Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Προσκαλείστε στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβροαυρίου 2012, στις 6:30 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία (εντός των τειχών).


Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. - ενημέρωση για την δράση και μέχρι τώρα πορεία της Ένωσης
2. Έκθεση ταμειακής κατάστασης
3. Γενική συζήτησης
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και το άρθρο 4 των Κανονισμών της Ένωσης.


Υποψηφιότητες για συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα της Γ.Ε.Σ. (23/2/2012), στα μέλη του ΔΣ Χρυσάνθη Σταύρου, Έλενα Θεμιστοκλέους και Ευσταθία Νικοδήμου μέχρι και τις 6.00 μ.μ.

Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή ιδιόχειρη αίτηση, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει) και ο χώρος εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 των Κανονισμών της Ένωσης. Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει επίσης και μέλος που δεν είναι παρόν στην Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4.7 των Κανονισμών της Ένωσης.
Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του.

Νοείται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 6.30 μ.μ. της ημέρας της Γ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 των Κανονισμών της Ένωσης.


Για τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και κατάθεση υποψηφιοτήτων, επικοινωνήστε με:
Χρυσάνθη Σταύρου τηλ. 25002509 chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy
Έλενα Θεμιστοκλέους, τηλ. 22818410 elenathe@yahoo.com
Ευσταθία Νικοδήμου, τηλ. 22411790 efstathia.nicodemou2@ouc.ac.cy

Για τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων επικοινωνήστε με:
Δέσποινα Λάμπρου τηλ 22892082 despinal@ucy.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου