Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Θέση Βιβλιοθηκονόμου - Διευθυντή Βιβλιοθήκης


ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
 • Καταλογογράφηση βιβλίων, φωτογραφιών και αρχείων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 • Θα  εργάζεται κάτω από την επίβλεψη της Εκτελεστικής Διευθύντριας αλλά θα είναι υπεύθυνη/ός για την βιβλιοθήκη.
 • Υπεύθυνη/ος για την εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Να πρόσφερα βοήθεια στην έρευνα για βιβλία, αρχεία ή φωτογραφίες μέσω υπολογιστών.
 • Να είναι υπεύθυνη/ος για την συμπλήρωση όλων των διαδικασιών προς χρήση της βιβλιοθήκης από επισκέπτες.
 • Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες.
 • Οργάνωση εκθέσεων και δρώμενων σχετικών με την βιβλιοθήκη. 
 • Βοήθεια προς άλλους συναδέλφους εντός του Μουσείου όταν χρειάζεται, ειδικά στην οργάνωση δρώμενων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας.
 • Πείρα τουλάχιστο 2 ετών.
 • Γνώση ψηφιοποίησης υλικού και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
 • Πρωτοβουλία και ενδιαφέρον για καινοτόμα προγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματισμός και προσαρμοστικότητα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσείο Ιδρύματος Κώστα & Ρίτας Σεβερη
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Ερευνας
Ερμού 285, 1017, Λευκωσία
Τηλ.: +357 99630872
Email: severis@cytanet.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου