Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Διάλεξη με θέμα: Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αξιοποίηση προγραμμάτων Europeana

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 16:00 – 17:30. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (κτήριο Ττοφή)
Συντονισμός:
Μαρίνος Ιωαννίδης – Λέκτορας ΤΕΠΑΚ
Ομιλητές:
Ζάχος Πολυβίου – Συντονιστής Προγραμμάτων Europeana
Παντελής Παπακωνσταντίνου – Λειτουργός Πληροφορικής ΥΠΠ
Πρόγραμμα:
Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τρόποι συμμετοχής και οφέλη από την αξιοποίηση προγραμμάτων Europeana. (Ζάχος Πολυβίου)
Στρατηγικό σχέδιο Europeana 2011-2015. Τομείς Aggregate, Facilitate, Distribute, Engage (Ζάχος Πολυβίου)
Πρόγραμμα Europeana 1914-1918 στο πλαίσιο της Κυπριακής προεδρίας της ΕΕ. Πλαίσιο υλοποίησης, υποδομή, αποτελέσματα. (Ζάχος Πολυβίου)
Παρουσίαση ΕΛ/ΛΑΚ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συσσώρευση, διαμόρφωση διαχείριση μεταδεδομένων – συμβατότητα προτύπων Europeana. Συντονισμός Φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (Ζάχος Πολυβίου, Παντελής Παπακωνσταντίνου)

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου