Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Κενή θέση εργασίας Βιβλιοθηκονόμου στο IBS (Institute of Banking Studies) Cyprus

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Bιβλιοθηκονόμος

To Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία ζητά για πρόσληψη άτομο για την πιο πάνω θέση.
Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας
  • Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
  • Γνώση Microsoft Office (EXCEL,WORD, POWEPOINT κλπ.)
  • Eπιπλέον προσόντα
  • Πείρα στη χρήση βιβλιοθηκονομικού συστήματος για την καταλογογράφηση του υλικού και στη χρήση βιβλιοθηκονομικού συστήματος για την εξυπηρέτηση χρηστών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Δεξιότητες/Ικανότητες

  • Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση
  • Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα
  • Οργανωτική ικανότητα και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανότητα για εργασία μέσα σε ένα ομαδικό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ibscyprus.com.cy ή στο φαξ 22664910

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου