Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κενή Θέση

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέση: Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπεύθυνος /Υπεύθυνη για τη διαχείριση, την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών και Δανεισμού.
Υπεύθυνος / Υπεύθυνη για την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης που σχετίζονται με το γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών.
Υπεύθυνος / Υπεύθυνη για την ενημέρωση των χρηστών της Βιβλιοθήκης για τις διαδικασίες και τους Κανονισμούς Λειτουργίας της. Η επιμόρφωση των χρηστών περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.
Να έχει άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, με ικανότητα στην λεπτομέρεια, ικανότητα να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα, καθώς και να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση.
Να έχει την ευθύνη παροχής εξυπηρέτησης Διαδανεισμού από και προς άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.
Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.
Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30π.μ- 5.30μ.μ (με ένα βράδυ και ένα Σάββατο τον μήνα από τις 9.00π.μ-5.00μ.μ.)

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Βιβλιοθηκονομία/ Επιστήμη Πληροφόρησης. Σχετική πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 15 Ιουλίου 2011.
Απολαβές αναλόγως προσόντων και σχετικής πείρας.
Πιστοποιητικά σπουδών να επισυνάπτονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις να αποτείνονται στο γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού : Κα Ντίνα Χασάπη (e-mail: hassabi.d@unic.ac.cy)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου