Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Βιβλιοθήκες και την Πληροφόρηση


Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Βιβλιοθήκες και την Πληροφόρηση - Προ-Συνέδριο Αθήνα, Ελλάδα (19-21 Αυγούστου 2009)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Βιβλιοθήκες και την Πληροφόρηση
75η Γενική Διάσκεψη και Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων
Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων (IFLA) – Μιλάνο, Ιταλία, 23-27 Αυγούστου

Προ-Συνέδριο Αθήνα, Ελλάδα
19-21 Αυγούστου 2009

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας,
Τομέας Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ της IFLA
Τομέας Μάνατζμεντ Ενώσεων Βιβλιοθηκών
Θέμα: Στρατηγικές Εξυπηρέτησης για Βιβλιοθήκες
Στόχοι και αντικείμενο

Το συνέδριο διερευνά τις στρατηγικές για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση στις βιβλιοθήκες, μέσα από αξιολόγηση και μελέτη των μεθόδων ή βέλτιστων πρακτικών.
Οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν αγαθά, ιδέες, χώρους (η ίδια η βιβλιοθήκη) ή τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες (βιβλιοθηκονόμοι).
Οι εισηγήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνες, μελέτες περιπτώσεων, προγράμματα προώθησης, κτλ.

Θεματικά πεδία

Η θεματολογία των εισηγήσεων μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
1) Πως μπορούν να εντοπισθούν υποψήφιοι και πραγματικοί χρήστες στις κοινότητες.
2) Η στόχευση ομάδων χρηστών
3) Σχεδιασμός βέλτιστων υπηρεσιών για την κοινότητα.
4) Πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης, καθώς και δραστηριότητες αξιολόγησης για τη διευκόλυνση των στρατηγικών εξυπηρέτησης στις βιβλιοθήκες.
5) Πως μπορούν οι ενώσεις βιβλιοθηκονόμων να ενδυναμώσουν τις στρατηγικές εξυπηρέτησης και τις δράσεις προώθησής τους.
Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εισηγήσεων – Όλες οι γλώσσες της IFLA είναι αποδεκτές.
• Καταληκτική ημερομηνία: 1η Δεκεμβρίου 2008
• Έκταση περίληψης: 250-500 λέξεις
• Αποστολή περιλήψεων : Dr Christie Koontz, ckoontz@ci.fsu.edu
• Ενημέρωση για αποδοχή εισηγήσεων: 15 Ιανουαρίου 2009
• Κατάθεση τελικών εισηγήσεων: 1η Απριλίου 2009 (οι εισηγήσεις υψηλής ποιότητας θα προταθούν για δημοσίευση στο Περιοδικό της IFLA.)
Αξιολόγηση

Οι εισηγήσεις θα υποβληθούν σε διαδικασία διπλής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Γλώσσα των Συνεδριών
Κατά προτίμηση Αγγλικά. Θα υπάρξει επιβεβαίωση και ενημέρωση των συγγραφέων σχετικά με τη δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας σε άλλες γλώσσες της IFLA.
Επιτροπή Αξιολόγησης
• Christie Koontz, Η.Π.Α, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης
• Angels Massisimo, Ισπανία
• Αντωνία Αράχωβα, Ελλάδα
• Μαρία Αλεξανδράκη, Ελλάδα
• Ludmila Zaytseva, Ρωσία
• Nadia Temmar, Αλγερία
• Silvia Stasselova, Σλοβακία
• Edita Basic, Κροατία

Μέλη Συμβουλευτικής Ομάδας:
• Χαρά Μπρίντεζη, Ελλάδα
• Dinesh Gupta, Ινδία
• Nozha Ibnlkhayat, Μαρόκο
• Dola Issa, Λίβανος
• Michael Koenig, Η.Π.Α.
• Perry Moree, Ολλανδία
• Aliya Sarsembinova, Καζακστάν
• Barbara Schleihagen, Γερμανία

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των ομιλητών. Η Οργανωτική Επιτροπή ερευνά τη
δυνατότητα χορηγίας και θα προβεί σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Πληροφορίες για το Συνέδριο στην ιστοσελίδα www.ifla.org από αρχές 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου