Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15-06-2009

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥΓίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Βιβλιοθηκονόμου για χρονική διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στη Βιβλιοθηκονομία και να έχουν άριστη γνώση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού. Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι θα παρακαθήσουν σε προφορικές ή και γραπτές εξετάσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
15 Ιουνίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου