Βιβλιοθηκονομικού Συνεδρίου από την ΚΕΒΕΠ, μέσα στο 2009) – Συντονιστές: Ελένη Θεμιστοκλέους, Μίνα Χαραλάμπους, ,Χρυσάνθη Σταύρου elenathe@yahoo.com

Καλούμε τα μέλη της ΚΕΒΕΠ που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια μέλη του ΔΣ. Όλες οι Επιτροπές παρόλο που θα λειτουργούν αυτόνομα (με δικές τους συνεδριάσεις) θα αποτελούν Επιτροπές -παρακλάδια του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ, σύμφωνα με το καταστατικό, και όλες οι τελικές ενέργειες θα εγκρίνονται και θα πραγματοποιούνται από το ΔΣ.
Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα δοθεί νέα δυναμική στην Ένωση μας.

*Γίνονται δεκτές και εισηγήσεις για σύσταση άλλων Ομάδων, με email στον πρόεδρο του ΔΣ Ανδρέα Κ. Ανδρέου

Το ΔΣ της ΚΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου