Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης και συντάξιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
1.Εκτελεί γενικά καθήκοντα βιβλιοθήκης όπως ταξινόμηση, καταλογογράφηση, δανεισμό, παραγγελίες, παραλαβές κ.λπ.
2.Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένου τομέα/ων που θα τοποθετηθεί.
3.Διατηρεί σε καλή κατάσταση το υλικό της Βιβλιοθήκης.
4.Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
5.Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
6.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.α) Πανεπιστημιακό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών άλλης χώρας Αναγνωρισμένης Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον μετά-λυκειακού κύκλου σπουδών) στο αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας ή της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης Πληροφόρησης (Library and Information Science).
Ή
(β) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.
4.Για άτομα που κατέχουν μόνο απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται μονοετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010, ώρα 2:00μ.μ.

Για τα
έντυπα αιτήσεων και περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου