Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Ιδρύθηκε Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών με συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων

Μετά από σειρά ετών επιτυχούς άτυπης συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Κύπρου, έγινε πρόσφατα κατορθωτή η ίδρυση Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το 2013, έχοντας παράδειγμα τη διεθνή καλή πρακτική στο χώρο των βιβλιοθηκών.

H Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) συνεδρίασε στις 4 Οκτωβρίου 2018 για πρώτη φορά.  Κατά την πρώτη συνεδρία η ΚΚυΒ συστάθηκε ως σώμα.  Πρόεδρος της κοινοπραξίας, ορίστηκε ο καθηγητής του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Ανδρέας Κατσιώτης (φωτογραφία).

Η ΚΚυΒ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον τέως Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ.  Φίλιππο Τσιμπόγλου, για τη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν της δημιουργίας της εταιρείας και τον πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Δρ. Αθανάσιο Γαγάτση, για την στήριξη και εκπροσώπηση της κοινοπραξίας.

Κυριότερος στόχος της ΚΚυΒ είναι η συντονισμένη προσπάθεια αναβάθμισης όλων των βιβλιοθηκών της Κύπρου, δημοσίων και ιδιωτικών, μέσα από διάφορες δράσεις και επιμέρους συνέργειες, όπως:


  • η αποτύπωση πολιτικών, η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών και συντονισμός κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση των κυπριακών βιβλιοθηκών προς την κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης.
  • η διεύρυνση του αριθμού των μελών με τη δυνατότητα εγγραφής και άλλων ιδρυμάτων της Κύπρου με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συνεργατική δράση των ιδρυμάτων.
  • η παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
  • η δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε θέματα πληροφοριακών υποδομών, συμβάσεων, υποστήριξης συστημάτων, εκπαίδευσης προσωπικού, χρηστών, κ.ά.
  • η διάθεση πληροφοριακών πηγών προς όλη την ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.

Βάσει του καταστατικού ίδρυσης της ΚΚυΒ ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι ακαδημαϊκός προερχόμενος από τα επτά ιδρυματικά της μέλη ο οποίος ορίζεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν οι Διευθυντές των Βιβλιοθηκών ή εκπρόσωποι αυτών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Καθηγητή Δρα Αθανάσιο Γαγάτση, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, τα οποία κατάφεραν να φέρουν επιτυχώς εις πέρας αυτή την μακρόχρονη και σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ωφελήσει την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κύπρου. Πρωταρχικό μέλημα της έχει τη σταδιακή ενσωμάτωση όσων βιβλιοθηκών το επιζητήσουν, όπως η Κρατική Βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακές, δημοτικές/κοινοτικές, σχολικές και άλλες βιβλιοθήκες της Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου