Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Βιβλιοθηκονόμος ζητείται από τη δικηγορική εταιρία Ζέπος & ΓιαννόπουλοςΒιβλιοθηκονόμος ζητείται από τη δικηγορική εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Μεγάλη ικανότητα επικοινωνίας
  • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευελιξία
  • Έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
  • Οργάνωση και multitasking
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@zeya.com  αναφέροντας τον κωδικό LIBR1 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2018. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου