Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα "Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση"


Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην δύσκολη φετινή συγκυρία για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, αναλαμβάνει την ευθύνη της συνέχισης του θεσμού του Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με τη διοργάνωση του 18ου συνεδρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009.

Κεντρικό θέμα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι "Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση".


Κεντρικό θέμα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι "Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση".
Την τελευταία πενταετία ο ψηφιακός χάρτης της χώρας μας άλλαξε δραματικά με τη δημιουργία μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχομένου. Περιεχομένου που πρωτίστως αφορούσε σε τεκμήρια πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και δευτερευόντως σε σύγχρονα ή τρέχοντα επιστημονικά τεκμήρια. Οι προσπάθειες εμπλουτισμού του ψηφιακού περιεχομένου φαίνεται να συνεχίζονται και να εντείνονται στο άμεσο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και την τρέχουσα παραγωγή με την συμμετοχή του συνόλου των μερών του κύκλου παραγωγής & διάθεσης περιεχομένου: ιδρύματα, δημιουργοί, εκδότες.

Τα δεδομένα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα/ζητήματα, που φιλοδοξούμε να μελετηθούν και συζητηθούν διεξοδικά στο φετινό συνέδριο:

ποιο είναι το παρόν και το μέλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων και εν γένει της παραγωγής και διάθεσης τρέχοντος ψηφιακού περιεχομένου στη χώρα μας
ποιες οι απαιτήσεις, οι θέσεις και οι ρόλοι των επιμέρους μερών στην αλυσίδα παραγωγής περιεχομένου: χρηματοδότες, δημιουργοί, εκδότες, βιβλιοθήκες, χρήστες
πως διαμορφώνονται οι νέες πολιτικές και πρακτικές για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και για την ανοικτή ή όχι πρόσβαση στο περιεχόμενο
ποιες είναι οι απαιτούμενες στρατηγικές και πρακτικές για τη σε βάθος χρόνου προστασία και διατήρηση του ολοένα και αυξανόμενου ψηφιακού περιεχομένου
πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορούν να διαχυθούν καλύτερα στην ευρύτερη κοινότητα και την κοινωνία τα αποτελέσματα του επιστημονικού/ερευνητικού έργου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτω.
Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξούμε να φέρουμε στον ίδιο χώρο διακεκριμένους ομιλητές - αντιπροσώπους διαφορετικών ομάδων που συμβάλλουν με τον έναν ή άλλον τρόπο στην παραγωγή και διαχείριση επιστημονικού περιεχομένου με σκοπό την διατύπωση και συζήτηση απόψεων, ερωτημάτων, προτάσεων σε ενότητες όπως:

Απαιτήσεις & προοπτικές στο χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας: οι θέσεις των μερών της αλυσίδας παραγωγής περιεχομένου.
Ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις και συλλογές: πρωτοβουλίες, νέα εργαλεία, πολιτικές πρόσβασης, μοντέλα διαχείρισης & βιωσιμότητας.
Ο ρόλος των βιβλιοθηκών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου: εκδοτικές πρωτοβουλίες, επεξεργασία και διατήρηση περιεχομένου, αντιμετώπιση προκλήσεων & νέων δεδομένων, μοντέλα συνεργασίας.
Παράλληλα στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα υπάρχει και περιορισμένος χώρος, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου, για την παρουσίαση αξιολογημένων ή αναρτημένων (poster) εργασιών σε ενότητες όπως:

Ηλεκτρονικές εκδόσεις & δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: προσεγγίσεις, απαιτήσεις, μοντέλα διαχείρισης.
Διατήρηση ψηφιακής πληροφορίας: σχεδιασμός & υλοποίηση πρωτοβουλιών.
Ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο: πρακτικές & πρωτοβουλίες.
Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου: πολιτικές & μοντέλα.
Προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων και παραγώγων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Οι τεχνολογίες web 2.0 στην υπηρεσία της διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ: http://conference2009.lis.upatras.gr/index.php/psav/psav2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου