Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Τα σχέδια του φανατικού άγγλου Βιβλιοθηκάριου


Το βρήκε τυχαία ένας συνάδελφος βιβλιοθηκονόμος και μας το έστειλε:

Από την Ελλαδική εφημερίδα «Ελευθερία», Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 1959.

«Επιμένει να ζητή άμεσον σύλληψιν του Μακαρίου»

Νιουκάστλ, 19 – Ο βιβλιοθηκάριος Άλλαν Ρόμπερτσον , ο οποίος δεν κατώρθωσε να προκαλέση την έκδοσιν εντάλματος συλλήψεως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις το Νιουκάστλ, εδήλωσε σήμερον ότι θα κάμη νέαν προσπάθειαν εις τον Λονδίνον. Ο κ. Ρόμπερτσον θα ζητήση αύριον την πρωίαν από το δικαστήριον του Λονδίνου να εκδώση ένταλμα συλλήψεως του Μακαρίου με την κατηγορίαν ότι ούτος προεκάλεσε τον φόνον βρεταννών υπηκόων εις την Κύπρον.
ο φανατικός βιβλιοθηκάριος απεκάλυψεν ότι έλαβεν απειλητικάς επιστολάς οι αποστολείς των οποίων τον συμβουλεύουν να σταματήση την εκστρατείαν του κατά του Μακαρίου. «Παραβλέπω τας απειλάς αυτάς» εδήλωσε «και θα πράξω το παν δια να τον ίδω πίσω από τα σίδερα της φυλακής»
.Σχόλιο του Blog: όταν η αναζήτηση ελευθερίας θεωρείται από κάποιους τρομοκρατική πράξη…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου