Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης και συντάξιμης θέσης Βιβλιοθηκονόμου με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την γενική εποπτεία του Οικείου Προϊστάμενου:
1.Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη συγκεκριμένου/ων τομέα/ων της βιβλιοθήκης που θα του/της ανατεθούν.
2.Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την μηχανογράφηση και εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του.
3.Έχει την ευθύνη για την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης.
4.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πανεπιστημιακό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών άλλης χώρας Αναγνωρισμένης Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον μετά-λυκειακού κύκλου σπουδών) στο αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας ή της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης Πληροφόρησης (Library and Information Science).
2.Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
3.Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να επιδεικνύει εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010, ώρα 2:00μ.μ.

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου