Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Κενή θέση καταλογογράφου στο Νεάπολις - ΠΑΦΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέση: Βιβλιοθηκονόμος

Γραφείο: Τεκμηρίωσης

  1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη του τομέα καταλογογράφησης:

i. Εισάγει τα στοιχεία των τεκμηρίων στο σύστημα αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης.

ii. Εφαρμόζει τους κανόνες δημιουργίας καθιερωμένων όρων (authorities files).

iii. Εκτελεί τον έλεγχο των εισαγόμενων και εξαγόμενων εγγραφών προς/από το Συλλογικό Κατάλογο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (αναδρομική διόρθωση),

iv. Χαράζει πολιτική για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα γενικά πρότυπα.

v. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων καταλογογράφησης και την άμεση διόρθωση του αρχείου καθιερωμένων όρων.

2. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την μηχανογράφηση και εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του.

3. Υπεύθυνος για την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης.

4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

  1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Βιβλιοθηκονομία/ Επιστήμη Πληροφόρησης.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

3. Πείρα στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών βιβλιοθήκης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

5. Τετραετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.


Αιτήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου