Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Μόνο βιβλιοθηκονόμοι στη Δημοτική Πάφου!

Μόνο βιβλιοθηκονόμοι
Ακυρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης λειτουργού για τη Βιβλιοθήκη Πάφου
ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τον τερματισμό της διαδικασίας πρόσληψης βιβλιοθηκονόμου και την επαναπροκήρυξη της θέσης με νέους όρους αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου κατά την τελευταία συνεδρία του, το βράδυ της Δευτέρας. Η σημαντική αυτή εξέλιξη λήφθηκε κατά πλειοψηφία και υπό τις έντονες αντιδράσεις των μελών που μετείχαν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε προκηρύξει τη θέση, τα οποία θεωρούσαν ότι με τη νέα απόφαση εκτίθεται ανεπανόρθωτα το κύρος της δημοτικής Αρχής.

Η απόφαση για τερματισμό της διαδικασίας κατατέθηκε από τη δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ και βασιζόταν στις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί τόσο από την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), όσο και από υποψήφιους για τη θέση, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα που είχαν περιληφθεί στον διαγωνισμό. Ειδικότερα η πρόνοια ότι ο βιβλιοθηκονόμος του Δήμου Πάφου θα έπρεπε να κατέχει και πτυχίο Ιστορίας ή Αρχαιολογίας, θεωρήθηκε άκαιρη, εκτός θεσμίων και ως υποβοηθητική για συγκεκριμένους υποψήφιους. Η ΚΕΒΕΠ είχε καλέσει τον Δήμο να άρει τις πρόνοιες αυτές, ζητώντας όπως ισχύσει το πτυχίο της βιβλιοθηκονομίας και μόνο.

Η απόφαση της πλειοψηφίας για ακύρωση της διαδικασίας συνάντησε πάντως αντιδράσεις από πλευράς του Δημάρχου Σάββα Βέργα και των «παλιών» μελών της δημοτικής Αρχής, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Δήμος Πάφου εκτίθεται ανεπανόρθωτα με την ακύρωση αποφάσεων του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και δημιουργεί μείζον πρόβλημα σε πέραν των 80 υποψηφίων από Κύπρο και Ελλάδα οι οποίοι ήδη επισημοποίησαν το ενδιαφέρον τους. Με πλειοψηφία, ωστόσο, του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη της θέσης με τροποποιημένους όρους. Απαιτούμενο προσόν είναι αποκλειστικά το πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Τεκμηρίωσης (όπως αναφέρεται στο συμφωνημένο μεταξύ Ένωσης Δήμων και Συντεχνιών σχέδιο υπηρεσίας). Όσοι, λοιπόν, υπέβαλαν αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν ξανά, όταν προκηρυχθεί εκ νέου η θέση.

Η θέση θα είναι αναβαθμισμένη πλέον, δεδομένης της προσπάθειας του Δήμου να αναβαθμίσει και κτηριολογικά και λειτουργικά τη δημοτική του βιβλιοθήκη. Βάσει των σχεδίων υπηρεσίας, που παρουσιάσθηκαν, θα είναι συνδυασμένης κλίμακας Α8-10-11. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Βιβλιοθηκονόμος θα αναλαμβάνει πρόσθετα με τα άλλα καθήκοντά του εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με το έργο και την αποστολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος και για τυχόν νέες βιβλιοθήκες που θα ιδρύσει ή θα διαχειρίζεται η δημοτική Αρχή Πάφου στο μέλλον.

Η ΚΕΒΕΠ εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη σημασία που έδωσε ο Δήμος στις θέσεις του επίσημου οργάνου των Βιβλιοθηκονόμων της Κύπρου και επικροτεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία «αίρονται οι σκιές που αιωρούνταν για ευνοιοκρατική προκήρυξη υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου». Η ΚΕΒΕΠ υπενθυμίζει, με την ευκαιρία, ότι ανάλογες διαμαρτυρίες έφεραν αποτέλεσμα και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αποτέλεσμα τη συμπερίληψη του πτυχίου βιβλιοθηκονομίας εντός των αποδεκτών προσόντων για πρόσληψη στο φοιτητικό βιβλιοπωλείο του ΠΚ.
Βάσει της απόφασης
Βάσει της απόφασης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που προκήρυξε τη θέση, ο νέος Βιβλιοθηκονόμος του Δήμου Πάφου θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε σχετική με τα καθήκοντα αυτά θέση. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαγόταν γραπτή και προφορική εξέταση, με την ευθύνη της γραπτής εξέτασης να την έχει ειδική τριμελής επιτροπή από άτομα που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προφορική εξέταση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

"Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" Σάββατο, 14 Απριλίου 2012
Αρ. Φύλλου:
Σελίδα: Σελίς 28
Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Online, στο http://www.philenews.com/Digital/PrintForm.aspx?nid=4592080

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου