Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Εισηγήσεις του 16ου ΠΣΑΒ στο E-LIS

Από τις εισηγήσεις του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά 1-3 Οκτωβρίου οι πιο κάτω έχουν ανεβεί στο E-LIS και μπορείτε να τις διαβάσετε αυτούσιες:


Κουλούρης, Α. and Κόκκινος, Δ. and Αναγνωστόπουλος, Α. (2007) Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. In Κατσιρίκου, Ανθή, Eds. Proceedings 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, pp. 378-392, Πειραιάς (GR).

Μαμμά, Ελένη (2007) Ειδησεογραφικά Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων : Μοντέλο Υλοποίησης του Προτύπου NewsML. In Κατσιρίκου, Ανθή, Eds. Proceedings 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR).

Νικητάκης, Μιχάλης (2007) Διδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία. In Proceedings 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, pp. 532-544, Πειραιάς (GR).

Φραντζή, Μαρία and Ανδρέου, Ανδρέας Κ. and Γιάννης, Τσάκωνας and Φίλιππος, Τσιμπόγλου (2007) E-LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης: τρόποι αξιοποίησης του από την Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. In Κατσιρίκου, Ανθή, Eds. Proceedings 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου