Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Ζητείται βιβλιοθηκονόμος στη Λευκωσία

Type: Full time
Το Κολλέγιο Τουρισμού και Διεύθυνσης Ξενοδοχείων δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:
Διευθυντή Γραφείου Ερευνας
Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με πείρα στον τομέα της έρευνας σε Ξενοδοχεία / Τουριστικά Θέματα και να έχουν δημοσιεύσει σχετικές έρευνες.
Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικά /Ξενοδοχειακά
Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματοι με κατεύθυνση Ξενοδοχειακών / Τουριστικών και με πείρα στη διδασκαλία.
Επίκουρος Καθηγητής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οι υπαφήφιοι να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με πείρα στη διδασκαλία.
Βιβλιοθηκονόμο
Απόφοιτο/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση στον Τουριστικό ή Ξενοδοχειακό τομέα, ή στη Βιβλιοθηκονομία. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα προς το διευθυντή του Κολλεγίου μέχρι τις 25 Μαρτίου στην Ηλεκτρονική διεύθυνση info@cothm.ac.cy 
Ονασαγόρου 29, 1011 Λευκωσία
Τ.Θ. 21115, 1502 Λευκωσία
Τηλ.: 22462846, Φαξ: 22462859

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου