Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ζητείται καταλογογράφος για το Ίδρυμα Μακαρίου Γ΄


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για αγορά υπηρεσιών για ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση υλικού της Βιβλιοθήκης από πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους.

Απαιτούμενα προσόντα

· ΠΠτυχίο Βιβλιοθηκονομίας

· ΆΑριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μίας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

· ΆΑριστη γνώση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5 και του ταξινομικού συστήματος Dewey.

· ΕΕυρύτητα γενικών γνώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα από προηγούμενη ανάλογη εργασία και να υποβάλουν

· Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

· Φωτοαντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων σπουδών και άλλων τυχόν πιστοποιητικών

· Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας

· Βεβαίωση από προηγούμενη εργασία απαραίτητη

Σημειώνεται ότι η εργασία θα διεξάγεται πρωινές ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικώς σε κλειστό φάκελλο με τη σημείωση «Για παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου» στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ΄,

Βιβλιοθήκη,

Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία

Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου