Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ενέργειες ΚΕΒΕΠ για βιβλιοθηκονόμο Δήμου Πάφου και δημοσιεύματα

Δημοσιεύτηκε στον χτεσινό Φιλελεύθερο άρθρο, που αφορά την προκήρυξη θέσης Βιβλιοθηκονόμου στον Δήμο Πάφου, και την αντίδραση της ΚΕΒΕΠ για το θέμα.
Το ΔΣ κοινοποιεί την επιστολή του που αποστάληκε στις 13 Φεβρουαρίου στον Δήμο Πάφου, και ενημερώνει την βιβλιοθηκονομική κοινότητα ότι δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση από τον Δήμο Πάφου!

new logo.jpgΠρος:     Δήμαρχο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάφου
Ημερ:     13 Φεβρουαρίου 2012 - ΕΠΕΙΓΟΝ
Από:  Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης
Θέμα:           Προκήρυξη θέσης λειτουργού Βιβλιοθηκονόμου
 


 
 
Η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) επιθυμεί να συγχαρεί τον Δήμο Πάφου για την απόφασή του να τερματίσει επιτέλους το χρόνιο τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου, αναβαθμίζοντας την ουσιαστικά. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελεί κόσμημα και θησαυρό της Πόλεως Πάφου, αφού το πανέμορφο αυτό κτήριο περιέχει σημαντικότατες συλλογές. Εκ μέρους της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας της Κύπρου, που απαριθμεί πάνω από 200 επαγγελματίες του χώρου, χαιρετίζουμε την σημαντική απόφαση πρόσληψης Λειτουργού Βιβλιοθηκονόμου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου/Επιστήμονα της Πληροφόρησης είναι άκρως σημαντικός για την οργάνωση και διοίκηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και για την αξιοποίηση και ανάδειξη του τεράστιου πλούτου που αυτή διαθέτει. Ο πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει πώς να διαμορφώνει και να αξιοποιεί τις καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις, να δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και πολιτικές συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες, αλλά και να προσελκύει πλήθος χρηστών του χώρου και των συλλογών, εφόσον αυτός είναι και ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της ύπαρξης κάθε Βιβλιοθήκης.

Ως το όργανο διασφάλισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου, αλλά και ως φορέας της προσπάθειας ανόδου του ποιοτικού επιπέδου των προσφερομένων από τις κυπριακές βιβλιοθήκες υπηρεσιών, η ΚΕΒΕΠ θα ήθελε να παρατηρήσει ότι η συμπερίληψη ως αποδεκτού προσόντος στην προκήρυξη της θέσης λειτουργού - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ του πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας, δεν συνάδει με την τιτάνια προσπάθεια της ανάδειξης και αξιοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπως αναλύεται πιο πάνω. Η ΚΕΒΕΠ εκπροσωπεί πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών στους τομείς Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης ή Αρχειονομίας ή Τεκμηρίωσης, οι οποίοι είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ορθή και πλήρη στελέχωση όλων των ειδών των βιβλιοθηκών.

Η ΚΕΒΕΠ θεωρεί ότι η δυνατότητα για πλήρωση θέσεως Βιβλιοθηκονόμου από πτυχιούχους Ιστορίας-Αρχαιολογίας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου πτυχίου πέραν της Βιβλιοθηκονομίας/Επιστήμης της Πληροφόρησης είναι λανθασμένη και άστοχη επειδή:
 
1. Παραβλέπει την εξειδίκευση που πρέπει να έχει ο υπηρετών σε θέση Βιβλιοθηκονόμου, αφ’ ης στιγμής οι πτυχιούχοι Βιβλιοθηκονομίας, μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους, διαθέτουν την εξειδίκευση σε ότι αφορά τα βιβλία και άλλο συναφές υλικό, αλλά και σε ότι αφορά τη διοίκηση και οργάνωση ενός οργανισμού/ιδρύματος που αντικείμενό του είναι τα βιβλία.
2. Δίνοντας το δικαίωμα σε πτυχιούχους άλλων κλάδων να διεκδικούν θέση Βιβλιοθηκονόμου, καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα εξειδικευμένων επαγγελματιών, ενώ δίνεται ώθηση στην αύξηση της ανεργίας των πτυχιούχων των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε πως ο ιδανικός υποψήφιος για τη στελέχωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου είναι ένας πτυχιούχος Βιβλιοθηκονόμος/Επιστήμονας Πληροφόρησης. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την επαναπροκήρυξη της θέσης αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του κλάδου, ή όπως μοριοδοτήσετε με κάποιον τρόπο τους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους.
Παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ,

Δέσποινα Λάμπρου (22 – 892082)
         
 
Πιο κάτω παρατίθεται το άρθρο της δημοσιογράφου Ντόρας Χριστοδούλου στον Φιλελεύθερο, την οποία και ευχαριστούμε για την δημοσιοποίηση του θέματος:
 Χαμός για μια θέση βιβλιοθηκονόμου

ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Η ΘΕΣΗ βιβλιοθηκονόμου που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του, έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες ένα πόλεμο παρασκηνίου με τη συμμετοχή και του επίσημου εκφραστικού οργάνου της συγκεκριμένης ειδικότητας, του Συνδέσμου Βιβλιοθηκονόμων Κύπρου.Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Πάφου για τις πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης οι οποίες θεωρούνται από τον Σύνδεσμο ως ακατανόητες και εξυπηρετούσες σκοπιμότητες.

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες έχουν κάνει και δεκάδες ενδιαφερόμενοι για τη θέση μέσω γραπτών ή τηλεφωνικών παραστάσεών τους προς τη δημοτική Αρχή.

Το πρόβλημα έγκειται στην πρόβλεψη του σχεδίου υπηρεσίας για την προκηρυχθείσα θέση που προνοεί την ύπαρξη «πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας». Ο Σύνδεσμος Βιβλιοθηκονόμων και ενδιαφερόμενοι για τη θέση υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες ουδεμία σχέση έχουν με τη βιβλιοθηκονομία και εκφράζουν υπόνοιες για «φωτογραφικές» διατάξεις.
Στο μεταξύ και ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 29 τρέχοντος, δεκάδες είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Δημοτικό Μέγαρο για τη θέση του υπεύθυνου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου.

Αιτήσεις, όπως αποκάλυψε στον «Φ» αρμόδια πηγή, έχουν υποβληθεί ακόμη και από την Ελλάδα.
Η θέση αυτή, βάσει των σχεδίων υπηρεσίας, θα είναι συνδυασμένης κλίμακας Α8-10-11.
Επισημαίνεται επίσης ότι ο βιβλιοθηκονόμος θα αναλαμβάνει πρόσθετα με τα άλλα καθήκοντά του, εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με το έργο και την αποστολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος και για τυχόν νέες βιβλιοθήκες που θα ιδρύσει ή θα διαχειρίζεται η δημοτική Αρχή Πάφου στο μέλλον.

Ο νέος βιβλιοθηκονόμος του Δήμου Πάφου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε σχετική με τα καθήκοντα αυτά θέση. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση, με την ευθύνη της γραπτής εξέτασης να την έχει ειδική τριμελής επιτροπή από άτομα που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προφορική εξέταση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

http://www.philenews.com/digital/ClipForm.aspx?nid=4435184

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου