Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Βγήκε online η πρώτη πιλοτική βάση του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών.
Περιέχει 300.000 εγγραφές από Κυπριακές Βιβλιοθήκες που επιλέγηκαν αρχικά για να συμπεριληφθούν σε αυτόν. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Συλλογικό Κατάλογο Κυπριακών Βιβλιοθηκών και να κάνετε αναζήτηση ταυτόχρονα και στις 15 βάσεις από το link:
http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου