Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Συνεργασίες βιβλιοθηκών: μια συστηματική προσέγγιση
Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο «Παπασωτηρίου», το βιβλίο του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Φίλιππου Τσιμπόγλου, με τίτλο «Συνεργασίες βιβλιοθηκών: μια συστηματική προσέγγιση».

Περιγραφή
Το υπόδειγμα της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή της συγκέντρωσης όλης της διαθέσιμης καταγεγραμμένης γνώσης σε ένα χώρο, δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα γέρνει σταδιακά από την απόκτηση, συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, μέσα από τη λειτουργία συνεργατικών-κοινοπρακτικών σχημάτων. Το κλειδί για την ερμηνεία των φαινομένων εντοπίζεται στην ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πληροφορίας στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφόρησης που τις διαχειρίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου